Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Kura domowa o Reforma posoborowa
  Obserwator o Wolne tematy (39 – …
  CzŁ o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Obserwator o Wolne tematy (39 – …
  Obserwator o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  bez loginu o Marsz Tuska, czyli myślenie…
  Ewa-Maria o Coraz mniej szczepień w Polsce…
  Zbigi o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Liwiusz o Marsz Tuska, czyli myślenie…
  poko o Puste hasła
  Mietek o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  poko o Wolne tematy (39 – …
  poko o Kto zniszczył tamę w Nowej…
  Maciek o Puste hasła
  Anteas o Puste hasła
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu.

Posted by Marucha w dniu 2023-03-29 (Środa)

Jakiż to cud, przyjąć w głębi serca Pana Wszechświata: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Bo­ży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, te­go zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17).

Bóg naprawdę oczekuje od ludzi świętości życia, cnoty milczenia, pokory i prostoty.

Czy na tym etapie naszej refleksji możemy zatem mówić o ciszy jako o wartości chrześcijańskiej ascezy?

267. W znaczeniu negatywnym cisza to brak hałasu. Może ona być zewnętrzna lub wewnętrzna. Cisza zewnętrzna dotyczy milczenia słów i różnych działań, innymi słowy: brak skrzypienia drzwi, przejeżdżających samochodów, młotów pneumatycznych, samolotów, głośnego pstrykania aparatów fotograficznych, któremu często towarzyszy oślepiający błysk fleszy, a także tego strasznego gąszczu dźwięków telefonów komórkowych, obsługiwanych podczas naszych liturgii eucharystycznych…

Milczenie cnotliwe lub mistyczne musi oczywiście różnić się od milczenia pełnego dezaprobaty, odmowy odzywania się do kogoś, od milcze­nia płynącego z zaniedbania z powodu tchórzostwa, ego­izmu czy zatwardziałości serca.

268. Cisza zewnętrzna jest ćwiczeniem ascetycznym w panowaniu nad posługiwaniem się słowem. Przede wszyst­kim może warto przypomnieć, czym jest asceza, to słowo, które bynajmniej nie jest przez nasze społeczeństwo kon­sumpcyjne stawiane na piedestale, a nawet – trzeba przyznać – budzi przerażenie naszych współczesnych, bardzo często także chrześcijan, którzy ulegają wpływom ducha świata.

Asceza jest środkiem, który pomaga nam usunąć z na­szego życia to wszystko, co je obciąża, czyli to, co krępuje nasze życie duchowe i co stanowi przeszkodę w modlitwie. Tak, to właśnie na modlitwie Bóg udziela nam swojego Ży­cia i objawia swoją obecność w naszej duszy, użyźniając ją zdrojami swojej miłości trynitarnej. A modlitwa jest w isto­cie milczeniem.

Gadulstwo, owa skłonność do uzewnętrz­niania wszystkich skarbów duszy przez wyrażanie ich, jest w najwyższym stopniu szkodliwe dla życia duchowego. Człowiek gadatliwy, unoszony na zewnątrz przez swoją po­trzebę, by powiedzieć wszystko, może być tylko daleki od Boga, powierzchowny i niezdolny do jakiejkolwiek głębo­kiej aktywności duchowej.

Księgi mądrościowe Starego Testamentu obfitują w na­pomnienia ostrzegające przed grzechami języka, zwłaszcza przed obgadywaniem i oszczerstwem (Prz 10, 8. 11. 13). Księgi prorockie natomiast mówią o milczeniu jako o prze­jawie wypełnionej czcią bojaźni względem Boga; milczenie jest wówczas przygotowaniem do teofanii Boga, czyli do objawienia Jego obecności w naszym świecie (Lm 3, 26; Ha 2, 20; Iz 41,1; Za 2,17). Nowy Testament nie pozosta­je dłużnym. Znajdujemy w nim bowiem List Jakuba, który oczywiście pozostaje tekstem klasycznym, jeśli chodzi o pa­nowanie nad językiem. Wiemy jednak, że sam Jezus ostrze­gał nas przed złymi słowami, które ujawniają przewrotność serca (Mt 15,18-19), a nawet przed słowami zbytecznymi, z których będziemy musieli się rozliczyć (Mt 12, 36).

