Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Obserwator o Wolne tematy (39 – …
  CzŁ o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Obserwator o Wolne tematy (39 – …
  Obserwator o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  bez loginu o Marsz Tuska, czyli myślenie…
  Ewa-Maria o Coraz mniej szczepień w Polsce…
  Zbigi o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Liwiusz o Marsz Tuska, czyli myślenie…
  poko o Puste hasła
  Mietek o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  poko o Wolne tematy (39 – …
  poko o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Maciek o Puste hasła
  Anteas o Puste hasła
  Czesio i muchy o Coraz mniej szczepień w Polsce…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Demokracja liberalna, demokracja nieliberalna i demokratyzacja. Glosa do oświadczenia rosyjsko-chińskiego z 4 lutego 2022 roku.

Posted by Marucha w dniu 2023-03-20 (Poniedziałek)

Każdy, kto uważnie wczyta się w przedrukowane na naszych łamach Wspólne oświadczenie Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie stosunków międzynarodowych wkraczających w nową erę i globalnego zrównoważonego rozwoju z 4 lutego 2022 roku, musi dostrzec w nim dwie istotne kwestie.

Po pierwsze, trudno tego porozumienia nie odczytać jako paktu pomiędzy Rosją a Chinami, skierowanego przeciwko anglosaskiej hegemonii nad światem. Nie jest też przypadkiem, że podpisanie tego dokumentu miało miejsce na trzy tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę. Stanowi ono świadectwo chińskiej carte blanche dla polityki Władimira Putina wobec Kijowa.

Po drugie, i jest to problem którym chcę się w tym krótkim tekście zająć, warto zwrócić uwagę, że słowa demokracja i demokratyzacja pojawiają się w nim aż 19 razy. Dlatego, z punktu widzenia doktrynalnego, należy ten dokument odczytywać jako próbę odebrania Amerykanom i Unii Europejskiej monopolu na definiowanie, co jest, a co nie jest demokracją; które państwa są, a które nie są demokratyczne. A co za tym idzie, pouczania, co to jest demokracja i jakie muszą być spełnione „standardy”, aby anglojęzyczne jury dało poszczególnym państwom zaświadczenie o ich spełnianiu.

Nie jest wszak tajemnicą, że ten, kto przydziela i odbiera certyfikaty demokratyczności, uzyskuje ideologiczną hegemonię nad certyfikowanym, zmuszając go do tłumaczenia się, obrony, kajania się, etc.

Z tego też powodu Rosjanie i Chińczycy bardzo mocno deklarują:

„Demokracja nie jest zbudowana na szablonach. W zależności od struktury społeczno-politycznej, historii, tradycji i cech kulturowych danego państwa, jego mieszkańcy mają prawo wyboru takich form i metod wdrażania demokracji, które odpowiadają specyfice tego państwa. Tylko jego obywatele mają prawo osądzać, czy państwo jest demokratyczne. (…)

Podejmowane przez poszczególne państwa próby narzucenia innym krajom swoich »standardów demokratycznych«, przyznania sobie monopolistycznego prawa do oceny poziomu zgodności z kryteriami demokracji, wytyczenia linii podziału na gruncie ideologicznym, m.in. poprzez tworzenie bloków wąskoformatowych i sojuszy doraźnych, stanowią w istocie przykład deptania demokracji i odejścia od jej ducha i prawdziwych wartości. Takie próby działania w roli hegemona stanowią poważne zagrożenie dla globalnego i regionalnego pokoju i stabilności oraz podważają stabilność porządku światowego.

Strony są przekonane, że ochrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako instrument nacisku na inne kraje. Strony sprzeciwiają się nadużywaniu wartości demokratycznych, ingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennych państw pod pretekstem obrony demokracji i praw człowieka, a także próbom prowokowania podziałów i konfrontacji na świecie. Strony wzywają wspólnotę międzynarodową do poszanowania różnorodności kultur i cywilizacji oraz prawa narodów różnych krajów do samostanowienia”.

Autor tego tekstu – podobnie jak dyplomaci rosyjscy i chińscy, a także niektórzy politycy polscy sprzeciwiający się narzucaniu naszemu państwu unijnych standardów demokratycznej „praworządności” – odrzuca istnienie jednego jedynego wzorca istnienia i funkcjonowania reżimu politycznego uznawanego za demokratyczny. Czym innym była demokracja w starożytnych Atenach, gdy połowę mieszkańców tej polis stanowili niewolnicy; czym innym była w I Rzeczypospolitej, gdy suwerenny naród ograniczano wyłącznie do szlachty (w obydwu tych ustrojach prawa polityczne posiadało w sumie do 10% mieszkańców); czymś jeszcze innym jest ona w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wyborach można dostać więcej głosów, a i tak je przegrać; czymś jeszcze innym jest ona we Francji lub w Polsce.

System ateński czy staropolski wydaje się nam dzisiaj rządem arystokratycznym, gdyż prawa polityczne dzierżyła w nim mniejszość dorosłych mieszkańców, lecz w swoich epokach uchodził za demokratyczny. W systemie amerykańskim można dlatego dostać więcej głosów i nie zostać prezydentem (co kilkakrotnie już się zdarzyło), gdyż jest to system najpierw federalny, a dopiero potem demokratyczny. Czy jednak Rosja i Chiny mogą być zaliczone do państw demokratycznych?

Mogą i nie mogą. O wszystkim decyduje ten, kto ustanawia minima, które musi spełnić dany system polityczny, aby zostać za taki uznany. Wedle komisarzy z Komisji Europejskiej i parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego Polska i Węgry wydają się dziś być na pograniczu demokracji i autorytaryzmu.

Wedle Amerykanów demokracji nie ma w Iranie – ponieważ wola wyborców jest ograniczana przez teokratyczną radę imamów – była ona zaś w Afganistanie w 2004 roku, gdy frekwencja wyborcza w wyborach, w których pod lufami amerykańskimi wybrano na prezydenta Hamida Karzaja, w niektórych prowincjach przekroczyła 100% uprawnionych do głosowania. Tłumaczono, że nie jest to problemem, gdyż w całym kraju wyniosła 55% (co w praktyce oznaczało, że gdy w prowincjach zajmowanych przez talibów wybory się nie odbyły, to w kontrolowanych przez siły zachodnie i armię reżimową masowo dosypywano głosy).

Ci sami Amerykanie w 2013 roku poparli w Egipcie zamach stanu gen. Abd al-Fattah as-Sisiego, skierowany przeciwko islamskiej większości parlamentarnej. Z kolei Francuzi nie dostrzegli problemu, gdy w Algierii w 1991 roku dopiero co wybrany parlament, zdominowany przez islamistów, został rozpędzony przez lewicową i laicką armię. W Algierii i w Egipcie w mordach sądowych stracono następnie kilkuset ex-parlamentarzystów.

Jako politolog bez wahania powiem, że termin demokracja jest skrajnie nieostry, o czym pisałem w jednej z moich ostatnich książek, a mianowicie w Demokracji nieliberalnej (2022) [1], gdzie wyróżniłem dwa zupełnie odmienne modele pojmowania demokracji w samej tylko tradycji zachodniej:

Model liberalno-demokratyczny. Jest to model anglosaski – jego ojcem intelektualnym był John Locke – na Kontynent przeszczepiony przez Francuzów wychowanych w tradycji Rewolucji 1789 roku, który zaaplikowano od 1945 roku okupowanym przez aliantów Niemcom zachodnim, a po 1989 roku Europie wschodniej, w tym także Polsce.

Jest to wizja zakładająca harmonizację pierwiastka liberalnego (indywidualistycznego) i demokratycznego (suwerenność narodu), gdzie jednak w kwestiach spornych tych dwóch zasad prymat przyznano zasadzie liberalnej. Dlatego w XIX wieku liberalne demokracje ograniczały prawa wyborcze do klas średnich i wyższych, aby zasada większości nie naruszyła korzystnego dla mniejszości status quo majątkowego.

Z kolei w XX wieku, gdy ugruntowała się zasada głosowania powszechnego, wolę narodu ograniczały lub nadal ograniczają: sądy konstytucyjne; trójpodział władzy i niezależność sądów od woli większości; międzynarodowe pakty praw człowieka; rozmaite ustawodawstwa skierowane przeciwko ugrupowaniom uznawanym za skrajne etc.

Ostatecznie okazuje się, że nominalnie suwerenne narody nie posiadają jakiejkolwiek władzy suwerennej, a jedynie moc administrowania w granicach narzuconych im przez liberalnego konstytucjodawcę, co suwerenność narodu czyni fikcyjną, gdyż realną władzę sprawują liberalne elity polityczne, uważające zwolenników faktycznej suwerenności narodu za „populistów”.

Model demokracji nieliberalnej. Pojęcie demokracji nieliberalnej wprowadził do języka polityki premier Węgier Viktor Orbán, który posłużył się nim w jednym ze swoich przemówień w lipcu 2014 roku. Prędko zrobiło ono dużą karierę i zaczęto pod nim rozumieć alternatywny – choć odrzucany przez Komisję Europejską i sądownictwo europejskie – model demokracji wspólnotowej, szanującej narodową tożsamość i tradycję.

W modelu tym, gdy tylko dochodzi do sprzeczności między zasadami demokratycznymi a liberalnymi, prymat przyznawany jest tym pierwszym. Dlatego fundującym państwo wydarzeniem jest akt powszechnego głosowania w którym suwerenny naród wybiera parlament. Wyrażający wolę narodu parlament stoi ponad zasadami trójpodziału władz, poszczególnymi zapisami konstytucji chroniącymi liberalne (indywidualistyczne) uprawnienia, stoi ponad międzynarodowymi paktami praw człowieka interpretowanymi przez instytucje międzynarodowe czy też orzeczeniami sądów europejskich, orzekających czym jest lub nie jest praworządność w suwerennych państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Suweren ma także prawo ustanowić we własnym państwie pożądany przezeń ład medialny, wykluczając stacje telewizyjne propagujące przeciwne mu poglądy.

Do którego z tych modeli należy przypisać Rosję i Chiny? Rosja z pewnością nie jest, nigdy nie była i zapewne nigdy nie będzie państwem liberalno-demokratycznym, gdzie prawa liberalne górowałyby nad dobrem wspólnoty. Rosjanom doktryna taka kojarzy się z okresem Jelcynowskiej „wielkiej smuty”, gdy grupka oligarchów wespół z zachodnimi „inwestorami” rozkradła połowę Rosji, przy biernej postawie wiecznie pijanej głowy państwa.

Czy Rosja Władimira Putina jest więc państwem o demokracji nieliberalnej? Tak. Z pewnością jest państwem demokratycznym, ponieważ Prezydent Federacji Rosyjskiej i Duma wybierane są w głosowaniu równym i tajnym i jakoś nie słychać, aby wybory te były fałszowane. Nie spełniają one może zachodnich standardów liberalnych, choćby ze względu na państwowy monopol medialny, ale sam akt głosowania jest wolny. Rosjanie od wielu lat skupiają się wokół Putina i autentycznie udzielają mu większościowego poparcia wyborczego, całkowicie ignorując, że ich wybraniec lekceważy zachodnie standardy liberalizmu, praw człowieka etc.

Dopóki co cztery-pięć lat zgodnie z konstytucją odbywają się wybory, w których nikt nie dosypuje fałszywych kartek, dopóty mamy do czynienia z demokracją, a że praktyka państwa nie jest liberalna, to jest to właśnie demokracja nieliberalna.

Z pewnością większy problem mamy z Chinami, ponieważ wybory tutaj odbywają się w archaiczny, komunistyczny sposób, czyli wedle formuły „nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy”. W Chinach nie mamy uczciwego głosowania i liczenia głosów, a prawa indywidualne także niekoniecznie są przestrzegane. Dlatego trudno tutaj mówić, że władza Xi Jinpinga pochodzi z wyborów innych, niźli niźli te przeprowadzone na zjeździe Chińskiej Partii Komunistycznej.

Z pewnością nie jest spełnione demokratyczne minimum w europejskim rozumieniu tego słowa, gdzie jest ono kojarzone z władzą parlamentu wybranego w wielopartyjnych i uczciwych wyborach. Inna sprawa, że wielu ekspertów uważa, iż Chiny mogłyby nie przetrwać demokratycznych wyborów, ponieważ górę mogłyby w nich wziąć partie regionalistyczne i wprost secesjonistyczne, a głosujący mogliby opowiedzieć się za powrotem socjalizmu i przeciwko wolnorynkowej modernizacji, z której korzysta ok. 300 milionów Chińczyków – czyli ok. 1/5 ludności Państwa Środka – którzy żyją już na poziomie zachodnim, podczas gdy pozostali pracują w warunkach autentycznie dziewiętnastowiecznego kapitalizmu.

Słowem demokracja – w jakiejkolwiek, liberalnej czy nieliberalnej, postaci – byłaby w Chinach trudna, a być może wręcz niemożliwa do urzeczywistnienia. Dlatego demokratyczni dysydenci z tego państwa cieszą się tak wielką estymą amerykańskich mediów i CIA. Ich dojście do władzy doprowadzić mogłoby do wewnętrznego rozkładu tego rosnącego imperium. Z tego powodu w Chinach możemy mówić o demokratyzacji, ale nie o demokracji.

Cóż to takiego ta demokratyzacja? Przez kilka tysięcy lat swojego istnienia Chiny miały ustrój monarchiczny, oparty na arystokracji. Jak wszystkie systemy tego typu, także i ten opierał się na dziedziczeniu praw do władzy. Sfera władzy była zamknięta dla 97 czy 99% mieszkańców kraju. Piszę o mieszkańcach, gdyż trudno byłoby ich nazywać obywatelami.

Rewolucja chińska – tak w wersji „nacjonalistycznej” Czang Kaj-Szeka, jak i maoistycznej – była formą radykalnej demokratyzacji, ponieważ zapewniała awans na drabinie politycznej i społecznej ludziom z ludu, którzy w systemie tradycyjnym nie mogliby nawet wyrażać swoich poglądów, a co dopiero rządzić. Osobnik tak prymitywny intelektualnie i politycznie, jak Mao Zedong, w epoce cesarskiej nie mógłby zrobić jakiejkolwiek kariery już z samej racji swojego plebejskiego pochodzenia.

Współczesne Chiny nie są demokratyczne w rozumieniu ustrojowym, lecz są zdemokratyzowane społecznie. Do rządzącej monopartii może się zapisać każdy i piąć się w jej strukturach, każdy też może zostać urzędnikiem lub wojskowym i piąć się w strukturach biurokracji i armii. Każdy może się kształcić. W chińskim kapitalizmie każdy może także dorabiać się i awansować do klasy średniej. Przegrody stanowe zostały jednoznacznie obalone i trzeba ten przełom uznać za radykalną demokratyzację stosunków społecznych. Być może, że dla Chińczyków mniej ideologicznie zinfiltrowanych przez ideologie zachodnie, czyli dla zdecydowanej większości z nich, sama ta zmiana uchodzi już za demokrację, nawet jeśli wybory są fikcyjne.

W omawianej deklaracji rosyjsko-chińskiej znajdujemy pewną próbę zdefiniowania demokracji: „Strony wychodzą z faktu, że demokracja jest sposobem uczestnictwa obywateli w rządzeniu własnym krajem w interesie poprawy dobrobytu ludności i zapewnienia zasady ludowładztwa. Demokracja realizuje się we wszystkich sferach życia publicznego i w ramach procesu narodowego, odzwierciedla interesy wszystkich ludzi, ich wolę, gwarantuje ich prawa, zaspokaja ich potrzeby i chroni ich interesy”.

W zdaniach tych mowa jest o „uczestnictwie obywateli”, o „poprawie dobrobytu”, o „interesach wszystkich ludzi”, o ochronie ich „potrzeb” i „interesów”. To bardzo szeroka i mglista formuła. Widać, że autorom tekstu chodziło o możliwie jak najszersze zdefiniowanie terminu tak, aby mieściły się w nim wszystkie trzy zarysowane przez nas pojęcia: demokracja liberalna typu zachodniego, demokracja nieliberalna i demokratyzacja społeczna.

Autor tego tekstu stoi na stanowisku, że każda kultura i każdy naród ma prawo wyboru swojej drogi i swojego modelu władzy politycznej. To podstawa dla rzeczywistej suwerenności narodu, czyli dla demokracji. Gdy przeszczepiamy model zachodni demokracji do innego świata cywilizacyjnego, to kończy się to tak jak we wspomnianym Afganistanie, Egipcie i Algierii.

Ten, kto przydziela i odbiera certyfikaty demokratyczności uzyskuje ideologiczną hegemonię nad certyfikowanym.

Adam Wielomski

[1] A. Wielomski, Demokracja nieliberalna, Warszawa 2022. Książkę tę w PDF można darmo pobrać ze strony
>https://konserwatyzm.pl/wielomski-demokracja-nieliberalna-ksiazka-do-pobrania-w-pdf/

https://www.nowoczesnamysl.pl/

Komentarzy 9 do “Demokracja liberalna, demokracja nieliberalna i demokratyzacja. Glosa do oświadczenia rosyjsko-chińskiego z 4 lutego 2022 roku.”

 1. emilo said

  „przeciwko wolnorynkowej modernizacji, z której korzysta ok. 300 milionów Chińczyków – czyli ok. 1/5 ludności Państwa Środka – którzy żyją już na poziomie zachodnim, podczas gdy pozostali pracują w warunkach autentycznie dziewiętnastowiecznego kapitalizmu.”

  to są zwyczajne brednie propagandowe !!

  Czym jest w takim razie polski kapitalizm? gdzie zwykły Polak zarabia mniej od zwyczajnego chińczyka w dodatku koszty utrzymania w chinach są po połowę niższe! więc chińczyk jakby zarabiał ponad 2x więcej jak Polak.

  „pozostali pracują w warunkach autentycznie dziewiętnastowiecznego kapitalizmu.”

  tak tak a średnia długość życia w Chinach jest już wyższa od usa i Polski

  komu Wielomski te durnoty propagandowe chce wciskać?

  ———–
  O co Panu chodzi?
  Admin

 2. Dziennik 1925 Andre Dechan said

  KNUR chce iść na wojnę … Pójdzie jako pierwszy ? Ukraina – a co ma piernik do wiatraka ?

  Wyszedł warchoł przed szereg i kwiczy … Nie ważne kim jest, ale ważne w imieniu kogo to mówi? Jeżeli opowiada się za pójściem na front osobiście, to niech robi co chce, jego sprawa niech spierdala, ale kiedy pcha naród Polski do konfliktu, to jest tylko zwykłym knurem. Nie wiem jak to jest … ? , z jaką łatwością im przechodzą przez te kwikliwe gardła takie opinie.

  https://adziekan69.blogspot.com/2023/03/knur-chce-isc-na-wojne-pojdzie-jako.html

 3. Liwiusz said

  Gdyby mi kolonialiści zlecili opracować system, w którym będą doić skolonizowanych tak, żeby się w tym nie połapali, to bym im zaproponował demokrację z parlamentem z fikcyjnymi partiami, kierowanymi przez agentów, którzy w wyborach by sobie dobierali, osoby z ulicy rządne kasy.
  Niekompetentnych posłów by się skłócało i będącym pod wpływem nienawiści i emocji, podsuwało by się im ustawy do zalegalizowania.
  „Wiedzę” posłom i ludowi zadawało by się z telewizora.
  Demokracja tylko istnieje na Antarktydzie, bo tam o wszsytkim decyduje lód.
  Dlaczego nikt nigdy nie poruszał sprawy utworzenia, w „demokracji” ,niezależnego, od wyborów, grona kompetentnych osób wypowiadających się w sprawach dla nas istotnych.
  W tej chwili to mamy „wolność słowa” i „dziennikarzy” nie wiadomo przez kogo opłacanych.

  Korporacje Zachodnie czują się w Polsce, jak kolonialiści w Afryce, dwieście lat temu.

 4. Mietek said

  Przestańcie już pisać o tej pseudo demokracji, jakie prawa człowieka? Gdzie one są szanowane? W Ameryce? Bez jaj.

  To chyba najlepszy przykład na świecie, gdzie one są łamane.

  Ameryka notuje najwięcej przestępstw, ma najwięcej osadzonych w więzieniach, ma tak naprawdę system oligarchiczny, gdzie od dziesięcioleci w Kongresie zasiadają te same klany rodzinne które kontrolują cały system władzy w Stanach Zjednoczonych.

  To największy na świecie system mafijny, gdzie zbrodnie polityczne są na porządku dziennym, gdzie wszystko jest podporządkowane mamonie.

  Cytując klasyka: Nigdy nie słuchaj o czym mówią Amerykanie – Pamiętaj oni zawsze mówią o pieniądzach.

 5. Kojak said

  Demokracja ,demokracja ? Oczywiscie jest zawsze o moze byc tylko jesli rzadzi zydowski morderca, bandzior ,zlodziej i oszust ! Jesli nie to jest dyktatura ! Przywodce nalezy obalic a najlepiej zabic i powolac zydowska marionetke na przywodce Jak chocby zydowska wywloke i kurwe Cihanouska na przywodce Bialorusi a Lukaszenke zabic jak psa ! Wowczaws wedlug zydowskicdh bydlakow bedzie demokracja na Bialorusi !

 6. Kapsel said

  Rosyjska siatka szpiegowska czy rządowa prowokacja?

  .https://www.youtube.com/watch?v=EeO7FiD21_w

 7. Liwiusz said

  http://kremlin.ru/events/president/news/70745

  20 marca 2023 r
  Międzynarodowa konferencja parlamentarna „Rosja – Afryka w wielobiegunowym świecie”

  Do Moskwy zjechały delegacje z 40 krajów z Afryki.
  Linia podziału pomiędzy NATO a BRICS to linia pomiędzy kolonistami a skolonizowanymi.

 8. Borsuk183 said

  ” Każdy, kto uważnie wczyta się w przedrukowane…”
  „…nową erę i globalnego zrównoważonego rozwoju…”

  Cały artykuł o demokracji, jest czy nie ma i takie tam. A nic o tej nowej erze globalnego zrównoważonego rozwoju.
  Tylko mnie to kłuje w oczy?

 9. Sudbina Srba said

  Mamy widać kłopot z samym pojęciem demokracji. Jest to chyba najbardziej wyświechtane pojęcie – mocno niesprecyzowane.
  Bo co to jest ‚demokracja’.?
  Pani pracująca w biurze elektoralnym federalnej Partii Liberalnej pouczyla mnie, ze demokracja to… wybory.
  Ciekawe, ze biurze federalnym politycznej partii – tez nie wiedzą, bo moje kolejne pytanie bylo: W Chinach, właśnie zakończyły sie wybory; czy tam tez jest demokracja?
  Pani sekretarka:
  -” W Chinach oszukują”
  Ja:
  A W USA Trump opowiada, ze Biden oszukał w wyborach, żeby zostać prezydentem.
  Pani: ‚Tak, ale w USA wolno o tym mówić’.

  Z tego można wysnuć wniosek, ze demokracja to zalegalizowane oszustwo wyborcze..
  Na Białorusi, Łukaszenka wygrał niesłusznie, bo żaden kandydat na prezydenta nie ma 80% poparcia- wiec to oczywiście oszustwo.

  W starożytnej Grecji, skąd podobno pochodzi samo pojecie demokracji, pełne prawa obywatelskie miał 1 % populacji – a reszta to byli niewolnicy.
  W USA zas 10% populacji ma pełne prawa i swobody obywatelskie – a reszta to… plantacja róznokolorowych niewolników.

  Kiedy w 1215 roku w Anglii, po naporem francuskich baronów, Anglia stworzyła epokowy dokument pt. Magna Karta, ktory zapewniał przedstawicielstwo w parlamencie wszystkich stanów społecznych.
  Król ze świtą jeździł po kraju i sprawdzał, czy sie np. chłopom krzywda sie nie dzieje.
  Wbrew panującej opinii, Anglia nie jest „Matką Demokracji”
  Juz starożytni Sumerowie mieli dwuizbowy parlament.
  W średniowiecznej Anglii za zgwałcenie kobiety czy nawet zmuszanie jej do
  małżeństwa – była kara smierci.
  W ogóle, panie miały dużo większe prawa w Średniowieczu niz …obecnie.
  Chłopi tez.
  Jeśli wiec weźmiemy pod uwagę zasady Magna Karty – to demokracja zapewnia, ze wszystkie grupy społeczne maja swoja reprezentacje w Parlamencie.

  Śmiem twierdzić, ze odkąd wprowadzono do parlamentu grupy nacisku (Lobby) – to szlag trafił całą demokracje.
  Nie znam sie na wszystkich państwach ale z tych, które znam – to tak naprawde żadna grupa społeczna nie jest reprezentowana w parlamencie brytyjskim, kanadyjskim, US, czy Australii , ze nie wspomnę Europy.
  Drastycznym przykładem moga byc przymusowe szczepienia truciznami; i to bez zgody parlamentów. Na zbrojenia tez rządy wydaja pieniądze bez decyzji parlamentu.
  W wielu krajach na Zachodzie klasa średnia – wlasciwie motor ekonomii kraju- nie ma żadnego przedstawicielstwa w rządzie;
  Nauczyciele nie maja nic do powiedzenia gdy chodzi o warunki nie tylko pracy i płacy ale przede wszystkim.. wyksztacenia i programów nauczania!
  Komercyjne lecznictwo i edukacja a takze sport i wojenki – odebraly obywatelom wszelkie prawa gwarantowane w Konstytucji.
  Sytuacja kobiet jest bardzo przykra. Na Zachodzie, kobieta, która pracuje jako drugi, konieczny często dochód, musi mieć własny transport, którym dojeżdża do pracy, na zakupy, dowozi dzieci do szkoły i na różne zajęcia pozaszkolne..
  W Australii nie można dostac pracy jak sie nie ma własnego transportu!
  Bo lobby samochodowe zmusza obywateli do posiadania własnego auta. Lobby naftowe każe wszędzie latać samolotami i dlatego kuleje infrastruktura publicznej komunikacji. Przedszkola, szkoly sa sprywatyzowane i często kobieta pracuje zeby opłacić dzieci w przedszkolu i w szkole.
  Sytuacja ojca rodziny wcale nie jest lepsza. W każdej rodzinie potrzebny jest drugi samochód. Zbyt wielu ojców rodziny nie stać na wyżywienie rodziny z jednej pensji. Szczepionki, inflacja, zadłużone społeczeństwo, przemysł militarny i tzw. obce inwestycje zabijają nowoczesną rodzine. Fetysz pieniądza ubił wszelkie prawa obywatelskie.

  Podatnik na Zachodzie nie ma prawa do swoich pieniędzy: Rząd sie już od dawna nie rozlicza z pieniędzy podatnika. A przecież, w każdym prawie ekonomii, pieniądze budżetowe państwa, powinny wrócić do podatnika tytulem usług, budowy infrastruktury, usług socjalnych, edukacji, opieki zdrowotnej…

  W Polsce obce firmy, ktore okradają Polaków – nie płacą podatków.
  Bank tylko czeka, zeby obywatela oszwabić. Lichwa grasuje bezkarnie w calym zachodnim swiecie.
  No wiec wlasciwie prawie zadna grupa społeczna nie ma przedstawicielstwa w parlamencie, gdzie powinno sie dyskutowac potrzeby obywateli kraju własnego – a nie interesy obcych zlodziei.
  Oglądam obrady polskiego sejmu , który przypomina zakład psychiatryczny prowadzony przez pacjentów. Nie pamietam, zeby dyskutowano potrzeby polskich dzieci: warunkow bytowych, nauki, i zapewnienie szczęśliwego dziecinstwa, co tak zaleca Konstyucja.
  O, przepraszam; bylo wiele dyskusji na temat ..dystant learning, uczenia sie z dala od … nauki.
  No wiec co to za demokracja, w której społeczeństwo nie ma prawa głosu.
  Pierwszą zasadą ekonomii jest traktowanie kraju na wzór gospodarstwa domowego: Wszystkie zarobione pieniądze wydaje sie na potrzeby rodziny: dzieci dorosłych, starszych, chorych, uczniów itd. a z tym co zostaje można sie dzielić z innymi.
  W Mongolii, każdy obcy inwestor ma obowiązek na jednego swojego pracownika zatrudnić 10-u tubylców i ci muszą mieć dokładnie takie samo uposażenie jak taki sam pracownik w kraju inwestora.
  Ale Mongolia to dziki kraj.

  Na Zachodzie już nie ma planowanej gospodarki bo biznesy moga miec kaprysy i zmieniać sobie w każdej chwili źródełko dochodów.
  A w Europie, od zarania dziejów … co 20 -30 lat MUSI być wojna!
  Dlatego nie ma czasu na demokracje.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: