Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polska pod żydowską okupacją – cz. III

Posted by Marucha w dniu 2010-11-04 (Czwartek)

Kłamstwa żydowskiej propagandy.

Na początek przytoczę dwa cytaty. Pierwszy z nich pochodzi z końca XIX wieku (ok. 1880 r) i jest autorstwa Johna Swintona, ówczesnego szefa personalnego New York Timesa:

W tym rozdziale historii świata, nie istnieje coś takiego jak niezależna amerykańska prasa. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie ośmieli się szczerze wygłosić swojej własnej opinii – nawet jeśli ktoś z was spróbuje to zrobić, może być z góry pewnym, że jego tekst nie ukaże się w druku. Płacą mi za powstrzymywanie się od wyrażania moich poglądów na łamach gazety, w której pracuję. Wam płacą mniej więcej tyle samo za robienie mniej więcej tego samego – jeśli ktoś z was okaże się na tyle naiwny, by napisać o tym, co myśli, będzie sobie musiał poszukać innej pracy. Gdybym ja pozwolił sobie na taką szczerość, straciłbym zajęcie przed upływem dwudziestu czterech godzin od publikacji. W interesie dziennikarza leży niszczenie prawdy, kłamanie w żywe oczy, perwersja, poniżanie, pełzanie u stóp Mammona i sprzedawanie własnego kraju i własnego narodu za kromkę chleba. Wy to wiecie i ja to wiem. Cóż to za szaleństwo – wznosić toast za niezależną prasę? Jesteśmy narzędziami, wasalami bogaczy zza kulis. Jesteśmy marionetkami: oni pociągają za sznurki, my tańczymy. Nasze talenty, nasze predyspozycje i nasze życia należą do innych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami.”

Ważne podkreślenia jest stwierdzenie Swintona, że dziennikarze w USA już w XIX wieku byli narzędziami, wasalami bogaczy zza kulis. Kim są bogacze zza kulis – jest oczywiste! To głównie żydowscy banksterzy. Ale z cytatu tego wynika, że odbiorcy przekazów medialnych w USA już wtedy oszukiwani i okłamywani byli przez medialne intelektualne prostytutki.

Drugi cytat jest współczesny. Są to słowa jednego z głównych reżyserów i animatorów ideologów NWO – Davida Rockefellera.

Jesteśmy wdzięczni wydawcom “Washington Post”, “New York Times”, “Time Magazine” i innym wielkim wydawnictwom, których menedżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy…”

W cytacie tym istotne jest to, że ten wpływowy żydowski ideolog NWO mówi o światowym rządzie. Ale równie ważne jest jego stwierdzenie o dochowaniu dyskrecji przez wpływowe media.

Pokazuje to, że medialne intelektualne prostytutki nadal pozostają na żołdzie bogaczy zza kulis.

Bodajże najważniejszym żydowskim narzędziem do podboju świata Gojów jest propaganda. To dzięki niej prawdziwe zamiary żydowskich ideologów NWO są przed społecznością świata ukrywane.

Propaganda ta ukrywa przed opinią publiczną żydowski model systemu bankowego i finansowego narzucony światu przez żydowskich banksterów. A model ten sprawia, że cały świat jest finansowo ograbiany przez żydowskich banksterskich cwaniaków.

Propaganda ta wycisza terrorystyczny i zbrodniczy charakter nielegalnego państwa Izraela, wyłudzonego na światowej opinii publicznej wyolbrzymionym przez propagandę żydowską tuż po wojnie holokaustem (z pominięciem wielu wstydliwych faktów żydowskiego w nim współudziału).

Propaganda ta nie informuje, że potomkami biblijnych Żydów są zarabizowani i zislamizowani na przestrzeni wieków Palestyńczycy. Propaganda ta ukrywa fakt, że dzisiejsi Żydzi są w większości potomkami niesemickich przodków, głównie Chazarów, którzy na przestrzeni tysiącleci przechodzili na judaizm, stając się żydami – czyli wyznawcami judaizmu. Ci żydowscy konwertyci nie mają absolutnie żadnych praw do Palestyny. Nie jest ona krajem ich przodków.

Propaganda w kontrolowanych przez Żydów mediach ukrywa zbrodnicze zamiary ideologów NWO. Nie informuje o już realizowanych planach ludobójstwa na skalę światową, określanych w mediach alternatywnych (nieżydowskich) często eufemistycznie mianem depopulacji (o 90 % światowej populacji ludzi) .

Propaganda milczy o masowym truciu ludzi chemtreilsem. Milczy o prawdziwej przyczynie wielu katastrof rzekomo naturalnych, a w rzeczywistości wywoływanych amerykańskim HAARP-em.

Natomiast ta sama propaganda nagłaśnia szwindle światowej, żydowskiej mafii spod znaku NWO jako rzeczywiste zagrożenia (świńska grypa, CO2 emitowany przez ludzi), zarabiając przy tym dodatkowo na Gojach miliardy.

Ta sama propaganda przedstawia USA jako światowego chorążego wolności, demokracji i pokoju.

O stanie zażydzenia USA propaganda ta nie piśnie ani słowem. O tym, że 11/9 to robota zażydzonej elity i władz USA propaganda ta nie informuje. A zbrodnicze agresje i okupacje, robione pod wyssanymi z palca pretekstami i na podstawie fabrykowanych przez wywiady zachodnie – głównie CIA – „dowodów”, ta sama propaganda przedstawia jako wojny wyzwoleńcze, sprawiedliwe i niosące dobrobyt i demokrację.

O tym, że NATO pod wodzą Pentagonu to żydowski kastet do bicia Gojów, z żydowskiej propagandy się nie dowiemy.

O tym, że Unia Europejska to wynalazek żydowski, propaganda nam nie powie. A przecież to ten sam Żyd Retinger był współzałożycielem Unii jak i założycielem kierowanej przez żydostwo grupy Bilderberga. Unia to etap na drodze do dyktatorskiego państwa światowego rządzonego przez samozwańczy Naród Wybrany. Goje będą w nim zachipowanym i totalnie kontrolowanym bydłem roboczym. Jedynie kolaborujący z żydostwem zdrajcy, nie-żydzi, szabas-goje, dostąpią zaszczytu bycia poganiaczami pozostałych Gojów.

A wszystko to zgodnie z biblijnym przekazem o zdobyciu Jerycha. Nierządnicę Rachab (i jej rodzinę), która udzieliła schronienia izraelickim szpiclom oszczędzono. A nawet jej nie obrabowano.

Media amerykańskie od XIX wieku kontrolowane są przez bogaczy zza kulis – czyli żydowską finansjerę. Inaczej przebiegały losy mediów europejskich. Przez długi okres XX wieku media Europy, także zachodniej, kierowane bądź przynajmniej infiltrowane były przez żydobolszewicką agenturę wpływu i jej usłużnych użytecznych idiotów. Zachwyty nad Marksem, Stalinem i postępowym żydobolszewickim komunizmem kolportowane były od Atlantyku po Ural (i dalej aż po Pacyfik).

Walka ideologiczna pomiędzy nową żydowską propagandą made in USA, a starą żydowską propagandą made in ZSRR zakończyła się klęską wyznawców Marksa.

W roku 1990 Władimir Kriuczkow, który w 1988 roku awansował na przewodniczącego KGB, bezradnie przyznał w rozkazie nr 107/OV, że na Zachodzie rezydentury „mają bardzo ograniczony dostęp do środków masowego przekazu

Prokomunistyczną agenturę wpływu wycięto w europejskich mediach. Zastąpiła ją agentura ideologów NWO. Także i w tzw. III RP.

O manipulacjach nowej agentury wpływu pisałem już kiedyś.

„Oto najważniejsze „techniki” manipulacji medialnej stosowane przez agenturę wpływu kontrolującą media w infiltrowanym przez nią kraju.