W rzeczywistości prawdziwe i dobre milczenie zawsze należy do tego, kto chce zostawić swoje miejsce innym, a przede wszystkim Całkowicie-Innemu, Bogu. I przeciw­nie, zewnętrzny hałas charakteryzuje kogoś, kto chce zająć zbyt ważne miejsce, chce pysznić się lub popisywać, albo też wypełnić swoją wewnętrzną pustkę, jak to się dzieje w wielu miejscach publicznych, gdzie panują ogłuszający hałas i pycha.

269. Z kolei cisza wewnętrzna może powstać wskutek braku wspomnień, planów, wewnętrznych słów, trosk… Co jeszcze ważniejsze, dzięki aktowi woli może wynikać z bra­ku nieuporządkowanych uczuć czy nadmiernych pragnień. Ojcowie Kościoła przyznają milczeniu poczesne miejsce w życiu ascetycznym. Mam na myśli świętego Ambrożego, świętego Augustyna, świętego Grzegorza Wielkiego, nie mówiąc o Regule świętego Benedykta z Nursji, w której pi­sze o „małomówności” czy na temat ciszy nocnej, gdzie okazuje się on uczniem Kasjana.

Poczynając od tych mi­strzów, wszyscy założyciele średniowiecznych zakonów, a za nimi mistycy katolickiej Reformy, podkreślali znacze­nie milczenia, wychodzące poza jego wymiar ascetyczny i mistyczny.

Milczenie jest w takim razie jednym z podstawowych wa­runków modlitwy kontemplacyjnej?

270. W Ewangelii jest powiedziane, że sam Zbawiciel modlił się w milczeniu, zwłaszcza nocą albo odchodząc w miejsca pustynne. Milczenie jest typowe dla rozważania Słowa Bożego; odnajdujemy je zwłaszcza w postawie Ma­ryi wobec tajemnicy Jej Syna. Najbardziej milczącą osobą w Ewangelii jest święty Józef; Nowy Testament nie przyta­cza nam ani jednego wypowiedzianego przezeń słowa. Świę­ty Bazyli uważa milczenie nie tylko za pewną konieczność ascetyczną w życiu monastycznym, ale także za jeden z wa­runków spotkania z Bogiem. Milczenie poprzedza i przy­gotowuje ten szczególny moment, gdy mamy dostęp do Boga, który może wówczas mówić do nas twarzą w twarz, tak jak czynilibyśmy z przyjacielem.

271. Poznanie Boga osiągamy na drodze przyczynowości, analogii, uwznioślania, ale także negacji: gdy stwierdzi­my atrybuty Boga, poznane przez rozum naturalny – jest to droga katafatyczna – trzeba zanegować ograniczony spo­sób ich realizacji, który znamy tu, na ziemi – i to jest droga apofatyczna. Milczenie jest wpisane w apofatyczną drogę wiodącą do Boga, tak bliską Ojcom Kościoła, zwłaszcza greckim, którzy postulują milczenie rozumowania w obliczu tajemnicy Boga. Myślę tu o Klemensie Aleksandryj­skim, Grzegorzu z Nazjanzu i Grzegorzu z Nyssy.

Prawdą jest też i to, że milczenie jest przede wszystkim postawą pozytywną tego, kto przygotowuje się na przyję­cie Boga przez słuchanie. Tak, Bóg działa w ciszy. Stąd to jakże ważne spostrzeżenie wielkiego świętego, Jana od Krzyża: „Jedno Słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn, i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza” [Św. Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości, 99, w: tegoż, Dzieła, dz. cyt., s. 130].

Nawiązując do tego, w jaki sposób interweniował Bóg, że­by wyzwolić naród wybrany z egipskiej niewoli, już Księga Mądrości zauważa, że to niezapomniane działanie miało miejsce w nocy: „Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, (…) runęło…” (Mdr 18,14-15). Później chrześcijańska tradycja liturgicz­na rozumiała ten werset jako prefigurację milczącego Wcielenia Słowa Przedwiecznego w betlejemskim żłóbku.

A zatem trzeba milczeć: chodzi tu o aktywność, nie o próżniactwo. Jeśli nasza „wewnętrzna komórka” ciągle jest zajęta, bo wciąż „rozmawiamy” z innymi stworzenia­mi, to jak Stwórca może mieć do nas dostęp, jak może „się do nas dodzwonić”? Musimy oczyścić swój umysł z jego cie­kawostek, a wolę z jej planów, żeby otworzyć się całkowi­cie na łaski światła i męstwa, które Bóg chce nam dać w obfitości: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się sta­nie” (por. Łk 22, 42). Ignacjańska „obojętność” jest więc również formą milczenia.

Za: Kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat, Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu, tytuł oryginsłu: La force du silence. Contre la dictature du bruit, przełożyła Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2017

Autor: Varapanyo Bhikkhu
http://varapanyo.blogspot.com

Komentarzy 10 do “Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu.”

 1. „nawiązując do tego,w jaki sposób interweniował Bóg,aby wyzwolić naród wybrany z egipskiej niewoli”
  To nie (prawdziwy)Bóg wyzwolił „naród wybrany”…tylko szatan-którego żydzi uważali i uważają za „boga”…a których narrację popiera także tzw.”judeo-chrześcijaństwo”…będące logicznym i teologicznym nonsensem…ale usilnie propagowanym-dla celów doczesnych-przez KK…

 2. Быдлошевский Л.З. said

  +++ Instaurare omnia in Christo +++

  Doświadczamy największej katastrofy w pisanej historii ludzkości- przekonywał John Smeaton podczas Rzymskiego Forum Życia. Według ostrożnych szacunków od 1966 r. na całym świecie około 2 miliardów dzieci stworzonych na Boży obraz i podobieństwo zostało zabitych wskutek aborcji.

  W Wlk. Brytanii od 1990 r. w związku z procedurami in vitro zginęło 2 miliony dzieci w wieku embrionalnym. Dla porównania historycy szacują, że w wyniku wojen w całej pisanej historii zginęło od 150 milionów do miliarda osób – dodał. Ostatnie 50 lat było świadkiem zabicia większej liczby osób ludzkich przez system ochrony zdrowia reprodukcyjnego, w naszym, tak zwanym, cywilizowanym społeczeństwie niż we wszystkich wojnach, w całej historii świata” – powiedział prezes „Society for the Protection of the Unborn” w ubiegłym roku w Rzymie.

  W ciągu ostatniego półwiecza, bezmyślna edukacja seksualna, unicestwiła niewinność dzieci. W jej ramach zapewniono młodzieży dostęp do antykoncepcji, aborcji, pornografii i zaburzeń w tożsamości płciowej. Rodzice w wielu krajach zostali zastąpieni przez rządy i finansowane przez nie lobby kontroli urodzin, zajmujące się demoralizacją młodzieży i niszczeniem ich sumień.

  Rowniez judeochrzescinaska posoborowa Polska jest pełna krwi niewinnych dzieci . Z relacji Fundacji Pro- prawo do zycia wynika, że nawet w ostatnim czasie doszło do wstrząsających odkryć :

  „W poddębicach niedaleko Łodzi pracownik wodociągów znalazł w ściekach ciało maleńkiego chłopczyka. Śledztwo wykazało, że zwłoki prawdopodobnie przypłynęły kanalizacją z czyjegoś domu. Do podobnego koszmaru doszło w Piechowicach na Śląsku. Podczas kontroli urządzeń w oczyszczalni ścieków znaleziono ciało dziecka. Horror przeżyli również pracownicy oczyszczalni w Nowym Targu. W trakcie pracy odkryli, że zwłoki dziecka zatkały jedno z sit, przez które przepływają ścieki. Ciało maleńkiej dziewczynki odnalazł także pracownik wodociągów z warszawskiej Pragi . Jej zwłoki zatkały kratę filtracyjną w przepompowni ścieków. Dramat miał miejsce też w Złotowie, gdzie pracownik kanalizacji znalazł ciało dziecka podczas sprzątania(…) Skąd biorą się ciała dzieci w ściekach ? To ofiary aborcjonistek, które w internecie, doradzają kobietom, jak dokonać aborcji w domu za pomocą pigułek poronnych. Częścią każdej takiej zbrodni jest pozbycie się się zwłok.

  Ciała dzieci po aborcji najczęściej spłukiwane są w toalecie. Takie rozwiązanie sugerują zarządzające tym biznesem feministki :

  „- Uff….Co zrobisz z płodem ? Do kibelka się raczej nie zmieści. Zmieścił się i wszystko spłukałam”

  To tylko fragment jednej z wielu dyskusji, jakie toczą się na stronie internetowej aborcjonistek. Takich przypadków są setki (…) Aborcjoniści, pomimo nacisków, przesłuchań i śledztw, wciąż manipulują kobietami i domagają się pieniędzy za pomoc w następnych morderstwach. Ich kłamstwa są coraz bardziej bezczelne. Na ich profilu FB, właśnie pojawił się kolejny propagandowy wpis:

  „Jedno z uczuć jakie towarzyszy aborcji to ulga. Ma ona wiele wymiarów, bo dotyczy nie tylko tego, że problemu z niechcianą ciążą już nie ma, ale tego też że przebiegła ona bez problemów lub że na przykład ból już minął. Co czułaś po aborcji jest normalne, pamiętaj o tym !”

  „Normalne” staje się dziś zabicie człowieka, tego najbardziej bezbronnego..
  .
  Ale krew niewinnych dzieci płynie dziś nie tylko poprzez kanalizacyjne ścieki, wsiąkając w ziemię…Ta krew woła dziś do Wszechmogacego tak głośno, jak krew sprawiedliwego Abla… „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi ” – powiedzial Wszechmogacy – Ksiega Rodzaju 4,10+++ Głos krwi domaga się pomsty nie w imię prawa klanowego czy wendetty rodu ale w imię sprofanowanego prawa Bożego ponieważ krew należy do Boga. I krew niewinna przelana podnosi ku Bogu swój sprzeciw.

  „Ujrzałem pod ołtarzem zabitych dla Słowa Bożego… I głosem donośnym tak zawołały : Dokądże, Władco święty i prawdziwy nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi” Ap 6, 9-10

  Przed rozpoczęciem Roku Miłosierdzia kobieta, która zabiła własne dziecko, mogła uzyskać rozgrzeszenie wyłącznie od biskupa, ponieważ aborcja miała status ekskomuniki. Na czas Roku Świętego satanista Franciszek pozwolił odpuszczać grzech aborcji każdemu kapłanowi. Przedłużył tę możliwość bezterminowo, ogłaszając to w liście apostolskim „Misericordia et misera”. Obok głosów aprobujących decyzję Ojca Świętego pojawiła się także krytyka. Przedstawił ją emerytowany regent Penitencjarii Apostolskiej, bp Gianfranco Girotii. W rozmowie z włoskim dziennikiem La Republica powiedział, iż decyzja papieża może wiązać się z niebezpieczeńśtwem uznania przez niektóre kobiety, że aborcja nie jest wcale aż tak ciężkim grzechem, skoro mogą otrzymać jego odpuszczenie w każdym konfesjonale.

  To z kolei może popchnąć je do decyzji o zabiciu dziecka której inaczej by nie podjęły. Według biskupa efekt osłabiania poczucia grzeszności aborcji wystąpił już po reformie Jana Pawła II. Papież Wojtyla zdecydował że grzech aborcji może odpuścić kazdy lewacki czy biskup i każdą sprawą nie trzeba już zajmować się w Watykanie. Czy Bóg może to znieść ? Czy może być obojętny na ten zduszony krzyk miliardów dzieci zabijanych w łonach matek ? Jeśli teraz nie zareaguje to za dziesięć lat tych zamordowanych będzie 4 miliardy…
  Stanie się tak, ponieważ zmienia się klasyfikacja grzechu aborcji- dawniej była za to ekskomunika, teraz każdy kapłan może odpuścić ten grzech jak na przykład upicie się alkoholem. Można tolerować taką hekatombę w imię szatana ? Nie wiemy czy jest prawdą co naprawdę powiedział Franciszek Scalfariemu. Podobno Franciszek miał swojemu 94 letniemu włoskiemu przyjacielowi- filozofowi ateiście Eugenio Scalfari (założyciel La Republica), że „nie ma piekła”. Było głośno o tym aż do chwili, gdy Watykan zdementował tę informację. Niektórzy jednak mówią, że prawdziwe są tylko zdementowane wiadomości.

  Na pewno piekielne męki przeżyło te dwa miliardy dzieci w łonach matek, a te matki, nie sądzę, by uniknęły psychicznych i zdrowotnych konsekwencji zabójstw swego potomstwa, nie mówiąc o obciążeniu sumienia. Oto kilka wypowiedzi takich matek, które czują się jak w piekle :

  „Mam stany depresyjne, nie mogą spać. Kiedy tylko zostaję sama ze sobą, zaczynam płakać. Wszystko do mnie wraca, nie potrafię przestać o tym myśleć. Nie mogę się na niczym skupić, zawalam wszystkie sprawy, które są w tym momencie ważne. Myślę o sobie jak o potworze, który nie zasługuje na nic dobrego” ;
  „Ujrzałam maleńką istotkę, wielkości połowy mojego kciuka, mającą złożone maleńkie rączki, maleńkie nóżki, główkę i dobrze widoczne oko. I serduszko, które biło. Powiedzieli, że nie możliwe, żeby serce takiego płodu biło poza łonem matki, ale ja jestem pewna, że to co widziałam to było bicie małego serduszka ”
  „Obsesyjnie przez pół dnia wchodziłam dziś w Google, wpisując 9 tydz. ciąży i wybierając obrazek płodu z tego okresu ciąży- tak, właśnie tak samo wyglądało moje maleństwo. Jak leżało na podpasce, chciałam je przytulić „; „Wzięłam tabletki i już po sekundzie tego żałowałam. Ból fizyczny pojawił się po ok. godzinie, ale ustąpił po paru dniach zupełnie. Natomiast ból psychiczny pozostał. W nocy po wzięciu tabletek poszłam do łazienki. Na podpasce leżało moje dziecko. Tak, dziecko, a nie zlepek komórek czy zarodek. Nikt mi nie powiedział, że w 8 tyg ciąży dziecko ma głowę, oczka, ręce, paluszki. Trzymałam je za ręce i płakałam. Nic już nie mogłam zrobić. Oddałabym wszystko, żeby to cofnąć”.

  I jeszcze trochę faktów z zakresu skutków: www medexpress.pl z dnia 04 grudnia 2013 roku opublikował pracę opartą na metaanalizie 36 badań klinicznych z których wynika że kobieta która przeszła aborcję ma 44 % szansę zachorowania na raka piersi a ta która jest po dwóch aborcjach ma aż 76 % szansę na zachorowanie a kobieta która zamordowala 3 swoich dzieci ma aż 89% szansę zachorowania na raka piersi.

  Autor: Быдлошевский Л.З.

 3. Быдлошевский Л.З. said

  +++ instaurare omnia in Christo +++

  W 1974 roku z mojej podlancuckiej wiochy wyslali mnie w wieku 15 lat rodzice do Liceum Ogolnoksztalcacego. Zaczalem tam palic papierosy aby sie w szkolnym kiblu zintegrowac z miastowymi wiec kupilem paczke Marlboro za 24 zlote poczestowalem starszych i madrzejszych kolegow no i sie mna troche zainteresowali:

  Z kim masz matme ? Z takim malym grubym lysym. A to masz z Ciasnocha. A chemie ? Z taka stara brzydka. A to masz z Kowalska. A biologie ? Taki grubawy z przylizanymi wlosami. A to masz z PEДALEM.

  Dzwonek zadzwonil na lekcje wiec dopalilem i ruszylem. Niestety szkola byla duza i sie pogubilem. Namierzyla mnie v-ce Dyrektorka szkoly .

  Co tu robisz i dlaczego nie na lekcjach i z ktorej klasy jestes ? – zapytala.
  Z pierwszej „c“ – odpowiedzialem.
  Jaki masz przedmiot ? Biologie.
  Z kim ? Z Panem Profesorem Peдalem – odpowiedzialem.
  Z kim ???
  Z Panem Profesorem Peдalem- odpowiedzialem.

  Widocznie stwierdzila ze bylem przypadkiem beznadziejnym a ze byla widac zorientowana juz w w tamtych przedpotopowych czasach w LGBT wiec mi podpowiedziala wolno i bardzo wyraznie: „Masz biologie z Panem Profesorem Swieboda ” – i objasnila mi jak jakiemus Downowi jak tam trafic do tej klasy. A Liceum dobre bylo bo 97 % absolwentow na studia sie dostawalo.

  P.S.

  Nazwiska i miejscowosci zmienilem, opis osob tez, reszta sie zgadza. Takie czasy byly ciemne i nieoswiecone i katolickie no tolerancyjne pomimo ze wtedy o Unii Jewropejskiej to nawet bociany na Podkarpaciu nie mialy najmniejszego pojecia nie mowiac o przyszlych suwerenach takich jak ja.

  Autor: Быдлошевский Л.З.

 4. Novy said

  Jak się ma ta nauka do święcenia motocyklów w Częstochowie i podkazda wiejska parafia?

  ———-
  A niby jak ma się mieć?
  Admin

 5. Nocy said

  Ad. 4 zanieczyszczanie hałasem (motory) w życiu codziennym sprzyja duchowosci? Niby jak? Tysiące ryczących maszyn pod kościołem to modlitwa czy już odpust. Proszę mi wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem

 6. Marucha said

  Re 5:
  Hałasu nie da się całkowicie uniknąć, nie wszędzie dojadę rowerem – należy go jednak unikać w miarę możności.
  Święcenie budynków, czy motocykli, a nawet rowerów – to ani modlitwa, ani odpust.
  Nikt nie napisał, że hałąs sprzyja duchowości. To jest zło konieczne.

 7. Sudbina Srba said

  Ad.1
  Semperparatus

  Przyznaję sie bez bicia, ze nie znam sie na żydowskiej religii i nie bardzo mi sie chce ‚studiować’.

  Dlatego nie mam autorytetu wiedzy, ale podejrzewam , ze niektóre sekty i tzw. ‚religie’ są stworzone jako bunt przeciw Bogu.
  Pan Bóg stworzył wszystkich i wszystko.
  Dlatego najstarsze religie – i narody- ( do których nie należy judaizm) mają ten sam nakaz i obowiązek wobec Stwórcy:
  Harmonie społeczna i poszanowanie Praw Boskich jako warunek istnienia ludzkości.

  Ataki na chrześcijaństwo nie są niczym nowym. Bunty przeciwko Bogu są stare jak świat i kuszenie pierwszych ludzi na Ziemi.
  Chrystus został zesłany na ziemie, żeby ocalić i zbawić Świat przed zgubą i buntem nieposłusznych.

  Bóg stworzył wszystkich ludzi.
  Prawa Boskie są stare jak świat.
  Stare religie i najstarsze kraje szanują harmonie społeczną. Dlatego mogą przetrwać.

  W Europie juz dawno zarzucono filozofię chrześcijańską .
  Religie zastąpił fetysz pieniądza i lichwy – tak bardzo potępiony przez Pana Jezusa.
  W Średniowieczu lichwa byla zakazana. A jednak, pod koniec Sredniowiecza znów wkradły sie „money lenders”.

  Zdaje sie, ze czeka nas kolejny Babilon.
  Pan Bóg już kiedyś ukarał bankierów.
  Chwasty mają moc odrastania.

  A ja bardzo polecam wszystkim katolikom książkę mojego profesora z Uniwersytetu Jagielońskiego, prof. Przemyslawa Mroczkowskiego pt. „Katedry, łyki, minstrele”.

  Seminarium ze Średniowiecza z prof. Mroczkowskim było dla mnie największą lekcją historii religii katolickiej.
  W PRL-u takie wykłady na państwowym uniwersytecie (który powstał w 1364 roku wyłącznie dzięki Kościołowi Katolickiemu!)- były nie tylko dostępne i legalne!. Były częścią programu studiów humanitarnych.
  UJ i wszystkie wyższe uczelnie w Europie powstały dzięki Kościołowi. Każdy kościół w Europe miał przykościelną szkółkę – nie tylko dla dzieci wiejskich, biednych ale i tych z dala od ośrodków miejskich.
  Nauka w Średniowieczu była BEZPŁATNA!.
  I to by bylo tyle, na temat „Mroków” Średniowiecza.

  Mój ulubiony cytat z Konfucjusza, chińskiego filozofa, który nauczał o harmonii społecznej:

  Jeden z uczniów mistrza starożytnej filozofii zapytał:
  „Mistrzu, powiedz jak najlepiej służyć bogom?
  Mistrz, widocznie poirytowany, powiedział:
  – Jeszcze nie nauczyliście się służyć ludziom – a chcecie służyć bogom?

  Na ostatnim Zjeździe Partii w Chinach, prezydent Chin zapowiedział, ze Chiny przyjęły system zarządzania według zasad Konfucjusza.
  Konfucjusz pouczał przede wszystkim młodych oficjeli i różnych pracownikow w systemie zarządzania.

  Kilka miesięcy temu, podobno najbogatszy chiński biznesman, Ali Baba, stanął przed sądem w Chinach oskarżony o próby niszczenia konkurencji.
  Ali Baba, potęga finansowa Chin, został skazany na 3 miesiące
  ‚urlopu’ w czasie którego miał sie nauczyć na pamięć … głównych zasad filozofii Konfucjusza.
  Wczoraj, na CGTN – w chińskiej TV- podali, ze firma Ali Baby przechodzi …reorganizację .

  Świat współczesny bardzo potrzebuje popierania i przypominania o harmonii społecznej i szacunku dla PRAW nakazanych przez Stwórcę.

 8. Neptek said

  Siedz cichutko durny Polaku. Az cie w ziemie wbija jak texa…Ale zato pojdziesz do nieba ?Tylko jakiego nieba diabelskiego.Juz masz pieklo w swoim wlasnym kraju.
  Popatrzcie sobie na Gloria Tv .Jest filmik o demonstracjach w Paryzu w Francji.Miliony Francuzow wyszlo strajkowac Tylko dla tego ze rzad masonski Francji podniosl wiek emerytalny.A u nas zabiora Lasy pozamykaja Kopalnie zabronia lowic ryb zbierac grzybow w lasach.A bydlo Polskie i tak bedzie siedziec cicho….Urobione do konsystencji 100% niewolnika.Beda zrec robale w zywnosci i tak beda siedziec cicho Kaza im maski zakladac To beda zakladac Dosc mam pytanie CZY MY JESTESMY JESZCZE NARODEM?????? czy bydlem przygotowywanym na uboj….

 9. Listwa said

  albo …. albo , zwycięstewo albo klęska

 10. CBA said

  re 8 !!! to zamiast komentarza..!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: