Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 29 listopada, 2013

Płacimy drogo za prąd, a będzie jeszcze drożej. Od 2007 rachunki za energię zwiększyły się niemal dwukrotnie.

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Od 2007 roku rachunki za prąd w Polsce podrożały blisko dwukrotnie. Uwzględniając siłę nabywczą polskiej waluty, energia elektryczna w naszym kraju jest niemal najdroższa w całej Unii Europejskiej! To jednak nie koniec złych wiadomości – eksperci szacują, że w ciągu najbliższych kilku lat prąd w Polsce zdrożeje o kolejne 20-50 proc.

Jeszcze w 2007 roku przeciętne polskie gospodarstwo domowe płaciło za energię około 700 zł rocznie (przy założeniu zużycia 2 MWh na rok). Obecnie rachunek za zużycie takiej samej ilości prądu wynosi około 1350 zł. Najgorsze jest jednak to, że przy uwzględnieniu siły nabywczej naszych zarobków, za prąd płacimy niemal najwięcej w całej Unii Europejskiej!

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 98 Komentarzy »

Izrael dokazuje

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka – powiada przysłowie. W ubiegłą niedzielę tak zwana Grupa 5 plus 1, to znaczy: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, podpisała porozumienie z Iranem, na podstawie którego Iran obiecał, że nie będzie wzbogacał uranu w stopniu przydatnym do produkcji broni jądrowej, w zamian za co światowe mocarstwa złagodzą nałożone na ten kraj sankcje ekonomiczne, przede wszystkim – odblokują eksport irańskiej ropy.

Porozumienie to zostało ostro skrytykowane przez Izrael jako „złe i niebezpieczne”, jako „historyczna pomyłka”. Nie byłoby w tym może niczego osobliwego, gdyby nie pogróżka, że Izrael „nie pozwoli, by Iran rozwinął swój potencjał wojskowo-nuklearny”. To znaczy – co konkretnie zrobi?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 122 Komentarze »

Kościół przed sądem

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Z mec. Bartłomiejem Kachniarzem rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler


Jakie konsekwencje będzie mieć orzeczenie sądu w sprawie sejmowego krzyża?

– W mojej ocenie, jest to proces, który może okazać się precedensowy dlatego, że tego typu sprawy – o obecność krzyża w miejscach publicznych – już się pojawiały i były rozstrzygane przez sądy, że to nie narusza niczyich praw. Natomiast problem polega na tym, że obecnie w Europie, a w ślad za tym i w Polsce, trwa coś, co można nazwać wojną kulturową, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich znaków chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. W tych kategoriach osobiście widzę pozew siedmiu posłów Palikota. Ci posłowie wiedzą, że nie są w stanie dokonać tego metodami demokratycznymi, bo nie ma zgody w społeczeństwie na takie działanie, próbują więc przeforsować swój sposób myślenia przed sądem.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 11 Komentarzy »

Papież wychodzi, by pomagać ubogim

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Dopisane 2013-11-29 16:40 UCT
Watykan zdementował poniższe doniesienie – zob. komentarz nr 17 (Sartois)
Admin

Papież przechadza się z ks. abp. Konradem Krajewskim po Rzymie, by pomagać ubogim – sugeruje włoska agencja ANSA, powołując się na rozmowę z papieskim jałmużnikiem.

– Kiedy mówię Papieżowi: „Dziś wieczór wychodzę na miasto”, zawsze istnieje ryzyko, że pójdzie ze mną. On już taki jest, nie myśli o kłopotach – opowiada ks. abp Konrad Krajewski, którego słowa cytuje Radio Watykańskie. Zapytany, czy Papież rzeczywiście mu towarzyszy w nocnych wyjściach na miasto, wymiguje się, mówiąc: „Przejdźmy do kolejnego pytania”, ale jego wymowny uśmiech daje do zrozumienia, że coś takiego na pewno już się zdarzyło – podaje włoska agencja.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 26 Komentarzy »

Grecki biskup ostrzega: posłowie, którzy zagłosują za prawem legalizującym małżeństwa homoseksualne – zostaną ekskomunikowani

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Prawosławny biskup Pireusu, Serafim, zapowiedział, że ekskomunikuje posłów, którzy poprą w parlamencie ustawę o związkach osób homoseksualnych, jak tego wymaga niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W Grecji, której konstytucja uznaje główną rolę Kościoła prawosławnego, możliwość zawierania związków cywilnych mają wyłącznie pary heteroseksualne.

Na początku listopada Trybunał w Strasburgu uznał, że Grecja narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, nie przyznając osobom homoseksualnym tych samych praw, co heteroseksualnym.Rząd grecki stanął obecnie wobec konieczności zmodyfikowania prawa dotyczącego par żyjących w faktycznym, nieformalnym związku, ale między konserwatystami z Nowej Demokracji i socjaldemokratami z Pasoku – dwu partii tworzących rządzącą koalicję – nie ma porozumienia co do tego, w jaki sposób należy przeprowadzić tę reformę.

Prawosławny biskup Pireusu, skrytykowany rok temu w raporcie Departamentu Stanu USA o wolności religijnej za wyznawanie poglądów „fundamentalistycznych”, ostrzegł greckich posłów, że jeśli zagłosują w duchu zaleceń Trybunału, zostaną obłożeni ekskomuniką.

ansa/ PAP
http://wpolityce.pl

Ekskomunikować posłów? Nasz („nasz”) katolicki episkopat nigdy by się nie posunął do okazywania takiej nienawiści i nietolerancji.
Admin

Posted in Kościół/religia, Polityka | 8 Komentarzy »

Szkoła Frankfurcka: dewastujący spisek

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Obecnie cywilizacja zachodnia przechodzi przez kryzys, który istotnie bardzo się różni od wszystkich wcześniejszych. Inne społeczeństwa w przeszłości zmieniały swoje instytucje lub wierzenia religijne pod wpływem sił zewnętrznych albo powolnego rozwoju wewnętrznego. Ale żaden, taki jak nasz, nigdy nie stał świadomie w obliczu fundamentalnej zmiany wierzeń i instytucji, na których opiera się cała struktura życia społecznego. Cywilizację wyrywa się z korzeniami z fundamentów natury i tradycji i odbudowuje się jako nową organizację, tak sztuczną i mechaniczną jak nowoczesna fabryka.

Christopher Dawson: Enquiries into Religion and Culture [Badania religii i kultury], s. 259.

Szatan dba o to by większość jego działań na świecie odbywała się w ukryciu. Ale niedawno dwa małe snopy światła pokazały mi jego działania. Pierwszy, krótki artykuł w Review Stowarzyszenia Kobiet Katolickich [ACW]; drugi, uwaga księdza z Rosji (na początku mnie zaskoczyła), który stwierdził, że teraz, na Zachodzie, żyjemy w komunistycznym społeczeństwie. Te snopy światła pomagają, zwłaszcza, aby wyjaśnić atak biurokracji, który w wielu krajach na całym świecie z takim powodzeniem usuwa prawa rodziców do bycia głównymi wychowawcami i opiekunami swoich dzieci.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 5 Komentarzy »

Nie będzie opery o Grodzkiej

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Władze Warszawskiej Opery Kameralnej zarzuciły realizację opery poświęconej losom Anny Grodzkiej. Prawdopodobnie jest to wynik protestów przeciwko pomysłowi zorganizowania w instytucji sztuki o problemach osób transseksualnych.

Kilkanaście tygodni temu Jerzy Lach, dyrektor placówki zadeklarował powstanie specjalnej opery o Annie Grodzkiej. Libretto do niej miał napisać Piotr Pacewicz, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

Pomysł został mocno oprotestowany nie tylko przez wiele konserwatywnych mediów, ale także przez związkowców „Solidarności”, którzy działają przy operze. Prawdopodobnie to spowodowało, że opera, przynajmniej jak na razie, nie będzie realizowana.

Pracownicy WOK wyjaśniają, że deklaracje dyrektora placówki były związane z kondycją finansową warszawskiej opery. W ciągu trwania roku budżetowego mazowiecki sejmik zmniejszył budżet placówki o 850 tys. złotych, nakazując strukturalne zmiany, co w praktyce oznacza kolejne zwolnienia. Kierujący placówką są świadomi, że realizacja „postępowych” projektów ułatwia starania o kolejne dotacje i dofinansowania.

Źródło: wpolityce.pl
pam
http://www.pch24.pl

Nie wiem, jak Państwo, ale ja jestem zdruzgotany, iż Polaków ominie obejrzenie operowej wersji losów starego, obrzydliwego zbuka, Bęgowskiego.
Admin

Posted in Kultura | 13 Komentarzy »

Zaginione piramidy

Posted by Marucha w dniu 2013-11-29 (Piątek)

Po całym glo­bie roz­rzu­co­ne są ta­jem­ni­cze bu­dow­le, o któ­rych próż­no szu­kać in­for­ma­cji w pod­ręcz­ni­kach i en­cy­klo­pe­diach. Nie­któ­re są rów­nie oka­za­łe, co Pi­ra­mi­da Che­op­sa, inne leżą w gru­zach lub pod war­stwą ziemi. Są echem za­po­mnia­nej hi­sto­rii, a o ich bu­dow­ni­czych czę­sto nie wia­do­mo nic. Dla­cze­go tak wiele ludów czuło przy­mus bu­do­wy pi­ra­mid? I kto wzniósł je w Bośni, Chi­nach, a nawet Rosji?

Mó­wiąc o nich mamy zwy­kle na myśli bu­dow­le na Pła­sko­wy­żu Gizy. Tym­cza­sem pi­ra­mi­dy – więk­sze lub skrom­niej­sze – wzno­si­ło wiele in­nych kul­tur. Te naj­bar­dziej znane, po egip­skich, zbu­do­wa­ły wiel­kie cy­wi­li­za­cje pre­ko­lum­bij­skie – Az­te­ko­wie i Ma­jo­wie. Na po­łu­dnie od nich można na­tra­fić na dużo star­sze mo­nu­men­ty – pi­ra­mi­dy z Caral (Peru) zbu­do­wa­ne ponad 2000 lat przed Chry­stu­sem przez ta­jem­ni­czy lud na­zwa­ny przez hi­sto­ry­ków Norte Chico.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 19 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: