Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for the ‘Historia’ Category

Okres III RP, czyli powstawanie kapitalizmu w Polsce – okresem regresu -sabotaż w wykonaniu Solidarnosci

Posted by Marucha w dniu 2017-05-28 (niedziela)

Powiedzmy wyraźnie: w wykonaniu „Drugiej Solidarności”, Solidarności Michnika, Kuronia, Geremka, Mazowieckiego, Tuska, Lewandowskiego, Bieleckiego, Kaczmarka… etc.
Artykuł ma charakter historyczny. Teraz jest już dobrze.
Admin

Rodowe srebra POLSKI sprzedane – tylko dla bogatych

Ta transakcja to część wielkiej wyprzedaży uzdrowisk urządzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W ubiegłym [2013 – admin] roku MSP sprzedało osiem uzdrowisk, w tym największe – Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Polanica, Duszniki, Kudowa), które za 138 mln zł kupił fundusz inwestycyjny należący do kombinatu miedziowego KGHM.

W tym roku na licytację trafiło kolejne dziewięć spółek uzdrowiskowych – poza Konstancinem między innymi Wysowa (kupuje ją Polski Holding Medyczny PCZ), Świeradów Czerniawa  (kupcem został KGHM TFI) i Iwonicz, o który walczą lokalny potentat w handlu materiałami budowlanymi Merkury Market i fundusz inwestycyjny z Nałęczowa. W nowe ręce trafi też Nałęczów, bo jego właściciel – kontrolowana przez Nestle firma East Spring – po 10 latach chce sprzedać część swoich akcji.

Na tle okresu Polski Ludowej blado wypada okres powstawania kapitalizmu w Polsce. Dodajmy: XIX-wiecznego kapitalizmu. Rządzące Polską w minionych 25 latach ekipy skompromitowały się. Najbardziej skompromitowała się prawica, która zdegradowała Polskę i cofnęła ją o dziesiątki lat…

Oto fakty, skrzętnie przemilczane przez opanowane przez prawicę media:

Wbrew wbijanej nam do głów propagandzie, że 25 lat temu polska odzyskała niepodległość, ja byłem wolny czy gdy w NIEMCZECH stacjonowaly i nadal stacjonuja Amerykanie to były niepodległe . faktycznie w okresie restauracji XIX-wiecznego kapitalizmu utraciliśmy pod rządami prawicy i coraz bardziej tracimy swą suwerenność w wielu dziedzinach, zwłaszcza w przemyśle, transporcie, bankowości i mediach. [Zdanie ma tak spieprzoną składnię, że nie umiem jej poprawić! – admin]

I. Wyprzedaż i likwidacja przemysłu.

W wyniku wyprzedaży za bezcen naszego przemysłu w obce ręce, często w ręce zagranicznych konkurentów, zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych i całe gałęzie przemysłu. W rezultacie nastąpił drastyczny spadek produkcji przemysłowej. W porównaniu z najwyższym poziomem okresu Polski Ludowej produkcja wybranych przykładowo wyrobów zmalała do 2008r. następująco (nowszych danych brak):

Tyle kopalń istniało w 1979 r. (mapka po lewej stronie) … a tyle funkcjonuje dziś (prawa strona):

 • wydobycie węgla kamiennego – o 58%: z 201 mln ton do 84,3 mln ton;
 • wydobycie siarki (w przeliczeniu na 100%) – o 85%: z 5 164 tys. do 762 tys. ton;
 • produkcja stali surowej – o ponad 50%: z 19,5 mln t do 9,7 mln t;
 • cementu – o 21%: z 21,7 mln t do 17,2 mln t;
 • odbiorników radiowych – o ponad 99%: z 2,8 mln szt. w 1981r. do 21,9 tys. sztuk;
 • obrabiarek do metali – o 21%: z 38,3 tys. szt. do 30,9 tys. szt. (a przez szereg lat było jeszcze gorzej – spadek wyniósł nawet do 71%);
 • ciągników rolniczych – o 91,5%: z 57,5 tys. do 4,9 tys. szt.;
 • obuwia z wierzchami skórzanymi – o 81%: z 72,4 mln par do 13,7 mln par;
 • włókien chemicznych – o 76,8%: z 256 tys. t do 59,3 tys. t.

Listę tę można by długo ciągnąć. Zapotrzebowanie na poszczególne wyroby zaspokaja się przez import, odbierając zatrudnienie i zarobek polskim pracownikom, a dając je za granicą i zadłużając kraj. Importujemy nawet węgiel. W 2008 zaimportowaliśmy 10,3 mln ton.

II. Zniszczono gospodarkę morską.

>http://okres-prl.blog.onet.pl/2011/10/15/czy-polska-jest-panstwem-morskim/
>http://okres-prl.blog.onet.pl/2011/04/14/jest-morze-tylko-stoczni-i-polskich-statkow-brak/

 • Flota handlowa towarowa zmniejszyła się z 247 statków o nośności 4,1 mln DWT do 123 statków o nośności 2,6 mln DWT, przy czym większość z nich pływa pod obcymi banderami: Bahamów, Cypru, KRL-D, Malty, Panamy, Vanuatu i Wysp Marshalla.
 • Połowy ryb morskich zmalały z 803 tys. t w 1979 r. do 430 tys. t w 1990 r. i do 124 tys. t w 2008 r., tj. o 85% w porównaniu ze szczytowym osiągnięciem i o 71% w stosunku do 1990 r.
 • Stocznie budujące statki – nasza duma i chluba – upadły, z wyjątkiem gdańskiej „kolebki”, która dogorywa. Wraz z ich upadkiem upadło bądź upadnie półtora tysiąca kooperantów stoczni w całym kraju.

III. Pogorszyła się sytuacja na wsi.

W wyniku błędnej polityki rolnej prawicy katastrofalnie zmniejszyły się w Trzeciej RP dochody rolników indywidualnych w porównaniu z 1989 rokiem. Jak podawał prof. Jan Główczyk, już w 1990 r. były one niemal o połowę niższe (ściśle o 48,3%), a w 2000 r. prawie o trzy czwarte niższe (dokładnie o 72,8%) niż w 1989 r. Tę katastrofalną sytuację złagodziły dopiero dotacje z Unii Europejskiej. Ale pod względem wielkości produkcji trwa nadal upadek. Przykłady:

 • Ilość bydła zmniejszyła się o 54%: z 12,6 do 5,8 mln szt., w tym krów o 53%: z 6,0 do 2,8 mln.
 • Trzoda chlewna zmalała o 37%: z 21,3 mln szt. do 13,5 mln obecnie.
 • Produkcja mleka krowiego zmniejszyła się o 24%: z 16,0 mld l do 12,1 mld l.

Dodajmy jeszcze likwidację Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1990 roku gospodarstwa państwowe posiadały 3.459 tys. ha użytków rolnych, tj. przeszło 18 proc. ogółu użytków rolnych w kraju, a ich produkcja to m.in. 21 proc. krajowych zbiorów zbóż, globalna zaś produkcja rolnicza stanowiła przeszło 18 proc. globalnej produkcji rolniczej kraju. Wynik finansowy w roku gospodarczym 1981/82 wyniósł +25,5 mld zł, a w 1990 roku +6,1 mld zł.

W okresie transformacji ustrojowej PGR-y zlikwidowano z przyczyn ideologicznych. W rezultacie tej likwidacji globalna produkcja rolnicza Polski w latach 1990–2000 zmniejszyła się o 12,3%. Niemal cały ten spadek produkcji rolniczej został spowodowany ubytkiem produkcji PGR-ów.

http://okres-prl.blog.onet.pl/2012/12/20/lza-sie-w-oku-kreci-po-pgr-ach/

Nastąpił ponadto:

IV. Upadek kolei jak po wielkim kataklizmie.

Długość linii kolejowych normalnotorowych zmniejszyła się z 24,4 tys. km do 19,8 tys. km, tj. o 19%.
Zlikwidowano i likwiduje się wiele linii kolejowych, odcinając od świata znaczne obszary kraju.

>http://www.ostrow24.tv/news/53584-ocalic-od-zapomnienia-ruiny-fabryki-wagon.html

To tylko jeden przykład dewastacji POLSKIEGO KOLEJNNICTWA – to był i jest nadal sabotaż

V. Regres w budownictwie mieszkaniowym.

Z ogólnych zasobów mieszkań w liczbie 10 mln 717 tys., jakie posiadaliśmy w całym kraju w 1988 r., ostatnim roku Polski Ludowej, aż 69,5% zbudowano w latach 1945–1988, a tylko 30,5% przed rokiem 1945. Znaczy to, że zbudowaliśmy wtedy więcej niż dwie Polski mieszkaniowe, mimo że startowaliśmy z potwornych zniszczeń wojennych i niskiego poziomu rozwoju gospodarczego.

W Polsce kapitalistycznej, startującej z wielokrotnie wyższego poziomu rozwoju gospodarczego kraju, budownictwo mieszkaniowe zmniejszyło się z 242,9 tys. mieszkań (890,8 tys. izb mieszkalnych) średnio rocznie w dekadzie 1971-1980 do 77,2 tys. mieszkań i 328 tys. izb średnio rocznie w 5-leciu 1996-2000, tj. odpowiednio o 68,2% i 63%, oraz 119,7 tys. mieszkań i 522,4 tys. izb w latach 2001-2007 (odpowiednio o 50,3% i 41,4% mniej niż w dekadzie lat 70-tych).

Dodajmy, że obecnie w miastach buduje się mieszkania niemal wyłącznie dla bogaczy (w ogólnej ilości budowanych teraz mieszkań ok.50% to domy na wsi, 48% to domy komercyjne w miastach, a jedynie 2% stanowią mieszkania tańsze dla zwykłych śmiertelników). Wskutek tego rośnie liczba ludzi bezdomnych, szacowana już na kilkaset tysięcy.

VI. Spadek zatrudnienia i masowe bezrobocie.

Liczba pracujących spadła z 17,8 mln osób do 14,0 mln, tj. o 21%.
Powstało masowe bezrobocie, w Polsce Ludowej nieznane. Armia bezrobotnych, w szczytowym okresie, w 2002 roku, liczyła ponad 3,2 mln osób (3217 tys.), z czego ok. 80% bez prawa do zasiłku. W wyniku emigracji zarobkowej – ok. 2 mln osób, bezrobocie zmniejszyło się do 1.474 tys. w końcu 2008 roku. Teraz, w czasie kryzysu, bezrobocie znów wzrosło o dalsze 300 tys. osób. Armia emigrantów zarobkowych, wykształcona kosztem naszego państwa, przysparza dochodu narodowego nie nam, ale bogatszym od nas krajom.

Solidarność zafundowała mlodym wykształconym Polakom prace a Anglii na zmywaku

VII. Degradacja ekonomiczna społeczeństwa.

Źle się wiedzie nie tylko bezrobotnym, ale i tym, którzy mają pracę zarobkową. Wynagrodzenia pracownicze bowiem są niskie. W ujęciu realnym były do 2004 r. niższe niż w 1980 r. Dopiero w 2005 r. przekroczyły tamten poziom, ale nadal są niskie. Miesięczne wynagrodzenie minimalne w 2006 r., wyrażone w euro, było u nas 5,5 razy niższe niż średnio w sześciu krajach zachodnich Unii Europejskiej (Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburga i W. Brytanii).

Dokonało się bezprecedensowe rozwarstwienie materialne społeczeństwa. Najwyższe płace w Polsce są 190 razy wyższe od płac najniższych, przy średniej światowej 114 razy.

Emerytury i renty są u nas 3–5 razy niższe niż w Europie Zachodniej. A będzie jeszcze gorzej, gdy zacznie w pełni działać nowy system emerytalny, wprowadzony przez prawicowy rząd Jerzego Buzka. Pierwszą jaskółką, sygnalizującą, co czeka emerytów w Buzkowym systemie emerytalnym, była pierwsza wypłata emerytury z tzw. otwartego funduszu emerytalnego w kwocie… 23,65 zł(!)

Społeczeństwo coraz bardziej ubożeje: W latach 90. ubiegłego wieku Polska miała największy wzrost ubóstwa spośród 175 państw sklasyfikowanych przez ONZ-owski program UNDP. Odsetek ludności żyjącej poniżej minimum socjalnego wzrósł z 15% w 1989 r. do 47% w 1996 r., do 57% w 2001 r. i do ponad 60% w ostatnim okresie, a odsetek ludności żyjącej poniżej minimum egzystencji, poniżej granicy biologicznego zagrożenia życia, wzrósł z 4,3% w 1996 r. do 12,3% w 2005 r (nowszych danych brak, ale jest prawdopodobnie jeszcze gorzej).

Wg raportu Komisji Europejskiej z 2008 roku ubóstwo odczuwało aż 22 proc. polskich dzieci! (Państwo nie ma pieniędzy na dożywianie dzieci, ma natomiast na finansowanie awantury wojennej w Iraku i Afganistanie, a także na wspieranie awanturniczego prezydenta Gruzji).

W następstwie ubóstwa i nędzy wzrosła liczba samobójstw, w tym zwłaszcza samobójstw z przyczyn ekonomicznych, których jest obecnie dwukrotnie więcej niż poprzednio.
Polska, rządzona przez prawicowy [?! – admin] rząd premiera Donalda Tuska i PiS-wską kancelarię prezydenta RP, jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie przyjęło KARTY PRAW PODSTAWOWYCH, ważnego dokumentu Unii, będącego gwarancją przestrzegania praw obywatela przez państwo.

VIII. Regres w ochronie zdrowia.

http://qbanez.wordpress.com/2012/04/22/384-opuszczony-szpital-w-swidnicy/

Pogarsza się w przerażającym tempie ochrona zdrowia:
Liczba łóżek szpitalnych zmalała o jedną piątą: z 219 tys. do 172 tys.
Liczba lekarzy – o 13%: z 90,1 tys. do 78,1 tys. w 2008 r., liczba dentystów – o 3o%: z 18,2 tys. do 12,8 tys., a liczba pielęgniarek – o przeszło 15%: z 216 tys. do niespełna 183 tys.

W 2008 r. Polska zajmowała ostatnie miejsce wśród państw UE pod względem liczby praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców. Jest u nas coraz trudniej dostać się do lekarza, do szpitala i do sanatorium. A będzie jeszcze trudniej, gdyż obecnie następuje masowa emigracja lekarzy (np. do Anglii wyemigrowało już 8400 lekarzy), emigrują też pielęgniarki, zamykane są szpitale i przychodnie, a rząd forsuje prywatyzację szpitali i odpłatność za leczenie. W efekcie tego wszystkiego jest m. in. wysoka śmiertelność niemowląt, która w Polsce wynosi 6,4 na 1000 urodzeń, a w Europie tylko 4.

W III RP zlikwidowano gabinety lekarskie i dentystyczne w szkołach, które stworzono tam w okresie PRL. Skutkiem tego będzie pogorszenie zdrowotności całego pokolenia obecnych uczniów.

IX. Regres w kulturze.

Nakłady książek i broszur spadły ze 176 mln egzemplarzy do 85 mln w 2008 r., tj. o 52%.
Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych zmalała z 18.569 do 9.843 tys., czyli o 47%. Liczba bibliotek publicznych zmniejszyła się z 10.269 do 8.420 (o 18%).

Zamknięto kilka tysięcy szkół (do początku 2004 r. trzy i pół tysiąca, a potem jeszcze wiele dalszych), które zwłaszcza we wsiach były często jedynymi ośrodkami kultury. Uzasadnia się to niżem demograficznym, lecz ten nie powinien być powodem zmniejszania sieci szkół, ale stanowić okazję do zmniejszenia liczebności uczniów w klasach, aby polepszyć warunki pracy szkolnej.

Zamknięto wiele przedszkoli. (W 1990 było 897 tys. miejsc, a w 2004 r. – 683 tys., tj. o 24% mniej). Obecnie w 539 gminach w Polsce nie ma ani jednego przedszkola. Wg raportu Komisji Europejskiej z 2008 roku polskie dzieci najrzadziej ze wszystkich rówieśników w UE chodzą do żłobków i przedszkoli. [Może to i dobrze… – admin]

X. Gigantyczne zadłużenie kraju:

>http://www.zegardlugu.pl/

Za Edwarda Gierka zadłużenie zagraniczne Polski wyniosło 19,6 mld dolarów w 1980r. Zaciągnięte wtedy kredyty zagraniczne umożliwiły zrealizowanie przeszło pięciuset ważnych inwestycji (m. in. Port Północny). Wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 54 mld dol.

Zbudowane wówczas lub gruntownie zmodernizowane obiekty przemysłowe III RP sprzedała w ramach prywatyzacji, a mimo to Polska popadła i nadal popada w coraz większe zadłużenie, które w końcu 2007 r. wyniosło 546 mld 178 mln zł, tj. 205 mld dolarów, i stale rośnie. W 2008 r. wzrosło o dalszych 60 mld zł. Według informacji podanej przez premiera Donalda Tuska w przemówieniu na Politechnice Warszawskiej 29 stycznia 2010 r. „nasz dług publiczny sięga już 740 mld zł”(!). W tym roku, wg ministra finansów, Polska będzie musiała sprzedać obligacje za co najmniej 155 mld zł. Trzeba je będzie wykupić za 5-10 lat, płacąc za nie ok. 200 mld zł.

Listę negatywnych zjawisk powstałych w ostatnich 20 latach można by długo ciągnąć. I chociaż w szeregu dziedzin dokonał się postęp, żeby wymienić np. kilkakrotny wzrost liczby studentów (jednak przy jednoczesnym spadku poziomu nauczania), rozwój motoryzacji, zwiększenie liczby posiadanych telewizorów i wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt gospodarstwa domowego (chłodziarki, pralki automatyczne), coraz powszechniejszą telefonizację kraju, zwłaszcza upowszechnienie telefonii komórkowej, komputeryzację kraju i upowszechnienie Internetu, czy wyraźną poprawę zaopatrzenia sklepów, to jednak ludzie bardzo źle odbierają to wszystko, co stanowi pogorszenie w stosunku do czasów minionych: masowe bezrobocie, miliony osób żyjących w nędzy i kilkakrotnie więcej żyjących na krawędzi nędzy, beznadziejność i niepewność jutra, stały lęk przed utratą pracy, niskie zarobki i jeszcze niższe emerytury oraz renty, i co nie jest bez znaczenia – ów dyskomfort obywatelski z powodu regresu w bardzo wielu dziedzinach, ciągnięcia Polski wstecz, dyskomfort z powodu utracenia przez kraj suwerenności w wielu dziedzinach: suwerenności w zakresie mediów i suwerenności gospodarczej – przemysłowej, bankowo-finansowej, transportowej, telekomunikacyjnej – wskutek zawładnięcia przez obcych polską prasą i innymi mediami, wyprzedaży w obce ręce banków, przemysłu, telekomunikacji, najlepszych części portów, pozbycia się żeglugi morskiej.

Rząd Donalda Tuska usiłuje wyprzedać resztę naszych sreber rodowych, których dotychczas jeszcze nie sprzedano, aby załatać dziurę budżetową, m.in. wysoko dochodowy kombinat miedziowy. A co będzie potem, czym będą łatane następne dziury budżetowe?

Biada nam, biada następnym pokoleniom Polaków! Lewica powinna konsekwentniej niż dotychczas uświadamiać społeczeństwu grozę tej sytuacji.

Powinna obnażać bezpodstawność i nicość triumfalizmu prawicy, pokazywać, że prawicowy i neoliberalny król jest nagi i niebawem puści cały naród boso i głodno. Obnażając nieudolność rządów prawicy, lewica powinna wygrywać opinię publiczną na swoją korzyść. Do tego musimy dodać: szaleńcza RUSOFOBIA co odbije się na gospodarce z jednoczenym załamaniem relecji miedzy ludzkiej.

http://okres-prl.blog.onet.pl

Posted in Gospodarka, Historia | 59 komentarzy »

Architekt globalizmu

Posted by Marucha w dniu 2017-05-28 (niedziela)

Artykuł z 2014 roku – admin

Był dość przeciętnym doradcą jednego z najsłabszych prezydentów USA, ale TVN i tak nakręcił o nim film. Dla jednych autorytetem moralnym, dla innych wręcz demonicznym demiurgiem ogólnoświatowego spisku elit. Kim jest naprawdę profesor Zbigniew Brzeziński?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 30 komentarzy »

Trocki opuszcza Nowy Jork, aby dokończyć rewolucję

Posted by Marucha w dniu 2017-05-26 (piątek)

Trocki przebywał w Nowym Jorku w 1917 roku przez trzy miesiące, od stycznia do marca, co daje sto czterdzieści cztery dolary przychodu od „Nowego Miru”, i powiedzmy, kolejne sto dolarów za wykłady, czyli w sumie dwieście czterdzieści cztery dolary.

Z tych dwustu czterdziestu czterech dolarów Trocki był w stanie rozdać trzysta dziesięć dolarów swoim przyjaciołom, opłacić mieszkanie w Nowym Jorku, utrzymać rodzinę – i znaleźć jeszcze dziesięć tysięcy dolarów, które w kwietniu 1917 roku skonfiskowali mu kanadyjscy urzędnicy w Halifaksie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 13 komentarzy »

Rycerz, który sprzymierzył się z samym diabłem

Posted by Marucha w dniu 2017-05-25 (czwartek)

Herb Ciołek

Ponieważ źródłem artykułu jest witryna zwana żartobliwie „Der Onet”, polecam pewną ostrożność przy jego czytaniu.
Admin

Jurand ze Spychowa, którego tragedią karmione są kolejne pokolenia uczniów, to „mały leszcz” i nieudacznik przy Bartoszu z Odolanowa. Ten wielkopolski rycerz uwięził dla okupu, a potem zhańbił, gości zakonnych. Po pięciuset latach, w maju, znów będzie mógł wziąć na nich odwet.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 6 komentarzy »

Nic nie jest takim, jakim nam się wydaje

Posted by Marucha w dniu 2017-05-25 (czwartek)

Niniejszy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w oparciu o licencję Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

16 maja 2017 James Corbett nagrał wywiad z G. Edwardem Griffinem.

Kim jest James Corbett? W mojej ocenie to autor jednej z najlepszych witryn dziennikarstwa śledczego i obywatelskiego w całym anglojęzycznym internecie – The Corbett Report.

Kim jest G.Edward Griffin? To autor między innymi książki zatytułowanej: „Finansowy potwór z Jekyll Island. Prawdziwa historia Rezerwy Federalnej” – absolutnie podstawowego w całej alternatywnej narracji opracowania, które opisuje historię, metody i cele działania Federal Reserve Bank.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 7 komentarzy »

Jędrzej Giertych – O Piłsudskim (fragmenty), Londyn 1987

Posted by Marucha w dniu 2017-05-23 (wtorek)

Był to człowiek wielkiej pychy, oraz o umiejętności podporządkowania sobie ludzi i komenderowania nimi. Miał właściwości osobistego czaru, który pociągał do niego ludzi. Miał także rodzaj zdolności hipnotycznych, które sprawiały, że niektórzy ludzie ulegali mu w sposób irracjonalny, wcale nie dbając o to, jakie są rozumowe podstawy jego polityki.

Przy tym, był to nie tylko rewolucjonista, wyznawca Marksa i sojusznik i stronnik rewolucjonistów rosyjskich.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 54 komentarze »

Jak kupiliśmy zamek w Malborku?

Posted by Marucha w dniu 2017-05-23 (wtorek)

560 lat temu, w południe 8 czerwca 1457 roku, król Polski Kazimierz Jagiellończyk, w otoczeniu okazałego orszaku, uroczyście wjechał do zamku malborskiego, gdzie od 1309 roku mieściła się stolica Państwa Zakonu Krzyżackiego.

Od tego momentu Polska objęła w swoje władanie ten zamek na lat 315, a więc dwa razy dłużej niż mieli go Krzyżacy, a potem od 1772 roku Prusacy i Niemcy.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 9 komentarzy »

Konflikt wawelski w 1937 roku

Posted by Marucha w dniu 2017-05-19 (piątek)

Adam Stefan Sapieha

Latem 1937 roku doszło do największego w II RP konfliktu w stosunkach państwa z Kościołem. Konflikt ten związany był z samowolnym przeniesieniem przez arcybiskupa krakowskiego Sapiehę trumny z ciałem Marszałka Piłsudskiego z krypty św. Leonarda na Wawelu.

Dla uświadomienia sobie przyczyn konfliktu niezbędne jest przypomnienie biografii metropolity.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 14 komentarzy »

Nienawiść nie tłumaczy kłamstw, to kłamstwa tłumaczą nienawiść

Posted by Marucha w dniu 2017-05-18 (czwartek)

[Osoby znające dobrze historię Polski w XX wieku b. proszę o wyrażanie opinii na temat poniższego artykułu. Na mój rozum próby odbrązowienia historii zmieniły się miejscami w paszkwil – admin]

Część I

Bez złośliwości i bez inwektyw, postaram się obalić bajdy i mity, które w III RP robią za fakty historyczne. Wiara w te obowiązujące brednie historyczne w III RP, czyni z faktów historycznych kabaret, a z ówczesnych przywódców bandy idiotów! Władze III RP kształcą nam pokolenie debili, pokolenie, które czci naszych ludobójców, zdrajców i morderców jako bohaterów narodowych.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 47 komentarzy »

Ofiary zamachu majowego

Posted by Marucha w dniu 2017-05-17 (środa)

Zamach Józefa Piłsudskiego kosztował życie i zdrowie około tysiąca osób, zabitych było co najmniej 379.


Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 127 komentarzy »

Cuda w czasie wojny – płacząca Matka Boska

Posted by Marucha w dniu 2017-05-16 (wtorek)

„Miejsce, gdzie siedzieliśmy w okopach, wydawało się jakieś wyjątkowe. Jakby ktoś nam pomagał. Niemcy zaatakowali nas przeważającymi siłami, a my ich odparliśmy i straty były zaskakująco małe”.

Walki były szczególnie gwałtowne w ciągu dnia. Cała ziemia niczyja została pokryta ciałami zmarłych Niemców i Rosjan.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 6 komentarzy »

Legnica stolicą Ziem Zachodnich

Posted by Marucha w dniu 2017-05-15 (poniedziałek)

Tadeusz Samborski

Nie we Wrocławiu czy Szczecinie, ale właśnie w Legnicy, w miejscu symbolicznym, czyli na Zamku Piastowskim, gdzie mieścił się dwór legendarnego polskiego księcia Henryka Pobożnego, który poległ w bitwie z Tatarami w 1241 roku – odbyły się już III Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (11-14 maja br.).

Impreza staje się z roku na rok coraz bardziej popularna i znajduje odzew w wielu środowiskach.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 12 komentarzy »

II wojna światowa: „Operation Unthinkable”, brytyjski plan inwazji na ZSRR

Posted by Marucha w dniu 2017-05-12 (piątek)

Pod koniec maja 1945 r. Józef Stalin rozkazał marszałkowi Grigorijowi Żukowowi opuścić Niemcy i wrócić do Moskwy. Był zaniepokojony działaniami brytyjskich sojuszników.

Z polecenia Stalina wojska sowieckie rozbrajały Niemców i zamykały ich w obozach jenieckich. Brytyjczycy tego nie robili. Zamiast tego współpracowali z niemieckimi żołnierzami i pozwalali zachowywać im zdolność bojową.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 30 komentarzy »

Prawdziwy koniec II wojny

Posted by Marucha w dniu 2017-05-09 (wtorek)

Kiedy skończyła się II wojna światowa? Większość Europejczyków odpowiedziałaby, że 8 maja 1945 roku, chociaż Rosjanie uważają, że nie 8, a 9 maja – bo kiedy późnym wieczorem podpisywano w Berlinie kapitulację niemieckich sił zbrojnych, w Moskwie był już 9 maja.

Ale przecież na Dalekim Wschodzie wojna trwała w najlepsze dalej i Cesarstwo Japonii skapitulowało dopiero po zrzuceniu na Hiroszimę i Nagasaki dwóch bomb atomowych. Na pokładzie pancernika „Missouri” kapitulację podpisano dopiero 2 września 1945 roku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 17 komentarzy »

Rocznica zakończenia II WŚ. Obłuda aliantów.

Posted by Marucha w dniu 2017-05-08 (poniedziałek)

Ciepłe i owocne stosunki aliantów z III Rzeszą datują się na wiele lat przed wybuchem wojny.

Całkiem niedawno ONZ opublikowała archiwa komisji, która prowadziła dochodzenia w sprawie zbrodni nazistowskich (niemieckich) w czasie drugiej wojny światowej. Raporty te pochodziły od służb państw zachodnich a także rządów, ówcześnie na emigracji, jak Belgia, Polska czy Czechosłowacja i obejmują okres między 1943 a 1949 rokiem.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 46 komentarzy »

Gdy polski chłop na Żyda pracował

Posted by Marucha w dniu 2017-05-06 (sobota)

Sytuacja chłopów czy w ogóle przeciętnych ludzi w Europie bywała różna w różnych okresach i różnych krajach lub regionach. Były terytoria, że jako takiej pańszczyzny w ogóle nie było, co nie znaczy, ze nie było podziałów społecznych.

Historia przedstawia te sprawy różnie – często zależy pod jakim kątem jest pisana. Niestety, historia często bywa zakładniczką panującej ideologii lub interesów takiej czy innej elity. Nie zawsze łatwo jest poznać prawdę. Ale do poznania obiektywnej prawdy należy dążyć.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 9 komentarzy »