Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Olo o Generał Surowikin radykalnie z…
  Olo o Wygląda na to, że Rosja nie bę…
  bryś o Marokańczycy uczcili zwycięstw…
  bryś o Generał Surowikin radykalnie z…
  revers o Wolne tematy (83 – …
  NC o Polska dla Polaków
  Szczepan Zbigniewski o «Batalion Monako»
  niepostepowyoszolom o Generał Surowikin radykalnie z…
  minka o Wolne tematy (83 – …
  Szczepan Zbigniewski o «Batalion Monako»
  ats42 o Najbogatszy człowiek na ś…
  Szczepan Zbigniewski o Wolne tematy (83 – …
  Zorard o Najbogatszy człowiek na ś…
  Nie przycichlim o Generał Surowikin radykalnie z…
  Boydar o Wolne tematy (83 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 625 obserwujących.

Nowe ramy ustrojowe putinizmu

Posted by Marucha w dniu 2020-07-17 (Piątek)

Obowiązująca do dziś konstytucja Federacji Rosyjskiej jest produktem epoki jelcynowskiej smuty. Już same okoliczności jej uchwalenia w 1993 roku wiążą się z próbą odgórnego narzucenia wzorców tradycji rosyjskiej i oczekiwaniom Rosjan całkowicie obcych.

Właściwie była ona wypadkową dwóch tendencji: mimetycznego naśladownictwa rozwiązań zachodnich i dążeń Borysa Jelcyna, a właściwie stojących za nim klanów oligarchicznych, do eliminacji opozycji, którą wcześniej, we wrześniu 1993 roku, spacyfikowano już za pomocą armii, następnie aresztując i zastraszając jej liderów.

W grudniu tego samego roku za jej przyjęciem w referendum opowiedziało się 55,5% głosujących, przeciwko – 44,5%, przy frekwencji na poziomie 55%.W 2000 roku Rosja weszła w nową epokę swych dziejów politycznych ucieleśnianą przez silną prezydenturę Władimira Putina.

Przypomnijmy, że początkowo obecny rosyjski prezydent próbował raczej wpisywać się w trend częściowej kontynuacji i ewentualnych ewolucyjnych, powolnych zmian, niż radykalnego zerwania i przełomu. Świadczyły o tym pojednawcze gesty pod adresem neokonserwatywnych władz amerykańskich, zaś wewnętrznie – próby znalezienia modus vivendi z grupami oligarchicznymi.

Do odwrócenia tych tendencji dochodziło stopniowo i ewolucyjnie. 25 października 2003 roku aresztowany został za przestępstwa prywatyzacyjne wpływowy oligarcha, jeden z czołowych beneficjentów denacjonalizacji rosyjskiej gospodarki w czasach jelcynowskich, Michaił Chodorkowskij.

10 lutego 2007 roku Władimir Putin wygłosił słynne przemówienie podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym wskazał na zagrożenia związane z modelem świata jednobiegunowego. Kolejne lata wiązały się ze wzrostem asertywności Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej oraz z podporządkowaniem interesów oligarchicznych polityce państwa w ramach modelu określanego czasem mianem kapitalizmu państwowego.

Wszystko to odbywało się w warunkach kontynuacji modelu ustrojowego ukształtowanego jeszcze w 1993 roku, przy jednoczesnej coraz większej personalizacji władzy wokół przywództwa prezydenta Putina. Rosyjski lider, przypomnijmy, dobrowolnie zrezygnował ze zmian konstytucyjnych w 2008 roku, gdy apelowano do niego o start w wyborach głowy państwa i sugerowano likwidację limitu dwóch następujących po sobie kadencji. Przyjął stanowisko szefa rządu, prezydenturę przekazując nie cieszącemu się zbytnią popularnością Dmitrijowi Miedwiediewowi.

Powrócił po czterech latach, w 2012 roku

Przedtem dokonano niewielkiej korekty ustawy zasadniczej, wydłużając kadencję prezydencką do sześciu lat. Pomimo to, już od 8 lat trwały dyskusje o problemie ewentualnego następcy Władimira Putina, określanym mianem transferu władzy.

Całkiem spore grono rosyjskich polityków, działaczy społecznych i intelektualistów uznawało, że Putin powinien pozostać na Kremlu również po roku 2024, gdy skończy się jego kolejna kadencja. Rok 2020 miał stanowić ważną cezurę w rosyjskiej historii, oznaczoną wielkimi obchodami 75-lecia zwycięstwa w II wojnie światowej oraz właśnie zmianami w konstytucji. Na drugi z tych tematów rozpoczęto wielką, ogólnonarodową debatę. Powołano zespoły opracowujące dużą nowelizację ustawy konstytucyjnej.

1 lipca zakończyło się głosowanie konsultacyjne w tej sprawie. Choć nie było to referendum, uzyskano zaskakująco dobre wyniki: przy frekwencji na poziomie 66,88%, 77,92% uczestników zagłosowało za poprawkami, a tylko 21,27% – przeciwko. Zmianie uległo 170 zapisów ustawy zasadniczej. Znowelizowana konstytucja weszła w życie 4 lipca.

Jednym z kluczowych zapisów znowelizowanej ustawy zasadniczej jest jednoznaczne uznanie pierwszeństwa krajowych źródeł prawa nad zobowiązaniami międzynarodowymi. Oznacza to, że przepisy żadnego z traktatów czy żadnej z konwencji międzynarodowych nie mogą wejść w życie w tej części, w której prowadziłyby do jakichkolwiek ograniczeń praw i swobód obywatelskich gwarantowanych w Federacji Rosyjskiej, w szczególności tych ustanowionych na poziomie konstytucyjnym. Jest to postawienie na suwerenistyczne podejście do hierarchii źródeł prawa.

Od wielu lat, jeszcze od czasów jelcynowskiej transformacji neoliberalno-oligarchicznej, jednym z podstawowych problemów współczesnej Rosji było posiadanie obywatelstwa innych krajów nie tylko przez rosyjskich oligarchów, ale również przez wielu polityków najwyższego szczebla. Poprawiona konstytucja wprowadziła całkowity zakaz posiadania jakiegokolwiek innego niż rosyjski paszportu przez premiera, ministrów, szefów federalnych organów i służb, deputowanych do Dumy, senatorów, sędziów, a na poziomie regionalnym również gubernatorów.

Na gruncie filozofii politycznej i podstaw ustroju oznacza to wprowadzenie zasady czytelnej, wyłącznej lojalności najwyższych funkcjonariuszy publicznych wobec państwa rosyjskiego. Jednocześnie tego rodzaju zapis eliminuje ryzyko ukrywania się poza granicami kraju przez tych polityków, którzy znaleźliby się w konflikcie z prawem, co do tej pory często się zdarzało i szczególnie bulwersowało opinię publiczną.

Ograniczenia w tym zakresie są jeszcze dalej idące w przypadku kandydatów na urząd prezydenta. Wprowadzono dla nich cenzus domicylu – stałego zamieszkiwania w Federacji Rosyjskiej przez minimum ostatnich 25 lat, a także całkowity zakaz legitymowania się obywatelstwem innych krajów bądź prawem stałego pobytu w nich nie tylko w momencie wyborów, ale również kiedykolwiek wcześniej.

Jeszcze we wrześniu 2000 roku, zaledwie dziewięć miesięcy po rozpoczęciu pierwszej kadencji prezydenckiej Władimira Putina, nowy szef rosyjskiego państwa postanowił reaktywować istniejący niegdyś organ strategicznego planowania z kompetencjami doradczymi – Radę Państwa. Po dwóch dekadach zdecydowano się na umocowanie tej instytucji w konstytucji. Pracami rady kieruje sam prezydent, zaś w jej skład wchodzą również przewodniczący obu izb parlamentu, przedstawiciele prezydenta w okręgach federalnych, przewodniczący frakcji parlamentarnych oraz gubernatorzy. Zwraca uwagę brak przedstawicieli rządu w tej strukturze, co sprawia, iż staje się ona de facto organem doradczym przy głowie państwa.

Wzmocniono jednocześnie konstytucyjne kompetencje Dumy Państwowej, przede wszystkim jej rolę w kreowaniu składu rządu i nominacji jego szefa. Może to oznaczać konieczność usprawnienia i ożywienia systemu partyjnego, czyli motywowania nowych partii i ruchów politycznych do udziału w wyborach. To wprawdzie odrębne zagadnienie, ale już teraz widać, że wzmocnienie izby niższej rosyjskiego parlamentu wiązać będzie się najprawdopodobniej z procesem powolnej wymiany aktualnych elit partyjnych, ukształtowanych jeszcze w latach 90., a nawet u schyłku istnienia Związku Radzieckiego.

Mowa tu przede wszystkim o Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimira Żyrinowskiego, ale także o Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPFR) Giennadija Ziuganowa. Są to ugrupowania w dużej mierze nieprzystające do roli aktywnych frakcji Dumy w zmienionym modelu ustrojowym. Coraz częściej pojawiają się w tym kontekście głosy o ich potencjalnych „zmiennikach”, kształtowanych i reprezentowanych przez młodsze pokolenie rosyjskiego życia publicznego, na przykład pisarza Zachara Prilepina, założyciela i lidera ruchu „Za Prawdę”, a także partii politycznej pod taką samą nazwą.

Autorzy poprawek nie zapomnieli także o wyższej izbie parlamentu, reprezentującej regiony Radzie Federacji. Otrzymała ona dodatkowe prawo kontrasygnowania kandydatur na prokuratorów i szefów struktur siłowych w terenie proponowanych przez prezydenta. Do tej pory była to wyłączna kompetencja głowy państwa.

Prezydent jeszcze silniejszy

Pomimo powyższych koncesji na rzecz Zgromadzenia Federalnego, nowelizacja konstytucji wzmacnia jednak pozycję ustrojową prezydenta, redukując nieco sferę odpowiedzialności rządu. Głowa państwa może w dowolnej chwili zdymisjonować szefa rządu, a premier jedynie „organizuje prace rządu”, który zobowiązany jest w istocie do realizacji polityki prezydenta. Ten ostatni może również dymisjonować członków rządu, choć powołując ich musi uzyskać kontrasygnatę Dumy, za wyjątkiem szefów resortów siłowych. Jeśli jednak izba niższa parlamentu nie będzie w stanie zatwierdzić proponowanych przez głowę państwa kandydatur, prezydent będzie mógł ogłosić rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory.

Po zakończeniu sprawowania urzędu prezydent cieszy się dożywotnim immunitetem, w zasadzie podwójnym, biorąc pod uwagę, że z mocy prawa staje się on również dożywotnio senatorem – członkiem Rady Federacji.

Część z poprawek do konstytucji stanowiły te, które związane są z ogólnymi, historycznymi i ustrojowymi źródłami państwowości rosyjskiej. Wprowadzono w ustawie zasadniczej zapis o tym, iż Federacja Rosyjska jest spadkobiercą prawnym ZSRR na swoim terytorium. W art. 67 odwołano się do źródeł państwowości, stwierdzając, że „Federacja Rosyjska, połączona tysiącletnią historią, chroniąc pamięć o przodkach, którzy przekazali nam ideały i wiarę w Boga oraz ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje historycznie ukształtowaną jedność państwową”.

Istotnym elementem stały się nowe, mocniejsze gwarancje integralności terytorialnej państwa zawarte w redakcji art. 67 konstytucji. W konstytucji zmodyfikowano ponadto rozumienie narodu rosyjskiego. Uznano etnicznych Rosjan za „naród państwowotwórczy”, zaś całą wspólnotę rosyjską za „związek wieloetnicznych narodów”. Jest to wyjście naprzeciw środowiskom narodowym, które od lat domagały się podkreślenia na poziomie ustawy zasadniczej istotnej roli stanowiących większość etnicznych Rosjan.

Podkreślono mocniej niż dotychczas element społeczny ustroju, wskazując na sprawiedliwość ekonomiczną, socjalną i polityczną jako fundament polityki państwa. Dokonano także zabezpieczenia integralności terytorialnej Rosji poprzez zagwarantowanie, iż żaden obszar wchodzący w skład federacji nie może stanowić przedmiotu cesji na rzecz innych państw lub przekazania na rzecz tworzącego się odrębnego podmiotu państwowego. W ten sposób na poziomie konstytucyjnym zabezpieczono pozostanie w składzie państwa rosyjskiego takich obszarów spornych, jak Krym czy część Wysp Kurylskich.

Konserwatywnym komponentem pakietu przyjętych poprawek jest m.in. stwierdzenie istnienia „zagrożeń wewnętrznych”, których zwalczaniem ma zajmować się Rada Bezpieczeństwa.

Do realizacji polityki państwowej w różnych sferach mają być też wprzęgnięte organizacje pozarządowe i społeczne, co zdecydowanie wzmocnić może rolę partnerstwa i dialogu społecznego.

Najwięcej komentarzy wywołało jednak zdefiniowanie rodziny i wartości tradycyjnych w ustawie zasadniczej. Wprowadzono w niej odwołanie do aksjologii konserwatywnej, m.in. w nowej redakcji art. 114, która nakłada na władze federalne obowiązek „jednolitej, zorientowanej prospołecznie polityki państwowej w sferze ochrony tradycyjnych wartości rodzinnych”. Wzmocniono jednocześnie konstytucyjną definicję rodziny jako związku kobiety i mężczyzny.

Wzmocnienie elementu prezydenckiego w rosyjskim systemie politycznym sprawiło, że kluczowa stała się kwestia z pozoru techniczna, bo dotycząca w istocie trybu i chronologii stosowania nowych zapisów. W 2008 roku, również w drodze nowelizacji ustawy zasadniczej, kadencję głowy państwa wydłużono z czterech do sześciu lat, przy czym poprawka wchodziła w życie od kolejnych, przeprowadzonych w 2012 roku wyborów, więc nie dotyczyła ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jedna osoba nie mogła sprawować urzędu prezydenta przez dwie następujące po sobie kadencje. Nie było jednak takich przeszkód w przypadku choćby trwającej jedną kadencję przerwy, co stało się właśnie w latach 2008-2012, po której na Kreml powrócił Władimir Putin.

Putin do 2036 roku?

Już jednak wtedy, a szczególnie w ostatnich latach, po rozpoczęciu drugiej z sześcioletnich kadencji obecnego prezydenta, w Rosji toczyły się ożywione dyskusje wokół problemu roku 2024, czyli – w przypadku braku zmiany konstytucji – momentu odejścia Putina z urzędu.

Przytaczanie kolejnych scenariuszy i rozpatrywanych, niejednokrotnie dość oryginalnych, opcji wykraczałoby poza ramy niniejszego artykułu. Trzeba jednak zaznaczyć, że rok 2024 budził zrozumiałe i uzasadnione obawy, lęk przed poważnym kryzysem, pomysły na nową rolę dla Władimira Putina, którego znaczenie w rosyjskim, spersonalizowanym systemie politycznym znacznie wykracza poza ramy ustrojowe i proceduralne. Władimir Putin był i pozostaje gwarantem stabilności systemu ukształtowanego po 2000 roku i będącego ewolucyjnym odejściem od wspominanego w kategoriach traumy okresu chaosu i smuty lat 90.

Zmiana konstytucji wprowadza bezwzględne ograniczenie liczby kadencji na stanowisku głowy państwa do dwóch, czyli w sumie do dwunastu lat. 10 marca pierwsza radziecka kosmonautka, deputowana do Dumy Walentina Tereszkowa zgłosiła jednak poprawkę zakładającą zniesienie wszelkich limitów. Ostatecznie przybrała ona kształt konstrukcji, która może przynajmniej przesunąć w czasie moment politycznych turbulencji związanych z odejściem Władimira Putina. Polega ona na „wyzerowaniu” kadencji – założeniu, że po nowelizacji ustawy zasadniczej ich licznik zaczyna biec od nowa. Oznacza to, że Putin będzie mógł wziąć udział w wyborach prezydenckich nie tylko w 2024, ale również w 2030 roku.

Dyskusje nad nowelizacją konstytucji wywoływały ożywione spory, szczególne emocje budząc właśnie w kwestii kształtu systemu prezydenckiego, ale także w dziedzinie sformułowań aksjologicznych, określających tożsamość państwa. W centrum pierwszego z tych problemów stała postać Władimira Putina, a właściwie jej wpływ na kształt współczesnej Rosji.

Były już, wieloletni doradca prezydenta, architekt szeregu projektów politycznych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Władisław Surkow uznał, że „faktycznie, ukształtowała się u nas w sposób naturalny nie tyle prezydencka, co hiperprezydencka formuła władzy. Jest ona czymś organicznie związanym z naszą kulturą polityczną, dlatego trzeba ją, moim zdaniem, umocować formalno-prawnie”.

Prof. Aleksandr Dugin ogłosił koniec polityki w Rosji do 2036 roku, uznając, że obecny system wykazał się gigantyczną siłą przetrwania.

„Rzeczywiście, Putin ma jakieś szczególne relacje z kategorią czasu, jak złowieszcze postaci rodem z Franza Kafki, Alfreda Kubina, Ernsta Hoffmanna czy Gustava Meyrinka. Nie daje mu płynąć. Usypia czas. Zamyka go w pętli Möbiusa. Jest w opozycji do przyszłości, zatrzymuje wszelkie sfery, blokuje wszystko to, co się rusza, zmienia i stanowi zagrożenie. U Karla Schmitta pojawia się koncepcja ‘negatywnego katechona’, który uniemożliwia nadejście czasu mesjańskiego, Wydarzenia. Ale skąd mamy wiedzieć, co przyniesie czas – czy mesjańskie Światło czy koszmar otchłani? Dlatego Putin na wszelki wypadek odwołuje przyszłość w całości. Kiedyś ona nastąpi, lecz nie teraz, później. Gdzieś przed nami rok 2036… Niedługo… Trzeba trochę poczekać… Upływ czasu miarowo wystukują minuty… Głuchymi i wyraźnymi uderzeniami, jak w szpitalu albo domu starców” – pisze filozof i ideolog współczesnego eurazjatyzmu.

Swoje pomysły do nowelizacji konstytucji zgłaszał również wspomniany już Zachar Prilepin. Wszedł on w skład grupy roboczej zajmującej się nową redakcją ustawy zasadniczej. Pokazuje to wyraźnie, że obecna administracja chciała zaangażować w proces kształtowania podstaw ustrojowych i aksjologicznych państwa także nowe środowiska, do tej pory znajdujące się raczej bliżej szeregów opozycji.

Ten znany również w Polsce pisarz stwierdził, że „wszystkie wnoszone do konstytucji poprawki – ideologiczne, duchowe, rodzinne, tradycjonalistyczne, obronne, polityczne – to nie po prostu formalność. Dotyczą one formacji duchowej. (…) Myślę, że prace nad nimi zaczęliśmy zbyt późno. Zagrożenia widoczne są już dziś. Przeżyliśmy już kiedyś rozpad Związku Radzieckiego i utratę suwerenności politycznej. Dlatego mamy obowiązek zabezpieczyć siebie, naród i państwo przed podobną sytuacją. To sprawa nie na dziś, ale na przedwczoraj. Trzeba było to zrobić wcześniej, ale chwała Bogu, że zajęliśmy się tym teraz”.

Podobny pogląd, zwracając szczególnie uwagę na kwestie aksjologiczne, wyraziła także prof. Natalia Narocznickaja, znana rosyjska politolog i historyk, wywiad z którą ukaże się wkrótce na łamach MP.

Zachód na nie

Z krytyką nowelizacji rosyjskiej konstytucji wystąpili – jak łatwo przewidzieć – miejscowi, zorientowani na Zachód liberałowie. Do bojkotu głosowania w sprawie nowelizacji wzywali również przedstawiciele KPFR, przede wszystkim znany dziennikarz i publicysta związany obecnie z tą partią Maksim Szewczenko.

Nie było jednak żadnej szerszej kampanii przeciwników nowej redakcji ustawy zasadniczej. Widocznie w czasach braku stabilności, niepewności związanej z pandemią, głosami o nadciagającym kryzysie gospodarczym i zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej przejawiającej się choćby w militaryzacji najbliższego otoczenia Rosji, w tym Polski, zdecydowana większość Rosjan uznała, że najwyższą wartością jest obecnie stabilność i uniknięcie potencjalnego kryzysu, który mógłby pojawić się już w przededniu mających się odbyć w 2024 roku wyborów prezydenckich, a zatem stosunkowo niedługo.

Nad komentarzami polskich publicystów piszących na temat rosyjskiej konstytucji nie ma sensu się pochylać. Ich spostrzeżenia właściwie nie odbiegały od stosowanej już od wielu lat matrycy zarzucającej Rosji wszelkie możliwe formy łamania standardów i dążenia w kierunku autorytarnym.

Warto podkreślić, że – przyjmując pakiet konstytucyjnych poprawek – Rosjanie opowiedzieli się za odrębną drogą rozwoju własnego systemu politycznego. Wyraźnie odrzucili apele tych, którzy postulowali naśladownictwo obcych wzorów ustrojowych. Niejako instynktownie zdecydowali, że w obecnych warunkach nie czas na jakiekolwiek eksperymenty, że kluczowym zadaniem państwa jest jego przetrwanie jako wspólnoty i terytorium w obecnym kształcie.

Czy nazwiemy to snem, hibernacją – jak zrobił to prof. Dugin – czy poszukamy jakiegoś innego, bardziej politologicznego określenia? Nowelizacja rosyjskiej konstytucji jest kolejnym dowodem na panowanie w tym kraju konserwatyzmu ewolucyjnego; po 20 latach rządów Władimira Putina jego otoczenie zdecydowało się na poprawki, które w zasadzie nie zmieniają w jakiś radykalny sposób istoty systemu. Mamy, owszem, wzmocnienie prerogatyw prezydenta, ale były one i do tej pory, również w kontekście okoliczności pozaformalnych, zdecydowanie większe niż w krajach o klasycznym systemie prezydenckim czy semiprezydenckim. Ten sam ewolucyjny konserwatyzm przejawia się w uznaniu samej stabilności politycznej, instytucjonalnej, a nawet personalnej za istotną wartość z punktu widzenia długiego trwania państwa.

Pojawienie się z kolei wątków tożsamościowych i społecznych w nowych fragmentach ustawy zasadniczej powoduje, że mówić możemy o konserwatyzmie socjalnym, jako doktrynie dominującej we współczesnej Rosji. Model ten może być atrakcyjny w dalszym ciągu nie tylko dla samych Rosjan, ale również dla części obywateli innych krajów, w szczególności europejskich.

Opracowując go, rosyjska administracja – oczywiście – nie kierowała się ambicjami propagowania własnych rozwiązań ustrojowych za granicą, jak miało to miejsce w czasach ZSRR. Chcąc nie chcąc, stworzyła jednak alternatywę dla różnych wersji (neoliberalnej i neokonserwatywnej) pogrążającej się w kryzysie demokracji zachodniej. Socjalny konserwatyzm ewolucyjny – przez niektórych z uwagi na postać go symbolizującą zwany już putinizmem – w świecie wielobiegunowym może stanowić jedno ze źródeł refleksji nad wadami i zaletami naszego własnego systemu politycznego.

dr Mateusz Piskorski
fot. kremlin.ru
Myśl Polska, nr 29-30 (19-26.07.2020)
http://mysl-polska.pl

Komentarzy 10 do “Nowe ramy ustrojowe putinizmu”

 1. Yah said

  „Hibernacja” ……. jest jakimś rozwiązaniem, a przede wszystkim próba umknięcia błędu jaki popełnił Mikołaj II uruchamiając zmiany w Rosji, które ostatecznie doprowadziły do rewolucji, ze wszystkimi konsekwencjami.

 2. JARNO said

  określenie ‚putinizm’ uważam, że ma znaczenie pejoratywne i dlatego moim zdaniem, dr Piskorski popełnia swego rodzaju nadużycie intelektualne.
  Od kiedy Rosja była na celowniki ‚zachodu’? niektórzy sądzą, ze od czasow Iwana IV Grożnego i ten ‚trynd’ pozostal niezmienny do dzisiaj.
  FR a więc Putin jest na ‚celowniku’ – tak jak Chińska Republika Ludowa – jest na celowniku DEEP JEWISH STATE. Putin nadepnął na łapę Deep JEwish State kiedy ‚przekonał’ Jelcyna który był ‚agentem’ Deep JEwish State nie dość, że doprowadził do rozwalenia ZSRR (zgodnie z planem np. Brzezińskiego) ale doprowadził Rosję na skraj upadku -aby udał się na wytrzeźwienie i zrobił go premierem. Putinowi udało się uratować resztki i co więcej stara się odbudować swój kraj co Deep JEwish State nazywa-‚polityką neo-imperialną’ czyli PUTINIZMEM a gostek robi po prostu to co należy do każdego stojącego na czele PAŃSTWA>dba o interes i bezpieczeństwo obywateli państwa.
  Tak więc np. w ostatnim referedum poddał pod głosowanie hasło ‚w FR obowiązuje wyłącznie prawo uchwalone w FR’ a nie prawo DEEP JEWISH STATE. Stać go na arenie międzynarodowej bronić czy Syrii czy Wenezueli, czy Iranu przed Deep Jewish State.
  Putin wzorem Orbana wy….lił Sorosa z FR jak wypie….ił
  agencję EU>EED: european endownment for democracy.
  i tak można mnożyć przykłady.
  Jeżeli FR ma ‚putinizm’ to my mamy ‚kaczyzm’>BYCZO jest, nieprawdaż, dr Piskorski’?
  Masz Pan coś do zaproponowania>>DO IT -zaproponuj to Pan jak Putin dla FR>>Na razie jako ekspert ‚od nauk politycznych’ skupia się Pan tylko na warstwie ‚analitycznej’ w Rosji>nic dla Polski.
  Jedna sprawa: dr Piskorski – jak Rękas – ma swoje ‚korzenie’>’zza Buga’ i odnoszę wrażenie, że podskórna ‚rusofobia’ ma się całkiem dobrze i szczyty osiągnięć to dyskusje u CEPa Mossakowskiego ‚co robić’z udziałem mec. Wilka.
  Tak na marginesie, ta cholerna zaściankowatość – żeby nie powiedzieć wsiactwo intelektualne lokalsów – sprawia, że się nie zauważa>
  Europe Uncensored: An Online Warning Shot
  .https://www.strategic-culture.org/news/2020/07/14/europe-uncensored-an-online-warning-shot/
  konferencji> “Europe Uncensored” organized by The Foundation for a Civic Hungary, brought together the leaders of Slovenia (Janez Janša), Serbia (Aleksandar Vučić), Hungary (Viktor Orbán) with an MEP French moderator (François-Xavier Bellamy) to make what I would call a historic warning shot in a roughly hour long video premiere.””
  tak jak się nie widzi europejskich ruchów anty-NATO ‚rękami’ prof. Chossudowskiego >https://www.globalresearch.ca/ z Ukrainy
  czy publicystyki – szczególnie w okresie ‚corona-pandemia’ w USA> np. Rona Unz’a>
  https://www.unz.com/
  .
  Uprzejma prośba:
  dr. Piskorski >ciut więcej wysiłku i ODWAGI intelektualnej bo tego wymaga Polska-Polacy a jaką się kieruje mysl-polska.pl.
  PP Wielomskich stać na to to i Pana powinien się wykazywać.

 3. WI42 said

  @2 J
  „dr. Piskorski >ciut więcej wysiłku i ODWAGI intelektualnej”
  Po tym co przeszedł dr Piskorski przedstawienie przez niego swojej pozycji w sprawie Rosji tak jak robi już jest odwagą. Oczywiscie może Pan(i) potrafi i odważy się wypowiedzieć się jeszcze odważniej … chętnie zapoznamy się.

 4. Birton said

  ad 3
  antypolskie żydostwo polskojęzyczne wymęczyło Piskorskiego, a Kwietnia i Leppera zabiło

 5. revers said

  ale o co chodzi? Rosja sprzedana, za ostatniego cara Mikolaja to nie do pomyslenia.

  Putin to moze czescia administracji swojej rzadzic, ale juz sprzedanym koszernym kompaniom na 70 lat ziemii, wraz z ludzmi, nieruchomosciami, infrastruktura juz nie.

  przypomniec tylko ze kolej transyberyjska po Wladywostok nie bolszewicy zbudowali, ani Putin i jego kompanie lub koszernych kroliczkow.

 6. Boydar said

  A co przeszedł (3) ? Ma Pan pewność ? Bo ja mam pewność że Pan nie ma, powtarza jedynie Pan „doniesienia medialne”, nie neguję, że w dobrej wierze.

  Jakby nie patrzeć na zdrowie mu wyszło; […], opuścił ręce, i … wyszedł. Wreszcie znalazł czas, żeby Akwarium przeczytać. I chyba przeczytał, sądząc po różnicach w treści publikacji dzisiaj i kiedyś.

  Artykuł należy czytać od końca, wtedy robi się strawny.

  Powoływanie się na Dugina, niczym nie różni się od cytowania Peryskopa.

  Jaki ku’tas wmawiał mi niedawno tu na Gajówce, że poprawka o Bogu została odrzucona ???

  https://poland.mid.ru/web/polska_pl/konstytucja-federacji-rosyjskiej

  Art. 67 pkt. 2

  Federacja Rosyjska, zjednoczona tysiącletnią historią, chroniąc pamięć przodków, którzy przekazali nam ideały i wiarę w Boga, a także ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje ustanowioną przez historię jedność państwa

 7. Yah said

  Jeśli w Katasonow ma racje i CoVid jest tylko zasłona , wywołanego sztucznie , dla przejęcia własności ludzi, kryzysem, to jedyna nadzieja jest to, że Rosja ten sam CoVid wykorzystuje jako zasłonę dymną dla korzystnych dla Rosji zmian ustrojowych.

  Jak jest naprawdę, dowiemy się w przyszłości …. jak dożyjemy.

  Jak na razie rosyjskie media i politycy odgrywają swoje role w covidowym cyrku, tak samo dobrze , jeśli nie lepiej , niż ich „zachodni partnerzy”.

  Generalnie nasza sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Jak by na to nie patrzyć jesteśmy przeznaczeni do pozbawienia majątku, jeśli kto takowy posiada.
  Jak się zaszczepisz – w wyniku działania tzw. szczepionki, albo umrzesz, albo pozostaniesz bezpłodny. Majątek przejmują oni.
  Jak się nie zaszczepisz – system kar pozbawi cie majątku i wszelkich praw publicznych.

  Barany w przyłbicach w mediach i polityce liczą na to, że im majątek zostanie pozostawiony . W związku z tym starają się jak najlepiej odegrać rolę w covidowym spektaklu.

 8. JARNO said

  re.3: WI42
  Nietzsche powiedział:
  co cię nie zabije to cię umocni
  Ostatnio wysłuchalem dr Piskorskiego u CEPa Mossakowskiego,
  Mateusz Piskorski: PiS to partia bez reguł! Konstytucja Federacji Rosyjskiej – co wnoszą poprawki?>
  .https://www.youtube.com/watch?v=05PAlv2OT9Y
  i chodzi mi o fragment gdzie on (Piskorski) mówi, co ‚czeka’ Kamińskiego (tego od Min.Admin i Służb)>cieniasowate
  Kiedyś dr Piskorski był szefem byłej partii Razem czyli pretenduje do roli LIDERA bo teraz red. Engelgard go ‚przyjął’ do ENDECKIEJ mysl-polska.pl to niech założy PARTIĘ ‚narodową demokrację’ w haśle. Ma się cojones albo się ich nie ma. Bawienie się w ‚przesuwanie przecinka’ w ustawie-uchwale etc>..działania pozorne.
  Korzystając z zachęty do odważnego wypowiadania się!! Proszę bardzo i hasło na dziś, jutro::YANKEE GO HOME!!!!

  ———–
  Niech się Pan odwali również od Piskorskiego. Nie Pan będzie go zachęcał do odwagi i pokazania cojones.
  Admin

 9. revers said

  ad7

  licza ze pozyja dluzej jak Katasonow pisze otwarcie o lugobojstwie 6 mld ludzi globalnie.

  https://ruskline.ru/opp/2020/07/16/ya_vizhu_priznaki_gotovyawegosya_genocida

  Ma zostac tylko zloty miliard ludzi na planecie Ziemia, tzn 1 mln kasiatych i 999 mln. niewolnikow do obslugi miliona kasiatych.

 10. Wielka Kopa Tatry said

  I bardzo dobrze, miło się to czyta. Niech putinizm rozprzestrzenia się na cały świat 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=GYtZtZsxlUA

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: