Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Na krawędzi grobu – syjonizm: plany i metody

Posted by Marucha w dniu 2012-08-14 (Wtorek)

At the edge of the grave – Zionism: plans and methods
http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan_Kalashnik/Zionism_Plans_and_Methods_En.htm
Tłumaczenie Ola Gordon

(Jest to prawdopodobnie jeden z najstraszniejszych tekstów, jakie można przeczytać. Nawet Adolf Hitler w porównaniu z tym wygląda na świętego.)

Wstęp

To przemówienie [list wysłany do gazety] Menachema Mendla Schneersona, rabina Chabad Lubawicz, opublikował dziennik z Wołogdy – “Slawianin” N-4 (32) w 2001 roku w Rosji.
Po publikacji sąd nie mógł oskarżyć redaktora naczelnego, W F Popowa, pod wymyślonymi zarzutami z Art. 282, ponieważ posłużył się on faktami, i broniło go kilku rosyjskich naukowców, m.in. akademik J K Begunow i doktor prawa O G Korotajew.

Przemówienie to wygłosił ten czciciel diabła w 1994 roku. Jest dużo dyskusji odnośnie jego prawdziwości, tak jak kiedyś spierano sie o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezsporny jest fakt, że prawie wszystkie cele, wyłożone przez Schneersona, już zrealizowano.

Główne ostrze walki skierujemy na Słowian

1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (i wszystkimi Słowianami – czerwono-brązowymi) jest tajna wiedza. Główne ostrze walki skierujemy na Słowian, z wyjątkiem renegatów, “ożenionych” z Żydami wspólnymi interesami. Co prawda, wszyscy ci “ożenieni z nami” zostaną usunięci z naszego społeczeństwa, kiedy już wykorzystamy ich do naszych celów.

Słowianie, podobnie jak Rosjanie, są najbardziej niesubordynowanymi narodami świata. Niesubordynowani – ponieważ na skutek ich możliwości mentalnych i intelektualnych, przekazywanych przez wiele pokoleń przodków, genów które nie są podatne na zmiany,.
Słowian i Rosjan można zniszczyć, ale nigdy nie można ich podbić. To dlatego to nasienie jest przedmiotem likwidacji, ale najpierw chodzi o zmniejszenie ich liczby.

2. Nasza metoda podboju nie będzie w ogóle wojskowa, lecz ideologiczna i ekonomiczna, z wykorzystaniem struktur władzy, uzbrojonej w najnowocześniejszy typ broni do fizycznego tłumienia buntu, z jeszcze większą brutalnością, niż to zrobiono w 1993 roku przy wystrzelaniu Najwyższego Sowietu Rosji.

Najpierw rozczłonkujemy narody słowiańskie – dziel i podbijaj.

Po pierwsze, podzielimy narody słowiańskie (z 300 milionów połowę stanowią Rosjanie) na małe kraje o słabych i luźnych związkach. W tym celu spróbujemy ustawić te kraje przeciwko sobie. Pogrążymy je w wojnach domowych wzajemnego zniszczenia. Ukrainiec będzie myślał, że walczy z ekspansjonistyczną Rosją i o swoją niezależność, i będzie wierzył, że w końcu dostał swoją wolność, podczas gdy zostanie całkowicie pokonany przez nas.

To samo będą myśleć Rosjanie, jakby bronili własnych interesów o powrót ich ziem, “nielegalnie” im odebranych itd.

To wszystko zrobimy pod pozorami różnych walk o suwerenność, o ich ideały narodowe, ale żadnej ze stron nie pozwolimy na samookreślenie oparte o wartości i tradycje narodowe.

W tej wojnie głupców, słowiańskie stado kretynów będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów chaosu.

W tej wojnie głupców osłabimy słowiańskie bydło i wzmocnimy siebie, głównych dyrygentów tego całego buntu, udając że stoimy z boku i nie tylko nie uczestniczymy w krwawych wydarzeniach, ale nawet nie bierzemy w nich udziału.

Najbardziej niebezpiecznym słowem stanie sie “antysemita”. Wyraz “Żyd” będzie wymawiany szeptem. Ponadto będziemy pod całkowitą ochroną. W świadomości słowiańskiego profana (niewtajemniczeni) zainstalujemy takie myślenie, żeby najstraszniejszym wyrazem był “antysemita”.

Tak bardzo ich wystraszymy, że z żadnej żydowskiej głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani masowo, niszczeni w tysiącach.
Kilkoma sprawami sądowymi (takimi jak proces antysemity Ostaszwili, i później jego zniszczenie) i innymi metodami (radio, telewizja – przerażające filmy, takie jak zemsta szpiegów izraelskiego Mosadu za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że z głowy Żyda nie spadnie nawet jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, niszczeni w tysiącach – na granicach, gdzie Żydzi nie służą w siłach pokojowych, aktami terroryzmu, i kryminalnymi i profesjonalnymi zabójstwami. [takimi aktami terrorystycznymi jak w szkole w Bieslanie, który pochłonął setki ofiar, w moskiewskim metrze itp.]

Ci głupi Słowianie nie rozumieją tego, że najgorszymi faszystami są ci, którzy nigdy nie mówią tego głośno.

3. Głupia słowiańska grupa etniczna nie zdaje sobie sprawy z tego, że najgorszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie nawet nie mówią tego głośno, a zamiast tego, organizują to wszystko rzekomo zgodnie z najbardziej demokratycznymi standardami (takimi jak wybory prezydenckie w marcu).

Wręcz przeciwnie, z wyrazu “faszysta” zrobimy brudny wyraz. Każdy komu przykleimy tę łatkę będzie przerażony.

Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silnym. Slogan “internacjonalizm” jest przeżytkiem i już nie działa jak wcześniej, zastąpimy go “uniwersalnymi wartościami ludzkimi”, oznaczającymi to samo.

Te ruchy nacjonalistyczne, które próbują wyprowadzić swoje narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem. Nie pozwolimy na pojawienie się ani jednego pojedynczego nacjonalisty, a te ruchy nacjonalistyczne, które chcą wyprowadzić ludzi spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem, jak zrobiono w Gruzji, Armenii i Serbii.

Zapewnimy pełny rozkwit naszego nacjonalizmu – żydowskiego superfaszyzmu.

Zamiast tego, zapewnimy pełny sukces naszemu nacjonalizmowi – syjonizmowi, a bardziej precyzyjnie: żydowskiemu faszyzmowi, który w swojej tajemniczości i potędze jest superfaszyzmem.

Z ONZ zrobimy broń dla naszych celów przejęcia kontroli nad “wszystkimi królestwami i narodami”.

To nie na darmo Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1975 roku przyjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej rażącą “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale z powodu naszego marszu triumfalnego przez planetę w roku 1992, rezolucję uchylono. Z tego ciała międzynarodowego zrobiliśmy broń naszych aspiracji żeby przejąć włądzę nad “wszystkimi królestwami i państwami”.

Narody słowiańskie pozbawimy elity narodowej.

4. Duże narody słowiańskie pozbawimy elity narodowej, która jest tym co określa rozwój i postęp kraju. I w końcu cały bieg historii. Żeby to zrobić, obniżymy poziom ich edukacji – w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, a w drugiej połowie będziemy sie kształcić my. Wpuścimy tam Ormian, Czeczenów, Romów i innych. Będziemy tak działać, żeby zapewnić, by w rządach słowiańskich krajów było tak mało tubylczych osób, jak to możliwe, zastępują je naszą elitą żydowską.

Z masmediów stopniowo będziemy wypychać osoby o poglądach narodowych.

Z masmediów – radia, telewizji, prasy, sztuki, literatury, teatru i kina, w końcu stopniowo będziemy wypychać pracowników narodowych i zastępować ich naszymi, lub w skrajnych przypadkach, kosmopolitycznymi.

Dokonamy humanizacji edukacji, w wyniku której wszystkie dyscypliny wiążące się ze strukturyzacją procesu myślowego lewej i prawej półkuli mózgu zostaną zmniejszone i zmienione
а) Język i literatura
b) Fizyka i matematyka.

Stadu dostarczymy nasz własny osąd historii, i pokażemy, że cała historia ludzkości prowadziła do uznania wybranej przez boga rasy jako panów całego świata.

Nie da się nic powiedzieć w kwestii historii. Bydłu damy takie spojrzenie na historię, żeby pokazać mu, iż cała ewolucja ludzka szła w kierunku uznania wybranego przez boga narodu Żydów, by byli panami całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam bałałajkowy patriotyzm i pijane łzy. Tutaj naszym celem jest zastąpienie czerwono-brązowej elity naszą.
W tych krajach nie pozwolimy na rozwój nauki. Ośrodek naukowy (Akademia Nauk) będzie składać się z naszych ludzi. Nie pozwolimy na żaden przemysł wysokiej technologii, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu, który zawężymy do produkcji podstawowych rzeczy przez ograniczony kontyngent niewolników, produkujących dla nas surowców.
Wśród obywateli jest tam wielu inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Dla nich stworzymy takie warunki przetrwania (żadnej pracy, wysoki czynsz, ceny za narzędzia, transport), że sami będą uciekać, tak jak teraz Rosjanie uciekają z krajów WNP, do dalekich wiosek na północy, gdzie będą myśleć będzie łatwiej żyć, co w rzeczywistości będzie także oszustwem.

Zepsuj młodzież i zrób z niej zboczeńców, a zdobędziesz naród, takie jest nasze motto. Społeczeństwo pozbawimy młodych ludzi, upodlimy je seksem, muzyką rockową, przemocą, alkoholem, paleniem, narkotykami, tzn. pozbawimy społeczeństwo przyszłości.

Uderzymy w rodzinę, zniszczymy ją, zmniejszymy rozrodczość.

Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I musiał wykonywać wyjątkowo trudną robotę – palić, strzelać, grzebać miliony itp. Pozostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej: nie będzie żadnych śladów. Zmniejszmy rozrodczość co najmniej o połowę – i zniszczymy 2-3 miliony Rosjan w ciągu jednego roku bez żadnego wysiłku fizycznego. Nie ma potrzeby na piece, amunicję, groby. I nie ma żadnych śladów.
Nie urodzony – nie ma winnego.

Stworzymy lepsze warunki życiowe dla kryminalistów, niż dla pracującego bydła, z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, po to żeby zwiększyć liczbę mordów, rabunków i niestabilność. Amnestia będzie dotyczyć tylko złodziei i morderców, krótko mówiąc, wszystkich oprócz skazanych z artykułu o “podżeganiu do nienawiści etnicznej”, który zastąpi istniejące prawo dotyczące antysemityzmu.

Wśród ludzi zasiejemy strach. Strach o życie, które nie będzie nic warte. Będziemy rządzić strachem.

Już 85 procent kontynentu na Oceanie Arktycznym jest w naszych rękach

5. Te wspaniałe cele będziemy realizować w kilku etapach. Już 85% kontynentu na Oceanie Arktycznym jest w naszych rękach (opinia publiczna jeszcze o tym nie wie), dzięki mylącym umowom niewyjaśnionym narodowi, kontrakty podpisano za Gorbaczowa i Jelcyna.
W celu dokonania oszustwa ogłosimy republikę armeńską w Kubaniu*, a potem, po wypędzeniu Kozaków, zrobimy z niej Chazarię – Izrael. Już na południowych terytoriach Rosji mieszka pół miliona Ormian – to nasz przyczółek.
* http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba%C5%84_%28kraina%29

Pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają siłę i są gotowi do walki między sobą . Ale tam nadal funkcjonuje organizacja – prawosławne duchowieństwo. Tam wyślemy członków naszego żydowskiego duchowieństwa, którzy maja pozwolenie od Talmudu dokonywania rytuałów w innych religiach, zachowując swoją wiarę – judaizm.
A wszystkich innych przekupimy i zepsujemy. Tych którzy się nie poddadzą – zniszczymy. Rosjanie już nie maja żadnej bardziej lub mniej zorganizowanych struktur, i bydło nie zjednoczy się by je ustanowić, gdyż rosyjskie bydło już stało się pijackie i zdegradowane, i nie jest w stanie niczego zbudować.

Odetniemy Rosjan od Wschodu Wielkim Łukiem Wschodnim. Wszystkich zamieszkujących w górskich regionach wypędzimy tam gdzie powinni żyć – wysoko w górach. Jednocześnie odetniemy Rosjan od Wschodu Wielkim Łukiem Wschodnim.

Zostanie utworzona konfederacja wolnych ludzi “Itil-Ural”, która odetnie Ural i Syberię od środkowej Rosji (Komi, Komi-Perm republika Udmurdii, wielki Tatarstan, Baszkortostan i Niemiecka Republika Wołgi utworzona przez tajne porozumienie z Niemcami). I wtedy łuk będzie biegł przez dolną Kałmucję, Dagiestan, Azerbejdżan, i będzie zamknięta z Turcją. A poza Uralem – wszystko jest łatwiejsze: Suweren, rzekomo wyzwolony spod jarzma Rosji, Sacha Czukotka, Buriacja. . .

I tam stworzymy taką nie do zniesienia sytuację, że mniejszości poproszą “społeczeństwo zachodnie” o ochronę przed krwawymi kolonizatorami rosyjskimi.

Podczas gdy w ubiegłym stuleciu Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę, to w XXI wieku kupią całą Syberię. Będzie to obszar Syberii między Jenisejem na zachodzie, oceanem Arktycznym na północy, Pacyfikiem na wschodzie, i granicą z Chinami, Mongolią i Koreą Północną na południu.

Te obszary są dwa razy większe nić same Stany Zjednoczone. Akr ziemi [4.040 m. kw.] będzie można kupić za $1.000. Za całą Syberię będziemy musieli zapłacić $3 tryliony w ciągu 20 lat. Roczna spłata będzie wynosić $200 milionów, połowa której pójdzie na zakup towarów w USA.

Syberyjczycy nie będą mogli nic zrobić żeby uniknąć faktu, że będą musieli ulec jakimś zagranicznym wpływom, a Stany Zjednoczone wyglądają lepiej, niż ich azjatyccy sąsiedzi. W końcu z Władywostoku jest bliżej do Los Angeles niż do Moskwy. . .

6. Dla wszystkich tych najważniejszych dla nas działań, pod pozorem “transformacji demokratycznej” słowiańskiemu bydłu damy monarchię. Każda będzie miała marionetkowego prezydenta. I więcej blasku, hałasu i pompy! Monarchizm jest dobry po to, żeby cała energia mas poszła w gwizdek.To odwróci uwagę od naszej tajnej i aktywnej pracy budowania społeczeństwa w sposób, który jest potrzebny nam.

Prezydent jest zasłoną, rzekomo wybieraną przez cały naród.

Prezydent jest zasłoną, jakby był wybierany powszechnie (i sfałszujemy procedury wyborcze, żeby wszystko wydawało się legalne), w wyniku czego będziemy kontrolować wszystkie niezbędne procesy. Prezydent będzie posiadał nieograniczoną władzę. Poprzez rearanżację na wyższych stanowiskach struktury władzy, na jej szczyty szef będzie mianował naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, FSB i wszystkie rodzaje sił specjalnych będą bezpośrednio podległe prezydentowi. A to znaczy – nam.

Podbój wszystkich narodów i królestw, i ich podległość naszym super-ludziom, wybranym przez boga Izraela. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki podłączone do rąk prezydenta. I my będziemy za nie pociągać w taki sposób, jak będzie konieczne do wprowadzenia wspaniałego planu podbicia wszystkich plemion i królestw, i poddanie ich naszym super-ludziom, wybranym przez boga Izraela.

7. Ale najważniejsze – pieniądze. Oni zrobią wszystko. Oni mają władzę. Oni są siłą. Kto ma pieniądze ten ma broń. Ultranowoczesną broń. Armia najemników. Pieniądze władają mediami, bałamucą miliardy ludzkiego bydła. Kupujemy ludzi nam potrzebnych. Usuwamy buntowników. Odpornych na bomby fanatyków – Irakijczyków, Serbów, i w dłuższej perspektywie – Rosjan.

Tu chodzi o kapitał i przejęcie władzy. Akumulację kapitału i przejmowanie władzy praktykujemy od ponad 3.000 lat, i nikt w tej kwestii nie może z nami konkurować.
Nie macie żadnych własnych pieniędzy. Ani władzy. Ich nie macie i nie będziecie mieć! Nie damy wam ich. Nienawidzimy was bezgranicznie!

Ta nienawiść daje nam siłę by ładnie się do was uśmiechać, zdobywać wasze zaufanie i prowadzić was okazując wam “troskę” o was i wasze dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, którzy w rzeczywistości sie nie pokażą.

Jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, tak długo jak będziecie się szarpać, będziecie bici bardziej niż trzeba. Jeśli będziecie posłuszni – pozostanie was 65-70 milionów, w przeciwnym wypadku 40-45.

Główną rzeczą jest utrzymanie was w tym uchwycie przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będzie już żadnego rodzaju problemów dla nas w tym kraju. Stworzymy takie środki ochronne, że żaden z was nie będzie mógł wykonać żadnego ruchu. I to wszystko się wydarzy, wiemy o tym, i to jest potajemnie kontrolowane i wykonywane.

Nasze aspiracje skierowane są teraz na Rosję i mają podwójny cel: pierwszy – eliminację najpotężniejszego i niezależnego imperium. Drugi – przejęcie jej bogactw.

Komentarzy 30 to “Na krawędzi grobu – syjonizm: plany i metody”

 1. kiriki said

  Slowianskie bydlo zachwyca sie EU i jej cudami prostowanym bananem, zamiana slimaka w rybe, trabiac wszem i wobec, iz jest to najwiekszy dowod na potege umyslu i slusznosc teorii darwina…
  Polska, Rosja, Serbia… jestesmy niszczeni ale narody nasze smacznie spia, moze dlatego, ze istotnie udalo sie im owladnac umysly postepowej jak nie patrz mlodziezy…
  Te chazarskie lurwy mszcza sie za rozbicie chazarskiego imperium, a slowianskie bydlo zapomnialo o braterstwie…
  I zwroccie panstwo uwage na chec utworzenia Niemieckiej Republiki Wołgi…
  To za pewne w ramach wdziecznosci za 1 i 2 WS, ktora te germanskie scierwa jako posluszne pieski wykonaly wysysajac nienawiesc do slowian z zydowskiej s…

 2. 166 bojkot TVN said

  1/kiriki
  Równie podły wpis mógłby napisać tylko jakiś chory z nienawiści ziomal Michnika. pisać o Polakach bydło!

  Sprawdź szaleńcu jakie były wyniki referendum unijnego, frekwencja, ile za ile przeciw.

  Chyba nie zrozumiał Pan sarkazmu – admin

 3. kiriki said

  @166 bojkot TVN czlowieku najpierw naucz sie czytac ze zrozumieniem, a potem komentuj…:) pozdrawiam

 4. Inkwizytor said

  Re: 2

  A stręczyć koszerPiS i namawiać do „wybiórów” można Bełkotko ? Może ty pokażesz nam swoich ziomali ?

 5. Marcin said

  Ad 2
  Głosowali tłumnie na TAK bo żydoTV pokazała tylko marchęwkę, skrzętnie ukrywając kij!

 6. maciek said

  Ten artykuł to bzdury i bełkot. Ja wierzę w Boga i wiem, że wszystko co się ma wydarzyć będzie pod jego dyktando nawet jeżeli synagodze szatana wydaje się że to oni rozdają karty. Więcej wiary Bracia a nic Was nie ruszy. Rożnej maści zboczeńcy i dewianci chcą was strachem zapędzić do mysiej dziury tak abyście tam drżąc ze strachu pozwalali im działać. Czym oni są wobec Mocy Bożej? Czy za swoje bogactwa i władzę mogą kupić chociaż jeden dzień życia więcej niż im pisane?

 7. Reblogged this on ZYGFRYD GDECZYK.

 8. ksawery said

  re.6
  Nie są to bzdury i bełkot, powiedz to rodzinom wszystkich pomordowanych przez żydostwo Polakom i Słowianom…..zanim dojdzie do tego o czym piszesz,zanim otrzymają jedyną szłuszną karę targnął się jeszcze niejednokrotnie na życie,kuturę i ducha narodowego !!!

 9. wi42 said

  Re: 6, 8
  Cytat: „Jest dużo dyskusji odnośnie jego prawdziwości, tak jak kiedyś spierano sie o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezsporny jest fakt, że prawie wszystkie cele, wyłożone przez Schneersona, już zrealizowano.”
  Czy jest sens spierac sie o autentycznosc protokolow? Zaden! Jezeli nawet napisal je inspektor carskiej ochranki P., to musial to byc genialny czlowiek, ktory przewidzial przyszlosc na ponad 100 lat. Wiedzial co pisze i znal tych o ktorych pisze.
  Podobnie z tym przemowieniem. Panie Macku wszyscy pokladamy nadzieje w Bogu, ale mysle, ze Bog chce zobaczyc nasze checi.
  Te jak Pan pisze „bzdury” nie rozwineli sie w tym stopniu jak zapowiadal MMS, poniewaz niewiadomo skad, niespodziewanie wyskoczyl jakis Putin. I on stoi im wszystkim koscia w gardle od 12 lat.

 10. Borsuk said

  „Kultura”
  (bez komentarza)

 11. Po raz kolejny Ola Grodon tlumaczy z uporem godnym lepszej sprawy cos co wygalda na kolejne zydowska falszywke i to prymitywna.
  Pozwolcie ,ze w dwoch slowach uzasadnie swoje slowa:
  Kilkanascie dni temu Ola przetlumczyla caly wywiad jakiego udzielil jakis rabin palajacy szczeroscia(bo niczego nie ukrywal) i nienawiscia do gojow ,czego nie ukrywal jeszcze bardziej.
  Ktos kto puscil to w obieg chce .zebym uwierzyl w ,ze Stanach kontolowanych prawie calkowicie przez zydow …
  W Stanach gdzie nawet znany i „kasowy” aktor musial upokorzyc sie przez kahalem dlatego ,ze pijanym widzie powiedzial „To wy,zydzi jestecie wszystkiemu winni” (Jesli wierzyc zydowskiemu policjantowi)…
  W Stanach gdzie autocenzura u gojow , z jednej strony,a realna cenzura zydowska z drugiej -TAKI wywiad ukazal sie na zywo w amerykanskim radio….

  Niech wierzy kto chce.

  Swoimi watpliwosciami nad sensem tlumaczenia (kawal roboty-3 czesci) czegos takiego.
  Zapytalem Ole czy ona sam wierzy w to ,ze przetlumaczony przez nia bombowy wywiad jest autentyczny Ola odpowiedziala:
  „szanowny Jerzy
  a skad ja mam wiedziec czy to podpucha?
  to tylko transkrypt do filmu
  pozdr
  ola”

  Wszystko cacy i woda sodowa…

  Teraz kolejny wystrzal na podobnej linii: „Zagrozenie zydowskie ujawnione przez zyda!!!” czyli jesli to mowi zyd to mowi to byc swiata prawda:)

  Tego co naprawde planuja zydzi nie dowiemy sie prawdzopodobnie nigdy.
  Podobnie jak nigdy nie uwierze ,ze w 2012 ,w USA ,ktore jest pod totalna zydowska okupacja
  (mowi o totalnej okupacji polityki ,przemyslu i prasy.) taki wywiad mialby szanse-gdyby byl autentyczny -na ujrzenie swiatla dziennego.
  Takie same na ujrzenie swiatla dziennego mialby edytor,ktory puscil by na na antene .(,zakladajac przez chwile ,ze myslac o popelnieniu samobojstwa postanowil by to zrobic w taki niezwykly sposob…)

  Odnosze wrazenie ,ze przez publikacje tych „rewelacji”,tak podobnych z ducha do „Protokolow..” zydzi chca podwazyc ich znaczenie poprzez postawienie ich w swiadomosci odbiorcy w jednym rzedzie z „odkrywczym ” wywiadem rabina i nie mniej odkrywczym listem Schneersona.

  Potem publicznie skompromituje sie oba jaka falszywke a smrod przez „znajomosc” przeniesie sie rowniez na „Protokoly”

  A na tym ,w obecnej sytuacji w USA i coraz bardziej budzacej sie swiadomosci Amerykanskich patriotow moze bardzo zalezec.

  Oni tez ogladaja dr Duke’a 🙂

  W sumie cala sprawa smierdzi.

  Tylko dlaczego my mamy brac w tym udzial?

  To co mowia obaj bohaterowie artykulu przetlumaczonego przez Ole brzmia tak jakby nasi bohaterowie przeczytali „Protokoly” po raz pierwszy a potem usilowali je opowiedziec wlasnymi slowami:)

  A jak i tak wierze w autentycznosc „Protolow” a smieje sie z tych zydowskich wygibasow.
  Czego i Oli zycze…

  Jerzy Ulicki-Rek

  Po raz kolejny Ola Grodon tlumaczy z uporem godnym lepszej sprawy cos co wygalda na kolejne zydowska falszywke i to prymitywna.
  Pozwolcie ,ze w dwoch slowach uzasadnie swoje slowa:
  Kilkanascie dni temu Ola przetlumczyla caly wywiad jakiego udzielil jakis rabin palajacy szczeroscia(bo niczego nie ukrywal) i nienawiscia do gojow ,czego nie ukrywal jeszcze bardziej.
  Ktos kto puscil to w obieg chce .zebym uwierzyl w ,ze Stanach kontolowanych prawie calkowicie przez zydow …
  W Stanach gdzie nawet znany i „kasowy” aktor musial upokorzyc sie przez kahalem dlatego ,ze pijanym widzie powiedzial „To wy,zydzi jestecie wszystkiemu winni” (Jesli wierzyc zydowskiemu policjantowi)…
  W Stanach gdzie autocenzura u gojow , z jednej strony,a realna cenzura zydowska z drugiej -TAKI wywiad ukazal sie na zywo w amerykanskim radio….

  Niech wierzy kto chce.

  Swoimi watpliwosciami nad sensem tlumaczenia (kawal roboty-3 czesci) czegos takiego.
  Zapytalem Ole czy ona sam wierzy w to ,ze przetlumaczony przez nia bombowy wywiad jest autentyczny Ola odpowiedziala:
  „szanowny Jerzy
  a skad ja mam wiedziec czy to podpucha?
  to tylko transkrypt do filmu
  pozdr
  ola”

  Wszystko cacy i woda sodowa…

  Teraz kolejny wystrzal na podobnej linii: „Zagrozenie zydowskie ujawnione przez zyda!!!” czyli jesli to mowi zyd to mowi to byc swiata prawda:)

  Tego co naprawde planuja zydzi nie dowiemy sie prawdzopodobnie nigdy.
  Podobnie jak nigdy nie uwierze ,ze w 2012 ,w USA ,ktore jest pod totalna zydowska okupacja
  (mowi o totalnej okupacji polityki ,przemyslu i prasy.) taki wywiad mialby szanse-gdyby byl autentyczny -na ujrzenie swiatla dziennego.
  Takie same na ujrzenie swiatla dziennego mialby edytor,ktory puscil by na na antene .(,zakladajac przez chwile ,ze myslac o popelnieniu samobojstwa postanowil by to zrobic w taki niezwykly sposob…)

  Odnosze wrazenie ,ze przez publikacje tych „rewelacji”,tak podobnych z ducha do „Protokolow..” zydzi chca podwazyc ich znaczenie poprzez postawienie ich w swiadomosci odbiorcy w jednym rzedzie z „odkrywczym ” wywiadem rabina i nie mniej odkrywczym listem Schneersona.

  Potem publicznie skompromituje sie oba jaka falszywke a smrod przez „znajomosc” przeniesie sie rowniez na „Protokoly”

  A na tym ,w obecnej sytuacji w USA i coraz bardziej budzacej sie swiadomosci Amerykanskich patriotow moze bardzo zalezec.

  Oni tez ogladaja dr Duke’a 🙂

  W sumie cala sprawa smierdzi.

  Tylko dlaczego my mamy brac w tym udzial?

  To co mowia obaj bohaterowie artykulu przetlumaczonego przez Ole brzmia tak jakby nasi bohaterowie przeczytali „Protokoly” po raz pierwszy a potem usilowali je opowiedziec wlasnymi slowami:)

  A jak i tak wierze w autentycznosc „Protolow” a smieje sie z tych zydowskich wygibasow.
  Czego i Oli zycze…

  Jerzy Ulicki-Rek

  14 Sierpień 2012 o 13:14 | #4 Cytat
  Po raz kolejny Ola Grodon tlumaczy z uporem godnym lepszej sprawy cos co wygalda na kolejne zydowska falszywke i to prymitywna.
  Pozwolcie ,ze w dwoch slowach uzasadnie swoje slowa:
  Kilkanascie dni temu Ola przetlumczyla caly wywiad jakiego udzielil jakis rabin palajacy szczeroscia(bo niczego nie ukrywal) i nienawiscia do gojow ,czego nie ukrywal jeszcze bardziej.
  Ktos kto puscil to w obieg chce .zebym uwierzyl w ,ze Stanach kontolowanych prawie calkowicie przez zydow …
  W Stanach gdzie nawet znany i “kasowy” aktor musial upokorzyc sie przez kahalem dlatego ,ze pijanym widzie powiedzial “To wy,zydzi jestecie wszystkiemu winni” (Jesli wierzyc zydowskiemu policjantowi)…
  W Stanach gdzie autocenzura u gojow , z jednej strony,a realna cenzura zydowska z drugiej -TAKI wywiad ukazal sie na zywo w amerykanskim radio….
  Niech wierzy kto chce.
  Swoimi watpliwosciami nad sensem tlumaczenia (kawal roboty-3 czesci) czegos takiego.
  Zapytalem Ole czy ona sam wierzy w to ,ze przetlumaczony przez nia bombowy wywiad jest autentyczny Ola odpowiedziala:
  “szanowny Jerzy
  a skad ja mam wiedziec czy to podpucha?
  to tylko transkrypt do filmu
  pozdr
  ola”
  Wszystko cacy i woda sodowa…
  Teraz kolejny wystrzal na podobnej linii: “Zagrozenie zydowskie ujawnione przez zyda!!!” czyli jesli to mowi zyd to mowi to byc swiata prawda:)
  Tego co naprawde planuja zydzi nie dowiemy sie prawdzopodobnie nigdy.
  Podobnie jak nigdy nie uwierze ,ze w 2012 ,w USA ,ktore jest pod totalna zydowska okupacja
  (mowi o totalnej okupacji polityki ,przemyslu i prasy.) taki wywiad mialby szanse-gdyby byl autentyczny -na ujrzenie swiatla dziennego.
  Takie same na ujrzenie swiatla dziennego mialby edytor,ktory puscil by na na antene .(,zakladajac przez chwile ,ze myslac o popelnieniu samobojstwa postanowil by to zrobic w taki niezwykly sposob…)
  Odnosze wrazenie ,ze przez publikacje tych “rewelacji”,tak podobnych z ducha do “Protokolow..” zydzi chca podwazyc ich znaczenie poprzez postawienie ich w swiadomosci odbiorcy w jednym rzedzie z “odkrywczym ” wywiadem rabina i nie mniej odkrywczym listem Schneersona.
  Potem publicznie skompromituje sie oba jaka falszywke a smrod przez “znajomosc” przeniesie sie rowniez na “Protokoly”
  A na tym ,w obecnej sytuacji w USA i coraz bardziej budzacej sie swiadomosci Amerykanskich patriotow moze bardzo zalezec.
  Oni tez ogladaja dr Duke’a
  W sumie cala sprawa smierdzi.
  Tylko dlaczego my mamy brac w tym udzial?
  To co mowia obaj bohaterowie artykulu przetlumaczonego przez Ole brzmia tak jakby nasi bohaterowie przeczytali “Protokoly” po raz pierwszy a potem usilowali je opowiedziec wlasnymi slowami:)
  A jak i tak wierze w autentycznosc “Protolow” a smieje sie z tych zydowskich wygibasow.
  Czego i Oli zycze…

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/08/14/zastrzyki-kalectwa-racjonalny-strach-prof-dr-hab-maria-dorota-majewska/
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=52&t=18315&p=43257#p43257

  Jerzy Ulicki-Rek

 12. 166 bojkot TVN said

  2/ADMIN
  TAKIEGO SARKAZMU 166 nigdy nie zrozumie!!1
  OBRZUCANIE POLAKÓW INWEKTYWAMI NIGDY NIE JEST SARKASTYCZNE – jest podłe i debilne

  Zgoda. 166 nigdy takiego sarkazmu nie zrozumie. Przyjęto do wiadomości. – admin

 13. Marucha said

  Re 11:
  Pani Ola Gordon tłumaczy różne artykuły, a sensem ich zamieszczania niekoniecznie musi być podawanie jakichś prawd do wierzenia – lecz również krytyka ich treści i wywołana przez nie dyskusja.
  Jak wiele razy pisałem, czasami komentarze są ciekawsze i bardziej pouczające, niż teksty, do których się odnoszą.

 14. Z zezem said

  @11
  Aco pan powie na „The israel lobby,and u.s. foreing policy”.
  W to rzetelne opracowanie tez niewielu chce wierzyc.
  Bezczelnosc sruli dochodzi do zenitu,efekt ich pracy widac na kazdym kroku.
  Bez watpienia takie sa ich plany.
  To slawetne PLEMIE ZMIJOWE ma gleboko w d…. ,czy my im uwierzymy ,czy nie.
  Twardo ida wyznaczona droga MAMONY.

  Parchate czasy.

 15. wet3 said

  @ Maciek (6)
  Ani bzdury, ani belkot. To jest rzeczywistosc. Tylko slepi nie potrafia tego dojrzec!!!

 16. wet3 said

  @ 11
  Bylo by nam przyjemnie gdyby pan odstosunkowal sie od Pani Oli, dzieki pracowitosci ktorej ludzie nie znajacy jezyka angielskiego dowiaduja sie bardze wiele wartosciowych rzeczy. Wstydz sie czlowieku! Jest to cnota nad cnotami trzymac ozor za zebami. Gdyby pan mial racje, to jeszcze mozna to by bylo jakos przelknac …

 17. wi42 said

  Re: 11 Jerzy UK
  Nie zna chyba Pan przyslowia – „co trzezwy mysli, to pijany powie”.
  Rabin MMS napewno nie pil wodki, ale b. prawdopodobne byl tak jak i wielu jego pobratyncow „w szoku zwyciestwa”, ktore tak latwo przyszlo w Rosji w latach 90-tych. I wtedy plany sie kresli duzo latwiej, szczegolnie w dobrym towarzystwie. I tylko na tym poziomie ma sens odbior tego „przemowienia”.
  Poza tym tak jak pisalem @9 jest mniej istotne czy MMS tak mowil, duzo wazniejsze jest czy to co „mowil” potwierdza rzeczywistosc.
  A oto odpowiedz Zanny Biczewskoj:

 18. — Wierze ze Pan Bog stworzyl Swiat , i ze stworzyl rowniez prawa ktore obowiazuja cala Nature Rzeczy . Modlitwa do Pana Boga o laske o pomoc , to winien byc wysilek umyslowy pozwalajacy znalezc najmadrzejsze rozwiazanie problemu , zagrozenia zblizajacego sie do nas . Modlitwa , to WIARA w pomyslnosc dzialania .
  Pan Bog za nas bezczynnych nic nie zrobi . Czy cos madrego sie dzieje w Polsce ? W zyciu i dzialalnosci Polakow ? A nawet w dyskusji na tym forum u Pana Maruchy ?

 19. albtps said

  Andrej Rublow (po ikonach i piosence Biczewskiej @17)


 20. Piotrx said

  „Słowianie, podobnie jak Rosjanie, są najbardziej niesubordynowanymi narodami świata. ……. Słowian i Rosjan można ”

  Nie bardzo rozumiem , czyżby autor tekstu uważał że Rosjanie nie są Słowianami ?

 21. Piotrx said

  Słynny i potępiony list
  Czasopismo WIR nr 10/Maj/2005

  W publikacji rosyjskiej ,Prawosławna Ruś” w styczniu 2005 roku ukazał się list otwarty, podpisany przez około 500 patriotów rosyjskich, w tym 19 deputowanych. List niemal od razu wzbudził lawinę krytyki w prasie zachodniej. Oskarżono jego sygnatariuszy o skrajną nienawiść do Żydów, ekstremalny antysemityzm, rodowód komunistyczny itp. Na temat publikacji, w której list się uka-zał, amerykański ,New York Times” (Sophia Kishkovsky, ,Anti-Semitic letter embroils Duma”, NYT, 5 lutego 2005) pisał: List został opublikowany przez „Prawosławną Ruś „, publikację, która zaczynała jako dodatek do „Sowieckiej Rosji”, ultranacjonalistycznej, komunistycznej gazety. Aleksander Krutov, legislator, który należy do Rodiny, byl głównym promotorem listu.
  Jak doniosła 4 lutego 2005 roku Polska Agencja Prasowa: Duma Państwowa przyjęła 4 lutego uchwałę potępiającą głośny list grupy posłów (kłamstwo dziennikarskie, bo pod listem podpisało się jeszcze 481 działaczy patriotycznych) do prokuratury z żądaniem delegalizacji wszystkich organizacji żydowskich (na-stępne kłamstwo dziennikarskie PAP, ponieważ list żąda najpierw sprawdzenia faktów i, jeśli się one potwierdzą, delegalizacji). Mimo że list został ostatecznie wycofany (kolejne kłamstwo, ponieważ został potępiony a nie wycofany), izba uznała, że samo jego pojawienie się wymaga napiętnowania…
  Pominąwszy fakt, że PAP tak dorabia sobie informacje, zwróćmy uwagę na to, co działo się dalej. List potępiły niemal wszystkie oficjalne media. Nikt jednak nie zadał sobie trudu, by przedstawić go czytelnikom i telewidzom. Pomimo że list został oficjalnie potępiony i odrzucony (nie wycofany) przez rosyjską Dumę, ataki prasy syjonistycznej nie zakończyły się. Być może dlatego i aby roz-wiać wątpliwości „Moscow News” w artykule „Orthodx Group Repeats Demand to Ban Russias Jewish Organizations – Russian MP” (24 marca 2005) pisał: Drugi list został wysłany do rosyjskiego Prokuratora Generalnego, domagający się, by kilka żydowskich organizacji zostało rozwiązanych – powiedział rosyjski deputowany Alexander Krutov… Społeczeństwo zadaje takie pytania (na temat delegalizacji żydowskich organizacji) i powinny one być wzięte pod uwagę. Pytanie ciągle pozostaje, problem ciągle istnieje i musi być rozwiązany. Powiedział Krutov, zastępca szefa komisji parlamentarnej do spraw polityki informacyjnej… Tym razem, aby nie było wątpliwości, że, jak chce PAP i inne agencje dezinformacyjne, poprzedni list nie został wycofany, do jego sygnatariuszy dołączyli się sławny pisarz rosyjski Wasilij Bielow, znany rzeźbiarz Wiaczesław Kłykow, matematyk Igor Szafarewicz, generał Leonid Iwaszow i były mistrz szachowy Boris Spasski. Jak więc to jest, że wszyscy potępiają coś, czego Państwu nie chcą pokazać, abyście sami nie mogli podjąć decyzji czy jest god-ne potępienia? My opieramy „Wir” na dokumentach, a nie na plotkach. W związku z tym, dzięki uprzejmości współpracującej z nami organizacji Stowarzyszenie Ofiar Wojny, która oryginalny list przetłumaczyła z języka rosyjskiego, prezentujemy go Państwu w całości.

  Redakcja

  Prawosławna Ruś
  Żydowskie Szczęście, Rosyjskie Łzy…
  Przedstawiciele rosyjskiego społeczeństwa żądają od Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej przerwania bezkarnego rozszerzania się narodowościowego i religijnego ekstremizmu.

  Szanowny Panie Generalny Prokuratorze!
  18 grudnia 2003 roku Prezydent Federacji Rosyjskiej W. W. Putin w czasie telewizyjnej debaty z narodem przytoczył takie liczby: w 1999 roku, według art. 282 UK FR o „wzniecaniu narodowościo-wych waśni”, były osądzone 4 osoby. W roku 2000, 10 osób, a w 2003: wszczęto powyżej 60, około 20 spraw wniesiono do sądu. I przykładowo wydano 17-20 wyroków skazujących (W. Putin: rozmowa z Rosją, 18 grudnia 2003 M, 2003 s.53).

  Kto krzyczy „Trzymać Złodzieja?”
  Przytłaczająca większość tych spraw inicjowana jest przez żydow-skich działaczy, albo organizacje, oskarżające swych pozwanych o „antysemityzm”. A przeważająca większość obwinionych i osą-dzonych uważa się za rosyjskich patriotów. Obecnie w tej liczbie znalazł się znany niezależny polityk i publicysta, były zwierzchnik Państwowego Komitetu Prasowego, B.S. Mironow. Uznajemy, że wypowiedzi rosyjskich patriotów pod adresem żydostwa noszą rażąco negatywny charakter, zbyt emocjonalny, niedopuszczalny w publicznej dyskusji, co przez sąd traktowane jest jako ekstremizm. Jednak podczas wymienionych wyżej procesów sadowych ani razu nie była rozpatrywana przyczyna takiej ostrości i pierwotne źródło ekstremizmu w obecnym międzynarodowym konflikcie. Przecież główne pytanie, które należy wyjaśnić w postępowaniu dowodowym i w sądzie, brzmi: czy rażąco negatywne opinie o żydostwie, formułowane przez rosyjskich patriotów i oficjalnie negowane, są zgodne z prawdą, czy nie? Jeśli nie są zgodne z prawdą, wtedy może być mowa o poniżaniu żydów i o wzniecaniu religijnej i narodowej niezgody. Jeśli są zgodne z prawdą- to podobne posądzenia są niesprawiedliwe i niezależnie od ich stopnia emocji, nie mogą być zakwalifikowane jako poniżające, budzące waśnie itp. (Na przykład, nazwać porządnego człowieka przestępcą jest poniżającym dla niego, ale nazwać przestępcę drogowego przestępcą to już stwierdzenie faktu).

  Oprócz tego, jako że w danym międzynarodowym konflikcie biorą udział dwie strony (oskarżająca i oskarżana) należy wyjaśnić: która ze stron zaczęła dany konflikt jako pierwsza i ponosi odpowiedzialność za niego, i czy działania oskarżonych nie są samoobroną przed agresywnymi działaniami strony oskarżającej?

  Ośmielamy się Pana zapewnić, Panie Generalny Prokuratorze, że na temat tych problemów na całym świecie istnieje ogromna liczba powszechnie uznanych faktów i źródeł, na podstawie których można wyciągnąć bezsprzeczny wniosek: negatywne opinie rosyjskich patriotów dotyczące typowych dla żydostwa cech i działań przeciwko nie-żydom są zgodne z prawdą, przy czym te działania nie są przypadkowe, a nakazane w judaizmie i praktykowane przez dwa tysiąclecia. W ten sposób oskarżające wypowiedzi i publikacje patriotów przeciw żydom są samoobroną, która nie zawsze bywa prawidłowa stylistycznie, ale w istocie usprawiedliwiona.

  Moralność Żydowskiego Faszyzmu
  Na potwierdzenie zwracamy Pana uwagę na oficjalnie wydaną w 2001 roku w Moskwie (przez Kongres Żydowskich Religijnych Organizacji i Stowarzyszeń w Rosji – KŻROiS) książkę „Kicur Szulhan Aruh”. Jest to skrócone wydanie żydowskiego zbioru praw „Szulhan aruh”, sporządzonego kilka stuleci temu na podstawie Talmudu i obowiązującego do przestrzegania po dzień dzisiejszy. We wstępie do książki przewodniczący KŻROiS, rabin Zinowij Kogan, dokonuje szczerego wyznania (kursywa nasza): Rada Redakcyjna KŻROiS uznała za konieczne opuścić w tym tłumaczeniu niektóre pyszałkowate określenia…, zamieszczenie których w wydaniu w języku rosyjskim byłoby przyjęte przez ludność Rosji, mającą odmienne zdanie na temat judaizmu, jako nie sprowokowana zniewaga. Czytelnik, który chce przeczytać „Kicur Szulhan Aruh ” w idealnie pełnej objętości jest zapraszany do jesziwy, żeby studiować tę książkę i wiele innych świętych ksiąg w oryginale.

  To znaczy, że jeden z liderów rosyjskiego żydostwa uznaje za znieważające dla nie-żydowskiej ludności Rosji, niektóre podstawy judaistycznego kodeksu zachowania, ale uważa za możliwe zapraszanie swoich współplemieńców do studiowania tych zniewag w jesziwach – żydowskich szkołach, finansowanych z państwowego i lokalnego budżetu. Zresztą, nawet w danym ocenzurowanym wydaniu znajdujemy następujące podstawy:
  – w ,prawach o pogaństwie” mówi się, że figura z dwóch skrzyżowanych kijów, której oddają pokłon, jest zakazana do użytku.
  To znaczy, że chrześcijaństwo zalicza się do pogaństwa i wszystkie zalecenia o stosunku do pogan („akumów”) rozumiane są w Rosji (kraju z przeważającym wyznaniem prawosławnym) jako przede wszystkim dotyczące prawosławnych chrześcijan (s. 389).
  – Zalecenia na widok „pogańskiego domu” (to jest świątyni) przeklinać go: Dom butnych wytępi Bóg, a na widok zburzonej świątyni wznosić okrzyki: Bóg pomsty objawił się!. Mało tego, dalej proponuje się taki wariant tego zalecenia: niektórzy sądzą, że mowa jest o domach nie-żydów, żyjących na świecie, o spokoju i bogactwie (s. 389-390). Porównanie nie-żyda do ekskrementów (s.47 i 48). Zakaz uczenia nie-żydów rzemiosła (s.390). 1 dalej:
  – Żydówce nie wypada pomagać nie-żydówce przy porodzie (s. 390).
  – Jeśli człowiek wziął na kredyt u nie-żyda, a ten zmarł. Ma on prawo odmówić spłaty jego synowi, który nie wie dokładnie, czy brał ten żyd na kredyt u jego ojca (s. 405).
  – Przy rozliczeniu finansowym: jeśli nie-żyd się pomylił, proponuje się skorzystać z jego pomyłki (s.406).
  – Zakazuje się wydać żyda w ręce nie-żyda, mowa jest o życiu żyda czy też jego majątku; i bez znaczenia, czy to jest przy pomocy jakiegoś działania czy słów; i zakazane jest donoszenie na niego, albo wskazywanie miejsca ukrycia jego majątku (s. 408) -usilnie prosimy zauważyć, że to dotyczy zarządzonego dla żydów zachowania się w czasie śledztwa i w sądzie. Ma się rozumieć, że w liczbie 13 głównych zasad judaizmu wymagane jest oczekiwanie na żydowskiego wszechświatowego władcę, który wyznaczy żydów jako panujących nad innymi krajami świata: Bezwarunkowo wierzę w przyjście Masziacha (Mesjasza) i chociaż on zwleka, ja jednak codziennie będę czekać na niego (s. 485). W nauczaniu Prawosławnej Cerkwi ten oczekiwany władca świata utożsamiany jest z antychrystem, o którym uprzedzał Jezus Chrystus (J, 5:43), Apostoł Paweł (2 Tes, 2), święci ojcowie Cerkwi. To jest ważna i nieodłączna część prawosławnego nauczania. We wstępie do tej książki przewodniczący KŻROiS pisze, że: Talmud- to nieprześcigniony pomnik żydowskiego geniuszu, a obecne streszczenie jego moralności „Kicur Szulhan Aruh” – to chrestomatia żydowskiej cywilizacji naszych czasów… Ta książka jest dla was absolutnie nieodzowna. Wy możecie postępować tak, jak w niej jest napisane i być pewnymi, że wypełniliście wolę Najwyższego. Główny rabin Rosji A. Szajewicz zaznacza w przedmowie: Zainteresowanie tą książką przekroczyło najśmielsze nasze oczekiwania. Ogromna ilość wdzięcznych podziękowań od najróżniejszych ludzi w przeciągu tego czasu przychodzi pod waszym adresem. Jeszcze większa ilość listów zawiera usilne prośby o pomoc w zdobyciu tego wydania. Sądzimy, że już na podstawie tego jednego oficjalnego wydania organa strzegące prawa powinny były zgodnie z art. 282 UK FR przerwać rozprzestrzenianie religii, wzbudzającej u żydostwa nienawiść do pozostałej „ludności Rosji”. Tym bardziej, jeśli zajrzymy do idealnego w całej rozciągłości nieprześcignionego pomnika judaistycznej moralności – „Szulhan aruha”, studiowanego w jesziwach. Korzystamy z jego tłumaczenia z judaistycznego amsterdamskiego wydania, wykonanego przez sądowego eksperta, uczonego – hebraistę doktora K. Eckera, dla procesu sądowego w Niemczech w 1883 r. (Dr. K. Ecker, ,Judenspiegel” im Lichte der Wahrheit – eine wissentschaftliche Untersuchung Paderborn, 1984; rosyjskie tłumaczenie: dr K. Ecker „Żydowskie zwierciadło w świecie prawdy”, Analiza naukowa M., 1906).

  Sprawę sądową wszczęli żydzi w związku z tym, że jeden z ich współplemieńców (Julius Briman), który przeszedł na wiarę chrześcijańską opublikował prawa przeciw ludziom zawarte w „Szulhan aruh” i w Talmudzie, ale sąd uniewinnił publikatora, znajdując tłumaczenie zgodne z pierwotnym źródłem. Dr Ecker tylko popra-wił drobne nieścisłości – poprawiony przez niego tekst przytoczymy niżej w charakterystycznych fragmentach ze wskazaniem na dokładne żydowskie źródła (opierając się na zaufaniu do kwalifikacji niemieckiego eksperta hebraisty i niemieckiego sądu).
  – Jego (nie-żyda) rodzina jest uważana jako bydło (Tosefta -uzupełnienie do Talmudu Kietubot, 3b). W imię (zmarłych) sług i służebnic… nie mówiąc słów pociechy tym, którzy zostali po nich, a trzeba powiedzieć jemu (żydowi-gospodarzowi): ‘Niech wyna-grodzi ci Bóg twoją stratę’, zupełnie tak jak mówi się człowiekowi, kiedy mu zdycha byk albo osioł (Iore dea 377-1).
  – Zakazuje się ratowania ich (nie-żydów – akumów), kiedy oni są bliscy śmierci. Na przykład, kiedy zobaczysz, że jeden z nich wpadł do morza, to nie ratuj go, nawet jeśli chce zapłacić… Dozwolone jest wypróbowywać na akumie lekarstwo – czy ono jest skuteczne? (Iore dea 158-1).
  – Pieniądze akumów w istocie to jakoby dobro bezpańskie i każdy, kto przyjdzie jako pierwszy weźmie je w posiadanie. W stosunku do akuma nie istnieje oszustwo (Hoszen ha – miszpat 156-5, Haga:227-26; 348-2, Haga).
  – Kiedy żyd okradł akuma i jego (żyda) zmuszają do przysięgi… wtedy on powinien w sercu swoim ogłosić nieważną przysięgę, dlatego, że jest zmuszany do niej” (Jore dea 329 – Haga).
  UWAGA: to znowu dotyczy zachowania żydów w czasie śledztwa i sądu.
  – Kiedy o kimś ustalono, że on trzy razy zdradził żyda i sprze-niewierzył jego pieniądze akumowi, wtedy trzeba poszukiwać drogi i sposobu, żeby zdrajcę wpędzić do grobu. W wydatkach poniesionych w tym celu, żeby wpędzić zdrajcę do grobu, powinni uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości (Hoszen ha –miszpat 388 15i l6).
  – Dozwolonym jest zabijać zdrajcę w dowolnym miejscu, nawet i w naszych czasach. Dozwolone jest jak najszybsze zabicie go, żeby nie zdążył dokonać donosu, (który mógłby przynieść stratę; albo na ciele, albo w pieniądzach, chociaż byłoby ich niewiele… i każdy kto pierwszy zabije osiąga zasługę (Hoszen ha miszpat 388-10).
  – Żyd- wolnomyśliciel, to jest ten, który odprawia nabożeństwa akumów… zabijać wszystkich – to dobra robota. Kiedy jest rozkaz zabijać ich publicznie mieczem, wtedy niech się tak sta-nie; a jeśli nie to trzeba ich wciągać w intrygę wszelkimi sposo-bami, aby przyczynić się do ich śmierci. Na przykład, kiedy zoba-czysz, że jeden z nich wpadł do studni i w studni stoi drabina, wtedy śpiesz się, aby ją wyciągnąć mówiąc: Mam problem – trzeba zdiać mojego syna z dachu, i ja zaraz ci przyniosę ja z powrotem itp. (Hoszen ha-miszpat 425-5).

  Prowokatorzy i wrogowie ludzi
  Należy zauważyć, że nawet ostatnie polecenia zabójstw – to do dnia dzisiejszego nie tylko teoria, ale i praktyka. I tak, były przewodniczący charkowskiej żydowskiej wspólnoty gminnej B. Hodos opublikował dowody („Topór nad prawosławiem, albo kto zabił ojca Mienia?”, Charków, 1999) oskarżające członków ruchu żydowskiego Habad o zabójstwo w 1990 roku kapłana – żyda o. Aleksandra Mienia, (który odprawiał nabożeństwo „akumów” i marzył o stworzeniu „żydowskiej prawosławnej cerkwi”, co uważane jest za przestępstwo kryminalne według prawa państwa Izrael, ale tymi świadectwami władze Federacji i Rosji -nie zainteresowały się. Zainicjowano jedynie poszukiwanie przestępców w środowisku „rosyjskich antysemitów”.
  Podkreślmy, że mnóstwo antyżydowskich akcji na całym świecie stale organizowanych jest przez samych żydów w celu prowokacyjnym, żeby stosowano wymiary karne przeciw patriotom. W Rosji najbardziej znana jest sprawa Norinskogo, który w 1988 roku rozsyłał antysemickie ulotki w imieniu organizacji „Pamięć”, żeby władze wszczęły przeciwko niej represje; pomógł mu współplemieniec, główny redaktor czasopisma „Sztandar”, G. Bakłanow, który opublikował ulotkę w półmilionowym nakładzie, jednak po tym prowokację wykryto („Sztandar” nr 10,1988; prawda”, 19.11.88; ,Komsomolska Prawda”, 24.11.88, ,Płomyk” nr 9,1989).

  Z niedawnych wydarzeń można przypomnieć zadziwiającą serię wandalizmu w latach 1998-1999. 13 maja 1998 roku w Moskwie nastąpił w nocy wybuch w synagodze w Marinoj Roszczie (została zniszczona ściana), w tym samym dniu niedaleko synagogi w Otradnom podłożono „płonący kanister z benzyną”, a w
  Irkucku „sprofanowano żydowski cmentarz” – ma się rozumieć, od-dźwięk w światowych środkach masowego przekazu był głośny i wszyscy bez dowodów przypisali to niejakim rosyjskim nazistom („Gazeta Niezależna”, 15.05.98). Ale kiedy, wkrótce po tym, w 1999 roku, była zniszczona synagoga w Birobidżanie i w sądzie udowodniono, że sami żydzi wynajęli człowieka do tego („Radonież” nr 15-16,1999) – demokratyczne środki masowego przekazu przemilczały ten fakt.

  Na podstawie zacytowanych zasad i praktyki żydowskiego postępowania nietrudno zrozumieć, dlaczego stałym towarzyszem żydostwa we wszystkich narodach był sławetny „antysemityzm” -to jest odrzucenie żydowskiej moralności. Mianowicie dlatego, że żydzi nie mieli równouprawnienia w państwach chrześcijańskich i osiągnęli go w efekcie anty-monarchistycznych burżuazyjnych rewolucji. Tak też i w rosyjskim imperium, po bezskutecznych próbach carskiego rządu „uczynić ich takimi jak wszyscy”, pozbyli się w XIX w. równouprawnienia: nie dlatego, że byli żydami z krwi i kości (imperium było wielonarodowościowe); nie dlatego, że byli nie-chrześcijanami (takimi byli muzułmanie, buddyści i inni); ale dlatego, że żydowska religia – jest antychrześcijańska i wroga człowiekowi, doprowadzająca do rytualnych mordów. Wiele wydarzeń rytualnego ekstremizmu było udowodnionych w sądzie (patrz, np. badanie znanego uczonego W.I. Dalia „Śledztwo w sprawie zabicia przez żydów chrześcijańskich młodzieńców i wykorzystania ich krwi, 1884). Do tego wszystkiego można dodać słowa z modlitwy Sziefroh, w której żydzi w przeddzień swoich świąt Paschy wzywają swojego „boga” bv wytępił spod niebios wszystkie inne narody.”

  Judaistyczna agresywność -jako forma satanizmu Duchową przyczynę tej nienawiści do człowieka wyjaśniają Ewangelie słowami Chrystusa o żydowskich duchowych przywódcach, którzy odrzucili Syna Bożego: Na to powiedzieli Mu: ‘Gdzie jest Twój Ojciec?’. Jezus odpowiedział: ‘Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego’ i dalej: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J, 8:19,44).
  To jest ogólnie przyjęte w Prawosławiu objaśnienie judaistycz-nej agresywności jako formy satanizmu. Potwierdzali go znani filozofowie – inteligenci, których nie można podejrzewać o anty-semityzm. Przykładowo, A.F. Łosiew („Zrodło”, M, 1996, nr 4. s. 117-122), o. Paweł Florienskij (patrz w książce W. W. Rozanow, „Sahama” M., Wydawnictwo Republika, 1998, s.360) i o. Siergij Buthakow. Odrzucając Chrystusa żydostwo stało się laboratorium wszelkich domowych ułomności, zatruwających świat, a w szczególności chrześcijańską ludzkość („Goniec” RHD, Paryż, 1973, nr 108-110, s.72). Nawet judeochrześcijanin o. Aleksander Mień, walczący przeciwko „antysemityzmowi”, powiedział, że żyd odrzucający chrześcijaństwo zaprzestaje siebie i łatwo znajduje się we władzy sił ciemności (czasopismo „Żydzi w ZSRR”, 1975, nr 11). Tak niestety stało się z większą częścią żydowskiego narodu (w odróżnieniu od jego małej części, która przyjęła chrześcijaństwo). Ale on nie chce sobie tego uświadomić i uważa, że taka konstatacja prawdy przez Chrystusa i w ślad za Nim przez prawo-sławnych chrześcijan, jest ubliżająca żydom. Żydowscy oskarży-ciele często kierują swoje oskarżenia o „antysemityzm” przeciwko tej istniejącej części prawosławnego nauczania w wierze, żądając jego faktycznego zakazu (jak w przypadku zdarzenia z podręcznikiem podstawy prawosławnej kultury).

  Jednak nie możemy zgodzić się z zakazem przeciwko prawosławnej wiedzy o sensie historii jako walki sił dobra (po stronie Cerkwi) z siłami zła (po stronie przeciwnej religii, przygotowującej panowanie antychrysta).
  Wzorując się na testamencie prawosławnych ojców Cerkwi, nie możemy jednocześnie wzorować się na zaszczepianym fałszywym pojęciu tolerancji pokory przed grzechem, złem, herezjami i w danym przypadku satanizmem. Chrześcijanin mianowicie powinien z szacunku przed Bożym obrazem zaznaczonym w każdym człowieku i w imię ratowania jego duszy, otwarcie wskazywać żydom na ich niebezpieczne odchodzenie od prawdy do satanizmu – w tym z chrześcijańskiego punktu widzenia zawiera się przejaw autentycznej miłości do ludzi, a „tolerancyjne” potakiwanie herezjom i satanizmowi tylko sprzyja ich duchowej zagładzie. A pod ich naciskiem – i wielu ich ofiar.
  Należy od razu odpowiedzieć i na możliwy sprzeciw, że rosyjscy patrioci, oskarżający żydów, nie zawsze rozróżniają religijnych i niereligijnych żydów, podczas gdy większość z nich nie uważa siebie za wierzących judaistów i nie studiuje „Szulhan aruh”. Jednak wiele pokoleń żydów żyjących w izolacji wśród innych naro-dów (w tym był sens żydowskiego kahału – gminy żydowskiej i jej zarządu, jako „państwa w państwie” – patrz książki żydowskich autorów: Antysemityzm w starożytnym świecie” S. Lurie i Księga kahału” J. Brafmana) doprowadziło do tego, że moralność szulhan aruha” stała się częścią narodowościowej świadomości nawet i w jej sekularnej postaci. Taki wniosek wyciągnęła żydowska pisarka – socjolog H. Arendt: Mianowicie w procesie sekulary-zacji rodził się całkowicie realny żydowski szowinizm… Przedstawienie żydów jako wybrańców przekształciło się… w przed-stawienie, że żydzi są jakby solą ziemi. Od tej chwili sama religijna koncepcja narodu wybranego przestaje być istotą judaizmu i staje się istotą żydostwa. (Antysemityzm” w: „Składnia”, Paryż, nr 26,1989). Ten „realny żydowski szowinizm” i bezceremonialność w duchu „Szulhan aruha” namacalnie uwidoczniły się w trakcie zburzenia ZSRR i postkomunistycznych reform w naszym kraju i wy-raziły się w bezprawnym przywłaszczeniu państwowej własności jako „bezpańskiej”, jak i w składzie warstwy rządzącej: w rządzie jest pełno żydów – uznaje rabin A. Szajewicz („Postaci i osobistości”, 1998, nr 16). W taki oto sposób, ich zgodny z prze-konaniami wpływ na życie kraju okazał się zupełnie niepropor-cjonalny do ich liczby (0,16% według danych z ostatniego spisu ludności) na niekorzyść interesów wszystkich pozostałych naro-dowości, a szczególnie tworzącego państwo narodu rosyjskiego.

  Żydowska rewolucja
  Znany żydowski publicysta Ł. Radzihowskij nazywa to „demokratyczno-kapitalistyczną rewolucją”… Żydowska i około żydowska inteligencja była w Rosji jednym z głównych nosicieli zachodnio – liberalnej ideologii, stała się ideologiem tej rewolucji. Dlatego żydzi mają wielki niezależny wpływ na politykę rosyjską i biznes, bardziej niż w polityce i biznesie innego kraju. To Radzihowskij nazywa „żydowskim szczęściem”, taki tytuł ma też jego artykuł („Nowe rosyjskie słowo”, 17.01.96). Sami żydowscy oligarchowie otwarcie opowiedzieli w izraelskiej telewizji (2 program, 03.10.96) o źródłach swojego „szczęścia” w dokonanej przez nich rewolucji (kursywa nasza): Stopień korupcji w Rosji całkowicie odpowiada stopniowi przeobrażeń w Rosji. Nie myślę, że w rękach urzędników Izraela… jest możliwość ponownie rozdzielić bogactwa o wartości dziesiątek, setek, milionów i miliardów… to było niczyje -państwowe, to było wszystkich! Tak oto urzędnik miał możliwość w jednym rejestrze określić: to należy do ciebie albo kogo innego… Świetny bój, który doprowadził do rezultatu, który dzisiaj posiadamy (Bieriezowskij). Takich dochodów i takich zysków, które można było osiągnąć w Rosji, nigdzie nie można by było zarobić… Wielka część tamtejszego kapitału, 50% należy do żydowskiego biznesu. (Małkin, obecnie członek prezydium Rosyjskiego kongresu żydowskiego). Gusinskij, pierwszy przewodniczący Rosyjskiego kongresu żydowskiego, w tej audycji w liczbie przyczyn powodzenia żydów wymienił „bezkompromisowość”, mniej zasad, więcej zasady siły, więcej zasady agresji.
  Po raz pierwszy w ciągu tysiąca lat od chwili osiedlenia się Żydów w Rosji otrzymaliśmy realną władzę w tym kraju – kon-statuje inny żydowski literat, E. Topol, w Liście otwartym do Bieriezowskiego, Gusinskiego, Smoleńskiego, Chodorkowskiego i pozostałych oligarchów” (Argumenty i fakty”, 1998, nr 38). Przy tej okazji, Topol i inni czujni żydzi (np. J. Nudielman – patrz ,Rosja Radziecka”, 20.06.2002) podkreślają, że rujnująca i dbająca o swoją korzyść polityka żydowskich oligarchów, poniżająca naród rosyjski, prowokuje wrogość rosyjskiego narodu do żydów. Tę oczywistość odnotował nawet ambasador królestwa Belgii w Federacji Rosyjskiej A. Miernje, w końcowym sprawozdaniu ze swojej pracy, rozesłanym we wrześniu 2004 roku przed odjazdem z Moskwy, do wszystkich zagranicznych ambasadorów i pracowników korpusu dyplomatycznego.

  Prosimy Prokuraturę Generalną o uwzględnienie poglądu Topola i Nudiemana jako uznanie odpowiedzialności przez oskarżoną (żydowską) stronę za współczesne zaostrzenie rosyjsko -żydowskiego konfliktu. Tym bardziej, że dla utrzymania bezprawnie przywłaszczonej „bezpańskiej” państwowej własności i swojej władzy ta rządząca warstwa prowadzi politykę skierowaną w celu naruszenia narodowej moralności i wyniszczania wartości intelektualnych, dążąc do przekształcenia narodu w zwierzęcą masę bez wiary i tradycji -tak jest prościej nim rządzić i łatwiej stłumić jego sprzeciw.
  W szczególności, mianowicie żydzi wywarli zawzięty sprzeciw przeciwko wykładaniu w szkołach podstaw prawosławnej kultury i właściwie z inicjatywy żydów, nam tworzących państwo (tj. rosyjskiemu narodowi), zakazano pokazywać w paszporcie swoją narodowość. Główny rabin Federacji Rosyjskiej, Szajewicz, w wywiadzie dla „Los Angeles Times” potwierdził, że mianowicie żydzi nalegali na zniesienie rubryki narodowość, a przyczynę tego wyjaśniał tym, że: żydzi zajęli wysokie stanowiska w administracji. To znaczy, że nawet oni sami są świadomi, jaki obraz ich narodowości ukształtował się u nie-żydów. Dlatego dążą do ukrycia swojej narodowości – to też wiele znaczy. Chcemy zwrócić Pana uwagę, Panie Generalny Prokuratorze, na inne liczne przykłady wyniszczania wartości intelektualnych, mianowicie na politykę ministra kultury Szwydkowa (on aktualnie kieruje rządową agenturą do spraw kultury) i jego program telewi-zyjny „Rewolucja kulturalna”, w którym regularnie poniża rosyjski patriotyzm i prawosławne tradycje, propaguje się materializm i ideę, że „seks – to motor kultury” (07.03.2002). Wszystkie protesty rosyjskiego społeczeństwa przeciwko oburzającej, i w istocie prowokacyjnej działalności tego „głównego kulturalnego człowieka kraju” okazały się bezskuteczne. Przy czym Szwydkow i jego koledzy dla swoich ataków mają do dyspozycji centralne kanały rosyjskiej telewizji, a broniący się prawosławni patrioci minimalne nakłady, za które są prześladowani i sądzeni. Ta nierównowaga także może, mimowolnie, tych patriotów doprowadzać do nadmiernych emocji. Szczególnie przy odpieraniu bluźnierczych i zuchwałych akcji antyrosyjskich, przeprowadzanych przez osoby żydowskiego pochodzenia. Takiego emocjonalnego traktowania sprawy, poprzez osoby zapędzone w ślepy zaułek i broniące się, nie należy mieszać z agresją. Dla wyznawcy Prawosławia, agresja jest niedopuszczalna, ale powołany jest on bronić swojego narodu i swoich świątyń – przykład tego dał nam Jezus Chrystus, wyganiający biczem ze świątyni profanujących ją kupców.

  Co komu wolno?
  W porównaniu z wypowiedziami oskarżonych rosyjskich patrio-tów, znacznie bardziej agresywne wypowiedzi żydów w stosunku do nie-żydów drukowane są w ukazujących się w Federacji Rosyj-skiej żydowskich gazetach. Na przykład w organie Rosyjskiego kongresu żydowskiego „Żydowskie Nowiny” (2002, nr 16, s.9) deputowany knesetu A. Liberman wezwał do przymusowego wydalenia Palestyńczyków z Izraela. Przy czym Palestyńczycy – wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno-czonych – nie tylko są wypędzani z ojczystej ziemi (4 min uchodźców), ale zabijani są za ich aktywność razem z całymi rodzinami -tak wygląda „Szulhan aruh” w polityce państwowej Izraela. Żydostwo w Federacji Rosyjskiej popiera tę politykę. Rosyjski kongres żydowski wśród swoich zamierzeń wymienia, że: prowadzi akcję solidarności z narodem Izraela, polityczne lobbowanie interesów Izraela. {„Żydowskie Nowiny”, 2002, nr 15, s.5). Do takiego celu dąży i państwowy Instytut nauczania o Izraelu i Bliskim Wschodzie, którego przewodniczący Satanowskij jedno-cześnie stanął na czele Rosyjskiego kongresu żydowskiego. Gminy żydowskie we wszystkich krajach przeprowadzają podobne „polityczne lobbowanie” interesów międzynarodowego żydostwa z niekorzyścią dla interesów kraju zamieszkania, a szczególnie w USA – to państwo stało się instrumentem do osiągnięcia globalnych interesów żydostwa. Rasizm swojego „Szulhan aruh” starają się zakamuflować przez stawianie zarzutów i oskarżeń o antysemityzm (to jest jakoby rasowej nienawiści), wszystkim tym, którzy nie zgadzają się z ich moralnością ich akcjami, ich wojnami. Następuje zamiana pojęć. Ordynarne fałszerstwo, które powinno być oczywiste dla każdego niezawisłego sądu. Można powiedzieć, że cały demokratyczny świat znajduje się obecnie pod finansową i polityczną kontrolą międzynarodowego żydostwa, z czego są dumni znakomici bankierzy ( Attali i inni). I my nie chcemy, żeby nasza Rosja, przeciwko której odrodzeniu prowadzona jest prewencyjna permanentna wojna bez zasad, znalazła się w liczbie takich zniewolonych krajów.

  Dlatego my, w celu obrony naszej Ojczyzny, jak i osobistej własnej obrony, zmuszeni jesteśmy zwrócić się do Pana, Panie Generalny Prokuratorze, z usilną prośbą by w jak najkrótszym terminie sprawdził Pan przedstawione wyżej, wołające o pomstę fak-ty i, jeśli one się potwierdzana podstawie odpowiednich artyku-łów prawnych UK FR „O przeciwdziałaniu ekstremistycznej dzia-łalności” (2002) i art. 13 konstytucji Federacji Rosyjskiej (Zakazuje się tworzenia i działalności zrzeszeń społecznych, których cele skierowane są na wzniecanie socjalnej, rasowej, narodowościowej i religijnej waśni), oficjalnie wszczął sprawę o zakazie działania w naszym kraju wszystkim religijnym i narodowościowym żydowskim stowarzyszeniom jako ekstremistycznym.

  Osoby odpowiedzialne za pozostawienie tym stowarzyszeniom państwowego i municypalnego bogactwa, przywilejów i finansowania przez państwo, prosimy także pociągnąć do odpowiedzialności. Bez zwracania uwagi na zajmowane przez nich stanowiska.

  Podpisano:
  Kłykow W.M., artysta ludowy Rosji
  Krutow A.N., deputowany Dumy Państwowej, redaktor naczelny pisma Rosyjski dom”
  Silenin A.A., redaktor naczelny gazety „Rosyjski Zwiastun”
  Nazarow M. W., przewodniczący wydawnictwa „Rosyjska Myśl”
  Daszienow K.., redaktor naczelny gazety „Prawosławna Ruś”
  Chiatiuszin W.W., zastępca redaktora naczelnego „Młoda Gwardia”
  Dzikowickij A. W., redaktor naczelny gazety „Kozacki Pogląd” Basowa T.G., redaktor naczelny gazety „Marsz Słowiański”
  Kalienfiew W.F., redaktor naczelny gazety „Ojczyzna” I inni (wszystkich podpisów jest około 500, wśród nich podpisy 19 deputowanych Dumy Państwowej

 22. Tralala said

  ad 11 J.U-R
  Tlumacz tlumaczy. My wybieramy co czytac.

  Dla Oli Gordon moje podziekowanie za wszystko co tlumaczy, (nie znam angielskiego) i
  mam mozliwosc wyboru tego co mnie z Jej wpisow zainteresuje.

  Moze to i podpucha, ale im zalezy na prowokowaniu antysemityzmu, bardzo zalezy, wiec to moglaby byc prowokacja.
  …………….
  Pani doktor Majewska
  wspaniale tlumaczy problem szczepien, ale niestety glupio wchodzi nie na swoja sciezke twiardzac, ze tylko w Polsce jest tak zle, ze caly swiat jest wolny od przymusowych szczepien. Slyszalam, ze byla wiele lat w USA (ale i znam tam rodziny, ktore dzieci szczepic nie musza), lecz w Europie w wielu panstwach bez szczepien nie mozna dziecka zapisac do przedszkola, czy do szkoly, nie mozna miec normalnej opieki lekarskiej (zaden lekarz nie zaakceptuje pustej ksiazeczki zdrowia) etc.
  Wiem na pewno, ze we Francji tworza sie specjalne stowarzyszenia rodzicow walczace z tym przymusem, niestety bezsilnie, bo lekarze sie boja je popierac, wiekszosc nawet nie chce slyszec o jakims zagrozeniu adjuwantami etc.
  A gdyby nawet komus udalo sie przeslizgnac, to przy pierwszym pojawieniu sie w szpitalu np. z powodu koniecznosci jakichs badan, dziecko zaszczepia bez pytania o zdanie rodzicow.
  Niestety tylko minimalna grupa bogatych moze sobie pozwolic na tzw. „drugi obieg” i ochrone dzieci od pomyslow rzadow.

 23. Piotrx said

  Film „The Other Israel” Teda Pike’a z rosyjskim lektorem

  Россия с ножом в спине, жидомасоны у власти.

 24. RomanK said

  Dzieki wielkie pni Olenko ….za prace- jaka pani wklada….tak,,,byl taki list i bylo wielkie poruszenie ze to wyrwalo sie z kregow Lubawitcherow…w latach 90..w paru sprawach,,oni juz mysleli , ze wypelniaja sie ich proroctwa- jak padl CCCP…a na sczzyt wypchneli tego pijaka mamzera Jelcyna…
  Bog sprawil inaczej..i uwazam to osobiscie za cud!
  Pewna jest ponad 1000letnia wojna Chazarsko Ruska…. Rewolucja miala byc jej ukoronowaniem i zwuciestwem ale…rozlazla sie dzieki zlodziejskiej naturze Chazarow….Panie Jerzy..nawet jak uznac to za falszywke , ktorej Zadik Schnerson nie powiedzial…dlaczego to wszystko w falszywce sprawdza sie co do joty?????
  Niech pan zobaczy na tow POlsce…na to szczucie na Rosjan i wywolywanie dzielacych faktow, zdarzen i teorii….w tym wlasnei Smoleska, Katyn etc… lrew gojow jak woda.
  Noech pan poptrzy jak dzialaja tzady Dintojry w kazdym jraju i jak dziala ssama Dintojra w Polsce….przy wspolnym mianowniku P….gdzi skrocili juz wszystkie Polskie elementy rzadowego rownania….
  DOkladnie jak w kazaniu Schnersona….jesli on tego nie powiedzial..to najprawdopodobnie ten falszerz byl geniuszem…..

 25. Re: Gajowy
  Panie Gajowy, w zasadzie nie musi Pan wierzyc w zydowskie publiczne wystapienia…zreszta i ja daleki jestem od tego faktu, ale biorac pod uwage zaistniale wydarzenia w finansowej zwlaszcza materii, to uwazam, ze zydowska bezczelnosc jest na miare ich przeszlosci i terazniejszosci.
  Ot moze podam przyklad tak namacalny, ze wydarzyl sie za czasow „balcerowicza”, ktory ten pomysl sachsa wykorzystal na naszych plecach, a glownie na ponad 20 milionach Polakach, ktorzy z wielkim bolem „wyskoczyli ze skarpetek” i zostali praktycznie zebrakami w ciagu kilku tygodni. Nikt z tych 20 milionow nie zareagowal, a pokornie przyjal zydowska „rzeczywistosc”, ktora miala na celu TYLKO przetestowanie „gojow” w ich zachowaniu na „hiperinflacje”, gdzie w w 24 Protokolach jest jak :”byk” napisane, ze:” Cyfry beda glownym argumentem w zniewoleniu swiata…” (odgrywac beda glowna role)…
  Jak do tej pory w dalszym ciagu ponad 95% Polakow (i Amerykanow rowniez) nie przywiazuje do „cyft” zadnej uwagi i w/g wlasnego zyczenia (lenistwa) ubozeje i biednieje z roku na rok.
  Z grzecznosci pomine fakt z 1959 roku, kiedy mr. rockefeller „pochwalil sie”….wypowiedzia publiczna: „dajcie mi wladze nad kredytem, a wszystkie prawa bede mial za nic…”…
  No i dokladnie tak jest, gdzie zydostwo (oligarchia finansowa) kontrolucje „cyfry” i co za tym idzie WSZYSTKIE PRAWA ustala w/g wlasnej doktryny talmudu…
  Zycze Panie Gajowy, aby nikt z Polakow nigdy nie uzyl taczki wypelnionej banknotami i probowal kupic kromke chleba jak to stalo sie w jednym z afrykanskich krajow pt: „Zimbawe”…
  Milego dnia zycze..
  jasiek z toronto

  ====================
  http://polskawalczaca.com

 26. Wandaluzja said

  Żydzi TECHNIKĄ łykaczyzmu złota zjedli Rzym. USA chcieli zjeść stymulowanym rentą deflacyjną złota Wielkim Kryzysem, z którego wyciągneli Amerykanów Keynes u Paderewski FASZYSTOWSKĄ nacjonalizacją złota, pod goźbą wykupienia USA za złoto z niewolniczego Folwaku Żydowskiego. Chcieli też podbić świat HOLOKAUSTYCZNYM Imperializmem Sowieckim, ale d’Gaulle zaszachował JAKO PIERWSZY Moskwę Wojenną Doktryną d’Gaulle’a a potem Ukoronował skrytożerczym Reaktorem Francuskim, co zbankrutowało ją.
  Wobec tego Żydzi odrzucili marksizm na rzecz lasalizmu, którym skonsumowali finansowo komunizm, po której to uczcie zabrali się do likwidacji USA – znowu rentą deflacyjną zlota czyli PLICHTA-TUSK. Teraz już środki faszystowskie dla ratowania USA nie wystarczą, ale możliwy jest ratunek SARMACKIM Babskim Monopolem Złota.

 27. Piotrx said

  Еврейская мафия в России

  Россия – мононациональная страна. В ней более 82% русских и около 3% евреев. Русские не правят в Израиле. Почему евреи правят в России?

  np. 15-16 min , mowa o 10 milionach , z ktorych ok 9,7 mln jest ukrytych w Rosji ……….

 28. revers said

  http://poorrichards-blog.blogspot.de/2012/08/the-zionist-drive-for-greater-israel.html

 29. revers said

 30. revers said

  Jakie tam morderstwo?
  http://www.bibula.com/?p=59790

Sorry, the comment form is closed at this time.