 • Całkowite przemilczanie ważnych spraw, o których społeczeństwo nie powinno – zdaniem mocodawców agentury wpływu – wiedzieć. Jako przykład można podać cenzurowanie informacji o dorocznych spotkaniach grupy Biderberga czy Komisji Trójstronnej. Miliony oglądaczy telewizorni i czytaczy gazet nie ma zielonego pojęcia o istnieniu tych niezwykle wpływowych, rzekomo  ”prywatnych” gremiów.
 • Wymyślanie faktów nieistniejących. Klasycznym przykładem jest wymyślenie przez USA domniemanego ataku na amerykański okręt w zatoce Tonkin, co dało USA protekst do przystąpienia do wojny w Wietnamie. Innym, niedawnym przykładem jest nagłaśnianie przez sterowane agenturą wpływu media nieistniejącej pandemii świńskiej grypy.
 • Ewidentne kłamstwa dotyczące faktycznie zaistniałych zdarzeń. Najbardziej znane przykłady to zamachy z 11/9, którymi obciążono koczujących w jaskiniach w Afganistanie muzułmanów, odwracając uwagę od rzeczywistych zamachowców – ekipy Busha. Albo też agresja na Irak, do której pretekst dały fabrykowane przez wywiady zachodnie, głównie CIA, „dowody” na broń chemiczną i biologiczną w Iraku. Agentura wpływu  w mediach na całym świecie udawała, że w fałszywki te wierzy i przekonywała społeczeństwa co do konieczności napaści na Irak.
 • „Odwracanie kota ogonem”. Bandycki napad wojsk Izraela na konwój humanitarny próbowano przedstawiać jako atak członków załóg konwoju humanitarnego na rzeczywistych napastników – komandosów izraelskich.
 • Naciągane komentarze. Przy okazji bandyckiego napadu na konwój podkreślano prawo Izraela do troski o własne bezpieczeństwo. O prawie członków konwoju i Palestyńczyków do tego samego „zapomniano”.
 • Natłok informacyjny. Jest to jedna z najważniejszych metod manipulacj. Odbiorcy zalewani są kakafonią doniesień, wśród których ogromna większość jest błacha i bez znaczenia. Ma to za zadanie wciśnięcie spraw ważnych w gąszcz spraw nieistotnych (aby ich nie zauważono) i odwracanie pierdołami uwagi od spraw ważniejszych.
 • Stosowanie nowomowy (przy wykorzystaniu m.in. programowania neurolingwinistycznego). Metodę tę, stosowaną z zamiłowaniem przez komunistów przejął Zachód. Nowomowa ma za zadanie wprowadzenie kompletnego zamętu pojęciowego. Jako przykład można podać urzędowe określenie GMO jako żywność genetycznie „modyfikowana” (zamiast genetycznie „manipulowana”). Wzmacniana jest ta manipulacja nowomową (a więc użycie określenia „modyfikacja” zamiast „manipulacja) manipulacją polegającą na nagłaśnianiu domniemanych „korzyści” z manipulowanej genetycznie żywności przy wyciszaniu i cenzurowaniu uzasadnionych obaw o jej daleko idącej szkodliwości. Inny przykład to nazywanie homoseksualizmu „orientacją” seksualną. Sympatycznie brzmiące słowo „orientacja” ma za zadanie ukrycie faktu, że homoseksualizm jest po prostu zboczeniem seksualnym.
 • Relatywizm epistemologiczny. Manipulacja ta polega na wsączaniu ludziom przekonania, że każda „prawda” jest jednakowo dobra i prawdziwa, a przez to równoprawna z innymi. Brednie i kłamstwa podnoszone są do rangi „prawdy inaczej„.
 • Relatywizm aksjologiczny. Manipulacja ta powoduje relatywizację dobra i zła. Wszystko można przedstawić jako „dobre inaczej„. „

Przykłady przytoczonych powyżej metod manipulowania Gojami widzimy w mediach w różnym natężeniu na codzień.

Manipulacje medialne dotyczące Unii.

Można wprawdzie uprawiać pod jej adresem tzw. konstruktywną krytykę, a więc krytykować tę czy inną decyzję, nadmiar biurokracji itp. Natomiast nie można poddawać w wątpliwość, że Unia jest największym osiągnięciem cywilizacji europejskiej, że jest postępowa, dobroczynna, zbawienna, i że jest jedyną drogą do świetlanej przyszłości ludzkości, a przynajmniej  Europejczyków (skąś to już znamy). Pod niebiosa wychwalane są np. tzw. fundusze unijne, które łaskawie Bruksela nam daje. Tego, że Bruksela oddaje jedynie nam nasze własne, wpłacone do unijnej kasy pieniądze, żydowskie media nie wspominają. Tak więc Unia oddaje nam część naszych własnych, wpłaconych przez polski barak do wspólnej kasy pieniędzy. Przy czym Unia narzuca nam jeszcze, na co te nasze własne pieniądze możemy wydać. Najczęściej są to inwestycje prestiżowe, drugorządne i z gospodarczego punktu widzenia bez znaczenia. Natomiast żydowska propaganda wycisza i szybciutko zapomina takie fakty jak to, że to ta sama żydowska Unia odpowiada za niszczony na jej polecenie polski przemysł stoczniowy i ciężki. Nie nagłaśniają też żydowskie media, że Unia miesza się nawet w takie pierdoły, jak wyposażenie kurników na wsi. Nawet w czasach ZSRR sowieckie politbiuro nie narzucało Polsce tylu i tak drobiazgowych nakazów i zakazów. Przy czym Sowieci (pomijając powojenny szaber trofiejnego przemysłu) nakazywali w Polsce zakłady, stocznie i huty budować, a nie je niszczyć.

Osobliwą w Polsce odmianą propagandy żydowskiej jest kultywowanie w ogłupianym społeczeństwie nastrojów antyrosyjskich. Jest to łatwe, bo nawet prosowiecka żydokomuna żywiła nas niechęcią do carskiej Rosji. W ten sposób komuchy chciały przciwstawić postępowego, światłego i rzekomo przyjaznego Polsce Wielkiego Brata – ZSRR antypolskiemu, zaborczemu caratowi.

Niemcom propaganda żydowska w Polsce odpuściła. Ogłosiła ich naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. A przecież już Mieszko I miał do czynienia z germańskim drangiem nach Ost. To z Niemców wywodzili się krzyżacy. Rozbiory Polski były sprawką wewnątrzniemiecką – pruskich Hohenzollernów, austriackich Habsburgów (poza II rozbiorem) i niemieckiej księżniczki pełniącej obowiązki rosyjskiej carycy – Sophii Friederiki Augusty zu Anhalt-Zerbst

Pieśń „Boże coś Polskę” w pierwotnej wersji miała końcówkę:

„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!“

Tym naszym królem był car Aleksander I.

Natomiast w „Rocie“ było – nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Niemcom wybaczyliśmy… Wszystko…

Jedną z najpowszechniej stosowanych u nas  manipulacji żydowskiej propagandy jest stawianie znaku równości:

bolszewizm=ZSRR=dzisiejsza Rosja.

Przemilcza przy tym uparcie żydowska propaganda, że bolszewizm był wymysłem Żydów i powinien być nazywany żydobolszewizmem. Narzuciło go żydostwo Rosji siłą i przemocą. Rosja zapłaciła największą daninę krwi.

Mimo to żydowscy propagandyści, a także żydowscy agenci pełniący funkcje polityczne, jak Kaczyński/Kalkstein czy Macierewicz/Singer żydowskie zbrodnie NKWD i Żydów Stalina i Berii zwalają na Rosjan. A przecież w Katyniu jeszcze przed wojną mordowano i grzebano Rosjan, a w tym rosyjskich popów. Nad nimi też szumią katyńskie brzozy…

Putinowi zarzuca się, że był podrzędnym oficerem KGB.

Prezydent USA Bush senior był dyrektorem (a nie tylko podrzędnym agentem) nie mniej zbrodniczej niż KGB instytucji – CIA. A jednak tego żydowska propaganda jemu nie wypomina.

Kolejną manipulacją medialną jest wmawianie Polakom ogromnych wpływów Rosji, Putina i rosyjskiej agentury w Polsce. W tej manipulacji celuje agenturalna PiS z Kaczyńskim/Kalksteinem i Macierewiczem/Singerem na czele. Straszą nas niedokonaną dekomunizacją przekonując, że to postkomunistyczna agentura odpowiada za wszystkie bolączki i niedociągnięcia w Polsce. Choć komuniści z Kwaśniewskim/Stolzmanem na czele to obecnie wierni pretorianie USA, Brukseli i Izraela.

Wszystkie proPiSowskie media, łącznie z internetem straszą nas ruską razwiedką i zimnym czekistą Putinem.

Tonu w tej medialnej manipulacji nadają media o. Rydzyka, Stanisław Michalkiewicz i setki jego epigonów. Od „Naszego (unego) Dziennika” poprzez „Niezależną” (od prawdy) i „Niepoprawnych” (wobec PO wyznawców kaczyzmu), po „Wirtualną (kaczo)Polonię” – wszędzie straszą nas ruskimi wpływami.

A przecież wmawianie nam, że w Polsce rządzi ruska razwiedka to oczywiste medialne, żydowskie kłamstwo. Odwracające uwagę od tego, że Polska jest okupowana przez żydostwo. Gdyby Putin i WSI miały choć cząstkę imputowanym im wpływów w Polsce, to mielibyśmy u nas tajne więzienia KGB a nie CIA. A i ścigani przez Rosję terroryści nie urządzaliby sobie w Warszawie ich antyrosyjskich szabatów.

