Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Lily o Postmężczyźni i postludzie
  KONAR o 82 urodziny „Myśli Polski…
  UZA o Polski prawnik komentuje karę…
  emilo o Wolne tematy (23 – …
  maksj o Wolne tematy (23 – …
  emilo o Wolne tematy (23 – …
  Zbigi o Wolne tematy (23 – …
  UZA o Zabójstwo Kennedyego, 9/11 i…
  emilo o Wolne tematy (23 – …
  emilo o Wolne tematy (23 – …
  prostopopolsku o Tortura nadziei
  prostopopolsku o „Udu***y cię tak, że się…
  oszolomklasyczny o Demokracja jako broń. „Global…
  Lily o Wolne tematy (23 – …
  Gem o „Udu***y cię tak, że się…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Archive for 10 grudnia, 2013

Czy Jan Olszewski dopuszczał oddanie Niemcom części Polski?

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Skoro na „Legionie” sporo ostatnio gorących tematów geopolitycznych (choćby wykład Grzegorza Brauna), pozwalam sobie przypomnieć swój tekst sprzed kilkunastu miesięcy. Powiem krótko: nie przysposobił mi przyjaciół).

W 1978 roku w londyńskim „Tygodniu Polskim” ukazały się niezwykle zastanawiające dziś dokumenty podpisane przez anonimową wówczas „Czwórkę” stanowiącą Zespół Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. 10 czerwca upubliczniono tekst pt. „Polska a Niemcy”, a 5 i 12 sierpnia – dwuczęściowy artykuł „Niemcy, Polska i inni”.

Głównym ich przesłaniem była nieuchronność zjednoczenia obu państw niemieckich i rzekomo ciążący na Polakach moralny obowiązek wspierania Niemców w tym dążeniu, a także wizja naszej części Europy po dokonaniu tego aktu. Bardzo wymowne jest to, że fragmenty tych dokumentów znajdujących się w internetowym serwisie Ośrodka KARTA zostały przez kogoś świadomie ocenzurowane! Wszystko najpewniej po to, by nie burzyć legendy przywódców „Solidarności” i przemian, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 47 Komentarzy »

Zmarł Józef Kowalski – ostatni weteran wojny polsko-bolszewickiej

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Jak podaje lubuskie Radio Zachód, w sobotę w wieku 113 lat zmarł kpt. Józef Kowalski – ułan, uczestnik bitwy pod Komarowem, więzień niemieckiego obozu pracy, rolnik. Był ostatnim żyjącym weteranem wojny polsko-bolszewickiej i jednym z najstarszych mężczyzn na świecie.

Urodził się 2 lutego 1900 w Wicyniu niedaleko Złoczowa w Galicji Wschodniej.

W 1920 r. służył w 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, z którym 31 sierpnia brał udział w bitwie pod Komarowem – największym starciu kawaleryjskim wojny polsko-bolszewickiej, w czasie którego udało się rozbić siły słynnej Konarmii Budionnego.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 6 Komentarzy »

Ministerstwo Finansów tworzyło przepisy pod wpływem mafii? „Infoafera to przy tym zabawa pensjonarek”

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Z całą pewnością można mówić o tym, że mafia miała wpływ na urzędników ministerstwa finansów i na tworzone przez nich prawo – mówi nam Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP wysłało do CBA 30-stronicowy raport o tym, jak latami MF tworzyło przepisy służące przestępcom. Prokuratura przyznała im rację. Kaźmierczak twierdzi, że za rządów PO ten proceder cały czas funkcjonuje.

Jak by Pan określił to, co działo się w Ministerstwie Finansów? Współpraca mafii i ministerstwa, czy ministerstwo tworzyło prawo pod naciskiem, wpływem mafii, zorganizowanych grup przestępczych?

Cezary Kaźmierczak: To nie jest polityka systemowa, więc nie można mówić o całym ministerstwie, a o poszczególnych urzędnikach ministerstwa. Z całą pewnością jednak można mówić o tym, że mafia miała wpływ na nich i na tworzone przez nich prawo.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka, Polityka | 56 Komentarzy »

Wolne tematy (47 – 2013)

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Tutaj należy wpisywać komentarze nie odnoszące się do innych artykułów.

Staropolskie_jedzenie,_zdjecia_wedlin_i_kielbas_po_staropolsku_1479[1]

Poprzednie wolne tematy:
https://marucha.wordpress.com/2013/12/05/wolne-tematy-46-2013/

Następne:
https://marucha.wordpress.com/2013/12/16/wolne-tematy-48-2013/

Gajowy Marucha

Posted in Różne | 211 Komentarzy »

Pedofilizacja relacji

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Dziadek, który wybrał się z siedmioletnią wnuczką na wakacje do Grecji, zostaje aresztowany z podejrzeniem o pedofilię. Szwecja, gdzie wprowadzono zakaz wstępu dorosłym bez dzieci na place zabaw. Ataki na księży w miejscach publicznych (w tym nawet pobicia) „bo na pewno są pedofilami” – to wszystko przejawy niepokojącego trendu społecznego, który można nazwać „pedofilizacją relacji”.

[W Szwecji ostatnio zakazano fotografowania i filmowania tradycyjnego Święta Światła, znanego jako Dzień Św. Łucji. Tego dnia odbywają się pochody dzieci w białych strojach, z przewodzącą orszakowi dziewczynką przybraną we wianek z płonącymi świecami. – admin]

Nie jest to żadne określenie naukowe, natomiast dość dobrze oddaje istotę problemu. Rozumiem przez to sytuację, w której ludzie pod wpływem własnych chorych wyobrażeń lub lęków zaczynają doszukiwać się zamiarów pedofilnych w niewinnych osobach.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 10 Komentarzy »

Wydano rozkaz rozpoczęcia szturmu na kijowskie merostwo

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Funkcjonariusze ukraińskich organów porządku publicznego otrzymali rozkaz uwolnienia kijowskiego merostwa i stołecznego Domu Związków Zawodowych z rąk demonstrantów – donosi agencja LIGABiznesInform.

Według informacji źródła agencji, szturm na oba budynki ma się odbyć w nocy z 9 na 10 grudnia. Szczegółów na temat planowanej operacji źródło nie podało.

http://polish.ruvr.ru/

Napięta sytuacja na Ukrainie. Centrum Kijowa bez barykad

Na Ukra­inie nadal na­pię­ta sy­tu­acja. Ukra­iń­skie siły po­rząd­ko­we zli­kwi­do­wa­ły ostat­nią ba­ry­ka­dę w cen­trum sto­li­cy. W akcji, która roz­po­czę­ła się wie­czo­rem, brało udział 400 funk­cjo­na­riu­szy. Ni­ko­go nie za­trzy­ma­no.

O pierw­szej w nocy padła ba­ry­ka­da w oko­li­cach Rady Naj­wyż­szej. Siły po­rząd­ko­we roz­dzie­li­ły pro­te­stu­ją­cych na dwie grupy i tra­dy­cyj­ną me­to­dą od­su­nę­ły tar­cza­mi z zaj­mo­wa­nych po­zy­cji. We­dług opo­nen­tów władz, mi­li­cja dzia­ła­ła agre­syw­nie i biła ludzi. [W Polsce, gdyby demonstranci zajęli budynki władz, policja weszła by z nimi oczywiście w spokojny, kulturalny dialog – admin]

Około 4 miej­sco­we­go czasu, funk­cjo­na­riu­sze roz­bi­li ostat­nie ba­ry­ka­dy, które znaj­do­wa­ły się w po­bli­żu Ad­mi­ni­stra­cji Pre­zy­den­ta. Na jed­nej z nich ma­ni­fe­stan­tów od­su­wa­no tar­cza­mi. We­dług in­ter­ne­to­wej te­le­wi­zji Oby­wa­tel­skiej, 10 osób ucier­pia­ło. Wśród po­szko­do­wa­nych jest co naj­mniej dwóch mi­li­cjan­tów.

Jeden z nich za­truł się gazem, uży­tym przez pro­wo­ka­to­rów, któ­rzy zna­leź­li się wśród pro­te­stu­ją­cych. Druga ba­ry­ka­da pod­da­ła się sama. Opo­zy­cjo­ni­ści wy­co­fa­li się, po­nie­waż nie mie­li­by szans w ewen­tu­al­nym star­ciu z od­dzia­ła­mi spe­cjal­ny­mi Ber­kut.

Tym­cza­sem w nocy sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Ca­the­ri­ne Ash­ton, która dziś przy­jeż­dża do Ki­jo­wa, wy­da­ła oświad­cze­nie, w któ­rym za­ape­lo­wa­ła do ukra­iń­skich władz o po­wstrzy­ma­nie się od uży­cia siły. Pod­kre­śli­ła, że z za­nie­po­ko­je­niem śle­dzi­ła in­for­ma­cje, iż siły po­rząd­ko­we prze­szu­ka­ły biuro par­tii Oj­czy­zna Julii Ty­mo­szen­ko.

Jej zda­niem, takie dzia­ła­nia mogą do­pro­wa­dzić do ze­rwa­nia pla­no­wa­nych na dziś roz­mów opo­zy­cji i wła­dzy.

„Mi­li­cja z na­ro­dem”

Po zaj­ściach w oko­li­cy Ban­ko­wej wzmoc­nio­no ba­ry­ka­dę chro­nią­cą wej­ście na Maj­dan od ulicy In­sty­tuc­kiej. Za ba­ry­ka­dą ze­bra­ło się ok. 200 de­mon­stran­tów, któ­rzy usta­wi­li się w zwar­tej gru­pie.

Skan­du­ją: „Mi­li­cja z na­ro­dem”. Pro­te­stu­ją­cy są spo­koj­ni, nie za­cho­wu­ją się agre­syw­nie.

W sie­dzi­bie ki­jow­skie­go ma­gi­stra­tu kilka go­dzin wcze­śniej wy­łą­czo­no prąd. Po od­cię­ciu elek­trycz­no­ści znacz­na część de­mon­stran­tów opu­ści­ła bu­dy­nek i zgro­ma­dzi­ła się przed wej­ściem.

Pro­te­sty na Ukra­inie

Na Ukra­inie od kil­ku­na­stu dni trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ko de­cy­zji władz, które zde­cy­do­wa­ły się nie pod­pi­sy­wać umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Unią Eu­ro­pej­ską.

Cen­trum pro­te­stów jest ki­jow­ski plac Nie­pod­le­gło­ści, gdzie prze­by­wa kilka ty­się­cy ludzi. De­mon­stran­ci blo­ku­ją do­jaz­dy do ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, pi­kie­tu­ją gma­chy rządu i par­la­men­tu oraz Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej.

(IAR/PAP,żg)
http://wiadomosci.onet.pl

Posted in Polityka | 11 Komentarzy »

Krzyż zostaje w Sejmie!

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację polityków Twojego Ruchu [dawniej: Ruch Palikutasa – admin], domagających się od wymiaru sprawiedliwości wydania nakazu usunięcia krzyża z sali sejmowej. Krzyż zostaje w Sejmie.

Sędzia prowadząca rozprawę potwierdziła, że nie ma żadnych dowodów na to, iż krzyż zawieszony na ścianie sali plenarnej sejmu obraża czyjekolwiek uczucia. Dodała, że krzyż jest w Polsce symbolem religijnym, ale i kulturowym.

Sąd nie dopatrzył się również „światopoglądowej indoktrynacji” – zarzucanej marszałkowi sejmu przez polityków Palikota. Wyjaśniła, że nie każdy dyskomfort osób niewierzących musi zmuszać wierzących do usuwania swych symboli.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 14 Komentarzy »

Gender-absurdy na niemieckich uczelniach

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

„Wszystko, co jest w pozycji wyprostowanej, jest tendencyjne i wskazuje na męskość (…) Nawet wznoszące się ku niebu wysokie wieże kościelne, które penetrują daną miejscowość” – tak Ute Brandes, niemiecka profesor gender studies, tłumaczyła meandry wykładanej przez siebie „teorii”. Równocześnie, jak zauważa Harald Martenstein, „stanowiska pracowników naukowych w instytutach badań nad równością płci niezmiennie rosną jak grzyby po deszczu”.

Dziś najprężniejszą organizacją zajmującą się w Niemczech gender studies jest założona w roku 1986 Sieć Badań nad Kobietami i Równością Płci. Zrzesza ona 105 profesorów oraz 141 pracowników naukowych z 30 uczelni działających na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. „Pod względem projektów badawczych prowadzonych w oparciu o teorię gender sieć tą można zaliczyć do krajowej czołówki” – informuje „Die Zeit”. W tym samym landzie władze finansują badania tak przełomowe, jak „Tendencyjne wskazywanie na różnice płci w materiałach pedagogicznych i dydaktycznych” czy „Męskość w pracy socjalnej”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 10 Komentarzy »

Rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX (cz. 1)

Posted by Marucha w dniu 2013-12-10 (Wtorek)

Serwis informacyjny DICI opublikował rozmowę z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Rozmowa została nagrana przed kilkoma dniami w Domu Generalnym FSSPX w Menzingen; poniżej zamieszczamy jej pierwszą część.

Nowy pontyfikat

Nowy pontyfikat może oznaczać konieczność wyzerowania naszych liczników. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z papieżem, który tak bardzo różni się od swoich poprzedników w sposobie działania, przemawiania i rządzenia. To może sprawić, że poprzedni pontyfikat zatrze się w pamięci ludzi; i tak się po trosze stało. Przynajmniej gdy chodzi o pewien konserwatywny czy reformatorski kierunek przyjęty przez papieża Benedykta XVI. To pewne, że pierwsze interwencje nowego papieża wywołały wiele niejasności, niemal zamętu, w każdym razie kontrastowały z tym wcześniejszym kierunkiem.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 38 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: