Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for the ‘Kościół’ Category

Czy Wniebowstąpienie Chrystusa miało sens?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-28 (niedziela)

Wydaje się, że nie

1. Mówi bowiem Filozof, że „to, co jest w swej szczytowej formie, posiada swe dobro nie podlegające zmianom”. Otóż Chrystus osiągnął szczytową formę, bo jest najwyższym dobrem ze względu na swą naturę boską i osiągnął szczytowa chwałę w swej naturze ludzkiej. Posiada więc swe dobro nie podlegające zmianom. Wniebowstąpienie zaś jest pewną zmianą. Było więc czymś zbędnym.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 29 komentarzy »

Mocne słowa kapłana: Kościół i anty-Kościół koegzystują w jednej przestrzeni

Posted by Marucha w dniu 2017-05-24 (środa)

Nie milkną echa Rzymskiego Forum Życia. Ojciec Linus Clovis z Family Life International w mocnych słowach wypowiedział się tam o obecnym kryzysie Kościoła. Za jego przejaw uznał podziały w kwestii nauki o życiu i rodzinie, uleganie ideologii laicyzmu, a także szkalowanie wiernych tradycyjnej nauce biskupów i duchownych.

Według duchownego szczególnie niebezpieczne jest podważanie nauki o życiu i rodzinie, stanowiącej fundament stworzenia.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 109 komentarzy »

Katolicyzm dodatkiem czy istotą polskości?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-22 (poniedziałek)

Stosunek Polaków do religii katolickiej wciąż nie przestaje zadziwiać. Ostatnio opublikowano badania na ten temat jakiegoś zachodnioeuropejskiego instytutu badawczego. Religijność, wiedza i wyobrażenia polskich katolików to zbiór różnych niekonsekwencji, odstępstw od prawd i zasad katolicyzmu.

Gdyby taki katolik odpowiadał w anonimowej ankiecie na pytania w co wierzy i jak wierzy, to mało kto powiedziałby, że to katolik. Zastanawiam się na ile Polacy, uważający się za katolików, poważnie traktują kanony wiary. Wspomniane badania pokazują, że traktują je bardzo wybiórczo.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 75 komentarzy »

Ponowne małżeństwa w prawosławiu

Posted by Marucha w dniu 2017-05-22 (poniedziałek)

Podczas słynnej konferencji prasowej, która miała miejsce na pokładzie samolotu wracającego z Rio de Janeiro, Franciszek przywołał prawosławną tradycję dawania rozwiedzionym małżonkom drugiej szansy.

Warto przyjrzeć się tej praktyce i zobaczyć, jak tłumaczona jest tu droga do zawarcia ponownego związku w zgodzie z Kościołem.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 50 komentarzy »

Cisza – jeśli ją usłyszysz… usłyszysz Boga

Posted by Marucha w dniu 2017-05-21 (niedziela)

W dobie konsekwentnego przejmowania przez technologię kontroli nad naszym życiem, kiedy produkujemy coraz więcej hałasu, a strach, złość i wrogość stają się naszymi codziennymi towarzyszami, kardynał Robert Sarah zaleca ciszę. Dlaczego?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 11 komentarzy »

Czy FSSPX popełni samobójstwo?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-20 (sobota)

Im więcej „gestów dobrej woli” wykonuje względem lefebrystów argentyński Biskup Rzymu, tym bardziej jestem zaniepokojony o przyszłość Bractwa św. Piusa X.

Miesiąc temu wielu ludzi dobrej woli ucieszyło się, że Franciszek działa na rzecz uznawania za ważne i niepodważalne małżeństw zawieranych przed kapłanem – członkiem FSSPX, w przypadku których do tej pory można było łatwo uzyskać, z uwagi na brak formy kanonicznej, „rozwód kościelny” przed posoborowym sądem kościelnym.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 54 komentarze »

Antonio Socci: Nieujawniona część proroctwa fatimskiego

Posted by Marucha w dniu 2017-05-20 (sobota)

„Bądź spokojna, napisz to, o co cię proszą, ale nie opisuj znaczenia, tj. tego, co zostało ci pozwolone zrozumieć…”

„O tym, co przez nikogo nie zostało powiedziane na temat Fatimy, a co jest przerażające”
Quello che nessuno ha detto su Fatima e che fa tremare
http://www.antoniosocci.com/5921-2

W stulecie pierwszego objawienia w Fatimie wszystkie mass-media na nowo zajmują się przepowiednią dotyczącą XX wieku i tajemnicami z nią związanymi.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 3 komentarze »

Konflikt wawelski w 1937 roku

Posted by Marucha w dniu 2017-05-19 (piątek)

Adam Stefan Sapieha

Latem 1937 roku doszło do największego w II RP konfliktu w stosunkach państwa z Kościołem. Konflikt ten związany był z samowolnym przeniesieniem przez arcybiskupa krakowskiego Sapiehę trumny z ciałem Marszałka Piłsudskiego z krypty św. Leonarda na Wawelu.

Dla uświadomienia sobie przyczyn konfliktu niezbędne jest przypomnienie biografii metropolity.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 14 komentarzy »

Dobra materialne – przeszkoda na ścieżce duchowego rozwoju czy drabina wznosząca do Stwórcy?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-17 (środa)

Katedra Św. Cecylii w Albi we Francji.

Czy katolik może cieszyć się rzeczami materialnymi? Piękną muzyką, architekturą, smacznym jedzeniem? Pytanie to wciąż zadaje sobie wielu wiernych, lękających się, że dobra doczesne przesłonią im Stwórcę. Wszak tak wielu świętych wyrzekało się dóbr stworzonych i uważało je za przeszkodę w drodze do nieba.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 15 komentarzy »

Cuda w czasie wojny – płacząca Matka Boska

Posted by Marucha w dniu 2017-05-16 (wtorek)

„Miejsce, gdzie siedzieliśmy w okopach, wydawało się jakieś wyjątkowe. Jakby ktoś nam pomagał. Niemcy zaatakowali nas przeważającymi siłami, a my ich odparliśmy i straty były zaskakująco małe”.

Walki były szczególnie gwałtowne w ciągu dnia. Cała ziemia niczyja została pokryta ciałami zmarłych Niemców i Rosjan.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 6 komentarzy »

Pod jakim znakiem walczyć i zwyciężać?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-15 (poniedziałek)

„O wschodzie słońca ryknęły spiże, rwą się okopy, mur wali. Już z minaretów błysnęły krzyże – Hiszpanie zamku dostali” – pisał Adam Mickiewicz w poemacie „Konrad Wallenrod”.

Pewnie wydawało mu się, że opisuje heroiczne zmagania hiszpańskich chrześcijan z muzułmańskimi okupantami Półwyspu Pirenejskiego, a tymczasem opisywał straszne bluźnierstwo. Jeszcze gorzej wyglądają krzyżowcy, którzy na wezwanie papieża Urbana, w 1096 roku ruszyli odbijać Jerozolimę z rąk muzułmanów, zdobyli ją, utworzyli Królestwo Jerozolimskie, którego rozpoznawczym znakiem był oczywiście krzyż – ten sam, który od ponad 2000 lat wzbudza taką abominację szlachty jerozolimskiej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół, Polityka | 21 komentarzy »

Fatima: orędzie po mistrzowsku zignorowane

Posted by Marucha w dniu 2017-05-15 (poniedziałek)

Nie spodziewałem się niczego dobrego po wizycie Franciszka Papieża w Fatimie. To znaczy: ani poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi ani – przynajmniej – podjęcia działań na rzecz upowszechnienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, stanowiących wynagrodzenie za bluźnierstwa i obelgi przeciwko Matce Bożej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 15 komentarzy »

Prawdziwa chwała Franciszka i Hiacynty

Posted by Marucha w dniu 2017-05-13 (sobota)

Franciszek i Hiacynta Marto. Attributed to Joshua Benoliel [Public domain], via Wikimedia Commons

13 maja, w setną rocznicę objawienia się Najświętszej Maryi Panny w portugalskiej Fatimie trójce pastuszków, dwójka z dzieci – błogosławiony Franciszek Marto oraz jego siostra błogosławiona Hiacynta Marto zostali kanonizowani.

Oboje, w przeciwieństwie do trzeciego z fatimskich dzieci – ich kuzynki Łucji dos Santos – zmarli w bardzo młodym wieku. Wszystkich Pan Bóg obdarzył niezwykłymi łaskami.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 12 komentarzy »

Niemiecki liberał i niemiecki tradycjonalista o Franciszku

Posted by Marucha w dniu 2017-05-09 (wtorek)

Cóż dziwnego w tym, że lewicowo-liberalny tygodnik w dużym kraju europejskim atakuje papieża? Nic dziwnego. Dziwne jest jednak to, że atakuje obecnego papieża, a jeszcze dziwniejsze jest powód, dla którego to czyni.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 78 komentarzy »

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 87

Posted by Marucha w dniu 2017-05-05 (piątek)

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy!

Pięćset lat temu Marcin Luter zbuntował się przeciw Kościołowi, pociągając za sobą ponad jedną trzecią część Europy. Po schizmie wschodniej z 1054 r. była to prawdopodobnie najdotkliwsza strata, jaką Kościół poniósł w całej swej historii.

Swoim czynem Luter pozbawił miliony dusz środków koniecznych do zbawienia, oddalając je nie od jakiejś jednej z wielu organizacji religijnej, ale od jedynego Kościoła, założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; Kościoła, którego nadprzyrodzoność i konieczność do zbawienia podważał.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 3 komentarze »

Papieska Rada zestawiła Pan Jezusa i Buddę: „obaj nie chcieli przemocy”

Posted by Marucha w dniu 2017-05-02 (wtorek)

Papieska Rada do spraw Dialogu Międzyreligijnego wystosowała list do buddystów z okazji ich święta Vesakh. Wskazuje w nim na zbieżność postaw Chrystusa i Buddy. Obydwu określa mianem twórców pokoju.

Choć dążenie do zaprzestania wojen jest szlachetne, to w tym przypadku budzi wątpliwości. Czy wszak zestawianie Boga-Człowieka i indyjskiego myśliciela nie otwiera drogi do relatywizmu?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół | 129 komentarzy »