Wie o tym Stanisław Michalkiewicz. Wie, że w polsce rządzi żydowska agentura. Nawet przyznał to w jednym z jego felietonów:

„Aleksander Smolar jest jednym z najbardziej wpływowych w Polsce, a może nawet w Środkowej Europie cadyków. Od roku 1990 jest prezesem Fundacji Batorego, będącej elementem systemu agentur wpływu Jerzego Sorosa i w ogóle – lobby żydowskiego, przy pomocy których, pod pozorem filantropii, penetruje kraje Europy Środkowej. Za stosunkowo niewielkie pieniądze (Instytut Społeczeństwa Otwartego dał w tym roku 1 674 330 euro na działalność Fundacji, 740 454 USD na program Wschód-Wschód i 320 tys. USD na program przeciwdziałania uzależnieniom, Fundacja Forda dała 10 mln USD na fundusz wieczysty Fundacji, a za pośrednictwem Trust for Civil Society Fundacja Forda i Instytut Społeczeństwa Otwartego dały 600 tys. dolarów na „działania strażnicze”, czyli monitorowanie tubylczych mężyków stanu, żeby skakali z gałęzi na gałąź w nakazanym rytmie i 450 tys. dolarów na program „Masz Głos”), „literaturę dźwiga się w górę, goły poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki panegiryki”, a w zamian, oprócz oczywiście wspomnianych panegiryków, żydowskie lobby ma do dyspozycji nie tylko informacje z pierwszej ręki, ale również – stada autorytetów moralnych, wyjące lub cmokające unisono na każde skinienie. Czegóż chcieć więcej?”

No właśnie – czegóż chcieć więcej?

Odpowiadam.

Należy chcieć całej prawdy! Od A do Z. Podanej w sposób przystępny i zrozumiały.

O fundacji aferzysty i filantropa Sorosa pisano już wiele. O polskiej politycznej agenturze meldującej się u niego posłusznie na wykładach i dyskusjach też.

Fakty te zna p. Michalkiewicz. A jednak z uporem maniaka wmawia on jego czytaczom, że o prawie wszystkim decyduje u nas zimny czekista Putin, razwiedka i WSI – i w tym miejscu pan Stasiu puszcza oczko do czytaczy i dodaje – której nie ma.

Także jego teza, jakoby Rosja do spółki z Niemcami niepodzielnie rządziła w Polsce jest żydowskim propagandowym wymysłem. Wprawdzie Niemcy mają chrapkę na Ziemie Odzyskane, ale są oni sami jedynie wykonawcami poleceń stojących nad nimi starszych i mądrzejszych. Merkel wypromowana została przez Bilderbergowców i żydowskie media w Niemczech. Dokąd posłusznie wypełnia ona nakazy płynące z gabinetów żydowskich liderów NWO, dotąd będzie ważnym ich europejskim szabas-gojem. Niemcom zapewne też przypadnie rola kapo przyszłej europejskiej prowincji światowego, żydowskiego państwa. Są do tego predysponowani ich mentalnością – ślepe posłuszeństwo wobec zwierzchności oraz talent narzucania pruskiego rygoru i dyscypliny poddanym.

O tym wszystkim popularny publicysta Michalkiewicz wie. Mimo to celowo zmyśla, kłamie i odwraca on uwagę czytaczy od stanu faktycznego. Ciekawi mnie, czy za jego artykuły ma on płacone w euro, w dolarach, czy w nowych szeklach izraelskich.

Całkowicie opanowane są u nas przez żydowską agenturę wpływu media publiczne, a więc telewizornia i radio. Tak samo jest z odmóżdżającą siecią telewizorni komercyjnych. Prasa, a zwłaszcza główne gazety – jak GW czy „Rzeczpospolita” to kolejny filar żydowskiej propagandy. Różnią się one wprawdzie programowo i ideologicznie , ale o to właśnie chodzi. Sprawiając wrażenie przeciwstawnych, docierają wspólnie do większego grona czytaczy. Ale w sprawach fundamentalnych kłamią z nut tak samo, odwracając uwagę ich sympatyków od spraw najważniejszych.

Oddzielnym problemem jest imperium medialne o. Rydzyka. W przeszłości było o wiele lepsze i rzetelniejsze. Obecnie jest niestety inaczej. Nadal TV Trwam i RM mają dobre i pożądane audycje. Ale w medialnym nagłaśnianiu i uwiarygadnianiu szwindli o zasięgu globalnym – a więc oszustwa ze świńską grypą i rzekomo grożącą nam z naszej własnej winy katastrofą klimatyczną media o. Rydzyka w niczym nie różniły się od żydowskiej publicznej TV czy michnikowskiej GW.

A w przerabianiu żydowskiego sayana i grabarza suwerenności, Lecha Kaczyńskiego na Patriotę Tysiąclecia media rebe Rydzyka wysunęły się na pierwsze miejsce w polskim, okupowanym przez żydostwo, baraku Unii.

Poliszynel

PS. ponieważ w tekście wymieniłem z imienia i nazwiska żydowskich agentów, podpisuję się także imieniem i nazwiskiem.

Andrzej Szubert

http://poliszynel.wordpress.com/2010/10/29/polska-pod-zydowska-okupacja czesc-iii/#more-4410

Komentarze 44 do “Polska pod żydowską okupacją – cz. III”

 1. j said

  Szanowny Panie Andrzeju! Lubie Pana, lubie panskie felietony i lubie panskie ostre spojrzenie na wiekszosc polskich spraw ale… przestanze Pan juz pie.rzyc na temat Stanislawa Michalkiewicza! Co wie a czego nie wie i co pisze a czego nie pisze. Jakim prawem chce Pan dyktowac Stanislawowi Michalkiewiczowi co ma pisac a czego ma nie pisac? Zreszta madrej glowie dosc po slowie. A jak nie umie Pan lub sie Panu nie chce z glowa czytac felietony red. Michalkiewicza to prosze ich po prostu nie czytac. Poza tym mysle, ze gdyby Pan mial odrobine dobrej woli znalazlby Pan w tych fielietonach wszystko to o czym i Pan tak glosno pisze. Ani on dla Pana ani Pan dla niego nie jestescie rywalami!
  Poza tym Panie Andrzeju prosze nie udawac, ze nie widzi Pan jaka plame daje obecnie rzad Putina w sprawie smolenskiego sledztwa. A nie pisze Pan o tym najmniejszego najmniejszego felietoniku. Oooooo! Dlaczegooooooo? Juz nie mowie, ze rzad Putina zachowuja sie naprawde arogancko ale do tego tak mataczy jak nie przymierzajac najlepsza filia Mossadu 🙂
  Kogo kryja? Jakie interesy chca zalatwic kryjac ewentualnych zamachowcow? Czort ich wie! No sam Pan widzi – kazdy orze jak moze i gra tak by wyjsc na swoje. Zreszta Pan wyjdzie na swoje nie tykajac ani red. Michalkiewicza ani ojca Rydzyka. I tak bedzie najlepiej, prosze mi wierzyc!
  Pozdrawiam

 2. Z bibuły said

  Czy Żydzi marzą o podpalaniu i niszczeniu także polskich kościołów? Może już wkrótce zafundują nam to w naszym kraju.

  ::::::::::::::::::::::::::::::
  Żydowscy osadnicy spalili kościół w Zachodniej Jerozolimie
  Aktualizacja: 2010-11-4 3:05 pm

  W piątek 29 października stuletni dwupiętrowy kościół został podpalony przez prawicowych żydowskich osadników, którzy wybili szyby kościoła i wrzucili do środka koktajle Mołotowa. Zniszczenie kościoła jest poważne, zostało całkowicie spalone całe pierwsze piętro budynku.

  Kościół był już atakowany wcześniej. Został on zaatakowany i spalony w 1982 r. przez grupę żydowską a następnie odbudowany.

  Kościół został wzniesiony w Jerozolimie w 1897 r. i był siedzibą Palestyńskiego Kolegium Biblijnego do 1947 r., kiedy to parafianie zostali wypchnięci przez uzbrojone żydowskie gangi podczas przemocy towarzyszącej powstaniu państwa Izrael.

  Chrześcijanie stanowią 2% populacji zarówno Izraela jak i Terytoriów Palestyńskich – liczba ta oscylowała wokół 15%, lecz wielu chrześcijan z Ziemi Świętej emigrowało ze względu na trudne warunki pod izraelską okupacją i dyskryminację ze strony państwa Izrael. Wcześniej niszczono również inne kościoły czy ich własność – szereg kościołów zostało zniszczonych podczas Drugiej Intifady, która rozpoczęła się w 2000 r., a wiele więcej zostało zniszczonych przez izraelskie siły podczas wojen w 1948 i 1967 r. W 2006 r. izraelska para usiłowała podłożyć bombę zapalającą pod starożytny kościół w Nazarecie, mieście, w którym według wierzeń chrześcijan 2000 lat temu żył Jezus Chrystus. Sąd izraelski, który zajmował się sprawą, nie uznał pary winną żadnych zarzutów.

  Głowa zaatakowanego w piątek kościoła, Zachariah al-Mashriqi, powiedział reporterom, że atak na kościół był jasną próbą sprowokowania Palestyńczyków, by zareagowali w gniewie. Wezwał palestyńskich chrześcijan, by odpowiedzieli na atak z cnotą i cierpliwością.

  Al-Mashriqi wezwał rząd izraelski do odpowiedzialnego działania i potępienia ataku, oraz do przeprowadzenia śledztwa co do sprawców i faktycznego wniesienia oskarżenia w tej sprawie. Poprosił rząd izraelski o ochronę miejsc świętych w Jerozolimie, jako że miejsca te poddawane są nasilającym się atakom ze strony izraelskich osadników.

  Atak ekstremistycznych żydowskich osadników na kościół w zachodniej części okupowanej Jerozolimy potępił w sobotę Hamas, obarczając odpowiedzialnością za tak „haniebny” czyn izraelskie władze okupacyjne.

  Palestyński ruch oporu stwierdził w oświadczeniu, że zbrodnia przypomina „rasistowską politykę” izraelskich władz okupacyjnych, która jest wroga niebiańskim religiom, oraz projekt judaizacji Jerozolimy.

  Żydowski atak na kościół potępił również Iran. „Islamiska Republika Iranu uważa niedawną prowokacyjną akcję syjonistów, którzy zbezcześcili historyczny kościół w okupowanym al-Quds, za kolejny przykład nieposzanowania niebiańskich religii i ich świętości przez syjonistyczny reżim [Izraela]. Wielokrotnie bezczeszcząc miejsca kultu muzułmańskiego i chrześcijańskiego, szczególnie Meczet al-Aqsa, syjonistyczny reżim pokazał, że nie szanuje Boskich Religii i ich wyznawców” – powiedział w niedzielę rzecznik ministra spraw zagranicznych Iranu Ramin Mehmanparast.

  Mehmanparast wezwał społeczność międzynarodową do potępienia niedawnej akcji Izraela i powzięcia natychmiastowych środków celem zatrzymania podobnych bezczeszczeń.
  Bibula.com

 3. Darek T. said

  Cytat:
  „Osobliwą w Polsce odmianą propagandy żydowskiej jest kultywowanie w ogłupianym społeczeństwie nastrojów antyrosyjskich. Jest to łatwe, bo nawet prosowiecka żydokomuna żywiła nas niechęcią do carskiej Rosji. W ten sposób komuchy chciały przeciwstawić postępowego, światłego i rzekomo przyjaznego Polsce Wielkiego Brata – ZSRR antypolskiemu, zaborczemu caratowi.

  W zestawieniu z #1-J :
  Juz nie mowie, ze rzad Putina zachowuja sie naprawde arogancko ale do tego tak mataczy jak nie przymierzajac najlepsza filia Mossadu

  Nie powinien pozostawiać wielu złudzeń.

 4. Bloew said

  Prosto w Ślepia , Kundlizm znów wygrał , autor – Henryk Pająk .

  I wszystko jasne …

 5. poliszynel said

  Na miejscu Putina postępowałbym tak samo.
  Po pierwsze – jak ma on udowodnić, że celowo zostawione ślady przez rzeczywistych zamachowców nie są śladami FSB? Jeśli powie, że to ślady CIA i Mossadu, to kto w to uwierzy? A żydowska propaganda tylko czeka na potwierdzenie przez Moskwę, że Smoleńsk to był zamach. Wtedy przerobią Bogu ducha winnego Putina na zbrodniarza na miarę Stalina.
  Po drugie – czy Pan na miejscu Putina dawałby się stawiać na baczność jakiemuś żydowskiemu ideologowi PiS Macierewiczowi/Singerowi i jemu podobnym? Bo ja nigdy!!!
  Niech sobie żydowska agentura wrzeszczy i szczuje. Putin ma ich w nosie, ignoruje ich – i dobrze robi!
  Co do Michalkiewicza – napisałem wyraźnie, że świadomie okłamuje czytaczy strasząc ich ruską razwiedką rzekomo rządzącą Polską. A od tej razwiedki na kilometr czuć czosnkiem. Michalkiewicz wie, że łże, ale łże dalej.
  Rebe Rydzyk natomiast żydowskiego sayana przerabia na męczennika, bohatera narodowego i prezydenta tysiąclecia. Co widać na Trwam gołym okiem.
  Ano i kogo ja tykam, to pozwoli Pan/Pani, że sam będę decydować!
  Różnica między mną a Panem/Panią jest taka, że jak ja kogoś „tykam” , to podpisuję się imieniem i nazwiskiem.

 6. Zerohero said

  http://www.nacjonalista.pl/2010/11/04/zydowscy-osadnicy-spalili-kosciol-w-zachodniej-jerozolimie.html

  Tekst pod rozwagę osób sluchających BYDLAKÓW wmawiających polskim gojom, że Izrael to jakieś „przedmurze” w arabskiej dziczy. Jeden z takich BYDLAKÓW, koncesjonowany „antysemita”, udziela się w RM.

 7. Zerohero said

  o, nie zauważyłem, ze ktos juz ta informacje wkleił.

  @1. Zgadzam się. Napisać raz wyraźnie i starczy. Nie ma sensu sprowadzać tematu do osoby Michalkiewicza. Warto spojrzeć na Ziemię z wysoka. Z orbity. Widać tam pana SM? Po co te trzeciorzędne podgryzanie? Skupmy sie na temacie, na meritum. Poza tym SM aż taki fatalny nie jest. Być może Andrzej Szubert pokładał w nim za duże nadzieje i stąd ta niechęć. Ma prawo do innego sporzenia. Jest wolny rynek idei, internet dla każdego. Ktos poczyta SM, ktoś Szuberta i sam sobie wyrobi zdanie. Podpowiem, że opanowanie SM przemawia na jego korzyść, a pan Szubert skupiając się na SM niechcący podnosi rangę tego felietonisty.

  Panie Andrzeju. proponuję tez nie powielać w nieskończoność tych samych felietownów ale różnie opakowanych. Artykułów w których pada „zażydzone usa”, „zażydzone nato” widziałem już kilka. Upust emocji? Szkoda czasu.

 8. j said

  @ Poliszynel
  Panie Andrzeju! Jasne, ze Putin nie powinien sie skladac w scyzoryk przed Macierewiczem, ktory jest przebierancem a nie patriota polskim za jakiego sie podaje. I ktory wcale nie dazy do odkrycia prawdy ale do pograzenia Rosjan. Nie w tym rzecz. Chodzi mi o zwykla ludzka przyzwoitosc a nie o ujawnianie jakichs niezwyklych tajemnic godzacych w rzad rosyjski. Chodzi mi o to minimum prawdy i to minimum uczciwosci wobec zmarlych Polakow i wobec polskiego spoleczenstwa. Ja wiem, ze Putinowi glupio bylo pokazywac to nieszczesne lotnisko, ktore bardziej przypomina burdel niz prawdziwe lotnisko. No ale swiat je zobaczyl… Ja wiem, ze glupio byloby sie tez przyznac, ze jakies obce byc moze zupelnie nierosyjskie sluzby „urzedowaly” na tym lotnisku przed, w czasie i po katastrofie. Swiat i tak spekuluje…
  Po co te wszystkie przekrety z przetrzymywaniem czarnych skrzynek, ktore powinny wrocic do Polski. Po co grubymi nicmi szyte falszowanie stenogamow czy sekcji zwlok? No pytam po co?
  To wlasnie daje najlepsza pozywke dla wszystkich macierewiczopodobnych i innych rusofobow.

  @ Darek T

  Smiac mi sie chce, bo jesli dobrze zrozumialam – w panskich oczach jestem wlasnie ofiara nagonki na Rosjan. Hehehe!
  Wie Pan co, jesli tak – to panska uwaga bardzo przypomona zydowskie ujadanie i nazywanie antysemita kazdego kto skrytykuje Izrael.

 9. Zerohero said

  @5

  Osobiście nie wierzę w zamach. Było jak z CASA i kilkoma podobnymi. Polska armia jest po prostu w ruinie, a piloci nie umieją latać. Ile będziemy się jeszcze oszukiwać.

  Natomiast Putin nie jest taki mistrzu skoro nie potrafi tego śledztwa „sprzedać” malkontentom. Podkłada się. Może „proruski” Tusk i Komorowski to prowokatorzy? Taka ostentacyjna uległość wobec Rosji w śledztwie by dać wodę na młyn tych od tropienia partii ruskiej. Czepili się gazu i smoleńska jak rzepy. Mądry Putin takiego prezentu by nie przyjął i ostentacyjnie ogłosił międzynarodowe śledztwo.

 10. chemtrail said

  Witam

  Ciekawy artykuł. Na szcycie ekologicznym w oficjalnie przyznano stosowanie chemrails i ponoc …zabroniono: http://www.globalnaswiadomosc.com/chemtrailsdowodyzbrodn.htm

  Kategoria: Chemtrails
  Autor: GlobalnaSwiadomosc

  Tylko ludzie o bardzo zlej woli albo głupcy mogą jeszcze zaprzeczać istnieniu geoinżynierii, w zakresie tworzenia „persistant contrails”, albo jak kto woli „chemtrails”. ONZ miało by uchwalić ustawę zakazującą stosowania tego, co nie istnieje ? Zakazali, ponieważ technologia ta okazała się być bardzo szkodliwa dla środowisku naturalnego, w tym dla człowieka. Angielski parlament miałby szczegółowo raportować „science fiction” ? Dowody na istnienie chemtrails i na ich szkodliwość są nie do podważenia !

  Ci co zezwolili na rozpylanie środków chemicznych nad naszymi głowami, bez naszej wiedzy i zgody, popełnili zbrodnię przeciwko swojemu narodowi.

  Skala skażenia nie jest nikomu znana, ale jego skutki zaczynają już być odczuwalne. W celu ochrony naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci, powinniśmy żądać ujawnienia wszelkich informacji na ww. temat, przeprowadzenia niezależnych badań i analiz oraz ukarania winnych tej zbrodni. Spieszmy się bo czas nagli…

  UCHWAŁA ONZ

  W zeszłym tygodniu, rada ONZ złożona z przedstawicieli 193 państw, na konwencji „Zachowania bio-różnorodności” w Nagoya, w Japonii, ustaliła moratorium na działania geoinżynieryjne, w zakresie rozpylanie cząstek w atmosferze, które to działania w ramach walki z globalnym ociepleniem, miały za zadanie pochłanianie CO2 oraz odbijanie w kosmos promieni słonecznych (promienie ultrafioletowe).

  Inaczej mówiąc na posiedzeniu ONZ, w którym uczestniczyło polskie przedstawicielstwo, polskiego rządu, uchwalono zakaz rozpylania związków do atmosfery, tworzących przez naukowców zwany „persistant contrail”, a co my nazywamy „Chemtrail”.

  Uchwałę tą podjęto w 2 lata po uchwaleniu moratorium na podobne działania na powierzchni oceanów, które doprowadziły do dużych skażeń w głębiach oceanów. Także rozpylanie związków chemicznych do atmosfery okazało się bardzo szkodliwe w skutkach dla środowiska biologicznego na ziemi i mało skuteczne w walce z bądź co bądź wyimaginowanym wrogiem, przyczyniającym się rzekomo do globalnego ocieplenia – CO2 (dwutlenkiem węgla).

  DOWODY

  Na międzynarodowym sympozjum w Ghent, w Belgii Ghent (28-30 maj 2010), zebrani tam naukowcy oświadczyli, iż program geoinżynieryjny w zakresie rozpylania związków chemicznych do atmosfery jest już od lat w pełni operacyjny i ma on już swoją 60 letnią historię (link).

  W naszym artykule „Zjawisko chemtrails nie jest teorią …” (link) opublikowaliśmy oficjalne raporty naukowców amerykańskich z roku 1997, opisujące w detalach technologie, zastosowanie i niskie koszty masowego rozpylania środków chemicznych do wyższych partii atmosfery. Naukowcy ci doradzali natychmiastowe wdrożenie tych technologii do walki z globalnym ociepleniem.
  Angielski parlament, a dokładnie to jego „Komitet ds. Nauki i Technologii” sporządził podobne raporty, z tym że opisują one nie tyle plany co konkretnie podjęte już działania.

  W sekcji 27 raportu czytamy:
  „Since 1977, cloud seeding and environmental techniques have been subject to international regulation. In 1977 countries agreed to the “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques” (ENMOD). The treaty, as well as forbidding the use of environmental modification techniques in hostile circumstances, supported the use of weather modification forpeaceful purposes. A re-confirmation of the ENMOD principles occurred at the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro.59 Dr Lee pointed out that most techniques covered by the ENMOD treaty were “quite speculative”—for example, causing earthquakes or tsunamis which was far beyond the capacity of current technology—but that cloud seeding was a technology that
  was often used.”

  Ściągnij raport: Report_HOC_221.pdf
  Tylko powyższy tekst mówi już o będącej w częstym użyciu technologii „tworzenia chmur” !

  Polecamy przeczytanie całego raportu, który nawet najbardziej zajadłym niedowiarkom nie pozostawia żadnego miejsca na zwątpienie. W swojej uchwale, ze względu na ogólnoświatowy zakres tego typu działań geoinżynieryjnych, ONZ nakazało angielskiemu parlamentowi zaprzestanie kontroli i prac nad tym tematem oraz pozostawienie tego w gestii ONZ.

  Czego nam jeszcze trzeba ? Powyższy raport opisuje ze szczegółami zjawisko, które już od dłuższego czasu widzimy nad naszymi głowami. ONZ orzekło o wysokiej szkodliwości tych działań na środowisko biologiczne, więc w tym i na człowieka. Jesteśmy od dłuższego czasu truci. Nikt się nas nie pytał o zdanie i zgodę. Nikt nie przedstawił nam rzetelnych badań i analiz.

  Czy nikogo nie obchodzi już nasze życie i zdrowie ? Nawet nas samych ?

  Nasz rząd nie mógł nie wiedzieć o tych działaniach. To przecież jego przedstawiciele dopiero co podpisali się pod ww. moratorium ONZ.

  Powinniśmy zażądać przeprowadzenia jawnego dochodzenia w tej sprawie (pod nadzorem publicznym) oraz żądać ukarania winnych tej zbrodni.

  Zdradzieccy politycy i kłamliwe media już wystarczająco długo nas oszukiwali. Dość tego !

  Nie czekajmy aż będzie za późno !

  http://www.youtube.com/user/obserwuj

 11. j said

  @ Zerohero

  Ja tez dlugo i uparcie optowalam za nieszczesliwym wypadkiem. Hmmm, teraz juz taka pewna nie jestem. Nadal jednak, moze naiwnie, uwazam, ze Putinowi ta katastrofa byla potrzebna jak psu piata noga. A sposob obrony jaki wybral – no coz pewnie zagralo zaskoczenie, potem panika tu panika, a na koncu pewno jacys jego durnowaci doradcy. Wiem, ze latwo sie mowi ale… gdyby zachowal zimna krew i tak jak Pan sugeruje, ze stoickim spokojem powiedzial, ze ta sprawa mu smierdzi z daleka i dlatego zada natychmiastowej wspolpracy miedzynarodowych ekspertow z ekspertami rosyjskimi i polskimi. To by dopiero byla klasa, no nie?
  Ale co ja tu o klasie i o autorytecie – ja to nawet w oczach moch psow i kotow ich nie mam 🙂
  A swoja droga wkurzyl mnie i Putin i Miedwiediew, ze tak skrewili z rakietami obronnymi dla Iranu. Eh, zycie…..
  Dobranoc wszystkim

 12. Art said

  Mój alfabet:
  POliszynel,
  PL,
  Marucha,
  Tusk,
  Putin,
  Komorowski,
  Pieronek,
  Filozof,
  Schetyna,
  Publi Kot,
  Rostkowska?!
  Migalski,
  Kaczmarek,
  POdszyć to wszystko żydem i wyjdzie,że honor jest tani jak barszcz.Mówię oczywiście o polskim honorze.
  Za wszelką ceną odwrócić uwagę głuptaków.Może się uda?A jeśli się nie uda?
  Np.sprowokować pustą dyskusję dla POznania „przeciwnika!

 13. Bogdan said

  Szanowny Panie Autorze,
  Ostanimi czasy wszystkie Panskie wypowiedzi sa „na kursie na sciezce” jak ten tam samolot. Jak sie to dla samolotu skonczylo to Pan wie – a wnioski?
  Usilowanie wywarcia wrazenia, ze ob. Putin to taki tam byly (mily) i niewazny oficer KGB, moze Pan oszczedzic – bo to nie jest smieszne. Czy w KGB awansuje sie za nic? Znane „przyklady” prac ob. Putina to szkola w Bieslanie, czy inny Teatr Wielki, a ile innych nieznanych?
  Kto rzadzi w Polsce? Nie wiem, ale wiem gdzie sa „czarne skrzynki”, wiem gdzie jest samolot, wiem co moga a co nie moga archeolodzy w Smolensku, wiem cos o umowie gazowej, i mozna by tak dalej.
  Sugestie typu, ze w Rosji obce wywiady (czytaj MOSAD) robia co chca, kiedy chca i gdzie chca to nastepny przyklad Panskiego „objektywizmu” i realnej wiedzy o swiecie, nie legend.

 14. Bogdan said

  Do admina,
  To ostanie zdjecie (na lewo) z ta pania nie calkiem ubrana, o figurze pnia drzewa dopelnia krzyz do gory nogami.
  Czy to moze taki komplet, ktory Panowie ostatnio polubili?
  Czy tez znowu ten MOSAD?
  I jak zwykle nie oczekuje pochwal.

 15. Andrej said

  A Kalkstein to co panie Art, jak możesz pominąć Kalksteina, taki portal Onet.pl kilka razy dziennie przypomina nam o nim i jego bandzie w swych serwisach informacyjnych.

 16. Darek T. said

  Należałoby jednak co jakiś czas przypominać internautom że Putin to nie Rosjanie, zaś Kaczyński to nie Polacy. Chciejstwo i analiza wydarzeń przez pryzmat medialnych nowinek prowadzić może jedynie do pomieszania faktów z manipulacjami. Mamy w następstwie takich fuzji efekty w postaci np. opinii #J

 17. lekarz said

  Zapraszam na portal :
  http://www.pg.home.pl

  Nie bardzo lubimy tego typu ogłoszenia, które – od biedy – pasowały by do innych tematów, jakie tu nieraz poruszamy – admin

 18. Kibic said

  tym jak powstaje « informacja i dezinformacja »

  List otwarty do p.Profesora Miroslawa Dakowskiego.

  Motto:

  « W matematyce – jesli ktos znajdzie nowe podejscie do jakiegokolwiek problemu, to inny matematyk moze twierdzic, ze on znalazl jeszcze lepsze, jeszcze wspanialsze. Ale w szachach, jesli ktos twierdzi, ze gra lepiej ode mnie – moge dac mu mata ».

  Emanuel Lasker (1868 – 1941)

  Zacny Panie Profesorze,

  Na dosc znanej stronie:

  ________________________________________________________________________________

  Wirtualna Polonia
  “-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”
  ________________________________________________________________________________

  Znalazlem Panski artykul, ktory mnie zainteresowal:

  Katastrofa pod Smoleńskiem oczami fizyka
  http://wirtualnapolonia.com/2010/10/31/katastrofa-pod-smolenskiem-oczami-fizyka/

  Blogpress: Dlaczego postanowił Pan zabrać głos w sprawie katastrofy?

  Mirosław Dakowski: Bo śledztwo oficjalne zostało oddane podejrzanym. Bo są dowody, że oni mataczą i niszczą dowody istotne w sprawie. Bo dużo sensownych i ważnych uwag blogerów oraz rodzin ofiar nie jest uwzględniane przez tutejszą prokuraturę, gdyż… nie zostały im oficjalnie przesłane. A ludzie, szczególnie eksperci, boją się, co po potwornym zamordowaniu d-ra Wróbla (miał brać udział w analizach „Raportu MAK”, czy jak ten raport zwać) nie dziwi. Kilku ze znanych mi ekspertów wycofało się z chęci bycia świadkiem czy ekspertem (…mam chorą teściową, wybacz)…

  Panie Profesorze,

  Pozwole sobie wyrazic przypuszczenie, ze « neutralnosc » i « obiektywnosc »

  tej strony jest Panu znana. To, ze usuwaja autorow, ktorzy maja smialosc wytykania elementarnych bledow i bzdur, ktore Oni publikuja.

  Wspominam o ich cenzurze aby zwrocic Panu uwage, ze sam fakt pojawienia sie Panskiego tekstu u tak « obiektywnych » ludzi musi wywolac dosc jednoznaczne skojarzenia…

  Nastepnie udalem sie na Panska strone.

  Strona Mirosława Dakowskiego

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2504&Itemid=108

  Prawa zachowania fizyki a oficjalna dezinformacja

  W trakcie przyziemiania

  „Pytanie zasadnicze jest tylko jedno: dlaczego maszyna na autopilocie, z systemem nawigacji tej klasy znajdowała się – zanim do czegokolwiek doszło – 70 do 100 metrów poniżej prawidłowej wysokości. I z boku”

  M. Dakowski

  W sytuacji, gdy szczegółowa wiedza o parametrach końca lotu Tu-154M jest zarezerwowana wyłącznie dla strony rosyjskiej, wszystkie rejestratory tych danych są zagarnięte przez stronę podejrzaną, nawet oryginał t.zw. „trzeciej skrzynki” został im przekazany, nam pozostaje potężna broń – korzystanie z niezmiennych i nie dających się zafałszować praw logiki oraz praw natury, czyli „praw zachowania” fizyki. Nie wystarczą one do zrozumienia, co się tam stało. Pozwalają jednak wykluczyć wersje anty-fizyczne, anty-logiczne. Oto jedna z prób ich wykorzystania.

  Panie Profesorze,

  Zarzuca Pan innym dezinformacje. Tymczasem panskie zapytanie oparte jest na oszukanczej sugestii!!

  Jakiej klasy system nawigacji?!?

  Ten na lotnisku wykluczal zgode na ladowanie. Ten w samolocie (po czesci rosyjski, po czesci amerykanski) sam – bez wspolpracy z odpowiednio wyposazona wieza (!!) byl malo warty.Na ilu lotniskach na swiecie samoloty ( i jakie samoloty???) moga ladowac podczas mgly.

  Gdy jest mgla, jak w Smolensku 10 kwietnia 2010, wiekszosc lotnisk w Europie (Bruksela, Londyn, Paryz) jest zamknieta.

  Pisze Pan Profesor « maszyna na autopilocie »…

  Do licha…toz o tym pisano, ze instrukcja obslugi TU 154 zabrania glebokiego podchodzenia do ladowania na autopilocie. Auto- pilot winien zostac wylaczony jeszcze przed zejsciem na wysokosc 120m!!

  To, ze tego nie zrobiono obciaza zaloge i dowodce.

  Byli z boku…

  Radar w Smolensku nie pozwala na precyzyjne okreslenie polozenia samolotu.

  Przy tamtejszej procedurze ladowania koniecznie trzeba widziec pas. Wowczas maly ruch reka pilota wystarcza…

  Ba…zlamano procedury, obnizono sie NIC NIE WIDZAC !

  Zacytuje Panskie tezy:

  Wyjaśnienie: Tam, gdzie analiza procesów jest trudna z powodu małej ilości danych, np. ukrywanych przez naturę, osiągnięcia poznawcze opierają się przede wszystkim na uwzględnianiu podstawowych praw zachowania. Dotyczy to tak np. zderzeń ciężkich jąder (a więc struktur w rzeczywistości bardzo skomplikowanych), jak i – na drugim końcu w skali wielkości – oddziaływań czarnych dziur czy zderzeń galaktyk. Może więc i „pośrodku skali” czegoś się tym sposobem dowiemy

  I. „Pół beczki”

  II. Prosty model

  III. Inne uwagi; „na ścieżce i na kursie”

  7) Kilkakrotne powtórzenie przez kontrolerów z „wieży kontrolnej” lotniska Siewiernyj, iż samolot jest „na ścieżce i na kursie” wskazuje na świadomy udział tych osób, może podszywających się pod „kontrolerów”, w utrzymywaniu załogi i szczególnie pilota na błędniej, katastrofalnej trajektorii. Takie pozorne „przesunięcie” płatowca i jego skutki możliwe są jedynie przy równoczesnym zaistnieniu trzech czynników: nagła mgła, meaconing oraz zapewnienie ze strony załogi „wieży kontrolnej”, że samolot jest „na kursie i na ścieżce”.

  Panie Profesorze,

  To, ze rutynowe zdanie « na kursie i na sciezce » ma nieco inny sens, zaleznie od lotniska, samolotu i ich wyposazen w urzadzenia nawigacyjne juz sobie wyjasnilismy.

  Pan Profesor szczegolny nacisk kladzie na probe teoretycznego zbudowania modelu/wzoru matematycznego odnosnie mozliwych skutkow/konsekwencji.

  Obraca sie Pan Profesor w przestrzeni teorii i wyobrazni.

  Tymczasem historia katastrof lotniczych uczy nas, ze kazde zdarzenie jest inne. Malo kiedy realne efekty sa zgodne z teoretycznymi obliczeniami czy nawet symulacjami (!).

  To normale: kazda maszyna ma swoj wiek i swa historie. Nie zapominajmy, ze zespalanie wielu elementow (poszycie) nadal odbywa sie przy zastosowaniu mlotka i nitow…

  Odsylam do lektury opisow katastrof (ich wiekszosci) lotniczych:

  http://www.1001crash.com/index-page-accueil-lg-1.html

  http://www.aviationexplorer.com/airline_accidents.htm

  http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-09-22/crash-du-mont-sainte-odile-la-responsabilite-civile-d-airbus-ne-sera-pas-reexaminee/920/0/379350

  http://dlapilota.pl/obrazy/edmund-klich-przewodniczacy-komisji-badania-wypadkow-lotniczych

  Z naleznym szacunkiem,

  Krzysztof Pytel

  z Reims, 1.11.2010

 19. Mam pytanie do Państwa, czy ktoś wie dlaczego strona p. Iwo Pogonowskiego nie funkcjonuje w pełni?
  Otwiera się jedynie strona tytułowa, ale nie ma dostępu wcześniejszych artykułów. Obawiam się czy przypadkiem nie nastąpił kolejny atak hakerski, jak to było z Aferami Prawa i Radio Pomost.

 20. Darek T. said

  Afery prawa działają z końcówką .eu

 21. JO said

  …co my Polacy mozemy – nic publicznie wymoc nie mozemy. Mozemy jedynie i to jedynie zgidzic sie na takie czy inne zycie, na modernistyczne zycie lyb Katolickie zycie. Rzadzacy moga nas tylko zabic – zmusic nas do nieczego nie moga. Kazdy „frajer” idacy za „moda” modernistyczna i tak powoli daje siebie zabic…. wiec jaki mamy wybor? Potezny – robic co oni chca lub przestac to co oni chca i zyc jak Bog tego chce a Sw KKatolicki uczy.

 22. Bogdan said

  Widze ze zmiany w zdjeciach juz wprowadzone (Panowie wybacza ale nie bede dziekowal), a komentarze czekaja ma mo(de)racje, jak zwykle zreszta.

 23. Shakespear said

  „W tym rozdziale historii świata, nie istnieje coś takiego jak niezależna amerykańska prasa. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie ośmieli się szczerze wygłosić swojej własnej opinii – nawet jeśli ktoś z was spróbuje to zrobić, może być z góry pewnym, że jego tekst nie ukaże się w druku.

  W tej chwili jest kontrowersaj na wlasnie ten temat. Okazuje sie ze magazyn Adbusters w Kanadzie osmial sie porownac getto Warszawskie w czasie wojny do getta w Gazie. Slowo „antysemityzm” wyskoczylo i sa domagania by usunac magazyn.

  http://www.commondreams.org/further/2010/11/04-0

  Komentarze sa ciekawe bo pokazuja ze ludzie sie orientuja co sie tutaj dzieje !!!

  A jak „Polskie obozy zaglady” sa drukowane w New York Times to ……. Cisza !!!!

 24. aga said

  ad.7
  Przykro mi ale nie zgadzam się,trzeba pisac o tym popularnym felietoniście z bardzo niestety- dobrym piórem. Michalkiewicz to groźny typ.Bo inteligentny.Może i cudzą inteligencją ,jak większość masonów.Ale jednak.Wielu porądnych Polakow się na niego nabiera.
  „antysemita koncesjonowany”a katolik i Tradycjonalista to z niego cienki; mozna było ocenić na promocji ksiązki o abp. Lefebvre.

 25. Marucha said

  Re 22, 14:
  Nie wiem, o jakie „zmiany w zdjęciach” chodzi Panu Bogdanowi. Zdjęcia (a właściwie jedno zdjęcie) jest takie, jakie było. Żadnej niekompletnie ubranej Pani nie zauważyłem, a powinienem, jako autor witryny.

 26. Art said

  @19
  Po otwarciu strony Pana Pogonowskiego należy kliknąć ponownie na adres,który tam widnieje.Strona otworzy się.

 27. Maria_B said

  Tragedia osób, którym wmówiono, że homoseksualizm jest wrodzony i nie da się z tym nic zrobić jest straszna.

  Dlatego właśnie bardzo ważne jest odkręcanie mitów dotyczących homoseksualizmu.

  Zapraszam tutaj po rzetgelne informacje:
  http://www.homoseksualizm.edu.pl/

 28. j said

  @ Darek T

  „Należałoby jednak co jakiś czas przypominać internautom że Putin to nie Rosjanie, zaś Kaczyński to nie Polacy. Chciejstwo i analiza wydarzeń przez pryzmat medialnych nowinek prowadzić może jedynie do pomieszania faktów z manipulacjami. Mamy w następstwie takich fuzji efekty w postaci np. opinii #J”

  To wielkie szczescie, ze ktos wreszcie otworzyl mi oczy 🙂 🙂

 29. Zerohero said

  @j w 11

  Zamachu nie wykluczam, po prostu obstawiam katastrofę.

  Strona Rosyjska i „nasz” rząd nie postępują jasno – to widać. Jednak ci co wyliczają argumenty za zamachem imają się metod tak nikczemnych i są tak zaślepeini, że po prostu przestalem w końcu analizować ich „argumenty”. Może w powodzi tych argumentów trafi się coś prawdziwego. Może. Szkoda tylko, że GP, RM, ND i pisowscy blogerzy od samego początku poszli na ilość. Sporą część argumentów wyciągali na siłę, nie raz ordynarnie kłamali jak z tym telefonem BORowca, uciekali w spekulacje nt. wzajemnie wykluczjących się przyczyn. Zdecydowana większość tych od Smoleńska bezwarunkowo popierała Gruzję, Ukrainę – co czasem wymagało ordynarnego kłamania, np. gdy Ukraina kradła gaz, u nas to przedstawiono jako bezsensowne zakrecanie kurka przez Putina.

  Raz skłamał, bedzie kłamać dalej.

  Większość sekciarzy smoleńskich lansuje tezę o lezeniu Polski w rosyjskiej strefie wpływów co jest zupełnie sprzeczne z obserwacjami (prywatyzacje, NATO, UE, USA). Z braku dowodów uciekają się oni do niczym niepopartych tez nt. wszechwładzy rosyjskiej „razwiedki”.

  Po prostu mam już dość tego kociołka. Byle bajzel, byle opóźnienie, oni przedstawiaja jako „dowód” spisku. Doszło już do tego, że wg. zwolenników zamachu, prezydent był bezwolnym narzędziem niezdolnym do ustalenia daty podrozy i składu delegacji.

  Na mnie nie działa nachalność, natarczywość, ilość. Jeden, dwa mocne argumenty i bym złapał trop. Żadne: „samoloty tak się nie rozpadają” bo ja sobie pare katastrof obejrzałem i owszem. Czasem w podobnych warunkach się tak rozpadaja. Żadne generatory mgły, HAARP, działa magnetyczne – jeśli poza spekulacją nie ma przesłanki. Żadne argumenty w stylu: a czemu? a czemu nie!

  Poza tym nie ma żadnego sensownego motywu poza „czynieniem zła”, „zemstą” itp. Ja wiem, ze wg. niektórych „źli” potrafią np. zaatakować USA tylko dla hecy, ale to nie jest świat realny ale propagandy. W realnym swiecie działania cechuje motyw.

 30. Zerohero said

  Co do Michalkiewicza.

  Nie zgadzam się z nim:

  – w kwestii ceł – cały UPR zachowuje się tak jakby nie było manipulacjami walutą, dumpingu i wojen ekonomicznych
  – baz USA – baza obcego państwa to okupacja tak czy siak, a tarcza antyrakietowa to eskalacja zbrojeń. Nie jest tez prawda, zę USA beda bronic swojej bazy za wszelką cenę.
  – partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Normalna współpraca, której nie można tak prymitywnie podciągać pod realia 1939. A z resztą co za ślepota i manipulacja. Ci „partnerzy” nie raz brali się za łby. Podobne partnerstwo cechuje USA i Niemcy.
  – poparcia dla JKM, który roszeczke błaznuje

  agent, „koncesjonowany”?

  nie wykluczam. Jednak gdyby tak każdego z kim się nie zgadzamy określać agentem, to wpadamy w paranoję.

  Człowiek może być po prostu naiwny, głupi. On albo…ja.

 31. j said

  Dla relaksu proponuje przeczytac ponizszego newsa:

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wielki-powrot-rosji-moskwa-stawia-warunki,1,3772901,wiadomosc.html

  Dobre, nie?!

  W tej calej hipokryzji ze wszystkich stron – ZAL AFGANCZYKOW!

 32. Bogdan said

  Szanowny Panie Gospodarzu,
  Zostanmy przy faktach:
  – ja nie wiem wszystkiego, ale/jak i Pan nie wie wszystkiego,
  – Admin nic nie poprawil w mojich wpisach, a jak Pan wie cokolwiek tu napisze to idzie toto przez mo(de)racje.
  – Zdjecia sa juz inne.
  Takie fakty.

 33. Bogdan said

  Do Pana „Kibic” wpis # 18.
  Cytat:
  „To, ze rutynowe zdanie « na kursie i na sciezce » ma nieco inny sens, zaleznie od lotniska, samolotu i ich wyposazen w urzadzenia nawigacyjne juz sobie wyjasnilismy”, koniec cytatu.
  Czy byly Pan tak dobry i wskazal mi gdzie i jakie jest to wyjasnienie tego <> i co to naprawde, Panskim zdaniem znaczy.
  Przepraszam, ale nie widze tego wyjasnienia w wpisie # 18.
  PS.
  Trudno mi sie powstrzymac, i musze sie Pana zapytac czy wynik np. 2 + 5 = 7, rowiez ma nieco inny sens, zaleznie od lotniska, samolotu i ich wyposazen w urzadzenia nawigacyjne? Cytat Pan poznaje.

 34. Marucha said

  Re 32:
  Z całym naciskiem powtarzam, że żadnych zdjęć nie pozamieniałem (a zwłaszcza jakichś półgołych niewiast) – i mam nadzieję, że potwierdzą to inni goście gajówki. Ma Pan przywidzenia.

 35. j said

  Moze Pan Bogdan zobaczyl te zdjecia w ekspozycji Flickr Photos po lewej stronie? One rzeczywiscie sie ciagle zmieniaja. Moze wlasnie tam bylo cos trefnego? No bo gdzie indziej? To nie Gajowy robi i wystawia te zdjecia. Pretensje nalezy kierowac do Flickr Photos 🙂
  Milego weekendu wszystkim zycze

 36. Bogdan said

  35.j powiedział/a
  2010-11-06 (sobota) @ 13:32:02
  Moze Pan Bogdan zobaczyl te zdjecia w ekspozycji Flickr Photos po lewej stronie? One rzeczywiscie sie ciagle zmieniaja.

  I to jest o dokladnie o czym pisalem – Flickr Photo.
  Nie, Pan Gospodarz nie wastawil niczego.

  Dziwne, bowiem napisał Pan:

  Do admina,
  To ostanie zdjecie (na lewo) z ta pania nie calkiem ubrana, o figurze pnia drzewa dopelnia krzyz do gory nogami.
  Czy to moze taki komplet, ktory Panowie ostatnio polubili?
  Czy tez znowu ten MOSAD?

  Nie padło wcale stwierdzenie, iż chodzi o Flickr Photo.

 37. Marucha said

  Bardzo możliwe, że o to Panu Bogdanowi chodziło. Należy wyraźnie odróżniać zdjęcia zamieszczane w artykułach od zdjęć umieszczanych przez Flickr, co ułatwia wyraźna rubryka: Flickr Photos, z anglojęzycznym tytułem.
  Flickr to jeden z najlepszych portali poświęconych fotografii. Owszem, zamieszcza zdjęcia pań lekko ubranych, ale nigdy nie zauważyłem, by wykraczał poza granice dobrego smaku.

 38. lena said

  Zydzi zwrocili sie do Stalina o zakup ziemi na Krymie
  tuz po upadku Powstania Warszawskiego.
  Dlaczego nie wczesniej…

 39. j said

  @ Aga – 24

  Tak sobie mysle kochana Pani Ago, ze na swiecie nie ma ani ludzi idealnych ani takich, ktorzy by sie nam wszystkim podobali
  No coz, takie zycie 🙂
  Nawet Roman Dmowski nie ustrzegl sie plotek na temat swoich kontaktow z masoneria a nawet o zgrozo! – podejrzen, ze byl masonem. A gdyby nawet byl 😦 … moj Boze, czy bylby przez to gorszym patriota? Czy przestalby byc dobrym Polakiem? Dlaczego odmawia Pani prawa bycia dobrymi Polakami i wspanialymi patriotami ludziom, ktorzy sa np. ateistami, posoborowymi katolikami lub w odosobniionych przypadkach Polakami wyznania mojzeszowego?? Przeciez historia zna bardzo wiele takich przypadkow. I my znamy je wspolczesnie. Nie chce mi sie wyliczac ale jak Pani sie uprze, dlaczego nie? 🙂

  A teraz prosze sobie wyobrazic co by sie stalo ze wspolczesna Rosja gdyby Rosjanie sie zaparli i powiedzieli, ze nie chca pulkownika KGB na prezydenta? Nie chca, bo przez dlugie lata byli mordowani i ciemiezeni przez to wlasnie KGB gdzie zdobyl on zapewne nie na darmo szlify pulkownika. Czyzby premier Putin dostal sie tam bez swojej zgody i wiedzy jak nasi Tajni Wspolpracownicy? Sama Pani widzi groteskowosc sytuacji…I przewrotnosc przeznaczenia…. Czyz Putin wydaje sie Pani az tak krysztalowa postacia, ze zasluzyl na bycie prezydentem? A czy na jego bezpardonowa walke o pozycje Rosji w swiecie tez patrzy Pani przez pryzmat bestialskiego KGB? Ot paradoksy zycia 🙂 A my z taka pewnoscia siebie ferujemy wyroki i przyklejamy etykietki… 🙂
  Dlatego prosze sie dwa razy zastanowic nim chwyci Pani za bat przeciw S. Michalkiewiczowi czy ojcu Rydzykowi. Moze nawet nie zaszkodzi zastanowic sie i ze trzy razy 🙂
  Dzis czytam w prasie francuskiej, ze Putin byl dla Rosji jak general de Gaule dla Francji. I niewiele sie myla Francuzi, prawda?
  Nie szukajmy i nie rozdymajmy wad i potkniec naszych wielkich i nieprzecietnych rodakow. Patrzmy na ich dziela i szanujmy ich! Tworza bowiem dla nas i dla naszych dzieci i dla naszych wnukow.

  Pozdrawiam serdecznie

  PS. Na koniec jeszcze jedno, zeby sie nam zupelnie w glowach nie poprzewracalo: „czlowiek strzela, Pan Bog kule nosi”

 40. Marucha said

  Pani J miła,
  Nie wyobrażam sobie dobrego Polaka będącego masonem.

 41. PL said

  Ad 36, 37;
  Uczestnik Bogdan pomylił zdjęcia należące do artykułu i zamieszczone przez gajowego, ze zdjęciami z zewnątrz – i nie chce się przyznać.

 42. j said

  Panie Gajowy! Tak na serio to i ja tez nie bardzo sobie wyobrazam ale tak sobie tylko teoretyzowalam na temat Bogu ducha winnego Romana Dmowskiego. Bo … jak Pan wie przypadki chodza po ludziach a „dobrego to nawet karczma nie zepsuje a zlego kosciol nie naprawi”, prawda? 🙂 Pytanie tylko czy ludzie, ktorzy dawniej byli wchlaniani przez masonerie byli swiadomi jej szatanskiego pietna? Chyba jednak nie wszyscy.
  Byl za to wtedy KK, ktory masonerie ostro pietnowal wiec niektorzy przynajmniej sie bali masonerii. Dzis wiemy duzo wiecej na temat masonerii i co z tego? Obecny KK bratajac sie z masoneria banalizuje jej szkodliwa dzialalnosc.
  I prosze zobaczyc w internecie ile W Polsce tych roznych Klubow Rotary i innych. Praktycznie w kazdym miescie sa. I co mozna na to poradzic?

 43. Bogdan said

  Czy Pani/Pan „PL” rozumie co znaczy „na lewo” (od wpisu)?
  A gdybym sie tak byl tak wtedy pomylil, to Pan Admin na 105% by mnie upomnial.
  A, i jeszcze to hurtem przyznaje sie do wszystkiego – wpisz „PL” co ci sie chce.

 44. PL said

  I „PL”, i „J”, i nawet gajowy zrozumieli p. Bogdana jednoznacznie. Nigdzie nie pisał o „Flickr” (no proszę, niech zacytuje!), a za to przypisał wstawianie jakichś zdjęć adminowi.
  I o czym tu dalej międlić.

Sorry, the comment form is closed at this time.