Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for the ‘Historia’ Category

Stanisław Żółkiewski. Wierny Bogu i Ojczyźnie.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-19 (Niedziela)

Pod względem talentu militarnego Stanisław Żółkiewski należy do ścisłej czołówki wybitnych wodzów Polski nowożytnej. Dzięki wytrwałej służbie Bogu i Ojczyźnie, aż do poświęcenia życia, stał się wzorem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

Śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą, obraz Walerego Eljasza Radzikowskiego [Public domain], via Wikimedia Commons.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 7 Komentarzy »

Problem z NSZ (3)

Posted by Marucha w dniu 2017-11-18 (sobota)

Poprzednie:
https://marucha.wordpress.com/2017/10/20/problem-z-nsz-1/
https://marucha.wordpress.com/2017/11/02/problem-z-nsz-2/

Historia Narodowych Sił Zbrojnych to historia podziałów, tragedii, nieporozumień i mistyfikacji. O ile podział na NSZ/AK i NSZ/ONR (wymiennie NSZ/ZJ) dokonany w 1944 r. na kanwie stosunku do scalenia z AK jest dość dobrze znany i jego przebieg oraz konsekwencje zostały, przynajmniej w ogólnych ramach, opisane, o tyle świadomość istnienia podziału ideologicznego od samego początku istnienia NSZ na ogół nie stanowi przedmiotu wiedzy powszechnej.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 5 Komentarzy »

Krystyna Skarbek – ulubiony szpieg Churchilla

Posted by Marucha w dniu 2017-11-18 (sobota)

Niezwykłe czyny Polki Krystyny Skarbek spowodowały, że już za życia stała się legendą. Jej sposób bycia prowokował jednak wiele ożywionych dyskusji. Była kobietą pełną temperamentu, uwikłaną w liczne romanse. Przebierała w mężczyznach, bawiąc się nimi. Miała niewyparzony język i nie liczyła się z konwenansami.

Jednak jej ogromnej odwagi, pomysłowości i determinacji w walce nie mógł odmówić jej nikt. Fascynowała cały ówczesny świat służb specjalnych, a jednym z jej kochanków był Ian Fleming, autor powieści o Jamesie Bondzie, dla którego stała się pierwowzorem Vesper Lynd, dziewczyny Jamesa Bonda z pierwszej powieści – „Casino Royale”. Ale tak naprawdę – to ona była Bondem…

[Historia z Flemingiem nie jest do konca udowodniona – admin]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 12 Komentarzy »

Historia polskiego Jamesa Bonda, który oszukał III Rzeszę….

Posted by Marucha w dniu 2017-11-17 (piątek)

Był idealnym materiałem na agenta – wysoki, przystojny, łatwo nawiązujący kontakty -zwłaszcza z kobietami, wykształcony, znakomicie mówiący w języku niemieckim, angielskim oraz francuskim. Dzisiaj historia potrójnego agenta, który wodził za nos III Rzeszę i walnie przyczynił się do wygrania II Wojny Światowej przez Aliantów.


Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 10 Komentarzy »

Eugeniusz Kwiatkowski – 80 lat

Posted by Marucha w dniu 2017-11-16 (czwartek)

80 lat temu Eugeniusz Kwiatkowski wygłosił przemówienie dotyczące nowego programu inwestycyjnego w trakcie obrad Komisji Budżetowej Sejmu RP. Zadziwia mnie ono swą aktualnością mimo upływu czasu i ogromnych zmian, jakie dokonały się od tej pory w Polsce i w świecie.

Pamiętajmy przy tym, iż minister Kwiatkowski sprecyzował jak dotąd najmądrzejszy możliwy kierunek polskiej polityki:

,,W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść?”
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 30 Komentarzy »

Szokująca prawda o Lutrze już na ekranach! Setki lat nas okłamywano.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-12 (Niedziela)

[Mnie nie – admin]

Najnowszy film Grzegorza Brauna, powstały przy udziale wielu prywatnych darczyńców oraz Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi, nosi znamiona i potencjał dużego skandalu. Tak właśnie jawi się dzisiaj, w kontekście utrwalanej przez stulecia pozytywnej propagandy luteranizmu, każde wydobycie na dzienne światło jego źródeł i rzeczywistego oblicza.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 23 Komentarze »

Chybiony patriotyzm

Posted by Marucha w dniu 2017-11-11 (sobota)

Kiedy Polacy zmądrzeją i przestaną świętować nie swoje święta – a święta podsuwane przez wrogów Polski?

Za rozbiory Polski odpowiedzialne są Prusy – cała intryga Sejmu 4 letniego to była intryga tzw. Stronnictwa Patriotycznego” – czyli partii pruskiej.

Ta intryga trwa już 226 lat – od uchwalenia Konstytucji 3-maja. Osoby mieniące się Patriotami polskimi – w istocie są patriotami naszych największych wrogów.

To chyba największy triumf perfidii pruskiej – tak ogłupić Polaków, żeby myśleli że są polskimi patriotami, a w istocie realizują polityką pruską.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 29 Komentarzy »

Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski – twórca odrodzonego Wojska Polskiego

Posted by Marucha w dniu 2017-11-08 (środa)

Za kilka dni będziemy obchodzić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród ojców polskiej państwowości znajdował się pierwszy Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. broni Tadeusz Jordan Rozwadowski.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 25 Komentarzy »

Ukraińskie lobby polityczne w Polsce. Geneza i przejawy działalności.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (piątek)

Od Redakcji: Poniżej publikujemy opracowanie poświęcone genezie i działalności jednego z najbardziej wpływowych lobby politycznych, wywierających od lat przemożny wpływ na polską politykę wschodnią i sposób myślenia polskich elit o relacjach Rzeczpospolitej z jej wschodnimi sąsiadami.

1. Polityczny i ideologiczny grunt pod działalność ukraińskiego lobby w Polsce

Rozpoczynając rozważania nad przejawami działalności lobby ukraińskiego we współczesnej Polsce, nie można uchylić się od odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak daleko posuniętej realizacji specyficznie ukraińskiej racji stanu przez państwo polskie. Samo formułowanie tychże postulatów przez określone czynniki ukraińskie nie musi być bowiem równoznaczne z ich implementacją.

Ten stan rzeczy ma jednak miejsce z uwagi na postawę polskich elit politycznych, które dopuszczają do koncesji na rzecz interesów reprezentowanych przez ukraińskie lobby, znajdując dla tejże postawy uzasadnienie ideologiczne. Z uwagi na ten czynnik grupa ta, dysponując instrumentami do realizacji swoich interesów, może wcielać własne postulaty w życie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 18 Komentarzy »

Wspomnienia Ryszarda Mikołajczuka

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (piątek)

Zostałem aresztowany 3 lipca 1948 r. w Siedlcach. Pierwsze przesłuchania i śledztwo odbywało się w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach. Przesłuchania prowadził oficer śledczy Kowalczyk, odbywały się one w dużym pokoju połączonym z jego mieszkaniem służbowym. Przed drzwiami od strony schodów stał na warcie funkcjonariusz pod bronią. Przed przesłuchiwaniami musiałem rozbierać się do naga.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 7 Komentarzy »

Piaśnica – miejsce uświęcone krwią tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców. Pamiętajmy o Nich szczególnie dziś.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-02 (czwartek)

Dokładnie 78 lat temu, na przełomie X i XI 1939 roku, funkcjonariusze SS razem z niemiecką mniejszością z paramilitarnych oddziałów Selbstschutzu, zaczęli realizować plan eksterminacji polskiej inteligencji na Pomorzu.

Do lasów piaśnickich w okolicy Wejherowa zwieziono od 12 do 14 tys. urzędników państwowych, nauczycieli, inżynierów czy lekarzy. Nieraz z całymi rodzinami. Przed egzekucjami Niemcy torturowali pojmanych Polaków. Małe dzieci były bestialsko zabijane poprzez rozbijanie ich główek o pnie drzew.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 14 Komentarzy »

Problem z NSZ (2)

Posted by Marucha w dniu 2017-11-02 (czwartek)

Cz. 1: https://marucha.wordpress.com/2017/10/20/problem-z-nsz-1/

W pierwszej części niniejszego tekstu w sposób obszerny potraktowałem kwestię stosunku myśli endeckiej linii Dmowskiego do Rosji i ZSRR, przypominając wskazania przywódcy ruchu narodowego stanowiące Jego testament polityczny, ale także praktyczne działania, które zamykają się w przesłaniu – należy dokonać zasadniczej zmiany w naszym stosunku do wschodniego sąsiada, bez względu na to, jaki ustrój w nim panuje, zadanie to jest i będzie w przyszłości zagadnieniem głównym polskiej polityki.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 3 Komentarze »

Uroczystość Wszystkich Świętych

Posted by Marucha w dniu 2017-11-01 (środa)

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan.

W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 6 Komentarzy »

500 lat protestantyzmu: 35 absurdalnych cytatów z Marcina Lutra.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-01 (środa)

W związku z obrażającymi Chrystusa, skandalicznymi obchodami ku czci największego szkodnika wszechczasów, Marcina Lutra, jakie mają miejsce w Kościele Katolickim, zastanawiamy się, kiedy nadejdzie czas na świętowanie Grzechu Pierworodnego jako symbolicznego wyzwolenia Człowieka i ustawienia go przed Bogiem.
Może Franciszek jeszcze nie zdąży… ale nie dałbym sobie za to łba uciąć.
Admin

Nie sposób zrozumieć godnych pożałowania owoców reformacji, jeśli nie zbadamy korzeni drzewa, które zrodziło tak zgniłe owoce

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół | 9 Komentarzy »

Opublikowano akta CIA ze zdjęciem Adolfa Hitlera z 1954 roku!

Posted by Marucha w dniu 2017-10-31 (wtorek)

Od dawna pojawia się coraz więcej teorii wskazujących na to że Adolf Hitler wcale nie zginął w bunkrze w Berlinie tylko wydostał się z terenu upadającej III Rzeszy i uciekł do Ameryki Południowej.

Na dowód tych doniesień już jakiś czas temu przedstawiono rzekome dokumenty z CIA, potwierdzające, że amerykański wywiad poszukiwał Hitlera jeszcze długo po wojnie. Teraz pojawiły się kolejne materiały rzekomo z CIA, przedstawiające zdjęcie Hitlera wykonane w 1954 r. w Kolumbii!

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 10 Komentarzy »

Antoni Mariański nie żyje

Posted by Marucha w dniu 2017-10-30 (poniedziałek)

Nie miałem okazji poznać Go osobiście, ale mieliśmy kontakt mailowy. Antoni Mariański (1927-2017) walczył z UPA całe życie. Najpierw w 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Potem jako niestrudzony obrońca prawdy o ludobójstwie wołyńsko-małopolskim.

W swoich artykułach i książkach pokazywał prawdziwe oblicze nacjonalizmu ukraińskiego i przestrzegał przed jego odrodzeniem. demaskował rzeczywistą działalność mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz rewizjonistyczny i negacjonistyczny charakter publicystyki jej organu prasowego – „Naszego Słowa”.

Publikował m.in. w kwartalniku „Wołyń i Polesie”, gdzie ja też publikowałem. Wiem, że podobało mu się to, co pisałem i mnie również podobały się Jego artykuły.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 9 Komentarzy »