Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Maverick o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Włodek o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  lewarek.pl o Pamiętajmy o losie Serbów
  Sceptyk o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Ale dlaczego? o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
  Zenon_K o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Wolne tematy (46 – 2022)

Posted by Marucha w dniu 2022-06-21 (Wtorek)

Znalazła się fucha dla osławionego Tadeusza Koszczyńskiego (czy jak mu tam). Były minister finansów i twórca nieszczęsnego Polskiego Ładu zostanie ministrem w kancelarii premiera Morawieckiego. Ma odpowiadać za… program zbrojeniowy.

Odejście z jednej posady, przeczekanie kilka miesięcy na bezrobociu i magiczne wypłynięcie w innym resorcie bądź spółce skarbu państwa. Znany schemat. /za nczas.com/

Poprzednie: https://marucha.wordpress.com/2022/06/15/wolne-tematy-45-2022/

Gajowy Marucha

Komentarzy 151 do “Wolne tematy (46 – 2022)”

 1. Agnieszka said

  No i co z tego, że schemat znany? Nikt nawet palcem nie ruszy. Polactwu już wszystko jedno. Tak chyba było przed rozbiorami – ogólna niechęć i rezygnacja.

 2. Emilian58 said

  Chazar z Wielkiej Brytwanny. Przecież jesteśmy kolonią angoli. Ale ludności tubylczej to w ogóle nie obchodzi. Nawet jak to co wyprawia ten chazarski komik z krainy ukrów. Trzęsie tymi chachmętami z chazarskiej bandy z PRAWEM w nazwie jak chce i kiedy chce. Gdy wymyślił sobie że Matoł-usz Chrustow ma przyjechać w środku nocy to jedzie z podkulonym ogonem i owszem.

 3. Lily said

  Wpierw Rozbroili,a teraz Zbroja?.
  „Sojusznicy” III.R.P,musza miec rynek Zbytu.
  NWO.
  * Jedna swiatowa armia NATO.

 4. revers said

  Niemcy dostarczą Ukrainie 30 systemów broni przeciwlotniczej Gepard, system obrony powietrznej IRIS-T, system MLRS Mars oraz:

  – 3000 RPG Panzerfaust
  – 14 900 min przeciwczołgowych,
  – 100 000 granatów ręcznych,
  – 23 000 hełmów,
  – części zamienne do myśliwców Mig-29,
  – 10 tys. pocisków artyleryjskich,
  – 53 tys. pocisków do Geparda.
  / Niemieckie Ministerstwo Obrony/.

  coraz bardziej pachnie europejskim pacyficyzmem, bellizycyzmem i globalnym pokojem. a to poczatek pachnacego kwiatkowania.

 5. kontra said

  protestancka kanada

  Okrę­go­we Kura­to­rium Szkół Regio­nu Water­loo (WRDSB) chce zak­tu­ali­zo­wać prze­pi­sy doty­czą­ce ubio­ru w szko­łach w swo­jej jurys­dyk­cji, aby umoż­li­wić uczniom eks­po­no­wa­nie dekol­tu, brzu­cha i bielizny.

  Pro­jekt Zarzą­dze­nia nr 6010

  „Wcze­śniej­sze zasa­dy doty­czą­ce ubio­ru uczniów mia­ły szko­dli­wy wpływ na uczniów iden­ty­fi­ku­ją­cych się jako kobie­ty, rdzen­nych miesz­kań­ców, rasy czar­nej, rasy nie­bia­łej, oso­by zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem płci, trans­pł­cio­wych i nie­bi­nar­nych i/lub nie­pew­nych swej płci, nie­peł­no­spraw­nych i/lub doświad­cza­ją­cych innych form mar­gi­na­li­za­cji, ” stwier­dza WRDSB.

  Kodeks Ucznia z 2018 roku zabra­niał odsło­nię­tej bie­li­zny, jak ramiącz­ka biustonosza.

  „Spód­ni­ce i spoden­ki muszą mieć odpo­wied­nią dłu­gość okre­ślo­ną przez admi­ni­stra­cję” – . „Odkry­te i brzu­chy, bluz­ki bez ramią­czek, koszul­ki z odkry­ty­mi ramio­na­mi lub pod­ko­szul­ki są nie­do­zwo­lo­ne”. — czy­ta­my w sta­rym regu­la­mi­nie — „Bie­li­zna (np. pasek sta­ni­ka, strin­gi, bok­ser­ki) nie może być widoczna” .

  Nowy pro­jekt zno­si wszyst­kie te ogra­ni­cze­nia i pozwa­la na topy, któ­re „odsła­nia­ją ramio­na, brzuch, brzuch, linie szyi i/lub dekolt”. „Dół ubio­ru może eks­po­no­wać nogi, uda i bio­dra” – stwier­dza pro­jekt regulaminu.

  Regu­la­min wyma­gał­by jed­nak, aby ubra­nia były noszo­ne „w taki spo­sób, aby zakry­wa­ły pachwi­ny i poślad­ki, a góra zakry­wa­ła sut­ki, i nie była prześwitująca”.
  Andrzej Kumor

  =====================

  agent brytyjski Prof. Andrzej Nowak:

  wizje czę­ści sym­pa­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji dot. moż­li­wej współ­pra­cy z Rosją, to “prze­jaw bez­den­nej głupoty”.

  Przez
  Andrzej Kumor

  – Mówię to do tych sym­pa­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji, któ­rzy cza­sem roili, co strasz­nie mnie dener­wo­wa­ło, jako prze­jaw bez­den­nej głu­po­ty, o moż­li­wej współ­pra­cy Pol­ski z Rosją. Nie­któ­rzy nawet do tego łaj­dac­twa się posu­wa­li, któ­ra mogła­by dopro­wa­dzić do podzia­łu Ukra­iny – wska­zał prof. Nowak w nagra­niu opu­bli­ko­wa­nym przez por­tal pch24.pl.

  Dalej histo­ryk odniósł się do wypo­wie­dzi i dzia­łań poli­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji: Grze­go­rza Brau­na oraz Janu­sza Korwin-Mikkego.

  – Zwra­cam się do auto­rów tych nie­mą­drych dywa­ga­cji. Histo­ria poka­zu­je, że Rosja zawsze prę­dzej poro­zu­mie się z Niem­ca­mi ws. podzia­łu Pol­ski lub podzia­łów wpły­wów w Pol­sce, niż wybie­rze słab­sze­go part­ne­ra, jakim może być Pol­ska. Nawet rzą­dzo­na przez takich idio­tów jak pan Braun czy Kor­win-Mik­ke. Uży­wam tego ostre­go sfor­mu­ło­wa­nia, bo ich wypo­wie­dzi nt. poli­ty­ki zagra­nicz­nej nie nada­ją się do inne­go sko­men­to­wa­nia – oce­nił prof. Andrzej Nowak.

 6. revers said

  ❗️ Departament Stanu USA potwierdził śmierć drugiego Amerykanina. Był nim 52-letni Steven Zabelski. Zginął 15 maja koło Sewerodoniecka.

  Według Tristana Nettlesa, weterana piechoty morskiej, który był z Zabelskim w noc jego śmierci, zmarły należał do oddziału zachodnich ochotników przy armii ukraińskiej, zwanego „Wolverines”.

  Grupa „zwierząt” składała się z anglojęzycznych mężczyzn: jednego Polaka, jednego Kanadyjczyka, dwóch Brytyjczyków i ośmiu Amerykanów, wszyscy mieli doświadczenie wojskowe. Wysłano ich na misję rozbrajania rosyjskich min. 💥

  ———–
  Wolverine to rosomak.
  Admin

 7. kontra said

  Polska płaci 500 plus obcym obywatelom Ukraińcom mieszkającym na Ukrainie
  https://kresy.pl/wydarzenia/polska-placi-500-plus-ukraincom-mieszkajacym-na-ukrainie/

  Bohater nazistowski ukraiński UPA, zbrojny w siekierę lub piłę, mordujący bezbronnych mieszkańców polskiego Wołynia. W jego towarzystwie Lech Kaczyński.
  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/w-kijowie-beda-ulice-bohaterow-upa-i-lecha-kaczynskiego-tego-chca-ukraincy/

 8. GregJack said

  Chyba Kościński, ten co po polsku mówi jak czarny student z Ukrainy. To tak samo jak rudy Janusz po aferze respiratorowej znalazł pracę w resorcie donosów
  Skutki uboczne szczepionek genetycznych i wczesne terapie
  https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/06/skutki-uboczne-szczepionek-genetycznych.html

  ————
  Czy Pan sobie nabija gdzieś oglądalność Pana blogu?
  To zaczyna być irytujące.
  Admin

 9. Peryskop said

  Aktualia

  Musisz to wiedzieć
  Redaktor Maciej Maciak
  21.06.2022 (1443)
  „pandamia” „wraca”
  .https://youtu.be/HB2-t3W3u5U

  ===

  21.06.2022
  Konfederacja o straszeniu covidem-19
  .https://youtu.be/gX3aXk3bQ6Y

 10. Peryskop said

  Archiwalia

  23.11.2019 Musisz to wiedzieć! (629) Redaktor Maciak przeprasza za powtórzenie głosowania w sprawie KRS

  MM ujawnił jak zmanipulował elekcję Joanny Borowiak
  .https://youtu.be/3edbBu2IA9o

  wiki : … W lipcu 2021 została wybrana w skład Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości oraz powołana na sekretarza Rady Politycznej PiS.

  21.11.2019 video z sejmu „trzeba anulować”
  .https://m.cda.pl/video/566835880/vfilm

 11. kontra said

  “Brakuje atrakcyjnych ekonomicznie mężczyzn” – mówi The Post Daniel T. Lichter, główny autor badania.

  Chociaż lubimy myśleć, że małżeństwo opiera się na miłości,

  to jednak “jest to również zasadniczo transakcja ekonomiczna”,
  a kobiety chcą mężów , których mogą nazwać równymi sobie.
  https://wybudzeni.com/2022/06/13/kobiety-maja-coraz-wieksze-trudnosci-ze-znalezieniem-mezczyzn-ktorzy-zarabiaja-tyle-samo-co-one/

  =========

  Co więcej, kapitalizm, postęp technologiczny i demokracja zapewniły kobietom karierę, jak również państwo opiekuńcze, eliminując ich zależność od mężczyzn.

  Oznacza to, że wszystkie związki między mężczyznami i kobietami są teraz dobrowolne, a nie przymusowe, co technicznie “uwalnia” kobiety od mężczyzn.

  Ale bez mężczyzn te biedne kobiety rezygnują z prawdziwej miłości i sensu życia, wyrzucając swoją płodność i urodę
  na rzecz kariery i lewicowych celów politycznych,
  umierając w końcu jako wściekłe stare panny z kotami
  i 250000 dolarów kredytu studenckiego na studia magisterskie z zakresu pracy społecznej.

  ale ogólnie rzecz biorąc, samotni mężczyźni pracują (co oznacza “produkują”) o 39% mniej niż ich żonaci koledzy.

  Możesz wysunąć argument: “to dlatego, że mają żonę i dzieci”.

  A ja bym na to odpowiedział “TAK, BO MAJĄ ŻONĘ I DZIECI!”.

  Mężczyźni mogą działać tylko na podstawie tego, co empirycznie kobiety robią w społeczeństwie.

  A wraz z ogólnym oderwaniem się kobiet od mężczyzn (czasami nawet nieco wrogim), mężczyźni są coraz bardziej zmuszani do prowadzenia życia w oczekiwaniu, że większość z nich nie wyjdzie za mąż, nie mówiąc już o szczęśliwym małżeństwie, nie mówiąc już o dzieciach.

  Taka sytuacja będzie podtrzymywać trend mężczyzn wybierających bezproduktywność i obniżenie naszego standardu życia.

  Trend w mediach zajmujących się wiadomościami naciskających na otwarte związki wskazuje na społeczeństwo poliamoryczne.

  Uporczywe zauważanie kobiet tylko górnej 20% mężczyzn na portalach randkowych jest również wskazaniem społeczeństwa na bazie czegoś w rodzaju haremów.
  https://wybudzeni.com/2021/11/30/co-jesli-kobiety-po-prostu-nie-lubia-mezczyzn/

 12. minka said

  Rosja postawiła Litwie ultimatum w sprawie sytuacji z ładunkami dla obwodu kaliningradzkiego

  https://topwar.ru/198007-rossija-postavila-litve-ultimatum.html

  Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych. Jeśli Litwa w najbliższym czasie nie odblokuje tranzytu do Kaliningradu, zostaną podjęte niezbędne kroki. O tym czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

  Rosja postawiła Litwie ultimatum, deklarując, że ma prawo bronić swoich interesów, które Wilno rażąco naruszyło. 20 czerwca, rosyjskie MSZ wezwało Charge d’affaires Litwy Virginię Umbrasene, której wręczono stosowną notę.

  ( …) jeżeli w niedalekiej przyszłości tranzyt ładunków między Obwodem Kaliningradzkim a resztą terytorium Federacji Rosyjskiej przez Litwę nie zostanie w pełni przywrócony, Rosja zastrzega sobie prawo do działania w celu ochrony swoich interesów narodowych, oświadczenie rosyjskiego MSZ mówi.

  Wcześniej Litwa wprowadziła zakaz tranzytu towarów objętych sankcjami UE przez jej terytorium do Kaliningradu. Kreml nazwał już tę decyzję bezprecedensową i naruszającą prawo międzynarodowe. W Radzie Federacji blokada Kaliningradu została uznana za naruszenie suwerenności Rosji i podstawę do bardzo twardych i całkowicie legalnych działań przeciwko Litwie. Jeśli Unia Europejska nie wpłynie na Wilno, Rosja sama rozwiąże problem.

  Zdaniem ekspertów Litwa, naruszając prawo Rosji do wjazdu na jej terytorium, faktycznie dała Rosji prawo do rozwiązania tej kwestii dowolnymi środkami, w tym wojskowymi. Działania Wilna zostały już nazwane samobójczymi, zdolnymi do rozpętania konfliktu zbrojnego na Bałtyku.

 13. minka said

  Niemcy powiedzą „nie” zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 roku

  Jak donosi Reuters, Niemcy nie zamierzają podporządkować się unijnej agendzie zakazu sprzedaży nowych samochodów o silnikach spalinowych do 2035. Niemiecki minister finansów, deklarując sprzeciw wobec agendy 2035, zadeklarował jednocześnie, że jego kraj będzie liderem produkcji aut elektrycznych.

  Minister Christian Lindner zadeklarował, że niemiecki rząd nie zgodzi się na zapowiedziany przez Unię Europejską zakaz produkcji i sprzedaży samochodów spalinowych. Polityk zabrał głos podczas spotkania Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu (BDI), twierdząc, że unijny zakaz jest błędem.

  https://pch24.pl/niemcy-powiedza-nie-zakazowi-sprzedazy-samochodow-spalinowych-do-2035-roku/

 14. Marucha said

  Re 12:
  Najwyższy czas, aby w ogóle zlikwidować to państewko sezonowe, a bardzo czupurne.
  Litwa wprawdzie jest członkiem NATO, ale kto by ryzykował otwarty konflikt z Rosją…

 15. Bezpartyjna said

  „Alęż oczywiście, Pani Szanowna Bezpartyjna ! Jak najbardziej di, di, da, da, cza, cza, cza, w krzywym zjerCIAdle ŻYĆ SIE da 🙂
  (byłem sewczoraj letko trunknięty)”

  Tak mi przez moment nawet zaświtało 🌞 w głowie a później … gorsze myśli przyszły … et tu, Brute contra me 🔪
  Pan się nie zorientował, że jak piszę poważnie to pełna powaga (sprawy Polski, światopoglądowe, X przykazań) a jak żartuję to piszę pół żartem pół serio czyli swingująco.
  Gdyby się kobieta w odpowiedni sposób „nie odgryzala” mężczyznom to by ją faceci całkowicie pożarli a ja nie chcę być schrupana żywcem. Ot taka ze mnie twarda śtuka. Na tejn przykład z takim Bareją lub Chmielewską dogadałabym się w mig bo pastisz słowny stosowali non stop.

  Ale prócz napisania „byłem sewczoraj letko trunknięty” należałoby chociaż slówkiem przeprosić – nieprawdaż❓

 16. Listwa said

 17. Listwa said

 18. Bezpartyjna said

  „Co jeśli kobiety po prostu nie lubią mężczyzn?”

  Ja tam zawsze lubiłam i lubię 😇

 19. Listwa said

 20. revers said

  re5, 9

  ostatnio na telegramie pojawil sie post dotyczacy kanady , pastora i covida o propozycjach przedstawicieli big farmy wynagradzania paraifii pastora funduszami 50 tys usd, za promocje z ambony lub oltarzy covidowych szczepionek.

  Pastor gdmowil i nagosil sprawe jawnej korupcji przez przedstawicieli big farmy.

  Cos w tym jest widzac hojnosc w pzyjmowaniu ofert korupcyjnych big farmy u protestankich pastorow, ale takze ten stan wziatek obejmuje rowniez ksiezy katolikich by nie przypomniec akcje promocji smiercionek w parafii na gorze sw. Anny na Slasku.

 21. kolejarz said

  Wpis prof. Nowaka jest bolszewicki, wg profesora wszyscy mamy myśleć jednomyślnie i najlepiej wq wskazówek prof. Nowaka. Przypominam, że Konfederacja ma tylko 11 posłów i takie potworne zagrożenie stwierdził prof. Nowak z ich strony. Nie usuniemy ani Rosji na wschodzie ani Niemców na zachodzie, będziemy z nimi graniczyli, czyli najkrótsza droga do wszelkiej wymiany ekonomicznej. Nic prof. Nowakowi nie przeszkadza anty polska i szkodliwa działalność aktualnej władzy ? Kłamstwo covidowe tez nie ? Otwarcie granicy i „chodźta wszyscy ” bez szczepienia, kwarantanny, zaświadczeń i innych durnych świstków ? Może i profesor….skoro tego nie rozumie.

 22. Yagiel said

  Litwa została zaoferowana Kremlowi w charakterze kozła czy pionka ofiarnego – dlaczego ? Bo (w razie gdy Suomi i Swecja w NATO) wartość Litwy i w ogóle Pri-Bałtów znikomieje… Zwłąszcza w porównaniu z Ukrainą !
  Londyn/CofL, więc i Biały Dom zaoferowały właśnie Kremlowi wymianę: Litwę/Pri-Bałtów za powiedzmy 2/3 Ukrainy z portami: no przeż Anglia bez jedzenia i wyrobników z Ukrainy nie przeżyje !

  /trój/pionek do wymiany/poświęcenia… Ciekawe, że Litwini tacy ochoczy samobójcy – lepszego byłem o nich mniemania. Cóż – sami sobie wpychają w gardło nóż (na życzenie Xazarów-sojuszników)…
  Wypłynęło zdjęcie i nazwisko młodego człowieka: Landsbergis – ? Znajomo brzmi: był taki Vytautas Landsbergis, może nawet prezydent Wolnej Litwy, który z polskimi politykami rozmawiał po polsku… Czy to jego syn?wnuk teraz daje du… za Xazarów ?
  Vytautas – imię też do skojarzenia: Vytautas/Witold, rywal Yogajly/Jagiełły do władzy nad Litwą-Żmujdzią-Pri-Bałtią niemal na śmierć-i-życie ! Otóż to imię wybitne jakoś pasowało do Landsbergisa-prezydenta Litwy Wolnej – przystojniak dziś wgląd oczu inteligentny ma, ALe nikt dla Xazarów. Np. przy Zełenskim, który przynajmniej właściwą krew ma – Landsbergisy nie….
  Ciekawe: Kreml przyjmie poświęcenie pionka/trójpionka P-B za 2/3 Ukrainy pszenicznej – ? (od Xazarów bierz tylko życie ix; nie pamiętam, z której to Mowy przetłumaczone…)

 23. ! said

  To samo chciałem napisać. Rosja ma w Obwodzie Kaliningradzkim konkretne wojska. To co jest na Ukrainie przy tym to pryszcz. Z drugiej strony jest Białoruś i po Litwie. Koniec małego, naziolskiego badziewia, a i Polacy tam odetchnęliby wreszcie.

 24. Boydar said

  „… to by ją faceci całkowicie pożarli a ja nie chcę być schrupana żywcem …”

  A niby co to za ujma być schrupaną ? Już Bodo sto lat temu tą kwestię gruntownie przeanalizował

  .https://www.youtube.com/watch?v=VkR-xSvwLSw

 25. Marek said

  Państwa, które chcą kupować rosyjską żywność i nawozy, mogą to robić bez ograniczeń. O tym powiedział Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych krajów Unii w Luksemburgu.

  Szef europejskiej dyplomacji podkreślił, że ceny żywności na świecie rosną właśnie z powodu działań wojennych na Ukrainie i rzekomego blokowania ukraińskiego zboża przez stronę rosyjską w portach, a nie z powodu europejskich sankcji wobec Moskwy.

  „Nasze sankcje nie dotyczą nawozów i żywności. Każdy, kto chce je kupić, może to zrobić swobodnie” – powiedział.

  Według mediów, że unijne restrykcje zerwały łańcuchy transportowe na całym świecie, które już zostały dotknięte pandemią koronawirusa COVID-19 i stworzyły problemy z płaceniem za zboże, ponieważ główne rosyjskie banki zostały odłączone od systemu płatności SWIFT, Borrell nie wspomniał. Również europejski dyplomata nie zwrócił uwagi na wzrost cen nawozów i produktów energetycznych, wywołany sankcjami UE. Jednocześnie Borrell wyraził „zaniepokojenie realnym zagrożeniem głodu na świecie, zwłaszcza w Afryce” i wezwał Federację Rosyjską do odblokowania portów.

  Podkreślił też, że UE „w pełni popiera wysiłki ONZ” w ramach konsultacji między Rosją, Turcją i Ukrainą, aby odblokować eksport zboża z Ukrainy drogą morską. „Mam nadzieję na wynik negocjacji pod auspicjami ONZ” – powiedział europejski dyplomata.

  Wcześniej szef Unii Afrykańskiej i prezydent Senegalu Macky Sall na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem powiedział, że antyrosyjskie restrykcje pozbawiły kraje afrykańskie dostępu do zboża i nawozów, co pogorszyło sytuację w sektorze spożywczym, konieczne jest usunięcie zboża i nawozów z sankcji.

  Na początku kwietnia rosyjski przywódca zażądał uważnego monitorowania sytuacji z nawozami w Rosji, potrzeby naszych rolników i tak powinny być priorytetem – podkreślił. Głowa państwa nazwała nawozy towarem deficytowym i stwierdziła, że ​​popyt na rosyjskie produkty na świecie jest nieunikniony.

  31 marca poinformowano, że w miesiąc po wprowadzeniu pierwszych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej Stany Zjednoczone zrównały rosyjskie nawozy z produktami podstawowymi, co wyklucza ich umieszczenie na czarnej liście.

  Rosja jest jednym z trzech wiodących światowych dostawców nawozów mineralnych i odgrywa ważną rolę w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Około 70% produkowanych substancji trafia na eksport.

  https://naspravdi.info/novosti/borrel-strany-mogut-svobodno-pokupat-prodovolstvie-i-udobreniya-iz-rossii

 26. Marek said

  Litwa podjęła decyzję o wstrzymaniu tranzytu niektórych rodzajów towarów z unijnej listy sankcyjnej koleją od 18 czerwca. Tranzyt się zatrzymał. Teraz politycy i politolodzy zastanawiają się, jak Moskwa może odpowiedzieć na blokadę transportu jednego z podmiotów Federacji Rosyjskiej – obwodu kaliningradzkiego. I jeśli wcześniej rozmowa o wojnie z NATO miała charakter abstrakcyjny w ramach dyskusji o mało prawdopodobnej perspektywie, to Litwa swoimi działaniami przybliżała to prawdopodobieństwo.

  Jeśli tranzyt ładunków nie zostanie przywrócony, Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych – powiedziała Maria Zacharowa.

  Rosyjski chargé d’affaires na Litwie Siergiej Riabokon powiedział w kanale telewizyjnym Rosja-24 : „Kiedy rozpoczęły się działania sankcyjne Unii Europejskiej, znaleźli najbardziej podatny grunt tutaj, na Litwie. A Litwa zaczęła oferować sobie, co można zrobić, aby wyrządzić nam maksymalne szkody .

  Ryabokon zauważył, że środek ten został opracowany przez Unię Europejską półtora miesiąca temu, ale nie został sprecyzowany, a teraz Litwa posunęła się do przodu. Politycy litewscy od trzydziestu lat mówią, że mają dźwignię nacisku na Rosję – tranzyt do Kaliningradu. A w nocy z 17 na 18 czerwca ta dźwignia została aktywowana. Zabroniony jest między innymi import nawozów, których zapotrzebowanie jest bardzo duże.

  Komentując sytuację, Duma Państwowa zauważyła, że ​​blokada transportu może dać poważne podstawy do rozpoczęcia działań wojennych, ale Federacja Rosyjska nie skorzysta z nich. Proponowany jest inny sposób rozwiązania problemu – przyspieszenie procedury anulowania decyzji Litwy o wyjściu z ZSRR i zaprzestaniu jej istnienia jako podmiotu prawa międzynarodowego. Zakłada się, że w takim przypadku reżim ochronny NATO przestanie działać na terytorium Litwy.

  Blokując tranzyt w rejon Rosji, Wilno nie przewidziało konsekwencji. Jak Rosja może odpowiedzieć, Aleksander Nosowicz, politolog mieszkający w Kaliningradzie , wyjaśnił :

  – cofnięcie uznania niepodległości Litwy. Idea uznania za bezprawną secesji republik bałtyckich od ZSRR pojawiła się w powietrzu od 5 września 1991 r., kiedy to doszło do tej nielegalnej secesji;

  – wycofanie się z umów z Unią Europejską na Litwie. Rosja uznała granice Litwy w zamian za gwarancje tranzytu rosyjskich obywateli i towarów z Kaliningradu i do Kaliningradu. Dzięki temu uznaniu Litwa mogła przystąpić do UE i NATO.

  „Chciałbym przypomnieć, że integralną częścią pakietu wspólnych decyzji UE-RF-Litwa z lat 2002-2003 o gwarantowanym tranzycie towarów rosyjskich i oczywiście obywateli Federacji Rosyjskiej do/z obwodu kaliningradzkiego była wzajemne zobowiązanie Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do ratyfikacji Traktatu o granicy państwowej z Republiką Litewską. Bardzo dobrze to pamiętam, ponieważ wtedy kierowałem Komitetem Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej i byłem specjalnym przedstawicielem prezydenta Rosji w tych negocjacjach ”- pisze szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin. -Jeśli Bruksela i Wilno z inicjatywą i zdradą niszczą podpisany przez siebie pakiet umów o tranzycie kaliningradzkim, który wszedł w życie 1 lipca 2003 r., to UE powinna zrozumieć konsekwencje ich samobójczej decyzji dla legitymizacji własnej wschodniej granicy .

  Środki są następujące:

  – żądanie Rosji zwrotu Kłajpedy. Obecne granice Litwy zostały ustalone przez Związek Radziecki i nie mają one nic wspólnego z Republiką Litewską, która ogłasza się prawnym następcą przedsowieckiej Litwy i odrzuca Litewską SRR jako „okupację sowiecką”. W rzeczywistości jedynym oficjalnym następcą ZSRR jest Federacja Rosyjska. Oznacza to, że Moskwa ma prawo do ponownego rozważenia własności terytoriów przyłączonych do Litwy w okresie sowieckim, w szczególności własności regionu Kłajpedy;

  – odłączenie Litwy od systemu energetycznego BRELL (pierścień energetyczny jednoczący Białoruś, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę). Byłaby to najbardziej bolesna gospodarcza odpowiedź Moskwy na wrogie posunięcie Wilna. Na razie Litwa usilnie udaje, że nie musi być łączona z BRELL, ale nie wiadomo, jak będzie się czuła po prawdziwym zamknięciu i wzroście cen wszystkiego od towarów po paliwo;

  – stworzenie korytarza suwalskiego. Jest to przejście lądowe między Litwą a Polską, które mogłoby połączyć terytorium Białorusi z Obwodem Kaliningradzkim Rosji.

  – Jeśli chodzi o gaz, to mamy terminal LNG im. Marszałka Wasilewskiego, który został już przetestowany na wypadek, gdyby Litwa odcięła gaz z gazociągu – mówi Nosovich. – W sprawie tranzytu rozmawiałem z wysokimi urzędnikami naszego regionu i przedstawicielami centrum, którzy zapewniają, że rosyjska flota cywilna na Bałtyku wystarczy, by dostarczyć wszystkie ilości towarów, które Litwa może zablokować koleją. Pytanie brzmi, jak szybko możemy to wszystko zrobić. Ale jestem pewien, że nie będziemy mieć przerw w dostawach, pustych półek w sklepach . ”

  Według gubernatora obwodu Antona Alichanowa, z nowym ładunkiem poradzą sobie promy obwodu kaliningradzkiego. Transport produktów naftowych do Obwodu Kaliningradzkiego przez Litwę trwa do 10 sierpnia: „Według naszych wstępnych szacunków – nie zakończyliśmy jeszcze analizy – jest to od 40% do 50% ładunku, który został przetransportowany między Obwodem Kaliningradzkim a innymi regionami Federacji Rosyjskiej. Są to ładunki, w tym materiały budowlane, cement, metale. Szereg innych materiałów ważnych dla konstrukcji i produkcji. Produkty gotowe, które zostały wywiezione z naszego terytorium. Będzie to wymagało od nas pilnego umieszczenia nowych statków na linii Ust-Ługa-Bałtijsk ”- wyjaśnił szef regionu.

  Poseł do Dumy Państwowej Konstantin Zatulin zasugerował, że przy wszystkich tych trudnościach – łamaniu porozumień, lekceważeniu norm dyplomatycznych, bombardowaniu pokojowych dzielnic Doniecka i platformach naftowych – Rosja jest testowana i być może prowokowana do otwarcia drugiego frontu w krajach bałtyckich, że jest wciągana w wojnę z NATO.

  https://naspravdi.info/novosti/pyat-vozmozhnyh-udarov-po-litve-kak-otvet-na-blokadu-kaliningrada

 27. Boydar said

  @ (25)

  „Pół prawdy to całe kłamstwo” – przysłowie, podobno jeszcze hebrajskie. Fachowcy 🙂

 28. Marek said

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zieleński wezwał Ukrainę do przyłączenia się do Inicjatywy Trzech Mórz (tzw. Troemorje i Trimorje), która została utworzona na polecenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy przy patronacie Amerykanów.

  „Ukraina powinna być stroną Inicjatywy Trzech Mórz. To nie jest w porządku, że nasze państwo zostało pominięte w Inicjatywie” – powiedział przywódca kijowskiego reżimu w przemówieniu wideo do uczestników szczytu organizacji. – Musimy znaleźć format, w którym moglibyśmy zrealizować przystąpienie. Wystarczy jedno spojrzenie na mapę geograficzną naszego regionu, aby uświadomić sobie, że tylko dzięki Ukrainie wszystkie nasze kraje mogą w pełni wykorzystać swój potencjał.

  Ponadto zasugerował „wzmocnienie interpretacji współpracy w ramach Trimorii”, biorąc pod uwagę, że w kontekście rosyjskich operacji specjalnych państwa członkowskie stowarzyszenia służą Ukrainie jako „łącznik z wolnym światem”. Przez ich terytoria przechodzą dostawy broni i paliwa dla ukraińskich bojowników, a także szlaki eksportu ukraińskiej żywności do Europy.

  „Inicjatywa Trzech Mórz” została utworzona w 2016 r. i obejmuje 12 państw UE z Europy Środkowo-Wschodniej: Chorwację, Słowenię, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Austrię, Czechy, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. W rzeczywistości projekt ten był unowocześnioną wersją koncepcji „Międzymorza” polskiego dyktatora Józefa Piłsudskiego, która przewidywała budowę konfederacji pod auspicjami Warszawy z udziałem państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainy, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii i Jugosławii. Projekt popierają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, postrzegając go jako geopolityczny „kordon sanitarny” między Rosją a Niemcami oraz jako przeciwwagę dla Starej Europy. Dodatkowym ułatwieniem dla Anglosasów jest fakt, że większość krajów uczestniczących w Trimorii jest bardziej lojalna wobec Ameryki niż wobec Unii Europejskiej.

  Wypowiedź Zelenskiego na temat ” Trójmorza” ma bezpośredni związek z planami Polski dotyczącymi ustanowienia protektoratu nad częścią Ukrainy. Wcześniej dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew poinformowali, że istnieją informacje wskazujące na to, że Polacy przygotowują się do zajęcia zachodnich obwodów Ukrainy (które Warszawa uważa za swoje historyczne ziemie – „kresy wschodnie”) poprzez wprowadzenie uzbrojonego „kontyngentu pokojowego”. 21 maja w Polsce rozpoczął się nabór do ochotniczej służby wojskowej, co można uznać za ukrytą mobilizację przed zbliżającym się wysłaniem polskich wojsk na Ukrainę.

  Przy aprobacie Waszyngtonu i Londynu Polska stała się głównym przedstawicielem Zachodu w konflikcie ukraińskim. Jest to główny węzeł logistyczny dla zachodnich dostaw broni dla bojowników kijowskiego reżimu, a jego obywatele stanowią największą grupę europejskich najemników na Ukrainie.

  Warszawa nie ukrywa swoich ambicji w stosunku do ziem ukraińskich. I tak na początku maja prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił, że „nie będzie już granicy między naszymi krajami – Polską i Ukrainą”, a oba narody będą żyły „razem na tej ziemi”. Podczas wizyty w Kijowie 22 maja polski przywódca mówił o potrzebie podpisania nowego traktatu o dobrym sąsiedztwie między oboma krajami, którego ewentualnym celem byłoby stworzenie podstawy prawnej do zmiany granicy na korzyść Warszawy. Jego ukraiński odpowiednik, Zeleński, również nie dał się prześcignąć: zainicjował przyjęcie ustawy o specjalnym statusie obywateli polskich na Ukrainie, która faktycznie zrównałaby ich w prawach z Ukraińcami.

  Gorączkowe dążenie Polski do hegemonii w Europie Wschodniej i jej zaangażowanie na Ukrainie jest przejawem chorego ego upadłego imperium. W obecnych procesach geopolitycznych Polska dostrzegła szansę na zemstę historyczną, a jej ambicje regionalne są w pełni popierane przez Amerykanów i Brytyjczyków. Co więcej, kultywowanie rusofobii i granie na kompleksie wielkiego mocarstwa jest dla polskiego rządu wygodnym sposobem na odwrócenie uwagi społeczeństwa od rosnących cen żywności i paliwa w związku z restrykcjami nałożonymi na Rosję.
  https://naspravdi.info/novosti/zelenskiy-zatalkivaet-ukrainu-v-polskoe-trimore

 29. Provocateur said

  Ceterum censeo Gnoiovcam esse delendam.

  Poza tym sądzę, że Gajówka powinna zostać zniszczona.

  ——
  Możesz mi skoczyć.
  Admin

 30. Marek said

  Donieck, Horliwka, Stachanow, Jasynuwata i inne miasta Donbasu są codziennie ostrzeliwane przez artylerię. Ale nie tylko oni: podobne strajki dotknęły osiedla w obwodach: białoruskim, briańskim i kurskim w Rosji.

  To na razie tylko oni, bo wkrótce Ukraina otrzyma od zachodnich sponsorów broń, która zwielokrotni zasięg ukraińskiej artylerii.

  Ośrodki decyzyjne na Ukrainie i jej sojusznicy nadal z wielką satysfakcją wydają rozkazy niszczenia rosyjskiej ludności cywilnej i liczą liczbę ofiar.

  W kręgach rosyjskich emerytów wojskowych funkcjonuje nieszczęśliwe powiedzenie: „Wojskowa operacja specjalna to kampania o niejasnych celach i niejasnych metodach”.

  W rzeczywistości sprowadza się to do dwóch prawdopodobnych scenariuszy:

  1. Armia rosyjska nie ma możliwości zniszczenia artylerii, która ostrzeliwuje ludność cywilną w Donbasie i Rosji, ale ma rozkazy.

  2. Armia rosyjska ma możliwość zniszczenia artylerii ostrzeliwującej ludność cywilną w Donbasie i Rosji, ale nie ma rozkazu.

  Zgodnie z pierwszym scenariuszem.

  W ciągu prawie czterech miesięcy trwania specjalnej operacji wojskowej nie tylko nie udało się odsunąć frontu pod Donieckiem, ale nawet przeciąć szlaków zaopatrzeniowych do cieszącej się złą sławą twierdzy ukraińskich sił zbrojnych w Awdijiwce, która znajduje się zaledwie 14 kilometrów od Doniecka.

  Jednym z głównych celów specjalnej operacji wojskowej ogłoszono ochronę rosyjskiej ludności Donbasu.

  Do dziś nie został on zrealizowany.

  Słynny radziecki dowódca wojskowy, marszałek Związku Radzieckiego K.S.Moskalenko, powiedział:

  – Przy dwustu działach na kilometr frontu nie szuka się wroga, nie donosi się o nim, a jedynie informuje, do jakiej linii dotarły nasze nacierające jednostki…

  Skuteczne pokonanie przeciwnika w głębi jego obrony wymaga rozpoznania, wykrycia, namierzenia celu oraz wydzielenia sił, które pozwolą nam wykonać zadanie.

  W związku z tym nasuwają się zasadne pytania: dlaczego artyleria AFU tak długo pozostawała niewykryta? A jeśli jest wykrywana, to dlaczego, jeśli jest, to w niewystarczających ilościach?

  Szczerze mówiąc, niekończące się lamenty rosyjskich mediów na temat cierpienia ludności cywilnej w Donbasie i rosyjskich miejscowościach przygranicznych są męczące.

  Nasze wojsko powinno natychmiast zniszczyć zidentyfikowaną ukraińską artylerię, a media powinny zostać poinformowane o udanych i skutecznych działaniach, jakie podjęło w celu zapobieżenia ostrzałowi.

  Nie ma innej drogi.

  Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie powinno informować o codziennym niszczeniu „punktów kontrolnych, pojedynczych dział, celów opancerzonych i obszarów, gdzie zgromadzona jest siła robocza przeciwnika”, lecz raz poinformować o całkowitej i ostatecznej decyzji o wyeliminowaniu grup artyleryjskich przeciwnika ostrzeliwujących spokojne obszary zaludnione.

  I nie inaczej.

  W związku z tym pojawia się wiele pytań.

  Gdzie znajduje się rosyjska konstelacja satelitów rozpoznania kosmicznego? Gdzie jest zwiad lotniczy? Gdzie jest zwiad oparty na agentach? Gdzie są radary do wykrywania artylerii i kontroli artylerii przeciwpancernej?

  Wreszcie, czy armia rosyjska dysponuje wystarczającymi siłami i środkami w postaci wojsk rakietowych, artylerii i lotnictwa, aby zagwarantować zniszczenie przeciwnika?

  Gdzie są grupy zwiadowcze i sabotażowe wojskowych sił specjalnych, dla których niszczenie baterii artyleryjskich przeciwnika na dużych odległościach zawsze było jednym z praktykowanych zadań w czasie pokoju?

  Gdzie jest koordynacja między oddziałami i służbami Sił Zbrojnych w zakresie niszczenia artylerii przeciwnika?

  Skoro wszystko to jest na miejscu, dlaczego cztery miesiące później problem nie został rozwiązany? A jeśli nie, to dlaczego do tej pory nie podjęto żadnych działań, aby zaradzić tej sytuacji?

  Jeśli potencjał amunicji artyleryjskiej i lotniczej w służbie Sił Zbrojnych FR nie wystarcza do zapewnienia zniszczenia dróg zaopatrzenia AFU, w tym mostów, to dlaczego nie wykorzystuje się całkiem udanych doświadczeń Azerbejdżanu, który używał dronów An-2 jako dronów szturmowych?

  Rosja ma wiele starych samolotów, zarówno bojowych, jak i cywilnych, stojących bez celu na lotniskach i w bazach magazynowych. Po zdemontowaniu maksymalnej ilości sprzętu i przy minimalnych modyfikacjach sterowania, załadowane wieloma tonami materiałów wybuchowych, mogą wysadzić w powietrze nie tylko mosty, ale także drogi i tory kolejowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma ludności cywilnej.

  Likwidacja zapadlisk o znacznej głębokości i średnicy kilkudziesięciu metrów wymagałaby miesięcy całodobowej pracy, której Ukraina po prostu nie ma.

  Ponieważ samoloty ostrzeliwujące podążają trasą do miejsc uderzenia, należałoby podnieść samoloty szturmowe rosyjskich sił powietrznych uzbrojone w pociski antyradarowe oraz postawić w stan gotowości transportery Kalibr i Iskanderów-M. Ukraińskie środki obrony powietrznej byłyby zmuszone wszędzie przechodzić w tryb bojowy, wykrywać się, a tym samym stawać się celami.

  Dlaczego nie można tego zrobić?

  Brak odpowiedzi na te i inne podobne pytania nieuchronnie prowadzi do wniosku, że nie istnieje kategoryczny i niezinterpretowany rozkaz niszczenia artylerii przeciwnika we wszystkich miejscach jej koncentracji, a jedynie sporadyczne próby podejmowane na szczeblach lokalnych.

  I dochodzimy do drugiego scenariusza.

  Jeśli armia rosyjska ma wszystko, to wynika z tego, że nie ma rozkazu, bo tak trzeba. Mianowicie, pewna część rosyjskiego kierownictwa nadal wierzy, że może z powodzeniem negocjować z Zachodem.

  Przypomnę, że takie same nadzieje mieli przywódcy sowieccy w przededniu 22 czerwca 1941 roku. A jednostki Wehrmachtu wkraczające do Związku Radzieckiego często były witane plakatami z wezwaniem: „Żołnierzu niemiecki, nie strzelaj! Jesteście na terytorium pierwszego na świecie państwa robotników i chłopów!”. Jak wiadomo, przedstawiciele prawie wszystkich krajów, które są obecnie członkami UE, maszerowali w szeregach armii Hitlera.

  Podobne apele były zawarte w ulotkach mających wpływać na umysły „deutschen Soldaten”.

  Czy muszę przypominać, że po druzgocącej klęsce Wehrmachtu pod Stalingradem zostały one tylko częściowo uwzględnione? A jednak wielu, absolutnie „zagorzałych” nazistów kontynuowało walkę aż do śmierci w Reichstagu…

  Dopóki nie będzie zdecydowanego zwycięstwa na Ukrainie, dopóty nie ma i nie będzie sensu prowadzić negocjacji. Warunki zawsze dyktuje zwycięzca. Tak było zawsze w historii ludzkości, tak jest i tak będzie.

  Jeśli Rosja ma do czynienia nie tylko z ukraińskim, ale i europejskim nazizmem, to czy w ogóle jest sens oczekiwać jakichkolwiek negocjacji z nią?

  A jeśli przypomnimy sobie, co hitlerowskie lotnictwo uczyniło z Leningradem, Stalingradem, Woroneżem i setkami innych sowieckich miast, to nadzieja na jakąkolwiek „rozsądność” ze strony zachodnich „partnerów”, którzy stworzyli nazizm w XX wieku i wskrzesili go w XXI, jest pustą i szkodliwą projekcją. Delikatnie mówiąc…

  Ktoś bardzo liczy na to, że Zachód dozna nagle objawienia i uzna ukraińskich nazistowskich terrorystów za nazistów i terrorystów. Daremne i zdradzieckie nadzieje… Nie zrobi tego, ponieważ to ona je zrodziła.

  Dalsze próby sprowadzenia specjalnej operacji wojskowej nie do całkowitego i ostatecznego zwycięstwa nad ukraińskim nazizmem, lecz do osiągnięcia jakichkolwiek innych, ograniczonych i nieznanych jeszcze celów, nieuchronnie doprowadzą albo do porażki, albo do tymczasowego kompromisu, którego rezultatem będzie rosnące zagrożenie w pobliżu granic Rosji.
  https://naspravdi.info/novosti/soglashateli-i-kapitulyanty-v-rossii-dolzhny-zamolchat

 31. Boydar said

  Czyżby Rura ??? Siema z rana !

 32. Boydar said

  Niech go Pan Gajowy nie bije, i tak jest najwyraźniej potłuczony, albo się wyszczepił

 33. Boydar said

  Śmieszne te pismaki się robią coraz bardziej, prawie jak prezes Żeleński

  https://www.o2.pl/informacje/mial-smiertelna-dawke-alkoholu-we-krwi-kierowca-busa-zatrzymany-6782267506797472a

  Tu jest Polska, głąby cętkowane

  https://nowiny24.pl/4-promile-to-dawka-smiertelna-ale-nie-dla-polakow/ar/6196577

  a tego zucha potworny TIR utrupił, a nie jakieś skromne promile

  https://autokult.pl/7830,ponad-22-promile-alkoholu-we-krwi-nowy-rekord-i-wypadek-ze-skutkiem-smiertelnym

 34. Yagiel said

  Próba roz-UMowania: jeśli jedynym,co Xazarzy oddają naprawdę, jest Życie – ? – to
  1. nawet Życia nie chcą oddać, udając nieśmiertelnych
  2. wypuszczają na szwiat dopplerów/dwojników/avatarów/pajacyków… jakby nieśmiertelni byli
  3. ale są śmiertelni i sami nie mają już pewności, czy są oryginalnie żywi – czy pajacykami nakręconymi są sztucznie ?
  4. nie mając pewności, czy sami są żywi oryginalnie=swojim Życiem, nienawidzą Żywych, płoną z zawiści, zabijają-niszczą Życie
  5. jak jemioła niszczy/zabija Drzewo
  6. umie zabić Drzewo, wszelako nie umie, nie może Drzewem być… O, Boże !

  + uwaga: nie bić nieżywych…

 35. bryś said

  Czytając Marka, nasuwa mi sie myśl, że to nie Rosja dała sie wciągnać na u-krainie, ale sama tam wciąga wrogie siły. Coraz więcej broni i środków tam ginie, walcząc z ułamkiem sił Rosyjskich. Nie wspomnę o wyniszczeniu zaplecza – czyli Polski czy ogólnie ue.

 36. Boydar said

  🙂 🙂 🙂

  to do Pana Brysia (35)

 37. Piskorz said

  re 21 Kol. Dobry komentarz. Prof Nowak jedzie na tej swojej rusofobii jak Arab na ośle. A kasa leci..

 38. Piskorz said

  re 19 Lis. Pisałem tu o tym nie x. To sobie jaja robili z tego…!! Dzięki za przypomnienie. Rosjanie też nie x pisali o tym na swoich portalach.

 39. Boydar said

  Interesujące dywagacje

  https://rzadwygnanyrp.wordpress.com/2018/08/29/islam-czym-jest-i-co-go-laczy-z-judaizmem/

 40. kontra said

  Poza tym, również zawiadujący starszym bratem ‚papieża’ Jana Pawła 2 – Władymirem Zelenskim
  nie jest z niego zadowolony:

  jeżeli organ “Team Clinton”, taki jak lewacki portal The Daily Beast Chelsea Clinton

  – w którego zarządzie zasiada córka Hillary Clinton – Czelsi Klinton , pisze, że “nadchodzi dzień sądu dla żyda Zelenskiego”

  thedailybeast.com/a-judgment-day-is-coming-for-volodymyr-zelensky?

  należy przypuszczać, że postać ukraińskiego banderowca neonazisty żyda Zelenskiego jest już wypalona i przydaje się jedynie do ukrycia w kuluarach puczu kijowskiego totalnej klęski Zachodu USA UK NATO

  Tak więc podróż została podjęta wyłącznie po to, by wmówić Europejczykom, że te trzy dziwolągi mogą coś zdziałać – rozwijajac za każdym razem dywanik w kierunku Waszyngtonu.

  kiedy owa trójka gościła w Moskwie na początku lutego, mieli jeszcze dobre argumenty, aby negocjować i zapobiec niepotrzebnej wojnie ukraińskiej – zwłaszcza że co najmniej dwóch z nich było gwarantami porozumień mińskich,

  a jednak nie chcieli sprzeciwić się wielkiemu szefowi «Mokrym Majtkom»,

  który rządzi za oceanem i pragnie wojny za wszelką cenę, chcąc w ten sposób doprowadzić do upadku Rosji,

  podczas gdy prawdziwą ofiarą jest Europa, co było przecież powszechnie przewidywalne i spodziewane.
  https://babylonianempire.wordpress.com/2022/06/17/trzej-bezuzyteczni-krolowie-i-nadciagajacy-dzien-sadu-dla-zelenskiego/

  Chelsea Clinton – The Daily Beast

  A Special Correspondent for NBC News, Chelsea Clinton is currently pursuing a doctorate at Oxford, working at New York University, the Clinton Foundation and the Clinton Global Initiative.

  thedailybeast.com/author/chelsea-clinton

 41. kontra said

  «Szczepionki» mRNA [ genetyczne na covid koronawirus] powodują ludzką, piorunującą formę «choroby szalonych krów»: Studium na ten temat ocenzurowane i usunięte z ResearchGate

  17 6 2022r

  Jedną z ostatnio zaobserwowanych szkód ubocznych spowodowanych masowymi szczepieniami eksperymentalnymi surowicami genowymi [ mrna covid koronawirus ] jest nieoczekiwany i początkowo niewyjaśniony wzrost liczby zachorowań

  na tzw. chorobę szalonych krów

  lub chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD)

  – bardzo rzadką encefalopatię u ludzi,
  https://babylonianempire.wordpress.com/2022/06/17/szczepionki-mrna-powoduja-ludzka-piorunujaca-forme-choroby-szalonych-krow-studium-na-ten-temat-usuniete-z-researchgate/
  wywoływaną przez priony, czyli nieprawidłowo sfałdowane białka, które powodują, że kolejne białka przybierają inną niż zwykle postać,
  odkładają się w komórkach nerwowych i tworzą zbitki zaburzające funkcjonowanie tych komórek i prowadzące do ich śmierci.
  https://ilsimplicissimus2.com/2022/06/16/mucca-pazza-e-vaccini-ora-scompaiono-le-prove/

  opracowanie do ściągnięcia szczepionki covid choroba szalonych krów u ludzi
  https://zenodo.org/record/6641999/files/V4%20CJD%20Perez%20Moret%20Montagnier%20RIP%202022%20REFERENCE%20ARTICLE.doc?download=1

  COVID-19_vaccine_Jab
  neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob
  https://zenodo.org/record/6641999

  COVID-19_vaccine_Jab
  neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob
  https://web.archive.org/web/20220610203757/https:/www.researchgate.net/publication/358661859_Towards_the_emergence_of_a_new_form_of_the_neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob_disease_Twenty_six_cases_of_CJD_declared_a_few_days_after_a_COVID-19_vaccine_Jab

  COVID-19_vaccine_Jab
  neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob
  https:/www.researchgate.net/publication/358661859_Towards_the_emergence_of_a_new_form_of_the_neurodegenerative_Creutzfeldt-Jakob_disease_Twenty_six_cases_of_CJD_declared_a_few_days_after_a_COVID-19_vaccine_Jab

  trzej «królowie» ukraińscy – Macron, Draghi i Scholz 2022/06/17
  trzej «królowie» – w swojej smutnej i pełnej poczucia winy podróży powrotnej, przynoszą jako dary wojnę, katastrofę gospodarczą i nędzę.
  https://ilsimplicissimus2.com/2022/06/17/tre-inutili-re-magi/

 42. Boydar said

  „… córka Hillary Clinton – Czelsi Klinton , pisze, że “nadchodzi dzień sądu dla żyda Zelenskiego” …”

  Trochę późno skumali, że Żeleński jednak nie jest ich agentem 🙂

  Jeszcze chwila i w Kijowie zainstaluje się ruski specnaz żeby mu ochronę zapewnić.

 43. Boydar said

  „… bardzo rzadką encefalopatię u ludzi …”

  U ludzi rzadką, u debili, jak widać, coraz częstszą.

  Tylko dzieci szkoda, nikt ich nie pytał, a nawet gdyby, to co mogły wiedzieć. Powiększą grono Aniołków, trudno.

 44. Boydar said

  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/franciszek-nie-potepia-agresji-putina-tak-dzialali-inni-papieze/myrpkl8,79cfc278

 45. Yagiel said

  cd. linii melodycznej na der.onet : oni albo wysłychali Igora Szyszkina (o którym Tu niedawno) albo czytają Gajówkę ?
  Bo oto sehr zabali się panslawizmu rosyjskiego ! przyrównanego do pangermanizmu faszystowskiego… Kiedy całą Europa Zachod. szła z Niemcami na CCCP, to było w porzo, ale gdyby cała Słowianszczyna poszła z Kremlem na Zachód – Nein!!!
  Oto tytuł „Rosja: tęsknota za słowianską supremacją” – prawda, że zabawny ? linka:
  .https://www.onet.pl/informacje/visegradinsighteu/rosja-tesknota-za-slowianska-supremacja-opinia/6em5pj5,30bc1058
  ALe
  co najciekawsze dla mnie – znamienne:
  w artykule tym zaraz na początku wymieniony jest Autor, co nie dziwne, Aliaksiei Kazharski – dziwne NOMEN; kto go wymyślił ?
  w artykule zaraz potem wymieniony jest – oczywiście wrogo – Rosjanin Nikołaj Danilewski, z wykształcenia biolog, z linii melody-mentalnej panslawista…

  Kilka dni temu wlinkowałem tu Szyszkina opierającego się pozytywnie na tym Danilewskim, rozpatrującego 3 możliwości traktowania UE/Zachodu: 1. wynaturzeńcy t. Schwab, 2. Uniostaruchy-głupki zdominowane przez Uniomłodzieńców-cwaniaków t. Duda ! 3. Unia zabawką/pajacykiem Angoli/CofL=odwiecznych śmiertelnych wrogów Rusi i Rosji – do dziś !

  Czyli Xazaria wychyla się z jaskini/DUMBa takimi Kazharskimi – taka zabawa głoskami – i chcąc nie chcąc przyznaje, że po teatrzyku XXw. pora wrócić do CYRK XAZARIA XIX w. – z tym że Xazar nie byłby Xazarem, jeśli nie poprzestawiałby nie tylko literek w nazwisku swym, ale też zawartości krytykowanej idei: panslawizmu. Bo co innego panslawizm XIX-wieczny carski, bo z carem jako carem, a co innego panslawizm ruski XXI-wieczny z Kremlem jako ANALOGIĄ przedsłowianską z Do-Ariami/Dariami.
  Putin/Kreml wiedzą dziś, że nie chodzi o Rosję jako cara – to było dobre w XIX w. – lecz chodzi o Kreml jako Jagiełłę, w mocy którego było/jest wykreować Ruską RzeczPospolitą Słowian – byt ponad-narodowy, ponad-Rosyjski. Koniecznie.
  Inaczej nie ma szans przeciw bez-narodowym Xazarom z City of London, którzy jak nikt dotąd potrafili być inter-nacjonalni czy nawet inter/trans-humanistyczni…

  Zatem jak Xazarzy cały czas biją w Putina – nie w Kreml – bo mają nadzieję zasiąść na Kremlu po Putinie, tak Kazharski (ależ wymyślili!) boji się napisać o panslawizmie Ruskim – pisze o panslawizmie Rosji – o koncepcji ReczPospolitej Słowianskiej ze stolicą na Kremlu, ale równie dobrze na Wawelu, w Bratysławie czy Grodnie; że nie wspomnę o Smoleńsku, tak uparcie zohydzanym, że aż… czuć Xazarem.
  Kazharski pisze: „Odżyły (…) XIX-wieczne słowianofilskie idee przeciwstawiające skostniałemu moralnie i zdegenerowanemu Zachodowi uduchowionych Rosjan.” – No włąśnie: koniecznie Rosjan, nie Słowian ! Strasznie boji się Słowian zjednoczonych w coś takiego, co już raz rozpędziło Xazarów na 4 wiatry… Znaczy to, jak myślę, że

  rozpoczyna się zasadniczy dys-kurs, dys-harmonia melodii mentalnych Xazarów i Słowian/Słowianstwa
  i strach Xazarów przed Słowianstwem, a nawet nad-Słowiaństwem czy pre-Sło…
  i dlatego ten artykuł niewątpliwie inteligentnego Kazharskiego – chcąc nie chcąc przyznanie się, obnażenie się w przerażeniu, któremu dał wyraz na koniec artykułu: nie chcąc, lecz tkwi przecie w przymusie mówienia/pisania Prawdy: cytuję:
  „Mamy teraz do czynienia z zupełnie innym społeczeństwem, z nowymi strukturami społecznymi i nowymi mechanizmami mobilizacji autorytarnej. Jednak ideologia, która wysuwa się na pierwszy plan w Rosji, wygląda przerażająco znajomo.”
  Rzekłeś, Kazharski: znajomo tobie ! Musisz mieć dobrze ponad Tysiąc Lat – pewnie więcej – ale pamięć masz emocjonalną:
  czujesz coś Przerażająco Znajomego…
  A dla mnie, widzisz, Kazharski, to Radośnie Znajome… (było nie grabieżyć na północ od Kavkazu, na zachód od Kavspijskiego
  na Rusi – przeciw Rusi
  było – co jest, będzie, co było pierwej 🙂

 46. Boydar said

  Ta narracja już nie chce nikogo nawracać, Panie Yagiel – poje’bani na lewo, normalni na prawo. I tak jak oczekiwał Zulus Czaka – „albo do przodu albo do dołu”.

  Mi tam pasuje, nareszcie uczciwie.

 47. Boydar said

  A, i polecam Panu tekst spod (39). Czuć wprawdzie że to żyd pisał, i trochę mu swoich szkoda, ale najwyraźniej uznał, że „judaizm tak, wypaczenia nie” jest jedyną sensowną opcją. Niezłe kompendium tematu i dużo ciekawego, które nam zawsze umykało.

 48. Listwa said

  Zrobił program kosmiczny, wybudował elektromobilność, teraz za hale się bierze. moze dla uchodźców w przyszlosci?

  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1261172%2Cpremier-rozpoczynamy-program-budowy-hal-sportowych-w-najblizszych-latach

  @ 38 Piskorz said

  Leją coś. Nie raz widziałem jak było niebo w kratkę, przed 4 rano. W lato dobrze widać.

 49. Listwa said

  Dla Polski też:

  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1261231%2Cmedia-dla-doradcy-scholza-stosunki-z-rosja-sa-wazniejsze-niz-czolgi-dla

 50. Listwa said

  Wtedy nie ma śladu węglowego z polskiej kopalni jest:
  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1261312%2Cminister-moskwa-do-polski-z-innych-kierunkow-niz-rosyjski-od-poczatku-roku

  dla tych którzy liczą na przejecie polskich kopalń:
  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1261227%2Cprezydent-ukraina-jest-skarbnica-na-przyszle-dziesieciolecia-rozwoju.html

 51. Listwa said

  Kiedyś zaborca teraz sami są rozbierani:
  https://www.fronda.pl/a/W-austriackich-dowodach-szesc-plci-do-wyboru,201212.html

 52. bardzo said

  „Rozpoczynamy program budowy hal sportowych które będą wielofunkcyjne.” Tak powiada ten z tytułem i jak się należy domyślać funkcją premiera. Ma być ich tysiąc. panie Listwo, czy obydwaj liczymy tyle wiosen, że nie jest nam obca wrodzona sztuka czytania między wierszami? Dla młodych pozwoliłem sobie wytłuścić kluczowe słowo.

 53. Listwa said

  To bardzo źle świadczy o Polakach i przyszłości Polski. I co patrioci od godności i obrony dobrego imienia Jak o Rydzyk itp? Poczucie wielkości pryska.

  „Z grafiki opublikowanej na oficjalnym profilu Parady Równości na Facebooku dowiadujemy się, że przedstawiciele „Global Order of Satan- Polska” będą maszerowali w 7 sektorze pochodu, wraz z reprezentantami przedsiębiorstw, warszawskiego klubu nocnego i członkami lewicowych stowarzyszeń.”

  https://pch24.pl/satanisci-pod-reke-z-wiara-i-tecza-organizatorzy-warszawskiego-marszu-rownosci-opublikowali-liste-uczestnikow/

 54. Listwa said

  ad 51
  szkoci wyszli na prowadzenie:
  https://pch24.pl/absurd-w-szkocji-mescy-krwiodawcy-musza-odpowiedziec-czy-sa-w-ciazy-inaczej-nie-moga-oddac-krwi/

 55. bardzo said

  Panie Yagiel, niektórzy historycy, zaliczmy Janusza Peszka do historyków, uważają, że Germanie pochodzą od Praslowian. On nawet uważa że zdrajca Arminius był Słowianinem i jewo kamanda takoż. Ja tam nic nie wiem, bo nie siedziałem po bibliotekach jak Peszk, ale ponoć 97 procent Niemców nosi słowiańskie geny do dziś. To się mogło z czasem wymieszać, ale teza Peszka jest dość wywrotowa i nie można udowodnić że nie ma racji.

 56. Listwa said

  i do hal morawieckiego :
  https://dakowski.pl/rzad-przygotowuje-sobie-grunt-pod-szybkie-tanie-i-bezproblemowe-wywlaszczenia/

 57. Greg said

  Pryskają NAS, jak stonki na polu.

  .https://www.youtube.com/watch?v=RCklL2SxBiI

 58. Boydar said

  Niemcy to poje’bana mieszanina. Słowianie Zachodni jak najbardziej, robią im masę, ale dogłębnie zdegenerowaną genami jewrei sefardyjskich (w pierwszej fazie) a później aszkenazyjskich. Plus jw zwiszencajcie domieszki „zaginionych plemion” bardziej z północy.

  Proszę zwrócić uwagę, jakie rysy mieli ci z NSDAP a ci do transportów. Tzw. eksterminacja to skutek nienawiści jednych do drugich („największym i jedynym wrogiem żyda jest tylko drugi żyd”, „strzeż się żyda z innego miasta” – mądrości talmudu).

  Na Wyspy wyeksportowały się dość wcześnie co cwańsze sefardy, i dalej chcą zniszczyć tych co zostali za Kanałem. Słusznie, bo z naszego punktu widzenia to adna swołocz, ale anihilacja należy się po równo. Chciałem, szczerze, ale Gajowy nie pozwolił, mówił że tam (niby na Wyspach) też są ludzie. Teoretycznie może mieć rację. No więc odpuściłem, poczekam na Chińczyka.

  ———
  Wyśmiewam się z dobrodupności. Ale sam nieraz ją przejawiam. I po jaki …uj?
  Admin

 59. Boydar said

  Może to i antysemickie, ale jakże prawdziwe

  https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/documenta-w-kassel-w-niemczego-antysemicki-skandal-na-wystawie-granica-zostala/2p69bzr,681c1dfa

 60. Boydar said

  „… w imieniu „zbulwersowanych rodziców” …”

  https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/toaleta-bez-podzialu-na-plec-minister-czarnek-oburzony/ptfp125,3796b4dc

  Ja też pracuję w żydowskiej szkole ale wucety są normalne i nawet dyrekcja też, no więc rodzice się bulwersować nie mają okazji

  ———
  Rodzice pohałasują trochę i przestaną.
  Admin

 61. Marucha said

  Re 59:
  Prawda jest na ogół antysemicka.

 62. Boydar said

  https://vibez.pl/wydarzenia/uczniowie-chcieli-bawic-sie-do-piosenek-o-seksie-i-narkotykach-na-balu-osmoklasisty-internauci-oburzeni-6782539804396416a

  Miałem to żywcem tydzień temu. Dostarczyli listę utworów na penie. Jeden z nauczycieli przesłuchał to, zdębiał i dał zamiast jakieś swoje weselne. Żenada. Ale „panie Janku pan gra”, dali mi tego pena (mieli ze sobą squrwesynki). Zapowiedziałem gnojkom, że jak usłyszę bluzg albo coś o seksie to przerywam i daję natychmiast następny utwór.

  Po trzech „próbach” przyszła delegacja, zobowiązali się puszczać sami i wersje bez syfu (owszem, są takie równolegle). Baba z wozu koniom lżej. I co ? Zez głośników leciało względnie przyzwoicie ale oni i tak dośpiewywali „swoje”. Aczkolwiek, ktoś im się wreszcie postawił, zdziwko niepomierne zaliczyli.

  Najciekawsza była jednak postawa opiekunów, bo przecież na takim balu być muszą. Jak usłyszeli „co jest grane” UCIEKLI z sali !!! Rodzice, murwa ich kać.

  Ch. im wszystkim w d., jak se ścielą tak się wyśpią, o ile w depeesie będą wolne miejsca.

 63. kontra said

  Przypomnijmy, że Polska i Ukraina od dawna toczą spór o zwiększenie liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników.

  W lutym 2022 informowano, że Polska uległa ukraińskim żądaniom

  i zgodziła się na zwiększenie w tym roku, w dwóch etapach, liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników o 30 tys., do 190 tys. rocznie.

  Był to efekt presji i szantażu Ukraińców,

  w tym blokady tranzytu kolejowego do Polski.

  Na początku czerwca 2022 „Rzeczpospolita” napisała, że pomimo wojny Ukraina wciąż się podtrzymuje swoje żądania.
  https://kresy.pl/wydarzenia/zniesienie-ograniczen-dla-ukrainskich-przewoznikow-uderzy-w-polskie-firmy-transportowe/

  https://wp.naszdziennik.pl/2022-06-20/364168,problem-pozostal.html

  Pułkownik Armii USA i były senator: Ukraina jest skończona 2022/06/22
  https://pl.news-front.info/2022/06/22/pulkownik-armii-usa-i-byly-senator-ukraina-jest-skonczona/

  2022/06/22/ biden-potrzebujemy-wiecej-pieniedzy-na-planowanie-pandemii/
  https://pl.news-front.info/2022/06/22/biden-potrzebujemy-wiecej-pieniedzy-na-planowanie-pandemii/

  2022/06/18/
  ukraina-kontynuuje-zmasowany-ostrzal-doniecka-duzo-ofiar-smiertelnych
  https://pl.news-front.info/2022/06/18/ukraina-kontynuuje-zmasowany-ostrzal-doniecka-duzo-ofiar-smiertelnych/

 64. Yagiel said

  Mam niespodziankę od gienierała Ratnikowa: opowiedział coś z czasów, gdy ochraniał Jelcyna na Kremlu i w ogóle; ochraniał sposobami klasycznymi oraz extra-sens sposobami. We dwóch z Rogozinem musieli określić i zneutralizować źródło/antenę wpływu na Jelcyna… Można obejrzeć/posłuchać filmiku: linka:
  .https://www.youtube.com/watch?v=SdVXPE1ih-U
  tytuł:
  „Борис Ратников погружение в Хроники Акаши” – już sensacja!
  Lecz chodzi mi o pewien wątek czy wyrażenie Ratnikowa, które łączy się z tym, co mówi Złoj Ekołog, a zwłąszcza z tym, którego słowa, wiadomości powtarza ZE – pamiętacie: ZE nazywa go Chranitiel-Wierszytiel…
  Otóż podaję tłumaczenie spisanego ze słuchu fragmentu filmiku=wypowiedzi gien. Ratnikowa: od połowy 5 minuty:
  „Sceptycy mówili, że Rogozin i Ratnikov najwyraźniej oszaleli. Gienierał Ratnikov wcale nie wygląda na szalonego, (…) pogrążył się w (jednym) Polu Informacyjnym Wszechświata. W którym, podobnie jak w komputerze,, przechowywane są informacje: co było, co jest i możliwe opcje na przyszłość. Również na tym polu/PIW istnieje rodzaj egzystencji, który odpowiada na pytania wtajemniczonych: jest jak przekaźnik między tym poziomem lub bytem, ​​który do nas przemawia.
  Ratnikow (w samohipnozie lub spisujący słowa Rogozina w samohipnozie dzięki specjalnemu oddychaniu)
  – Mówię: zdrawstwujtie!/cześć! – Odpowiada: cześć! Więc to nie on odpowiada, ale esencja, do której doszliśmy.
  – Mówię: kim jesteś? – Odpowiada: na początek przedstaw się, kim ty jesteś?
  – Jestem przyjacielem tego, którego umysłu używam do rozmowy z tobą.
  – Dobrze. Możesz mnie nazywać Strażnikiem Wieczności. Który odpowiada za Uniwersalny Bank Danych i który zstąpił do ciebie w postaci /Rozległego/ Umysłu Wszechświata i może otworzyć się na każdego (…) i powiedzieć wszystko…”

  Zatem gien. Ratnikow używał wyrażenia. „Jednolite Pole Informacyjne Wszechświata”, którego częścią jest „Energo-Informacyjne Pole Wokół Ziemi”,(jakby Aura /wokół/ Ziemiz którego Wtajemniczeni mogą czytać, jak z otwartej Księgi (OMNIA MUNDIS CREATURA…) lub z komputera… No i w tym R/PIW siedzi Ktoś… kto sam siebie nazywa Chranitiel Wieczności/Strażnik Wieczności. No a ZE powołuje się na Chranitiela-Wierszytiela=Strażnika-Arbitra Najwyższego/Ostatecznego – wnioski każda/-y sobie 🙂

  Oczywiście warto posłuchać dalej gien. Ratnikowa w tym filmiku z Kroniką Akaszy w tytule…

 65. kontra said

  wątpliwości odnośnie drugiej tajemnicy fatimskiej,

  to jest „błędów Rosji”, które miały rozprzestrzenić się po całym świecie, „wywołując wojny i prześladowania Kościoła”.

  Tym niemniej obecnie cała elita posoborowego „tradycjonalizmu katolickiego” dalej twierdzi, iż za ogólny, w tym moralny, upadek Zachodu odpowiada Rosja bądź „jej błędy”.

  Jednakże trudno uznać tak zwaną Nową Lewicę, Szkołę Frankfurcką, rewolucję 1968 roku, postmodernizm czy demoliberalizm z agresywnym genderyzmem, feminizmem, aborcjonizmem, hiperseksualizmem i tak dalej, za błędy sowieckiej Rosji w ścisłym tego słowa znaczeniu.

  Wprawdzie u zarania rewolucji bolszewickiej na szeroką skalę eksperymentowała ona z „kulturowym marksizmem”, atoli po jakimś czasie się z niego wycofała (przy okazji fizycznie eksterminując dużą część „postępowych” bolszewików) i w zasadzie stała w pewnej, choć bardzo słabej, opozycji wobec jego zasadniczej postaci dojrzałej już poza jej granicami, czyli zarazem „wolnego i dzikiego” Zachodu, zwłaszcza po 1968 roku.

  Nie będę tu rozwodził się natomiast nad różnymi fantastycznymi teoriami antyrosyjskich fanatyków, którzy uważają Rosję za wcielenie szatana prześladujące resztę „wolnego świata”.

  Dodam jeszcze, iż owa tajemnica niestety została przez posoborowych katolików odczytana jako potwierdzenie „ogólnej” dobroci liberalnego Zachodu w zestawieniu z radzieckim komunizmem.

  Konstrukcja tego pierwszego jest niejako właściwa, tylko ludzie źli, zatem się potępiają, w przeciwieństwie do sowieckiej Rosji.

  Jak skończyło się trwanie w ze Stanami Zjednoczonymi dla „wolnego” świata dziś widzimy choćby na przykładzie Polski: upadek obyczajów i moralności społeczeństwa za „demokracji” w porównaniu z okresem PRL-u jest zatrważający.

  Na koniec muszę zauważyć, że niestety druga tajemnica fatimska w rękach posoborowych katolików pełni często rolę antyrosyjskiego straszaka

  – chciałoby się powiedzieć „szkoda” o braku ostrzeżenia w tajemnicy przed masońskim Zachodem.

  (Inna sprawa, czy żądanie poświęcenia Rosji jest nadal aktualne, czy też może, niedokonane w pierwszej połowie XX wieku, w pewnym sensie straciło moc obowiązującą?).
  https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2017/05/16/przewodnik/

  objawienia prywatne nie należą do wiary katolickiej (nie są częścią depozytu wiary, nie są de fide).

  Do tego, objawienia prywatne, nawet zatwierdzone przez Kościół Katolicki
  nie są wolne od błędu.

  objawienia prywatne, nawet zatwierdzone przez Kościół (
  i to niekiedy tylko pośrednio:
  nie stwierdzając samej autentyczności objawień,
  ale zatwierdzając np. jakiś postulat wynikający z objawień, jak np. ustanowienie jakiegoś konkretnego święta czy nabożeństwa)

  ====

  Jak pisze dominikanin, rektor Uniwersytetu Papieskiego ksiądz prof. Réginald Maria Garrigou-Lagrange OP (wyrzucił księdza Karola Wojtyłę „papieża Jana Pawła 2” ze studiów)
  w książce „Trzech okresach życia wewnętrznego”:

  „Gdy Kościół Katolicki aprobuje objawienia prywatne udzielone świętym, stwierdza po prostu,

  że nie ma w nich nic sprzecznego z Pismem świętym

  i z nauczaniem katolickim i że można podać je jako prawdopodobne pobożnej wierze wiernych.

  ===
  Nie wolno ogłaszać objawień prywatnych bez aprobaty katolickiej władzy kościelnej.

  ===
  Nie jest niemożliwe,
  że nawet w te objawienia aprobowane przez Kościół Katolicki jako prawdopodobne wśliźnie się jakiś błąd,

  gdyż sami święci mogą przypisywać Duchowi świętemu to, co pochodzi z nich samych,

  lub źle interpretować sens Objawienia Bożego,

  rozumiejąc je w sposób zbyt materialny,

  jak np. sądzono, opierając się na wypowiedzi Pana Jezusa o św. Janie, że on nie umrze (por. J 21, 23).”

  (Część V. Łaski nadzwyczajne, Roz. Objawienia Boże i widzenia, wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2001, s. 862)

  Dlatego i sama treść 3 tajemnic fatimskich może być nie do końca „czysta”.

  To, co uważam za oznakę prawdziwego ducha katolickiego,
  to przyjęcie samego przesłania Matki Bożej w tego rodzaju objawieniach: konieczność czynienia pokuty,
  modlitwa różańcowa (najlepiej codziennie, koniecznie całą rodziną, gdy się mieszka z nią),
  praktyka pierwszych sobót miesiąca (o ile to możliwe), etc.

  Sama zaś treść tajemnic fatimskich nie ma w sobie nic pewnego,
  a trzeba mieć chyba jakiś dar proroczy albo władzę kościelną, aby je tłumaczyć,
  https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2017/05/16/przewodnik/

 66. minka said

  Rodzina miliarderów forsująca syntetyczne tożsamości seksualne (SSI)

  Bogaci, potężni, a czasem bardzo dziwni kuzyni Pritzkera postawili sobie na nowy, boski cel: wykorzystanie ideologii płci do przerobienia ludzkiej biologii

  https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/billionaire-family-pushing-synthetic-sex-identities-ssi-pritzkers

 67. Piskorz said

  !!! Skurwysyństwo jedno za drugim; Eis: München beschlagnahmt Wohnungen – weil der Eigentümer Russe ist
  22. Juni 2022….Konfiskują mieszkania, bo właścicielem jest Rosjanin. Reszta info na http://www.zuerst.de

 68. Piskorz said

  !!! Francuzi chcą KS dla Zelenskiego…. https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2022/06/288325959_5822553474424707_2512486011342701254_n.jpg?w=436&zoom=2

 69. Piskorz said

  re 65 Korekta nie KS, lecz dożywotniego pierdla.!!

 70. ? said

  Sam koncept gender został wymyślony przez seksuologa Johna Moneya, który zmuszał dzieci do kopulowania przed nim samym.

  Tutaj: amerykański #trans aktywista opowiada o „ciasnych, zboczonych dzieciach”.
  .https://twitter.com/myslozbir/status/1508790790419628043?cxt=HHwWloC-9dvOpvApAAAA

 71. Boydar said

  Francuzi to chcą żreć żaby, pieprzyć się systemem pucharowym oraz 14 lipca pomachać chorągiewkami jak żydy w purim. Bo nic więcej już nie mają. Mieli, mieli wszystko, i wszystko stracili.

 72. Marek said

  Biden przewiduje „drugą pandemię”
  Prezydent USA powiedział, że będzie druga pandemia i że kraj potrzebuje więcej pieniędzy na przygotowanie

  Stany Zjednoczone potrzebują więcej pieniędzy, aby zaplanować „drugą pandemię”, powiedział prezydent Joe Biden podczas wtorkowej konferencji prasowej, chwaląc wysiłki swojego rządu, aby zapewnić dzieciom poniżej piątego roku życia możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19.

  Biden uznał również za „historyczny krok milowy” fakt, że Stany Zjednoczone stały się pierwszym krajem na świecie, który oferuje „bezpieczne i skuteczne szczepionki Covid-19 dla dzieci w wieku zaledwie sześciu miesięcy”.

  Zapytany o to, jak długo administracja może podtrzymać nową kampanię szczepionkową, Biden zasugerował, że obecny budżet wystarczy, aby „przebrnąć przynajmniej w tym roku” , ale podkreślił, że „potrzebujemy więcej pieniędzy”.

  Utrzymywał, że potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy na nieokreśloną „drugą pandemię”. „Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby zaplanować drugą pandemię. Będzie kolejna pandemia” – ostrzegł prezydent, nie wdając się w szczegóły, co może oznaczać ta nowa fala.

  Biden skorzystał również z okazji, by uderzyć w swojego poprzednika, sugerując, że brak przygotowania ze strony Donalda Trumpa zwiększył skutki pandemii Covida. „Musimy myśleć z wyprzedzeniem. To nie jest coś, co ostatni rząd robił bardzo dobrze, a my robimy to dość dobrze. Dlatego potrzebujemy pieniędzy” – stwierdził Biden.

  Niektórzy eksperci ds. zdrowia i agencje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, ostrzegają również przed prawdopodobieństwem przyszłych pandemii. WHO wcześniej ogłosiła, że ​​planuje potwierdzić globalny traktat pandemiczny na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2024 r., który, jak ma nadzieję, pomoże „wyznaczyć cele i podstawowe zasady w celu ustrukturyzowania niezbędnych wspólnych działań w celu zwalczania pandemii”.

  Porozumienie, które koncentruje się na zwiększonym nadzorze, szczepieniach i „odbudowie zaufania do międzynarodowego systemu opieki zdrowotnej”, będzie prawnie wiążące dla jego członków na mocy prawa międzynarodowego, zastępując przepisy poszczególnych krajów, co ma na celu skłonienie wszystkich narodów do wspólnego działania w obliczu przyszłej epidemii.
  https://www.rt.com/news/557616-biden-predicts-second-pandemic/

 73. Marek said

  Sąd Najwyższy USA odmawia ponownego rozpatrzenia orzeczenia łączącego herbicyd Roundup z rakiem, narażając producenta na spory sądowe

  Sąd odrzuca apelację producenta środka chwastobójczego w sprawie szkód nowotworowych

  Sąd Najwyższy USA odrzucił we wtorek apelację złożoną przez niemieckiego giganta chemicznego Bayer, mającą na celu uchylenie przełomowego orzeczenia łączącego środek chwastobójczy Roundup z rakiem. Firma boryka się z tysiącami podobnych roszczeń, które nękają ją od czasu przejęcia w 2018 r. producenta Roundupu, firmy Monsanto.

  Amerykański sąd odmówił rozpatrzenia sprawy mężczyzny z Kalifornii, Edwina Hardemana, któremu przyznano 25 milionów dolarów odszkodowania. Przez 26 lat stosował on Roundup w swoim domu, zanim zdiagnozowano u niego pewną formę chłoniaka. Udało mu się udowodnić istnienie związku przyczynowego między tymi dwoma czynnikami, a jego roszczenie zostało podtrzymane przez sąd apelacyjny w maju 2021 roku.

  Decyzja Sądu Najwyższego przekreśliła plan firmy Bayer dotyczący złagodzenia wypłat odszkodowań w tysiącach podobnych przypadków. Niemiecka firma, która przejęła Monsanto za 63 mld dolarów, ma ponad 30 tys. zaległych roszczeń po rozstrzygnięciu ponad 100 tys. spraw, jak podała w swoim rocznym raporcie w marcu.

  W zeszłym roku Bayer odłożył 4,5 miliarda dolarów na wypłatę ewentualnych odszkodowań, oprócz 11,6 miliarda dolarów, które wcześniej zarezerwował na spory sądowe. W dużej mierze wstrzymał on rozstrzyganie roszczeń do czasu podjęcia decyzji w sprawie apelacji, którą złożył w Sądzie Najwyższym USA w sierpniu ubiegłego roku.

  Francuski regulator danych uderza Monsanto grzywną w wysokości 472 000 USD za nielegalne tworzenie listy obserwowanych w celu uzyskania poparcia podczas sporu o środki chwastobójcze

  Bayer „z całym szacunkiem nie zgadza się” z decyzją sądu, poinformowała firma we wtorek, dodając: „Firma uważa, że decyzja ta podważa zdolność firm do polegania na oficjalnych działaniach podejmowanych przez wyspecjalizowane agencje regulacyjne”.

  W swojej argumentacji prawnej firma stwierdziła, że Europejska Agencja Środowiska nie znalazła związku między glifosatem, aktywnym składnikiem Roundupu, a rakiem. Oznacza to, że Bayer nie musi oznaczać produktu jako potencjalnie rakotwórczego, gdy sprzedaje go w UE. W pozwach przeciwko niej argumentuje się, że takie ostrzeżenie powinno być umieszczone, aby ostrzec klientów o ryzyku.

  Hardeman, który pozwał firmę Monsanto w 2016 r., powołał się na decyzję Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, będącej częścią Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że glifosat może prawdopodobnie powodować raka u ludzi.

  Firma Bayer poinformowała, że planuje wycofać środki chwastobójcze na bazie glifosatu z rynku detalicznego w USA w przyszłym roku.
  https://www.rt.com/news/557601-roundup-appeal-supreme-court/

 74. Wladca said

  Ten minister z zyda laski to patalach i hucpiarz.Polacy niech uzbroja sie w dzidy i proce.To lepsze niz ten zlom,co bedzie kosztowac miliardy.Nazbierac chrustu,szczawiu i mirabelek-prowiant bedzie i ogrzewanie w zimie.Nie zapomniec o samogonie i tytoniu od ruskich(60 zl) pol Kilo.Od razu Kopac ziemianki.Na ziemianke 100l. Wody.Tak przeczekac wojne.

 75. corintians said

  Pinokio straszy powrotem represji pandemicznych a nie wiadomo czy grypka na wiekszą skale wroci.
  Jednym z wiekszych problemow sa testy.
  Przy poprzednich mutacjach covid jako glowna diagnoza szwedzkich pacjentow koronowych stanowil 80-85%. Przy omikronie zaledwie 50%.
  Gdyby nie testy obecnego covida ciezko byloby odroznic od grypy.

 76. minka said

  Z bloga Aliny Lipp: Plac Donieckiej Republiki Ludowej 1 to nowy adres Ambasady USA w Rosji. Nazwa została wybrana przez mieszkańców Moskwy. Oczywiście, czas, miejsce i nowa nazwa są bardzo symboliczne na mapie stolicy. To tak, jakby Waszyngtonowi przypomniano: Donbasu nie da się złamać.

  zygmuntbialas

 77. Kura domowa said

  Najnowsze info odnośnie Dino ,niby polski market. Właściciel, obecnie ok 50 lat kupił 300 działek w Polsce. Dziś się o tym dowiedziałam.

 78. maxie said

  Do 64. To się D.E.I.R nazywa. Jest kilka tomów omówienia pracy rosyjskich naukowców nad polem informacyjnym i praktycznymi metodami używania go.

 79. antysemita said

  Spadac! W kolko Macieju to samo.
  O wyborach obywatelskich slyszal? Czy za trudne?

 80. marju73 said

  Żyd się nadaje na każdą posadę.

 81. Piskorz said

  !!! Nasze rodaczki na pewno nie wiedzą; więc warto przypomnieć, że…
  1. 500 tys. kobiet nie stać na zakup podpasek lub tamponów
  2. 21 % uczennic wychodzi z zajęć z powodów jak wyżej
  3 10% nie wychodzi z domu z powodu j.w.
  Miłe panie, podziękuję bydłu, które wami/nami rządzi. A na ewentualne wybory in spe pokażcie palec środkowy. !!

 82. Piskorz said

  re 77 Z tego co wiem…to polski.!! A działki to miały po 10tys ha każda ?!

 83. Piskorz said

  Z beczki innej /wspomnienia /; warto przeczytać „Pamiętnik” Jasienicy, tylko 144 str. b. dużo ciekawych mało znanych info. Np. „Najlepiej czuł się ten zazwyczaj, który trafił na komisarza będącego rdzennym Rosjaninem. O wiele
  mniej przyjemniej było stanąć przed obliczem Łotysza /na pewno !!/, Żyda /bez wątpienia/ albo…Polaka”. Tu mnie Jas. zaskoczył. Ale był tam wtedy, więc wied co- pisze

 84. corintians said

  Czy PISiory osiagnely juz szczyt bezczelnosci?

  Pomimo wielu, kompromitujacych PIS statystyk, Szumowski idzie w zaparte i podbija stawke.
  Teraz twierdzi ze jego przeokrutne represje jako podstawowa metoda leczenia, uratowaly kilkaset tysiecy osob.
  Kilkaset czyli zamiast 200 tys byloby przynajmniej 500 tys. A moze nawet milion!!

  “To było wówczas najlepsze z możliwych wyjść. Pamiętajmy, że nikt nie dysponował wtedy wystarczającą liczbą testów, laboratoriów czy sprzętu. Brakowało też miejsc do izolowania pacjentów. Gdybyśmy wówczas pozwolili się rozkręcić pierwszej fali, choćby tak, jak miało to miejsce w innych krajach, ofiar z pewnością byłoby kilkaset tys. więcej” – uważa były minister zdrowia./”

  https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,szumowski-o-zakazie-wstepu-do-lasow–to-nie-byla-trafna-decyzja,artykul,45979147.html

  Przypomne przy okazji. Amazonia przy 1 fali miala 66% zakazonych (potwierdzone badaniami). Okresowa nadmierna smiertelnosc kilkusetprocentowa, niedobory tlenu, niewydolnosc organizacyjna, zacofanie cywilizacje, wieksze uszczerbki ludnosci rdzennej , ale na koniec 2020 jakies 25% nadmiernej smiertelnosci (i moze 30% jesli odliczymy w 2020 mniej zabitych przy codziennych strzelankach ulicznych).
  Polska przy ok 15% przeciwcial i pusciutenkich szpitalach nadwyzka smierci 15%

  Amazonas 2013-20 (wyraznie zwyzkowy trend) 13896 14746 15552 15587 16051 16457 17202 22488

 85. Sebastian said

  Re 75. Czy słyszał kto aby lekarz badając pacjenta ( dziecko ) zdiagnozował u niego Krztusiec ( Koklusz) ? Oczywiście, że nie, ponieważ dzieci są notorycznie szczepione od 2 miesiąca życia koktajlem DTP na krztusiec, błonicę i tężec. Stosuje się zatem enigmatyczne diagnozy typu zapalenie oskrzeli i nieświadomego rodzica mamy z głowy.

  Szef DRL Pushilin o bojownikach Sił Zbrojnych Ukrainy: nie podlegają reedukacji i muszą zostać zniszczone

  Szef Donieckiej Republiki Ludowej Denis Pushilin jest oburzony codziennym ostrzałem miast Donbasu na dużą skalę przez ukraińskie grupy paramilitarne. W tak agresywnych atakach giną cywile, dziesiątki osób zostaje rannych.

  W wywiadzie dla SolovyovLive Pushilin zauważył, że cała zniszczona infrastruktura miast Donbasu zostanie bezbłędnie przywrócona. Ale tylko ludzkie życie, niestety, nie może zostać zwrócone. A winę za to ponoszą ci, którzy wydają zbrodnicze rozkazy strzelania do dzielnic mieszkalnych republik.

  „Śmierć i rany wśród cywilów wywołują nienawiść i absolutną świadomość, że wróg musi zostać zniszczony. Nie podlega nawet reedukacji, sądząc po działaniach, które są wykonywane na rozkazy z punktów decyzyjnych ”- powiedział Pushilin.

  Ponadto szef DRL przytoczył żałobne statystyki dotyczące zabitych cywilów. Według danych od początku akcji specjalnej wyzwoleńczej zginęło 190 cywilów, w tym dziewięcioro dzieci, a około 900 odniosło obrażenia o różnym nasileniu. Zapowiedział też przygotowanie trybunału w sprawie bojowników ukraińskich w lipcu br.

  https://anna-news.info/glava-dnr-pushilin-o-boevikah-vsu-oni-ne-podlezhat-perevospitaniyu-i-dolzhny-byt-unichtozheny/

 86. Zenon_K said

  ad. 85 Sebastian
  Pod tym Donieckiem to trwa jakas dziwna wojna pozycyjna. Walcza (z sukcesami!!!) od 4 m-cy a tu ukry ostrzeliwuja miasto z dzial i do niedawna nawet z mozdzierzy (zasieg mozdzierza to przeciez kilka kilometrow).

  W kunszcie wojny pozycyjnej pobili walki frontowe z czasow I WW.

  Taka to ta wojna.

 87. Głos Prawdy said

  🙂 🙂 🙂

  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/290096045_136006425734856_5405299541333547454_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=BFisGlVXHHUAX-DsH6m&tn=DsLXJLBWjOX0LNrJ&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AT_tsX9bCXh5JEgnUBhA5tzFM183sL_1_SbT6UCfiTtCYg&oe=62B8E849

 88. Głos Prawdy said

  Wszyscy PÓJDZIEMY SIEDZIEĆ?! Co się dzieje w POLSKICH WIĘZIENIACH? Sławomir Sikora UJAWNIA
  .https://www.youtube.com/watch?v=XtELuZQhFUA

 89. Głos Prawdy said

  119dni! Biedny..
  119 dni w tej samej niewypranej koszulce
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289634700_503424724912819_931819153219411854_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG2brObHiGK5Xer2wgfvpwYsVn_p1ed_g6xWf-nV53-DhM2fgLpXdvkCOz6fA34FjMPK3RDV_b_kfo9bz8hrNlQ&_nc_ohc=8R9Rl8sFunUAX-lKN10&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AT-ly-iXoXv_UvAlO6D3NAOf0PyCFZ14GdZ6z7b1mpXI4Q&oe=62B95971

 90. Yagiel said

  AD Maxie@78 – o! dziękuję za wiadomość. No to mam czytania na jakie 15-25 lat 😉 Oczywiście o ile Maxie uprzejmie poda linki

  A co wojny pozycyjnej na Ukrainie – to raczej wojna propozycyjna. Tyle że nie wiemy, jakie propozycje są skłądane…
  Tzn. wiemy, że Uerupa Zachodnia=UE jest do likwidacji – rzecz jasna bez Wyspy Angloskiej ! Xazaria/CofL próbuje wytargować odroczenie likwidacji Wyspy i NATO – no cóż, kupił nie kupił, potargować warto zdaje się Kremlowi. (zdaje się Pekin ma jakieś plany, więc w tej sprawie jest Jedwabny Ślad… więc Kreml ostrożnie dożyna)

 91. Bezpartyjna said

  „A niby co to za ujma być schrupaną ? Już Bodo sto lat temu tą kwestię gruntownie przeanalizował”

  Oczywiście kobiety bezpartyjne mają i w tym temacie swoją filozofię – otóż schrupanie schrupaniu nierówne jest, ale wielki plus za piosenkę daję.
  Gdy Bez była nastolatką to czterech przystojniaków z balkonu odśpiewało jej tę piosnkę a w jednym z nich to nawet podkochiwała się na zabój a i obojętna też jemu nie była.
  Ech tylko łezka w oku się zakręciła na wspomnienie.
  @———-<<<<<<——-

 92. Peryskop said

  Więc goj, czy kolejny chazar ?

  Jeszcze żywy, czy już niebo szczyk.

  21 czerwca 2022 zmarł Tadeusz Gołębiewski. Założyciel sieci luksusowych hoteli oraz fabryki słodyczy TAGO miał 79 lat.

  Jeszcze milioner, czy już bankrut ?
  … Jak ktoś się w knajpie popisuje, że stać go na najlepszego szampana, to mnie to bawi. Jestem prostym człowiekiem. …

  Cenne myśli eko nomisty z żyłką – prostego człowieka, ze wsi. A jednak wizjonera i praktyka z pasjami ciastkarza i budowlańca.

  https://finanse.wp.pl/jeszcze-milioner-czy-juz-bankrut-tadeusz-golebiewski-wstaje-rano-i-nie-wiem-6654458835151392a

  Można się zżymać z zazdrości, w podejrzeniach i zarzutach.

  Ale czyż Ziemia nie byłaby lepszym miejscem, gdyby więcej było pasjonatów rozwożących rowerem wafle, ukręcane w pralce typu Frania marki Mielec ?

  nie tylko dla Bezpartyjnej optymistki

 93. Leo said

  Głos Prawdy (?) – chcesz żebyśmy kliknęli w te linki to włóż trochę pracy w posta i napisz co tam jest, a zadecydujemy czy warto. W linki postowane przez leniwców, którzy nas nie szanują, nie klikamy. Nawet taki spamer o wielu nickach jak „polskawniestarannych tłumaczeniach” jakoś tam usiłuje wrzucić choćby nic nie wnoszące zdanie…

 94. revers said

  W Moskwie obszar w pobliżu ambasady USA nazwano placem Donieckiej Republiki Ludowej. Plac położony jest od Wielkiego pasa dziewiętnastego do małego Stajkowskiego wzdłuż ulicy Stajkowskiej.

  Teraz adres ambasady USA w Moskwie: Plac Donieckiej Republiki Ludowej, dom 1, budynki 1-9

  Jak o wize do usej to prosze pisac na powyzszy ades placowki global sojuzu us , nie ujety w Berdyczowie w UA.

 95. Bezpartyjna said

  Re: P. Peryskop

 96. Lily said

  Zycie „Tubylcow”,w Nowym Ladzie Polskim.

  Y.T.
  By; UWAGA !.TVN
  „Coraz wiecej potrzebujacych po jedzenie”.

  Nedza .Nie do pomyslenia w PRL.

 97. Boydar said

  Ten Glenn David Andrews to jakiś frajer, przecież ta rura musi dać się wyciągnąć.

 98. Yagiel said

  No to mam wakacje – oczywiście niezasłużone, gdyż belfry cały rok się obijają, zwłaszcza w weekendy nic nie robiom ! – i chcę polecieć albo lepiej pojechać rowerem na Alaskę. W celu spotkania z – !
  Ale po koleji:
  1. ostatnio słucham nagrań gien. Ratnikowa extra-siensa o takich ludziach i działaniach,
  2. ostatnio słucham też opowieści Mike’a Salla, Australijczyka z dobrymi kontaktami nie tylko z extra-sensami, lecz nawet z Kosmitami (zupełnie jak Penny Bradley, pilotka Kosmitów) – i otóż ten Salla pod datą 21 bm. opisał doświadczenia/osiągnięcia
  pewnego extra-sensa, w połowie lat 70.
  3. pseudo Swan/Łabądź – albo po rosyjsku brzmiące jak Słon – który extra-przyglądał się Kosmitom na Moon/Łunie: zbudowali jakąś bazę i w niej pracowali, wyglądając jak ludzie-nago! tak, pracowali na Łunie nago – to muszą Kosmici być
  a) nie mógł im się za długo „przyglądać”, bo to wyczuli i mogli zabić… to było w latach 70. w USA, ale to nie Ruscy byli
  b) to przyglądanie się było w tajnej D.U.M.B. do której Swan został zwieziony, by wykonywał polecenia kogoś Niezwykle Ważnego /oraz Tajnego/, który zadał zastrachanemu extra-sensowi takie pytanie: What you know, man,about Moon ?
  (no zupełnie jak ja w klasie pytam ucznia – tocz’ka w tocz’ku)
  4. pod konie cfilmu МАЙКЛ САЛЛА СЕКРЕТНЫЕ БАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ l БОЛЬШОЙ ИНОПЛАНЕТНЫЙ СЕКРЕТ (EN DE ES) z linki
  .https://www.youtube.com/watch?v=T5qn3RRp1OY
  zaczyna się wątek Alaski: że nad Zatoką Cook’a jest miasto Anchorage, a 70 mil od niego góra Hayes – każdy wie – a w górze tej
  może największa Baza Kosmitów na Ziemi – nie każda wie…
  a) od ok. 1947 r. do oko. 1951 amerykańscy piloci obserwowali tamprzeloty UFO, a czasami – takie mieli wrażenia – popisy zwrotności/szybkości UFO… zwykle w kształcie kulki, czasem w kształcie skrzydła/bez kadłuba/
  b) z tego wynika, że Kosmici być widziani przez Amerykanów chcieli !? co może mieć związek z tym, że Amerykanie przedtem zrzucili A-bomby na Japonię – w planach mieli na CCCP… czego Kosmici nie chcieli, więc
  c) mało że się popisywali przed pilotami na Alaska nad wyspą Kodiak (między Zat. Alaska a Zat. Cook), to jeszcze uniemożliwiali starty rakiet z A-bombami… od tamtej pory nie zmienili chyba zdania co do niepoczytalności Amerykanów oraz NATOwców
  d) nie będę twierdził, że UFO-baza na/w Górze Hayes jest strażnicą spokoju CCCP/Rosji Pacyficznej 😉
  5. ten extra-sens Swan powiedzmy, a może jakiś drugi Price, zajrzał do góry Hayes i zobaczył Kosmitów: niemal jak ludzi ! Nadzy
  a) inne oczy
  b) inne płuca/oddychanie
  c) inna krew
  d) … (oznaki płci?)
  6. ponieważ nie byłem pewny rozumienia po rosyjsku amerykańskich nazw na Alasce, wpisałem w GOOGLE miasto Anchorage i górę ok 70 mil obok – BINGO !
  7. od razu wyskoczyły sensacyjne tytuły oraz filmik firmy TAJEMITY,pt. „Baza Obcych w górze Hayes na Alasce?” pod linką
  . https://www.youtube.com/watch?v=EmrqwpiT58Y
  no i nasłuchałem się historji !
  8. źle się wysłowiłem: nasłuchałem się meldunków pilotów amerykańskich: cytowanych !
  a) skąd TAJEMITY mają wgląd w tajne dokumenty USArmy ?

  Moje szczęście, że Śliczna ma taką siłę przyciągania, że czuję się SzczęśliwymZiemianinemCiężkim/SzZC 🙂
  a) ale z drugiej strony – ma nieziemską siłę przyciągania, a w każdym razie nadludzką, więc i mózg SzZC pracuje – ?
  b) nie powiem jej o Kosmitach Nagich, tym bardziej o Kosmitkach Nagich…
  c) i pewnie nie pojadę na Alaskę 😦 może chociaż popatrzymy na serial „Przystanek Alaska”, w którym wątek kosmiczny jest bardzo ważny a nawet zabójczy ! (a jeżdżę bez kasku)
  W każdym razie ten Swan czy Price opowiedział, że kiedy extra-wglądnął w Kosmitów w bazie Hayes, znalazł w nich zdolność kierowania myślami ludzi: pojedynczych i mass… A tego Śliczna mogłaby nie ścierpieć !
  Oczywiście jest możliwość, że ma zdolność odporu UFO-extra-manipulacji,tylko że z tego mogłaby zacząć się Taka Wojna – !
  NIe ta na Ukrainie… A chcę mieć ciekawe wakacje – nie zabójczo ciekawe.
  I całe !
  I nie ostatnie z nią 🙂

 99. Lajla Ki said

  Naród wybrany nie zadowala się byle jaką posadą. Mając pieniądze kieruje swoje kroki na uczelnie, by studiować – prawo, medycynę, bankowość, media, szkolnictwo , a przede wszystkim dąży do rządzenia krajem w jakim mieszka. Opanowuje handel i nieruchomości. Trzymając w dłoniach cugle tych koni, wie, że nikt mu nie podskoczy.

 100. Yagiel said

  Cóż za wspaniały ttytuł sportowy w der.onet !
  Polskie siatkarki wygrały: były lepsze w każdym z 4 setów !

  No to czekam na tytuł: Ukraina przegrała wojnę: była lepsza w każdej bitwie.

 101. osoba prywatna said

  Wszędobylscy
  https://bb-i.blog/2022/06/10/wszedobylscy/

 102. minka said

  Watykan wybił własną monetę 20 euro promującą szczepienia.

  Moneta przedstawia lekarza, pielęgniarkę i młodego mężczyznę „gotowego do szczepienia”.

  Cała trójka nosi maskę na twarz.

  Srebrna moneta, zaprojektowana przez Chiarę Principe, jest „poświęcona aktualnemu zagadnieniu, które jest bardzo bliskie sercu papieża Franciszka”, jak głosiła mennica : „zabiegi w walce z pandemią i koniecznością szczepień”.

 103. minka said

  Nie żyje Jurij Shatunov wykonawca hitu „Bielyje rozy”

  Według mediów muzyk zmarł na atak serca. Miał 48 lat.

 104. osoba prywatna said

  Learning to swim from John Wayne!
  .https://www.youtube.com/watch?v=kT2KROiSXDg

 105. Bezpartyjna said

  P. Minka uprzedził mnie, pisze się trudno, ale: „Iga Świątek jest warta 700 milionów zł. Nawet Lewandowską i Rozenek wyceniają na mniej”.
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gwiazdy.wp.pl/iga-swiatek-jest-warta-700-milionow-zl-nawet-lewandowska-i-rozenek-wyceniaja-na-mniej-6782928275078112a&ved=2ahUKEwj8jKOupMT4AhWJxIsKHe91DtUQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0RnRhlwwuFbq1IgB-cjJTk

  A swoją drogą żadna trumna nie ma kieszeni, więc po co ten wyścig szczurzyc 🐀
  Kajsik se myślę ukradkiem … może lepiej być Bez(cynną) niż tylko cynną.
  No nie mogę się tak jeszcze do końca zdecydować 😙

 106. osoba prywatna said

 107. Bezpartyjna said

  – Moje jaskółki doniosły, że w Waszyngtonie ambasador Magierowski, zaangażował się, oczywiście w tajemnicy przed polską opinią publiczną, nie wiem czy jawnie dla całego rządu, w negocjowanie tej spłaty urojonych roszczeń żydowskich pod szantażem trwającym lata i że zostały one jakoś tam wstępnie wylicytowane na określoną sumę w miliardach – ujawnił Grzegorz Braun.
  https://nczas.com/2022/06/23/braun-o-wymuszeniach-zydowskich-wobec-polakow-ujawnil-niepokojace-doniesienia-video/

  Kto ich tam wie co kombinują i kto?
  Jedno pewne – kombinują!

 108. Bezpartyjna said

  w najbliższą sobotę odbędzie się w Warszawie największa w Polsce „parada równości” LGBT. Z tej okazji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zakazał naszej Fundacji organizowania procesji pokutnej za grzech sodomii na ulicach Warszawy w tym samym dniu. Gdy nam zabrania się modlić i ujawniać prawdę o deprawacji seksualnej dzieci, w „paradzie równości” oficjalnie wezmą udział członkowie… „Świątyni Szatana”!
  https://dakowski.pl/trzaskowski-zakazal-modlitwy-bo-w-sobote-25-vi-na-ulice-wyjda-satanisci-kazde-dziecko-ma-prawo-do-seksualnosci/

  Co tu komentować? Przed II WŚ też Warszawa nie miała dobrej reputacji, ale teraz?

 109. Bezpartyjna said

  Dla wszystkich Ojców ku pokrzepieniu serc.

  „Są światem, wokół którego kręci się mój świat
  To mój uświęcony kawałek twardej ziemi
  Ciało i kości, które dają mi siłę, by stać
  Oni są ogniem, który mnie napędza
  Moją drogą, gdy wracam do domu
  Życiem, oddechem, powodem, dla którego jestem
  Rodzinnym człowiekiem.” …

  https://pch24.pl/dlaczego-wiesniaki-z-poludnia-usa-sa-nadzieja-cywilizacji-bo-maja-ojcow/
  Też miałam takiego Tatę.

 110. minka said

  Pijany Ukrainiec w Czerniowcach zabił dla zabawy pawia. Poniższy film jest nadzwyczajnie brutalny.

  Na nagraniu widać jak uchodźca z Ukrainy pod wpływem alkoholu z wielką radością i śmiechem zabija biednego ptaka uderzając nim wielokrotnie o ziemię, jakby to była zabawka.

  Polskie media głównego nurtu nie interesują się sprawą. Jedyna reakcja – usuwanie nagrania z sieci.

  [video src="https://cw24.tv/wp-content/uploads/2022/06/paw_x264.mp4" /]

  I ta dzicz rozlała się po całej Polsce!

 111. Bezpartyjna said

  Wczoraj doszło do tragedii, matka odwoziła dzieci do przedszkola i do żłobka. Starsze dziecko bez problemu dotarło do przedszkola, młodsze zostało w samochodzie zaparkowanym przed miejscem pracy kobiety. Po południu matka udała się do żłobka, aby odebrać dziecko, ale tam ją poinformowano, że dziś dziecka nie przywiozła. Okazało się, że półtoraroczny chłopiec cały czas przebywał w samochodzie, co skończyło się tragicznie.
  https://www.kontrowersje.net/jak-to-mozliwe-ze-matka-zapomniala-o-dziecku/

  Straszliwy dramat!

 112. bardzo said

  Tera ja coś napiszę i proszę mi wierzyć, że będę się usilnie starał, aby to nie wyglądało jak kompletny absurd, na jaki wygląda.

  Przed chwila było na tiwi w dzienniku.

  Była sobie taka pływaczka artystyczna. Jasna cholewa wie, co to jest takiego to pływanie artystyczne. Pływanie to pływanie, tak jak chodzenie to chodzenie, a bieganie to bieganie. Fruwanie jeszcze czasami może być artystyczne. Niesamowite, co wyczynia parka pelikanów.

  No dobrze, pływaczka pływała artystycznie i nagle się utopiła. Przytomna trenerka wskoczyła do wody i biedaczkę wyciągnęła. Zawodniczka o ile rozumiem przeżyła.

  Pierwsza czerwona flaga. Jak to się stało, że sportowa pływaczka, w dodatku artystyczna, wzięła się i utopiła.

  Druga sprawa: Ciekawe że trenerka była w ciągłym pogotowiu i w porę zareagowała. Czyżby wiedziała coś o wyszczepionkach?

  Tiwi nie zapodaje nic o tym, czy zawodniczka była czy nie była wyszczepiona.

  Moja Ciocia, o której pisałem niejednokrotnie przy okazji kotów, ponieważ uprawiała koty w celach reprodukcyjnych, wzięła wyszczepionkę i już nie mam cioci.

  Ludziska, uważajcie.

 113. Boydar said

  Biedne kocinki …

 114. Boydar said

  Ale i psów nam szkoda

  https://www.onet.pl/styl-zycia/psypl/tylko-psiarze-zrozumieja-ten-bol-naukowcy-zbadali-dlaczego-smierc-psa-tak-bardzo-boli/rnn0dps,30bc1058

 115. Boydar said

  Z tym obrazkiem Najświętszej Panienki to „lekka” przesada, ale koncepcja i skład mogą być całkiem słuszne

  https://businessinsider.com.pl/biznes/rosjanie-wypuscili-na-rynek-zamiennik-coca-coli-zaskakujaca-etykieta/3f44yhb

 116. revers said

  re103

  chcialo by zwrococ sie uwaage ze na Ukrainie zakazano wszelkie formy kultury rosyjskiej, palone saa ksiazki po rosyjsku, zakazana muzyka Czajkowskiego , zakaz rozpowszechniania ksiazek Puszkina j jnnych autorow rosyjskich.

  A ukraina juz jest kandydatem do uni pejsow i lbtq, szatanistow co dodaje smaczku tego co bedzie sie dzialo w brukselkkach, berlinach, paryzach.

 117. maxie said

  Panie Yagiel. Wbija Pan w wyszukiwarkę skrót i książki wychodzą od razu. Można poszukać na lewiznie jak się kupować nie chce. Swego czasu na torrentach wszystko było. Teraz widzę, że to chyba modne się zrobiło bo okładki nawet ładne. Wyrzuca w wynikach Allegro od razu i Tanią książkę. Myślę, że bez trudu Pan znajdzie.

 118. Boydar said

  ciekawe oświadczenie – „… Ministerstwo nie jest od tego, żeby recenzować podręczniki. Jeśli opinie merytoryczne podręcznika są pozytywne, to ministerstwo dopuszcza podręcznik do użytku …”

  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-pedofilski-opis-w-podreczniku-minister-edukacji-odpowiada,nId,6111886

  uwzględniając zapis w Dz.U.2021.1915 t.j. (Akt obowiązujący, wersja od: 27 maja 2022 r.):

  Art. 22an. [Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego]
  1.
  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z listy rzeczoznawców prowadzonej przez tego ministra.
  /…/
  7.
  Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  /…/

  Będąc z natury fundamentalnym optymistą (w przeciwieństwie do Pana Gajowego) tak myślę sobie, że Czarnek wskazuje „lukę”, przez którą ma związane ręce. No ale to tylko mój optymizm.

  A artykuł ma również inne cele.

 119. Boydar said

  Jeszcze do poprzedniego –

  Art. 22aw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;

  tak czy owak –

  4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:
  1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne

  Wniosek jest prosty, nie wysyłamy dzieci do szkół w których dyrektor jest popierdolony i jeszcze wspierany przez popierdolonych nauczycieli-deprawatorów.

  W tym względzie i w obecnym kształcie ustawy, rola ministra jest rzeczywiście marginalna – decyzję ostateczną podejmuje dana szkoła (dyrektor). I właśnie to nam chciał chyba powiedzieć Czarnek.

  Ewentualnym problemem może być tzw. rejonizacja, ale na to są proste patenty, tylko trzeba chcieć.

 120. Yagiel said

  AD Bardzo@112 – trenerka była czujna, bo rok temu jej balet-pływaczka już łyknęła wody… Ciekawe,czy obie wiedzą, że do 3 razy sztuka ? Źle jej nie życzę – można żyć bez balet-pływania…
  A info była/jest bodaj na der.onet.pl

  Panie Maxie – podziękować !
  Jest chyba nadal księgarenka rosyjska Za Żelazną Bramą – zajrzę. O ile jeszcze działa,bo ten na G…

 121. brys said

  Minka 102 – myślałem że to żart, ale nie:

  https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html

  Tu też mamy coś w tym stylu: Watykan wydał specjalną monetę aby pomóc Ukrainie

  Moneta przedstawia trzy osoby, które uciekają ze zbombardowanego miasta. Jest wśród nich dziecko z pluszowym zwierzątkiem. Na rewersie znajduje się gołąbek pokoju nad herbem papieża Franciszka.

  https://www.radioplus.pl/kosciol/watykan-wydal-specjalna-monete-aby-pomoc-ukrainie-aa-CwCM-oibB-bdwn.html

  ———-
  Mieszkańców Donbasu miał głęboko.
  Admin

 122. bryś said

  W artykule o narcyźmie nie dam, bo już nikt nie obejrzy. Facet jest z lekka irytujący, ale dość merytoryczny.

  Zrozumieć narcyza (WERSJA BEZ CENZURY)

  .https://www.youtube.com/watch?v=wFcs9V_sDT8

 123. Boydar said

  odwróćmy na moment kocinkę ogonem; co pomyśli Władymir Władymirowicz jak Mu tą monetę pokażą ?

  – „Tak toczno, druzja, musowo nam te bombardowane dzieci z pluszowymi źwierzątkami pomścić, żeby już nikt dzieci więcej nie bombardował”

  I to Pope Frantik niewątpliwie miał na względzie !

  No jasne, jakże by inaczej …

 124. Boydar said

  „a taka była ładna, amerykanska …”

  https://www.fakt.pl/polityka/francja-wyslala-na-estonie-spadochroniarzy-z-legii-cudzoziemskiej/rtp9nwq

  francuska znaczy się

 125. Boydar said

  https://plejada.pl/newsy/piotr-adamczyk-zostanie-w-usa-na-zawsze-mam-jeden-powod-mniej-by-wracac/fn10gpf

  tubylcze tasiemce się na pewno popłaczą

 126. revers said

  re112

  Przed chwila to moja znajoma z Sydnej Aussi, wyslala mi na czacie wiadomosc ze jej syn ma problemy zdrowotne z sercem, zoladkiem i ma wszelkie objawy choroby po cud szczepionce na c19.

  Ona sama jest w wieku pana gajowego, to syn tez bedzie ze mial po 30 sce. I tu taka gradka, oczwiscie bedzie mial zrobiony komplet bdan diagonstycznych z mRI, x rayami wylacznie.

  Watpie czy ktos mu zdrowie przywroci, chyba ze zaplaci bajoskie sumy za czszczenie krwi z 11k euro, transpantacje narzaadow a to juz zadna kasa chorych nie obejmuje na wspaniaym zachpdzie.

  Amen

 127. ! said

  minka @

  Tak zmarł. Młodo…

  Po wpisaniu w google „Jurij Szatunow” wyskakuje „nie żyje”, „ukraina” , „pochodzenie”.

  Barany już sprawdzają czy to Rosjanin czy pieczyng i czy czasem Putin go nie zabił.

  To tylko pokazuje jakich mamy przygłupów nad Wisłą.

  A ja zapytam czy był szczepiony???

 128. corintians said

  Covidowy czy podobny terror zawsze moze wrocic.
  Przeciez co do zasady nikogo nie obchodzily podstawowe prawa czlowieka tylko zonglowanie statystykami – Szumowski mogl odwolac wszystkie operacje, ludziom zrobic kupe na glowe, nasikac do pyska i dostac oklaski ze grypka chwiliowo przyhamowala.

  Przypadek szwedzki jest wyjatkową kombinacją zbiegow zdarzen:
  – duzy autorytet niepartyjnych organow panstwowych
  – na kluczowych stanowiskach zdecydowana nadreprezentacja majacych mniejszą sklonnosc do histerii mężczyzn
  – doswiadczenia osobiste w Afryce glownego epidemiologa Tegnella
  – paranaukowe poglady szefa agencji zdrowia Carlsona i doradcy Giesecke (sami epidemiolodzy i wszyscy nieustraszeni z grup ryzyka)
  – szczera troska o dzieci a nie dostrzeganie w nich siewcow smierci
  – uniemozliwiajace kontrole sytuacji niezliczone podroze zagraniczne obywateli
  – poczatkowo zielone swiatlo od Borisa Johnsona ze nie beda sami
  – robotnicze NIE BANKSTERSKIE pochodzenie premiera Lovfena (spawacz ze zwiazku zawodowego) i tym samym niewytlumaczalny zwrot przeciwko politycznej poprawnosci.

  Wspieranie represji, zniechecanie do szczepien i krytyka rzadu za nadmiarowe zgony (choc jest ich 5-10x mniej niz rzekomo mialo byc !!!!!) to czesty schemat w Polsce.

  Osób ktore wyrazily zgode na represje (podkreslmy represje na mega zmobilizowanym poczatkowo spoleczenstwie) a pozniej do konca fali delty zniechecaly grupy ryzyka do iniekcji wcale nie jest malo.
  Szczepionki dzialaja tylko przez okreslony czas. Gdyby nie byly skuteczne to przy delcie mielibysmy czołgi na ulicach.

  Niekoniecznie rosyjskie czolgi na ulicach nas moga czekac.

 129. Boydar said

  Wszystko pięknie

  https://kobieta.wp.pl/wrocila-do-ukrainy-mowi-jak-wyglada-tam-zycie-6782630947408800a

  tylko nach’uj ten kocyk ?

 130. kontra said

  93 Leo

  Grzeczniej do p. Głos Prawdy

 131. Sebastian said

  Armia rosyjska zniszczyła baterię amerykańskich haubic M777 i ponad 600 nazistów

  Armia rosyjska w ramach trwającej specjalnej operacji wojskowej uderza w obiekty wojskowe na terenie Ukrainy.

  Lotnictwo operacyjno-taktyczne i wojskowe, siły rakietowe i artyleria uderzyły w siłę roboczą i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych Ukrainy w 367 okręgach.

  Pięć składów amunicji, broni rakietowej i artyleryjskiej oraz sprzętu zostało zniszczonych w obwodach Privolye w Ługańskiej Republice Ludowej i mieście Nikołajew, a także jednostki artylerii i moździerzy w 62 obwodach, w tym bateria artylerii haubic M777 w obwodzie oleszki regionu charkowskiego.

  Nadbrzeżny system rakietowy Bastion uderzył w pozycję startową przeciwlotniczego systemu rakietowego S-300 w rejonie Odessy. Cel zniszczony.

  Источник: https://rusvesna.su/news/1656060063

 132. kontra said

  https://nczas.com/2022/06/24/antysemicki-skandal-przestraszyl-scholza-kanclerz-niemiec-pierwszy-raz-od-trzech-dekad-nie-pojedzie-w-to-miejsce/

  https://nczas.com/2022/06/23/pierwsze-odszkodowanie-za-zgon-spowodowany-przyjeciem-szprycy/

  😀

  https://nczas.com/2022/06/23/najnowszy-sondaz-ko-zbliza-sie-do-zjednoczonej-prawicy-konfederacja-traci/

  vs

  https://nczas.com/2022/06/24/najnowszy-sondaz-poparcia-piec-partii-w-sejmie/

  W stołecznym punkcie recepcyjnym dla imigrantów ekonomicznych ukraiców uchodźców splotły się losy syndyka upadłej spółki, dwóch biznesmenów o nie najlepszej reputacji i dwóch firm Zygmunta Solorza – pisze „Puls Biznesu”.

  Wiadomo natomiast, że przez niecałe cztery miesiące wojewoda mazowiecki zapłacił operatorowi tego punktu ponad 12,1 mln zł.

  Sam operator za wynajem obiektu płaci… 50 tys. zł miesięcznie” – podaje.

  https://nczas.com/2022/06/24/drugie-dno-centrum-pomocy-ukraincom-kasa-plynie-szerokim-strumieniem/

 133. Sebastian said

  Adwokat Andriej Aleszkin nie wyklucza elementów zbrodni w śmierci Jurija Szatunowa

  Wykonawca hitu „Białe róże”, 48-letni solista grupy „Tender May” Jurij Szatunow, według doniesień medialnych, zmarł w karetce pogotowia w drodze z jednej placówki medycznej do drugiej. Jak zauważył znany prawnik Andrei Aleshkin, elementy zbrodni można prześledzić w tym, co się wydarzyło.

  Według niego, powiedział w rozmowie z korespondentem Federalnej Agencji Informacyjnej , że gdyby Szatunow nie został przetransportowany z kliniki do kliniki, piosenkarz mógłby przeżyć. Aleshkin zastanawiał się, dlaczego Shatunov nie otrzymał niezbędnej pomocy w szpitalu, do którego początkowo został zabrany.

  „Do tej pory informacje o jego ruchu, które pojawiają się w mediach, nie zostały potwierdzone. Jeśli tak było, to pojawia się pytanie o jakość opieki medycznej. Jeśli krewni wiedzą, że wszystko było tak, jak mówią, to są wszelkie powody, aby to sprawdzić. Jeżeli jego żona uzna to za konieczne i zostanie potwierdzone, że jej mąż został przeniesiony tak niewłaściwie, to znaczy, że są wszelkie powody, aby sprawdzić na podstawie art. 124 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (Nieudzielenie pomocy pacjentowi. – Uwaga FAN). I będzie można sprawdzić, czy w pierwszej placówce jest niewłaściwa opieka medyczna” – podkreślił, składając kondolencje bliskim zmarłej gwiazdy.
  Wcześniej w sieci pojawił się fragment wideo, którego kadry zostały zrobione podczas ostatniego występu Szatunowa. Na nich piosenkarz powiedział , że nigdy nie opuści Rosji.

  https://riafan.ru/23501964-advokat_andrei_aleshkin_ne_isklyuchaet_sostav_prestupleniya_v_smerti_yuriya_shatunova?utm_source=smi2&utm_campaign=exchange&utm_medium=referral&utm_term=43859&t=teasers

 134. Sebastian said

  Miedwiediew odpowiedział na słowa niemieckiego ministra spraw zagranicznych, że Federacja Rosyjska „używa głodu jako broni”

  Według wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa zaskakujące jest, gdy słyszy się to od urzędników, „których kraj trzymał Leningrad w blokadzie przez 900 dni, w której z głodu zmarło prawie 700 tysięcy osób”.

  „Oczywiście zaskakujące jest słyszeć to od urzędników, których kraj trzymał Leningrad w blokadzie przez 900 dni, gdzie z głodu zmarło prawie 700 tysięcy osób” – napisał w piątek polityk w swoim kanale Telegram .

  Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział wcześniej, że kryzys żywnościowy na świecie miał miejsce na długo przed rozpoczęciem specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, jego przyczynami były m.in. pandemia koronawirusa i błędne obliczenia krajów zachodnich. Jednocześnie Ławrow zwrócił również uwagę, że obecna sytuacja zaostrzyła problem, a zachodnie sankcje stały się jedną z kluczowych przyczyn zakłóceń w dostawach żywności, co zaostrzyło kryzys.

  https://tass.ru/politika/15024719

 135. Sebastian said

  DLACZEGO UKRAIŃSKIE SIŁY ZBROJNE BOMBARDUJĄ DONIECK? PRZEBIEGŁA TAKTYKA SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY ZOSTAŁA ODTAJNIONA PRZEZ EKSPERTA WOJSKOWEGO

  Ekspert wojskowy Boris Rozhin odtajnił przebiegłą taktykę Sił Zbrojnych Ukrainy i powiedział, dlaczego ukraińskie siły bezpieczeństwa nadal bombardują pokojowy Donieck.

  W ostatnich tygodniach stolica DRL była poddawana niemal nieustannym atakom artyleryjskim Sił Zbrojnych Ukrainy. Według władz lokalnych od 2015 roku nie było tak gęstego pożaru.

  Ekspert wojskowy Boris Rozhin w wywiadzie dla People’s News wyjaśnił, dlaczego ukraińskie siły bezpieczeństwa tak usilnie starają się zabijać cywilów zamiast walczyć z wojskiem.

  Według niego, poprzez ostrzał Siły Zbrojne Ukrainy próbują zmusić Rosję do wycofania części swoich sił z kotła Siewierodonieck i skierowania uwagi rosyjskich artylerzystów z Siewierodniecka na Awdiejewkę.

  Chcą zmusić Rosję do przeniesienia dodatkowych sił na kierunek Awdijewka lub zmniejszyć ogólną presję na Siewierodonieck. Część ciosów padłaby na Awdijewkę, a nie na wojska, które wpadły do ​​kotła,

  – powiedział ekspert.

  Rozhin wyjaśnił, że Siły Zbrojne Ukrainy używają haubic NATO kalibru 155 mm. Są za małe, aby systemy obrony powietrznej zaprojektowane do przechwytywania pocisków balistycznych mogły je zniszczyć. Dlatego jedynym sposobem zakończenia ostrzału jest zniszczenie ukraińskich stanowisk ogniowych.

  https://tsargrad.tv/news/zachem-vsu-bombjat-doneck-hitruju-taktiku-vsu-rassekretil-voennyj-jekspert_571131?utm_source=smi2#teaserType=middleNews&teaserId=12169518&columnType=middleNews&screenKey=secondaryColumnScreen

 136. brys said

  Odezwali się debile którzy wprowadzili np. kwoty mleczne. Czemu zawdzięczamy chociazby dzisiejsze ceny masła. I wiele innych potrzebnych bez wątpienia ograniczeń.

 137. Boydar said

  https://zielona.interia.pl/przyroda/news-szop-pracz-wkracza-do-polski-ta-inwazja-moze-miec-tragiczne-,nId,6114047

  ta inwazja to jest pikuś, w porównaniu

  „… inteligencja, /…/ miękkie futerko i słodkie uszka/…/ miły pyszczek, wreszcie charakterystyczny wygląd …” – pasuje do opisu niektórych /…/ jak ulał

 138. Marek said

  W tym roku przypada 210. rocznica zwycięstwa w Wojnie Ojczyźnianej 1812 r.

  W Instytucie Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, we współpracy z Wydziałem Historii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i Stowarzyszeniem Potomków Weteranów Wojny Ojczyźnianej 1812 r., odbyła się konferencja naukowa.

  Wydarzenia sprzed 210 lat rozpatrywano na konferencji ze współczesnej perspektywy, w czasie gdy coraz wyraźniej widać, że ówczesna Rosja i Francja to państwa o odmiennych uwarunkowaniach religijnych, gospodarczych, społecznych i ideologicznych. A także z różnymi tradycjami, dlatego na przykład wojska rosyjskie dotarły do Paryża i w przeciwieństwie do europejskich zdobywców uratowały miasto przed splądrowaniem. Nawiasem mówiąc, Rosjanie walczyli wtedy nie tylko o siebie, ale o całą Europę, co doprowadziło do powstania szóstej koalicji antynapoleońskiej.

  Uczestnicy zwracali też dużą uwagę na aspekty ideologiczne. Ponieważ ideologia już wtedy odgrywała znaczącą rolę w wojnie. Francuska propaganda prześcigała się w oczernianiu Rosji, przedstawiając ją jako dziką i mroczną. Suworow, który oczyścił Włochy z wojsk napoleońskich, został przedstawiony jako maniak. W społeczeństwie francuskim i w armii rozpowszechnił się pogląd, że barbarzyńska Rosja z pewnością stanowi zagrożenie dla Europy. Przed bitwą pod Borodino ujawniły się różne tradycje. Nabożeństwo modlitewne armii rosyjskiej wywołało niezrozumienie i kpiny w szeregach armii francuskiej.

  Napoleon, po przekroczeniu Niemna, na przyjęciu w Wilnie 30 czerwca 1812 r. wzniósł słynny toast: „Cywilizacja odrzuca tych mieszkańców północy. Trzeba ich wyrzucić do lodu… Morze Bałtyckie musi być dla nich zamknięte… Pokój podpiszę w Moskwie”. Znane przemówienia.

  Wrzucić Rosjan na lód – takie właśnie zadanie postawił Napoleon przed swoimi wojskami; pomysł ten został przyjęty przez jego armię. Doktor historii L.V. Melnikova powołuje się na list francuskiego oficera. Jany Ropp napisał: „Musieliśmy zdecydować, kto ma ustanowić prawa pokoju: albo Tatarzy, albo my.

  Brzmi znajomo, skoro USA dążą obecnie do dominacji nad światem. Chociaż z jakiegoś powodu świat nie rozwija się tak, jak oni by tego chcieli. A my historycznie wiemy, dokąd to prowadzi. Napoleon i jego armia, trzykrotnie liczniejsza od rosyjskiej, rozbiła się na kawałki w lodowatej Rosji.

  Jednak osobowość samego Bonapartego nadal budzi emocje, co było przedmiotem kilku opracowań, w tym archidiakona W.W. Wasilika, doktora historii, profesora Instytutu Historii Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Postrzega Napoleona jako typ moralny i psychologiczny, przypominając ocenę generała Orłowa, który stwierdził, że pod Berezyną Napoleon mógł jeszcze zebrać 100 000 żołnierzy i walczyć, ale przeważył strach przed utratą tronu. Porzucając swoich żołnierzy, pospieszył do Paryża. Mówiąc: „Moja własność jest moim geniuszem. Geniusz ma jednak swoje ograniczenia. A nasi ludzie mają tajemniczą, spontaniczną skłonność do dokonywania rzeczy niemożliwych.

  Mistycznie rzecz biorąc, wojska Napoleona, a później Hitlera wkroczyły do Rosji w tym samym czasie – w czerwcu, w dniu przesilenia letniego. Wojska rosyjskie wkroczyły do stolicy Francji w dzień Wielkanocy 1814 r., a do Berlina w maju 1945 r., kiedy Wielkanoc wypadła 6 maja (N.S.), w dzień wielkiego męczennika Jerzego. Obie inwazje zakończyły się podobnymi porażkami.

  Zupełnie niezwykłą analizę ilościową liczebności i strat armii napoleońskiej w bitwie pod Borodino przedstawił arcypasterz, rektor cerkwi p.w. Najświętszego Zbawiciela ojciec Aleksander (Iliaszenko). Odnosi się to do sposobu liczenia według liczby generałów, gdyż wiadomo, że na jednego generała przypadało tysiąc żołnierzy. I otrzymujemy liczbę podaną na pomnikach na polu Borodino. Plany strategiczne Kutuzowa zostały opisane w jego niedawno wydanej książce „A bitwa była nierówna”. Autor obala wiele mitów, utrwalonych przez ponad 200 lat, m.in. ten, że Kutuzow był przeciwnikiem kampanii zagranicznej.

  Książka pomaga nam zrozumieć wzorce historyczne.

  Jakże Napoleon cieszył się i podziwiał Moskwę z Wróblowych Wzgórz! A Moskwa we wrześniu, gdy w stolicy pojawiły się wojska nieprzyjaciela, stanęła w ogniu. W okolicy grasowali francuscy maruderzy. Zdobywcy trzymali swoje konie w świątyniach. Szabrowali z rozmachem, dzieląc miasto na części – co tylko chcieli. Napoleon zezwolił na to swoim wojskom, chociaż prawo wojenne stanowiło, że nie wolno plądrować miasta zdobytego bez walki. Zabierano je wozami; cofając się, topiono je w jeziorach i bagnach, nie mogąc ich zaciągnąć, jak chciano, aż do Europy, do Paryża.

  Z drugiej strony mamy katedrę Chrystusa Zbawiciela.

  Zupełnie nie rozumieją, na czym polega rosyjska historia: cerkiew niby zburzona, ale spójrzcie, wciąż wznosi się w środku Moskwy ze swoją złotą kopułą – jak hełm starożytnego wojownika („W czapce ze złota odlanej stary rosyjski olbrzym czekał na innego z dalekich obcych krain… I nadszedł trzytygodniowy śmiałek z wojskową nawałnicą – i śmiałą ręką chwycił wieniec wroga. Ale stary rycerz odpowiedział ze śmiertelnym uśmiechem. Spojrzał i potrząsnął głową… Śmiały zapłakał i upadł”). W rosyjskiej kulturze, poezji, historii… mówi się właściwie wszystko – wystarczy rzucić okiem.

  Napoleon, zamieszkawszy na Kremlu, chciał tu pozostać przez osiem miesięcy, do następnej wiosny. Ale… nic z tego nie wyszło.

  Odszedł sam.

  Nikt go nie szturmował. Wyjazd z Moskwy z rozkazem wysadzenia Kremla. Fasetowana Komnata, w której tak wspaniale się znajdowała, spłonęła doszczętnie, zniknęły starożytne freski.

  Jego potomkowie – członkowie NATO osiedlili się na hojnej Ukrainie i w ciągu 8 lat umocnili swój przyczółek, rozmieścili do 40 wojskowych biolaboratoriów i już skierowali nogę w naszą stronę… Napoleon odszedł sam. Może Amerykanie też powinni wyjechać sami. Był jednak geniuszem. Jednak geniusz zła.

  Przewyższył go jednak skromny i schorowany starzec Kutuzow. Opuszczając Moskwę, Bonaparte próbował skierować się do Tuły, aby zniszczyć największą fabrykę broni w Rosji. Droga była jednak z góry zablokowana przez oddziały armii rosyjskiej.

  Ojciec Aleksander podał też przykład ze swojej książki, jak Napoleon ganił swoich marszałków i jakie kuszące plany miał wobec Rosji: „Jakiż to plan nie powiódł się z ich powodu! Wicekról w Witebsku, Gouvion w Dinaburgu, MacDonald w Rydze mieli w swoich rękach całą Dźwinę. W Mohylewie i Smoleńsku Davout i Ney osłaniają Dniepr. Wiktor wjechałby z Niemcami do Orszy, Genier do Mińska, Poniatowski do Połocka, Schwarzenberg na Ukrainę. A z Wilna w zimie organizowałbym cały kraj, dałbym wojsku odpocząć i zmusiłbym je do posłuszeństwa”.

  Sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział niedawno, że obiecuje przychylić nieba i ziemi, aby pomóc Ukrainie wygrać, co zrozumiałe, dzięki życiom Ukraińców. Nieposkromiony w swoich geopolitycznych zapędach Zachód polega głównie na ludziach młodych. Niestety, nie zawsze są oni dobrze wykształceni, ale mogą z nimi współpracować dzięki zaawansowanym technologiom internetowym. W trakcie tak zwanej wojny umysłowej – sieciowej, hybrydowej, kognitywnej, informacyjno-psychologicznej… jednym słowem „ułani z kolorowymi odznakami, dragoni z kucykami” – wszyscy stanęli przed nami, wszyscy tu byli. A co z naszym „obecnym plemieniem”, czy jest ono skłonne do współpracy? A może ma sprawdzoną szczepionkę przeciwko obcym wirusom – rosyjską klasykę, kulturę, tradycje, zwyczaje?

  Oprócz nowych książek na ten temat, wystawionych w auli, konferencja zapoznała słuchaczy i uczestników z wieloma ciekawymi i różnorodnymi opracowaniami, np. o tym, jak powstawała milicja ludowa w północnych obwodach – archangielskim, ołońskim i wołogodzkim. Borys Morozow, potomek strzelca ołonieckiego i uczestnik bitew 1812 r., zademonstrował mundury ochotników, którzy weszli w skład milicji narodowej.

  O trzech braciach Katukowach, którzy służyli w Kargopolskim Pułku Dragonów, opowiedziała dziedziczka szlachty z Tuły i Połtawy O.L. Krasnoslobodcewa.

  E. L. Adasowa opowiedziała o swoim przodku N. K. Shilderze, biografie cesarza Aleksandra I, historyku i cenzorze.

  Niezatarte wrażenie na słuchaczach wywarła opowieść o wyczynach, odznaczeniach, zasługach wojskowych i cywilnych dla kraju naszych wielkich rodaków Potemkina, Naryszkina, Bachmietiewa, Potockiego, połączonych w drzewo genealogiczne Olrefiewa. Niesamowite było zobaczyć, jak długą historię uosabiają żywi ludzie.

  Konferencja jest tylko pierwszym wydarzeniem z serii bieżących imprez upamiętniających tę ważną datę. A początek corocznym obchodom bitwy pod Borodino dał w 1912 r. cesarz Mikołaj II.

  Powiedział wtedy, jako napomnienie dla potomnych:

  „Trzeba mieć wiarę w siłę swojej Ojczyzny, miłość do niej i miłość do swojej starodawności. Cieszę się, że mogę spędzić ten dzień z wami w rocznicę bitwy pod Borodino, gdzie nasi dziadowie i pradziadowie walczyli z chwalebnym wrogiem i bronili naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że będziecie wychowywać swoje dzieci w tym samym duchu oddania i miłości do naszej Matki Rosji.

  Галина Рыжова

  https://naspravdi.info/novosti/my-ne-priznali-nagloy-voli

 139. Kwal said

  Nie jestem wprawdzie autorem tego artykułu ale uważam, ze każdy Polak powinien go przeczytać ! Autor Pan Zbigniew Bronisław Polatynski z Nadrenii Północnej – Westfalii.
  https://gloria.tv/post/N4HuebLgt6QG6HddfjEMpHgqD

 140. Marucha said

  Re 114:
  Pewnie, że szkoda i psów. Szczególnie tych, które stały się członkami rodziny.

 141. gd-ap said

  Cytat z irytującego mnie serwisu informacyjnego „InfoPiguła”.

  „ Polska otrzymuje > 3x więcej z budżetu UE, niż do niego wpłaca.

  Ocenił Polski Instytut Ekonomczny; w 2021 r. Polska uzyskała ok. 10 mld € więcej, niż wpłaciła, a w latach 2004-2021 zyskała 210 mld € z UE, równocześnie wpłacając 69 mld €. W latach 2021-2027 mamy otrzymać 125 mld €, wpłacając 45 mld € składek.”

  Prawda?
  … czy gówno prawda?

 142. Marek said

  Marcin Karliński o złodziejach i kulisach afery Skok Wołomin.

 143. kontra said


  szczepionki covid koronawirus?

  Nie żyje znany lektor. Pracował w TVP i RMF FM. Zmarł nagle w czasie pracy
  20 czerwca 2022

  Nie żyje Krzysztof Żurek. 50-letni lektor i pracownik rozgłośni radiowych miał zasłabnąć w trakcie pracy. O jego śmierci poinformowano w mediach społecznościowych. Jak napisano, jeszcze nie tak dawno mężczyzna był widziany w dobrym zdrowiu.
  https://tarnogorski.info/nie-zyje-znany-lektor-pracowal/

  włoskie trupy NATO

  Istnieje umotywowane podejrzenie, że Włochy przekazały Ukrainie radioaktywne pociski przeciwczołgowe «Milan»

  Prawdopodobnie te same, które skaziły poligon NATO w Capo Teulada na Sardynii we włoszech

  Prokurator z Lanusei powiedział komisji parlamentarnej ds. zubożonego uranu, że tor z pocisków «Milan» został znaleziony zarówno w zwierzętach, jak i w kościach ekshumowanych zwłok pasterzy, którzy zmarli na choroby onkologiczne lub chłoniaki.
  https://babylonianempire.wordpress.com/2022/06/23/czy-wlochy-obdarowaly-ukraine-radioaktywnymi-pociskami-ktore-skazily-sardynie/

  Wiecie, że Niemcy – wyszczepili covid 77 % populacji
  – odnotowują teraz 123 tysiące ‚zakażeń covid’ dziennie ??
  – To są dane z dnia 20 czerwca 2022 roku.

  W Polsce ok 40 – do 200 nowych przypadków dziennie.

  Izrael – który zniósł wszystkie obostrzenia dla niezaszczepionych – w tym podróżnych – przypomnijmy ma 4 razy mniej mieszkańców od Polski – odnotowuje 10.000 nowych zakażeń po szczepionce covid
  https://www.eswinoujscie.pl/2022/06/21/2022wiecie-ze-niemcy-wyszczepili-77-populacji-odnotowuja-teraz-123-tysiace-zakazen-dziennie/

  Pomoc dla lekarza medyka dr Katarzyna Bross-Walderdorff
  19 czerwca 2022
  https://psnlin.pl/news-psnlin,pomoc-dla-dr-katarzyny-bross-walderdorff,77.html

  BRONIMY lekarza dr Ewelina Gierszewska z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców
  https://psnlin.pl/news-psnlin,bronimy-dr-eweliny-gierszewskiej-z-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow,75.html

  ,usa-ustawa-zabraniajaca-finansowanie-who
  https://psnlin.pl/news,usa-ustawa-zabraniajaca-finansowanie-who,153.html

  Znany hollywoodzki aktor, który zarabia na chleb odgrywając brutalne sceny z bronią palną, nawołuje do zaostrzenia kontroli broni.

  Autor: Maciej Rozwadowski
  13 czerwca 2022

  Aktor Matthew McConaughey stał się nowym głosem na rzecz kontroli broni po straszliwej strzelaninie w szkole w mieście z którego pochodzi – Uvalde w Teksasie.

  Niektórzy konserwatyści oskarżyli go o hipokryzję, ponieważ – jak twierdzą – gloryfikuje on w filmach przemoc z użyciem broni palnej.
  https://trybun.org.pl

 144. kontra said

  Zygmunt Bronislaw Polatynski

  Obowiązek szczepienia w Austrii jest Historią

  Jedna jaskółka nieczynni wiosny, dlatego trzeba działać dalej dla dobra ogółu.
  Dzisiaj minister zdrowia ogłosił wycofanie się Austrii z obowiązku szczepienia.
  Od tego czasu szczepienia mają być wyłącznie dobrowolne.

  Niebyło to zaskoczeniem, ponieważ 85% respondentów oświadczyło, że nie da się już zaszczepić.
  https://gloria.tv/post/1umtfg2kGi3ZDgzrp4zRReJH7

  nigdy nie były obowiązkowe

 145. Bezpartyjna said

  Re: 137
  A co Pan na takie stworzonka boże 🙂

  ————
  Pozytywnie. Cats rulez.
  Admin

 146. Boydar said

  moje wqurwione continuum …

  „… wachlarz zagrożeń jest od lat stały: to lewica, feministki, Niemcy, liberałowie, wyznawcy hasła „róbta co chceta”…”

  https://ksiazki.wp.pl/nowy-podrecznik-do-historii-najnowszej-a-w-nim-oderwanie-seksu-od-uczuc-6783310991825888a

  Słusznie prawicie, profesorze, bardzo słusznie, wypaczenia nie ! Bo cały pogrzeb będzie na nic.

 147. Boydar said

  „… nagość sprowadza się do erotycznego wabika dla potencjalnego partnera czy partnerki …”

  https://kobieta.wp.pl/katarzyna-kulpa-stanikomania-rzadko-mamy-okazje-ogladac-ciala-innych-ludzi-w-zwyklych-sytuacjach-poza-kontekstem-erotycznym-6783244374604768a

  Nie dość że bżytkie to jeszcze bezczelne. Zaczynam mieć szacunek dla tirówek (deszcz czy słota, paskudna robota).

  żyd staje na głowie (cipie, cyckach), żeby promować deprawację i zboczenia, dlatego nie może tu (w Polsce) zostać, a to tylko jeden z powodów

  Zaczyna misię klarować nowe świeckie przysłowie – „wszystko minie, tylko przyjdź Putinie” (tak trochę na melodię świniopasa i jego dzwoneczków).

  Inna sprawa, że to wstyd, żeby jakiś brudny dziki kacap, załatwiać miał za nas sprawy fundamentalne, WSTYD !

 148. revers said

  @138 ” Wiktor wjechałby z Niemcami do Orszy, Genier do Mińska, Poniatowski do Połocka, Schwarzenberg na Ukrainę. A z Wilna w zimie organizowałbym cały kraj, dałbym wojsku odpocząć i zmusiłbym je do posłuszeństwa”.

  Ukraina będzie w stanie wygrać wojnę, jeśli niemiecki rząd „wreszcie podniesie tyłek” – powiedział w wywiadzie dla „Bilda” najemnik z Niemiec, były żołnierz niemieckich sił powietrznych, obecnie członek Międzynarodowego Legionu.

  Zasugerował również, by Scholz przestał „siedzieć w gaciach” i coś zrobił.

 149. revers said

  Ambasador USA na Ukrainie mówi o obecności wojsk amerykańskich w tym kraju

  W swoim tweecie ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink napisała, że spędziła dzień z żołnierzami 82 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA w miejscu ich rozmieszczenia na Ukrainie.

  W niewoli jest miejsce dla wszyskich.

  Albo w ziemi, jak sugerują jej zwolennicy.

 150. Sebastian said

  znalezione u Bacy

  Ze świata nazistowskiej nauki: USA w biolabach usiłowały stworzyć etniczną broń opartą na RNA przeciwko Rosjanom. Próbki miały być pobierane tylko od Rosjan rasy kaukaskiej. Nie od Ukraińców rasy chazarskiej!

  Patrz załącznik nr 2 „Harmonogram dostaw” do pierwotnego zamówienia. Rząd wymaga 12 próbek normalnego ludzkiego kwasu rybonukleinowego (RNA). P2: Czy rozważyłbyś próbki z Ukrainy? A2: Nie, wszystkie próbki (próbki tkanki maziowej i RNA) muszą być pobrane z Rosji i muszą być rasy kaukaskiej. Rząd nie weźmie pod uwagę próbek tkanek z Ukrainy. P3: Czy zaakceptował(a)by Pan(i) kolekcję prospektywną czy tylko próbki z kolekcji retrospektywnych? O3: Rząd zaakceptuje wyłącznie kolekcje retrospektywne. Wszystkie pozostałe warunki nagabywania pozostają bez zmian.

  Putin powinien zrobić czystki w rosyjskiej służbie zdrowia tam też jest n-ta kolumna

  https://govtribe.com/opportunity/federal-contract-opportunity/synovial-tissue-rna-samples-fa301617u0164

  https://bacologia.wordpress.com/2022/06/22/szybkie-wiesci-31/

 151. Boydar said

  Coś podejrzanie cicho w tej naszej Gajówce, ale to pewnie wina upału.

  Ktoś tu krytycznie o Bacy i bacologii sie wypowiadał. Przeczytałem dokładnie link od Sebastiana (150) i stwierdzam, że do Polaka to Bacy trochę brakuje ale gdyby go tak ze trzy godziny potrzymać w mrowisku to może by i zmądrzał. Szanse są spore. Na razie raportuje uczciwie i z polotem, jednak sobota spod niedzieli miejscami wyłazi.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: