Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polska w niebezpieczeństwie!

Posted by Marucha w dniu 2017-06-03 (sobota)

Artykuł alarmuje, że Polsce zagraząją rządy masonerii.
Równie dobrze można byłoby napisać 15 września 1939, że wojska niemieckie zagrażają Polsce, albo że umarłemu zagraża ciężka niewydolność płuc.
Dość nieznośną manierę walenia wszędzie wykrzykników, nawet po trzy i cztery na raz, zaakceptowałem z rezygnacją… bo nie chce mi się tego poprawiać, bom stary, chory i zmęczony.
Admin

Jawne rządy masońskie w Polsce już wkrótce?

„Wygląda na to iż masoneria jest w przededniu całkowitego i jawnego przejęcia władzy w Polsce! W każdej chwili CAŁKOWITA władza w Polsce może być JAWNIE i W ŚWIETLE REFLEKTORÓW (i w ramach PRAWA!!!) bezoporowo scedowana na rzecz masonerii i banksterów!!!

Wszystko to stać się może błyskawicznie! Na dniach, tygodniach czy miesiącach, przy całkowitej nieświadomości społeczeństwa polskiego i niezrozumieniu przez polskie społeczeństwo sytuacji w jakiej znajduje się Polska!!! Dodatkowo, grozi nam niewidzialny i niezrozumiały dla zwykłego człowieka (bo nie terytorialny), scenariusz rozbiorowy Polski, który być może właśnie w tej chwili już się realizuje! Chwile grozy przed nami!

To jest realne niebezpieczeństwo na najbliższy nam czas! Uczestniczymy w walce z czasem o przetrwanie naszego narodu i naszego kraju – Polski!!! Mobilizujmy siły i uświadamiajmy w tempie ekspresowym naszych współbraci Polaków!

Żądajmy od rządu PISu, NATYCHMIASTOWEGO masowego druku nowego polskiego pieniądza papierowego dzięki któremu będziemy w stanie regulować płatności po zaniknięciu pieniądza elektronicznego!!! Czas krachu i zaniknięcie pieniądza elektronicznego nadchodzi!!! Jeśli nie będziemy mieli papierowych pieniędzy, jesteśmy skończeni, bo nie będziemy mieli czym płacić za towary i nie będziemy mieli czym wypłacać wynagrodzeń!! Niemcy już to robią i drukują na potęgę banknoty starej waluty (marki)!!!

A nasz rząd co robi??? Brata się z banksterami i z masonami!!! Czyli brata się z naszymi wrogami, z wrogami całej ludzkości, z oprawcami, którzy już zaplanowali krach finansowy na który jesteśmy całkowicie jako naród zupelnie nieprzygotowani! My, obywatele polscy jesteśmy bezbronni!!! Czy obecny rząd polski pod płaszczykiem wiary i patriotyzmu współuczestniczy w realizacji masońsko-banksterskich planów dla Polski i dla świata??! A plan ten to totalne zniewolenie i destrukcja wszystkich narodów świata jako niezależnych, suwerennych bytów!!! Masoni wiedzą że jeśli chcą osiągnąć sukces w swym przedsięwzięciu, to według prawideł geopolitycznych muszą zacząć od zniewolenia i całkowitego przejęcia Polski! „Na początku XX wieku brytyjski naukowiec i polityk Halford MacKinder stworzył nową naukę – geopolitykę. Po koniec I-szej Wojny Światowej napisał on książkę pt.”Ideały demokratyczne a rzeczywistość” (Democratic Ideals and Reality), w której zawarł trzy zasadnicze fakty: TEN KTO RZĄDZI EUROPĄ WSCHODNIĄ, TEN DOMINUJE W CAŁEJ EUROPIE, TEN KTO RZĄDZI EUROPĄ , TEN DOMINUJE NAD „WYSPĄ ŚWIATA”, TEN KTO RZĄDZI „WYSPĄ ŚWIATA”, TEN DOMINUJE NAD CAŁYM SWIATEM”’

(Cytat z książki pt.”Czy Ameryka przetrwa do roku 2009?” Gen.Wacław Henrykiewicz-Bakierowski)

Polska w tej chwili stoi nad skrajem przepaści! Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie! A członkowie rządu zapewniają Polaków że są bezpieczni, usypiając tym samym czujność narodu!!! Co za obłuda, fałsz i zakłamanie!!!!

Czy masońsko-bankierski rząd światowy już wkrótce rozpocznie swe oficjalne rządzenie Polską i światem właśnie z terenów Polski?? Na to się zanosi! Londyńskie CITY wspomagane przez władze w Warszawie, zamierza przeprowadzkę nad Wisłę!!! Kto mieczem wojuje od miecza ginie! Czy polski rząd już zupełnie stracił poczucie przyzwoitości i sprzymierzył się z szatanem??!!!

Czy PIS wszedł w koalicję z masonerią i banksterami i czy kieruje nas ku przepaści oraz zupełnej utracie suwerenności??! O tym można poczytać w trudnodostępnej książce (sprzedaż jest blokowana) pt.”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy” Autorstwa Stanisława Krajskiego. Dostępna w sprzedaży pod nr tel: 601519847 lub 226518871 lub po adresem: savoir@savoir-vivre.com.pl lub http://www.agencajsgk.pl na końcu artykułu kilka cytatów z w/w książki oraz fragment wstępu w jpg.

Historia lubi się powtarzać! To od nas teraz zależy czy pozwolimy, aby na naszych terenach rozegrał się scenariusz najgorszy dla Polski. Scenariusz niewidzialnego i definitywnego rozbioru Polski oraz jawnego przejęcia władzy przez masonerię i banksterów! Potrzebna nowa konstytucja w której wpisane będzie że zasoby naturalne i woda na terenie Polski należą do narodu Polskiego, oraz zakaz pożyczania pieniędzy na procent!!!

Jak miałby wyglądać niewidzialny scenariusz „rozbiorowy” dla Polski?
Str . 220 i 221 „Masoneria polska 2017 – u progu katastrofy” – Stanisław Krajski
„istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nastąpi nowy rozbiór Polski, który nie będzie terytorialny, lecz będzie przebiegać według innych kryteriów. Za najbardziej prawdopodobne uznałem przyznanie Niemcom prawa do przejęcia większości polskiej gospodarki i polskich bogactw naturalnych ( w tym np. PKP. LOTu, kopalń, lasów) i przekazanie polskiego sektora finansowego (w tym w pierwszym rzędzie oczywiście banków) USA (masonerii amerykańskiej). Rosja dostałaby tu wszystko to, co jest związane z paliwami i energią, a jej interesów pilnowaliby Niemcy, i to oni dawaliby Rosji gwarancje dla ich wpływów i stanu posiadania. Dokonanie takiego rozbioru Polski przy zachowaniu pozorów demokracji wymagałoby doprowadzenie do sytuacji, w której rząd Polski stanowiony byłby przez koalicję gwarantującą, że ten rozbiór mógłby sprawnie i bez przeszkód funkcjonować, a prezydent strzegłby podstawowego rozbiorowego status quo.”

Czy taka koalicja rządów powstała w roku 2015? Ja myślę że tak. Bo pomimo tego że PIS objął władzę, wszystko pozostało po staremu i nikomu z głowy włos nie spadł. Żadni winni ruiny polskiej gospodarki w wyniku transformacji po 1989 roku, nie zostali ukarani. Żadnych rozliczeń ani lustracji nie było i nie ma. Wszystko w myśl zasady: „my nie szkodzimy waszym wy nie szkodzicie naszym.” Żadnych konkretnych pozytywnych rozwiązań dla POLSKICH przedsiębiorców jak nie było tak i nie ma. Polski przedsiębiorca i pracownik dalej haruje jak wół, płącąc ciężki haracz w postaci ZUSu, podczas gdy banki i zagraniczne korporacje kwitną na naszym garbie i za nic mają naszą niedolę!!! Frankowicze dalej harują na banksterów! Obietnice Dudy w kwestii frankowiczów poszły w las!

Ku przestrodze cytat z historii: „W wieku XV i XVI, Polska była wielkim mocarstwem zajmującym terytorium od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.W końcu wieku XVIII Polska straciła na swej ważności, była niezdolna do niczego, z wyjątkiem dania przyzwolenia sąsiadom, w tym także Rosji, na podział i aneksję kraju. Na polityczne samobójstwo Polski złożyło się wiele czynników. Po pierwsze, byli to ci, którzy sprawowali pieczę nad kierunkami rozwoju kraju, jako całość zignorowali istotne interesy państwa na korzyść swoich prywatnych. Po drugie, niektórzy z nich brali łapówki w zamian za poparcie interesów rywali i wrogów Polski. Po trzecie, wielu Polaków łyknęło propagandę, którą karmiła ich przede wszystkim Rosja [g–no prawda – admin], że Polska byłaby w stanie utrzymywać poprawne stosunki ze swoimi sąsiadami poprzez rozbrojenie i nie stanowienie dla nich zagrożenia”(cytat z książki pt.”Czy Ameryka przetrwa do roku 2009?” Gen.Wacław Henrykiewicz-Bakierowski)

Teresa Garland
Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją i opinią

Poniżej kilka cytatów z książki pt.”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy” Autorstwa Stanisława Krajskiego:

Str.225 „W książce pt.”Masoneria polska 2014”, zarysowując perspektywy na przyszłość, napisałem: „Wszystko wskazuje na to, że wielki krach doprowadzi dokładnie do takiej sytuacji jaka miała miejsce w 1918 r., sytuacji, w której Polska będzie miała wielką szansę na prawdziwą, pełną niepodległość. Potrzeba nam czterech czynników: świadomości tego faktu, wiary w siebie, wizji (jaka ta Polska ma być) i czynu. POPiS będzie dbał o to, by żaden z tych czynników nie wystąpił, o to, by przeprowadzić Polskę przez czasy krachu w taki sposób, by znowu znalazła się pod zaborami. PO będzie dbało o to by swoich wpływów w Polsce nie utracili Niemcy, Rosja i masoneria rosyjska. Będzie również zabiegać (bo PO to również w specyficzny sposób wyznawcy Rand), o względy „Atlasów”. PiS będzie dbał o to, byśmy poprosili, po wielkim krachu, o „opiekę” USA, by kapitał amerykańskiej masonerii powrócił do Polski, objął ją w posiadanie i by ta masoneria była dla nas „Atlasem”, któremu okazujemy posłuszeństwo, cześć i wdzięczność. Niezależnie od tego czy uznamy, że rząd Szydło jest czy nie jest koalicją POPiS powinnismy uznać że ten rząd (wraz z prezydentem Dudą) tak właśnie się zachowa – zachowa się jak rząd koalicji PiS – masoneria”.

Str..224 „Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co można przeczytać w „Wikipedii” pod hasłem „Wiceprezes Rady Ministrów”; „ W razie nieobecności prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje wyznaczony przez niego wiceprezes lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes nie został powołany. Wiceprezes Rady Ministrów, wykonuje w imieniu prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez prezesa Rady Ministrów.” Szukałem opisu rozstrzygnięć premiera Beaty Szydło w zakresie „zadań i kompetencji” poszczególnych wicepremierów, ale ich nie znalazłem. Z mediów zaś dowiadujemy się wciąż, że kompetencje Morawieckiego są „coraz bardziej szerokie”. Zauważmy że w każdym (a szczególnie w „specjalnym”) momencie premier Szydło może przyznać „specjalne” kompetencje Morawieckiemu czy Gowinowi.
Zauważmy że w trakcie swojej choroby lub z powodu nagłych wydarzeń, w trakcie których premier będzie przebywać np. w Przemyślu, będzie ona zmuszona przekazać swoje kompetencje Morawieckiemu, Gowinowi, czy Glińskiemu. Może też zostać wykreowana taka sytuacja ( w „specjalnym”), że Szydło zachoruje i jej kompetencje przejmie np. Gowin.”

Str. 223 „Można zatem założyć, że Gowin jako wicepremier reprezentując w rządzie pewne środowiska Platformy Obywatelskiej i Uni Wolności reprezentuje jednak faktycznie w pierwszym rzędzie masonerię rytu francuskiego oraz, skutkiem tego i siłą rzeczy, interesy niemieckie, i co za tym idzie rosyjskie. Pilnuje też, jak już o tym wspominaliśmy, by „kuźnia elit” (wyższe uczelnie) miała charakter masoński.
O Morawieckim można powiedzieć (i każdy chyba nie będzie tu miał chyba wątpliwości ), że reprezentuje, co rzuca się w oczy, lobby bankowe. Nie jest to jednak po prostu takie zwykłe „normalne” lobby bankowe. To ewidentnie lobby banków masońskich, a zatem, powiedzmy to wprost, lobby tej części masonerii amerykańskiej i światowej rytu szkockiego, która wspierała Baracka Obamę i Hilary Clinton, i które zmierza do likwidacji państwa Izrael, to lobby w którym jest George Soros.
Można spokojnie postawić tezę, że Piotr Gliński reprezentuje w równym stopniu masonerię rytu szkockiego jak i masonerię rytu francuskiego odpowiadając za to, co w komuniźmie (ale i w masonerii) nazywane jest propagandą. Kultura dziś, jeszcze bardziej niż w komuniźmie, to oręż propagandowy, oręż kształtowania formacji intelektualnej i moralnej (lepiej chyba powiedzieć oręż niszczenia formacji intelektualnej i moralnej i zastępowania ich dogmatami ideologicznymi). Przykładem mogą tu być seriale telewizyjne, które spełniają bardzo ważną rolę w tych perspektywach. (…) Najlepszym punktem odniesienia będzie tu chyba serial „Ranczo”, w którym systematycznie i konsekwentnie zmierza się do tego, by jego odbiorcy przyjęli masoński punkt widzenia na Kościół i katolicyzm, Polskę, tradycję i polskość, moralność, rozmumienie wolności i demokracji. Zły ksiądz w tym serialu to ksiądz, który chce wyegzekwować od katolików wiedzę katechizmową i potępia życie „na kocią łapę”, a dobry ksiądz to ksiądz, który rezygnuje na lekcjach religii w wykładu wiary, a wyprowadza dzieci za szkoły, by „pomagały biednym” i organizuje miejscowym bezrobotnym wyjazdy do pracy w Uni europejskiej. Polskość w tym serialu przedstawiana jest jako niewybaczalna wada, patolgia i ciężka choroba uniemożliwiająca tworzenie wszelkiego „dobra” (np.odcinek 101 pt.”Grecy i Bułgarzy”).”

Str.217
„Początek roku 2017 to początek otwartej wojny Trumpa tak z Rezerwą Federalną jak i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Morawiecki spotkał się w USA z pierwszym rzędzie i głównie z przeciwnikami Trumpa i jego polityki. Abyśmy sobie uzmysłowili charakter zachowania polskiego wicepremiera w USA posłużmy się takim przykąłdem. Jak byłaby przez Polskę potraktowana Łotwa (kraj w stosunku do Polski bardzo mały), gydby jej wicepremier przyjechał do Polski w 2016 r. i spotkał się w pierwszym rzędzie z andrzejem Rzeplińskim (szefem Trybunału Konstytucyjnego na wylocie, wrogo nastawionym do rządu Szydło), by rozmawiać z nim o kwestiach prawnych, gdyby spotkał się z przedstawicielami komitetu wyborczego Komorowskiego i różnymi osobami, z których każda jest aktywnym członkiem KODu? Nie powinno nas dziwić to, co się stało w ktrakcie jednego z ostatnich spotkań „na szczycie” – podczas spotkania z Sekretarzem Handlu Wilburem Rossem – Sekretarzem Handlu USA. Mówiły o tym polskie stacje radiowe w dniu spotkania. Już następnego dnia nie było o tym ani śladu na wielkich portalach internetowych (mniejsze tego chyba nie zauważyły). Gdy Morawiecki przybył na spotkanie Ross opuścił swoje biuro i wrócił po ponad godzinie. Morawiecki czekał przez ten czas „na korytarzu”. Dlaczego Morawiecki prowadzi taką i to chyba swoją, politykę? W czyim interesie?”

Str.205-206
„W pierwszych dniach kwietnia 2017 r. wicepremier, mnister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przebywał z oficjalną wizytą w USA. Była to „pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych wicepremiera odpowiedzialnego z polską gospodarkę po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa”. Niezwykle interesujący jest przebieg tej wizyty, lista osób, z którymi Morawiecki się spotkał oraz kolejność tych spotkań. Morawiecki spotkał się z (nazwiska osób podajemy w tej kolejności w jakiej Morawiecki się z nimi spotkał: Kennethem I. Justerem (Doradcą Prezydenta do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej i głównym negocjatorem USA z G7 i G20), z Janet Yellen (szefową Systemu Rezerwy Federalnej), Christine Lagarde (dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego), Dawidem Liptonem (zastępcą Lagarde w MFW), gen. Edwardem Równym (emerytowanym generałem pochodzenia polskiego który sprawował ważne funkcje w administracji Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora), Rickiem Perrym (sekretarzem ds. Energii), Willem Rossem (sekretarzem hadnlu). Zauważmy, że Morawiecki nie spotkał się ze swoim odpowiednikiem we władzach amerykańskich – Sekretarzem Skarbu Steve Mnuchinem, a w zamian spotkał się z przedstawicielami instytucji finansowych, które nie są państwowymi instytucjami amerykańskimi. Dlaczego pierwsze spotkanie Morawiecki odbył z Justerem? Czy faktycznie dlatego że ten był negocjatorem USA w G7 i G20? Cóż to za powód? A może pierwszym rozmówcą był Juster dlatego, że to jeden z najbardziej wpływowych masonów na świecie?”

Str. 205
„W dniu 15 lutego 217 r. pojawił się na łamach „Rzeczypospolitej” artykuł pt.”Morawiecki chce ściągnąć do Polski Goldman Sachs i HSBC”. Czytamy w nim między innymi: „Wicepremier szacuje, że Polska może zyskać na Brexicie 30 tys. nowych miejsc pracy, przede wszystkim w branży finansowej i informatycznej. Mamy dużą szansę przyciągnąć na nasz rynek najbardziej znaczące firmy z londyńskiego City, czego przykładem jest choćby niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler, który planuje wybudować pod Jawornem fabrykę silników z 500 mln euro. Morawiecki powiedział również, że rząd rozpoczął już negocjacje z takimi gigantami międzynarodowego sektora bankowego, jak Goldman Sachs i HSBC, i rozmowy jak dotąd przebiegają posytywnie.” Jedna uwaga na marginesie. HSBC to jeden z największych banków brytyjskich. Oto co czytamy o nim w „Wikipedii”: „W lipcu 2012 bank został oskarzony o umożliwienie meksykańskim kartelom prania brudnych pieniędzy, oferowanie usług bankowych instytusjom wspierającym Al-Kaidę oraz omijanie embarga nałozonego na Iran – takie zarzuty postawili HSBC, największemu europejskiemu bankowi, amerykańscy senatorzy. W listopadzie 2014 roku bank został oskarzony przez władze Belgii o to że świadomie promował oszustwa podatkowe dokonywane przez spółki offshore. Prokurator prowadzący sprawę oskarżył HSBC o oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, dziłąnia kryminalne i niezgodne z prawem wykonywanie zawodu pośrednika finansowego”. Czy Morawiecki za parę lat będzie doradcą w banku Goldman Sachs?”

http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl

Komentarzy 11 to “Polska w niebezpieczeństwie!”

 1. Marcin said

  „Ządajmy od rządu PISu, NATYCHMIASTOWEGO masowego druku nowego polskiego pieniądza papierowego”.

  Co ma niby to dać oprócz roboty dla drukarni i drwali. Autor zapomniał dodać jeszcze o jaszczurach.

 2. Marek said

  Londyńskie CITY wspomagane przez władze w Warszawie, zamierza przeprowadzkę nad Wisłę!!!
  ===
  wow
  Powalająca treść, prawie jak pana JO.

 3. mgrabas said

  http://7777777blog.wordpress.com/2017/05/28/15-maja-ukaze-sie-nowa-ksiazka-stanislawa-krajskiego-pt-masoneria-polska-2017-u-progu-katastrofy-kilka-szczegolow/

 4. RomanK said

  Pani Garland..nie ma zielonego pojecia co to – Masoneria. Pieniadze, ale uczy:-))))) i ostrzega:-)))))
  Droga Pani…a jak sie pani wydaje na pani wlasny rozum….czym jest Fundacja Batorego sprezentowana przez Sorrosa i jeju cala obsada dfunkcyjna???? Kiedy ja zainstalowano w Polsce i od kiedy ta Fundacja instaluje kolejne rzady???? Bez ktorej znaku na czole i rece nei mozna piastowac stanowiska w Polsce wyzzego niz wojt gminy????i roboszcz parafii…..
  KTo wpadl w zachwyt przy odkryciu…ponownym odkryciu Lozy B’nei B’rith Polin…..

 5. MatkaPolka said

  Najlepsze wypowiedzi podczas 23 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017.

  Teen in Polish Parliament on the EU

 6. MatkaPolka said

  MICHNIK DOSTAJE ZAWAŁU! Czarnoskóry polski patriota w Sejmie Dzieci i Młodzieży

  Młody chłopak MASAKRUJE UNIĘ EUROPEJSKĄ! || Sejm Dzieci i Młodzieży 2017

 7. PONADSWIETLNY said

  Obnażanie Matrixa – Podsumowanie 01 – Londyn 29/05/2017
  .https://www.youtube.com/watch?v=gdlIE3V88Ms

 8. b said

  Umrzyjmy świadomi.

 9. RomanK said

  Emmpstrem bzdrem:-)))) chlopok nie mogl tego nawet przeczytac..widac -ze nie on pisal….

 10. Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.

 11. Lajkonik said

  OSTATNIA POLSKA SZANSA byl za JASKA SObieskiego (niestety tez krola idioty) to byl optymalny czas by BANDYTOW PRUSKICH ZDRAJCOW ktorzy wspierali Szwedow w czasie POTOPU wybic jak karakony a reszte BYDLAT i BANDYTOW NIEMIECKICH wygnac za LABE i BERLIN zrownac z ziemia. ARMIA polska wtedy byla najpotezniejsza w EUROPIE. Byly takie plany i strategia i sily by to zrobic. BYDLETA pruskie byly wtedy slabe jak dzieci. Zamiast tego GLUPI JASIEK z ta potezna armia udal sie na odsiecz WIEDNIA BY RATOWAC PRUSACTWO, HABSBURGOW krotko mowiac BANDYTOW NIEMIECKICH no i podchlebic sie papiezowi. URATOWAL ich utarowal WIEDEN i BANDZIORW wiedenskich zas stracil POLSKE na wieki. Przyszli Sasi dobili Rzeczpospolita, Prusactwo sie odrodzilo w Prusach, zagarnelo Rosje i Austrie i PODZIELILO RZECZPOSPOLITA ja bochenek chleba. TAK TO GLUPI JASIEK co narkozywowal sie smrodkiem majtek Marysienki i co dzienne don wypisywal dyrdymaly co prawda nieswiadomie ALE DOBIL RZECZPOSPOLITA. Gydyby byl madry Polska bylaby dzisiaj do Pacyfiku a PRUSACTWO te szwabskie KARAKONY by NIC nie znaczyly.

Sorry, the comment form is closed at this time.