Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Maverick o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Włodek o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  lewarek.pl o Pamiętajmy o losie Serbów
  Sceptyk o Raport ONZ: Ukraina naruszała…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Ale dlaczego? o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
  Zenon_K o Wolne tematy (24 – …
  Boydar o Wolne tematy (24 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Archive for 14 lipca, 2012

„Les Bleus sont là…” czyli widziałem wolnych Wandejczyków…

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Nie tak dawno, podczas budowy nowej drogi ukazały się pod Le Mans masowe groby żołnierzy Wielkiej Armii Katolickiej i Królewskiej. Na ich kapotach wciąż tkwiły wizerunki Serca Jezusowego. Bitwa, której stoczenie historycy odsyłali w rejony mitu, okazała się rzeczywistością. Mer Le Mans, zdeklarowany lewicowiec, spytał wówczas: „jak mamy pochować waszych bohaterów?” Oto miara dzisiejszego sukcesu Wandejczyków.

Bitwa pod Le Mans. Repr. Wikimedia Commons

 … w Puy du Fou

Jedziemy (w ostatni weekend) ku Angers, Cholet, Nantes – aż do Puy du Fou. Nazwy wiele mówiące. To zwycięstwa, klęski i ludobójstwa w Angers i Nantes, i pod Cholet. Jedziemy ku owym klęskom i wiktoriom Wandejczyków, czyli Wielkiej Armii Katolickiej i Królewskiej, która ośmieliła się stawić czoła dyktatowi WRF, to jest Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wandea wpierw zwyciężała, potem poniosła klęskę; na koniec nastąpiła krwawa zemsta WRF – pierwszy europejski holokaust. Upamiętniany dziś w Puy du Fou.

dzieje niepamięci: podziw dla ludu, potępienie dla idei

Republikańska Francja bardzo długo nie chciała tego upamiętnienia. Trwały wprawdzie pieśni i powieści o Wandei, trwała wandejska i szuańska legenda tudzież podziw dla waleczności wandejskich chłopów i bretońskich szuanów (czyli też chłopów). Victor Hugo w swojej „Legendzie wieków” poświęcił im piękne, wzruszające fragmenty, acz niestety – fragmenty smutne i fałszywe:

Wieśniacy! o! wieśniacy
      za złą idący sprawą;
Wszakeście Francji naszej
      nie okryli niesławą!
Wasi królowie, księża,
      wodze władnący wami
Byli jak zbóje – a wy –
      byliście rycerzami…
               [tu i dalej parafraza JK]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 38 Komentarzy »

Protest przeciwko koncertowi Madonny: mówi o nim Polska i świat

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Zainicjowany przez Krucjatę Młodych protest przeciwko koncertowi amerykańskiej piosenkarki Madonny Luis Veroniki Ciccone odbija się szerokim echem. Mówią o nim media w Polsce, ale także i za oceanem, w odległej Brazylii.

Koncert piosenkarki znanej jako Madonna ma odbyć się 1 sierpnia (święto Powstania Warszawskiego) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Możemy być pewni, że zafunduje nam ona obrazoburcze widowisko z obsceniczną, promującą homoseksualizm, choreografią i obrażaniem Pana Jezusa poprzez bluźniercze przedstawienia.

Głośny sprzeciw wobec koncertu Madonny wyraziła Krucjata Młodych umożliwiając nam wszystkim podpisanie listu przeciwko temu, pachnącemu na odległość skandalem, widowisku. O proteście jest głośno od kilku już dni. Informują o nim liczne media w Polsce. Informacja dotarła również do Brazylii. Jeden z tamtejszych portali internetowych opisuje dokładnie akcję Krucjaty.

My ze swej strony zachęcamy do podpisania specjalnego listu na stronie internetowej Protestuj.pl, który zostanie wysłany do organizatorów koncertu. Obecnie przeciwnych koncertowi Madonny jest ponad 22 tys. osób!

List protestacyjny można podpisać tutaj

http://www.pch24.pl

Posted in Kultura | 29 Komentarzy »

Rząd chce zniszczyć polskie rybołówstwo?

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Nie odkryjemy Ameryki, jeśli na zadane w tytule pytanie odpowiemy: tak. – admin.

fot. sxc.hu

W ciągu ostatnich pięciu lat 790 polskich łodzi rybackich kontrolowano prawie 11 tysięcy razy – donosi „Rzeczpospolita”. Jak wynika z danych Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Polscy rybacy trafiają pod lupę urzędniczych kontroli znacznie częściej niż ich konkurenci z krajów skandynawskich.

Rybacy skarżą się, że polski rząd nie potrafi skutecznie zawalczyć o ich interesy na forum unijnym. Jak podaje „Rz”, polskich rybaków w latach 2007 – 2011 kontrolowano aż 10 832 razy, choć dysponują łącznie zaledwie 790 jednostkami. Kontrole te niosą ze sobą katastrofalne skutki. Aż 70 armatorom grozi bankructwo. Wszystko przez restrykcyjne limity połowowe i bardzo wysokie kary za ich przekroczenie. W dwóch przypadkach kary sięgnęły blisko 300 tys. zł.

Rybacy alarmują, że są traktowani bardzo surowo, niewspółmiernie do rybaków zza granicy. Kilka lat temu na Helu wykryto, że fiński kuter otrzymał od swojego rządu pozwolenie na połów 800 ton dorsza, podczas gdy ówczesny limit dla całej Finlandii wynosił około 1000 ton.

Świadczy to o słabości polskiego państwa [o słabości państwa, czy agenturalności rządów? – admin], które bezrefleksyjnie i nadgorliwie podporządkowuje się zaleceniom unijnym, nie dbając o interes polskich rybaków. W czasie gdy u nas przeprowadzono niemal 11 tysięcy kontroli 790 kutrów, Dania skontrolowała swoją niemal 3-tysięczną flotę zaledwie 1719 razy. W Szwecji, która dysponuje 1390 statkami, przeprowadzono 1580 kontroli.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 8 Komentarzy »

Kto zarabia na śmierci małej Madzi z Sosnowca?

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

War­tość mar­ke­tin­go­wa matki Madzi wy­ce­nia­na jest dzi­siaj nawet na kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy zło­tych – pisze „Rzecz­po­spo­li­ta”. W cza­sach, kiedy była po­dej­rza­na o nie­umyśl­ne spo­wo­do­wa­nie śmier­ci Madzi, Ka­ta­rzy­na W. pro­po­no­wa­ła re­dak­cjom wy­wiad ze sobą w roli głów­nej za 40 tys. zł. – Wtedy nikt nie chciał jej za­pła­cić ta­kiej sumy, więc spu­ści­ła do 25 tys. zł. Jedna z gazet zgo­dzi­ła się na roz­mo­wę na wy­łącz­ność za 4 tys. zł – opo­wia­da „Rz” dzien­ni­karz, któ­re­mu matka Madzi wy­sy­ła­ła SMS-em pro­po­zy­cje roz­mo­wy za pie­nią­dze.

„Ka­ta­rzy­na W. ni­czym ra­so­wa ce­le­bryt­ka chęt­nie ko­rzy­sta­ła z po­pu­lar­no­ści, pro­po­nu­jąc wy­wia­dy za pie­nią­dze. Gdyby nie wy­my­śli­ła chwy­ta­ją­cej za serce bajki o po­rwa­niu có­recz­ki, dziś za­pew­ne nikt by o hi­sto­rii ro­dzi­ny W. z So­snow­ca nie pa­mię­tał, a za zdję­cie Ka­ta­rzy­ny W. ga­ze­ty ko­lo­ro­we nie pła­ci­ły­by jak za zdję­cia ce­le­bry­tów” – piszą w ar­ty­ku­le „Kto za­ra­bia na śmier­ci Madzi” Iza­be­la Kac­przak i Artur Gra­bek.

Spra­wa wy­wo­łu­je wiel­kie emo­cje, na któ­rych od mie­się­cy ba­zu­ją ko­lo­ro­we ga­ze­ty i te­le­wi­zje.

– Od pół roku sprze­da­je­my każde zdję­cie, które wiąże się z tą ro­dzi­ną – przy­zna­je szef jed­nej z agen­cji fo­to­gra­ficz­nych.

„Rz” po­da­je, że ceny zdjęć Ka­ta­rzy­ny nie od­bie­ga­ją od cen za ce­le­bry­tę (od 100 do 400 zł za zdję­cie). Re­dak­cje płacą za fo­to­gra­fie exc­lu­siv (np. Ka­ta­rzy­ny W. w szpi­ta­lu) po kilka ty­się­cy zło­tych.

Świet­nie mają się rów­nież ta­blo­idy. Jak pisze „Rz”, jed­ne­mu z nich sprze­daż z matką Madzi na okład­ce wzra­sta za każ­dym razem o 20-30 proc.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia | 4 Komentarze »

Wybiórcza historia

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Trzeba poprzeć bardzo słuszną walkę o kontynuowanie nauki historii w II i III klasie liceum. Ale nie można przeoczyć problemu, jakim jest ujmowanie treści w podręcznikach do historii dla gimnazjów i liceów w Polsce obecnej. Historia bowiem jest wieloaspektowa, wieloznaczeniowa i bardzo trudna do ujęcia obiektywnego i poprawnego. Czy zatem w nauczaniu historii nie jest potrzebna jakaś istotna korekta, także merytoryczna?

Ogólnie trzeba powiedzieć, że nasze podręczniki do nauki historii w gimnazjach i liceach starają się ująć całość dziejów ludzkich od najstarszych kultur po czasy ostatnie i obejmują wszystkie ważniejsze kultury, państwa i imperia. Świadczy to o uniwersalizmie naszego nauczania, co nie zawsze ma miejsce w innych krajach. Podręczniki te uwzględniają najnowsze wyniki naukowe, są w miarę obiektywne, erudycyjne, wyważone, a w starszych klasach stosowana jest w nich metoda „historii rozumiejącej” i przyczynowej. Pod względem dydaktycznym, metodycznym i ekspresywnym są wręcz doskonałe, choć obliczone trochę na „obrazkową” młodzież przypominają raczej komiksy, a nie wykład.

Niektóre jednak budzą w pewnych momentach zaniepokojenie swymi zabarwieniami postmarksistowskimi, postmodernistycznymi i liberalistycznymi, głównie w przedstawianiu warstwy religijnej, kościelnej, patriotycznej i innych wyższych wartości, staczając się niekiedy do poziomu propagandy historycznej. Myślę, że trzeba, by te rzeczy koniecznie wyrugować.

Stronnicze podteksty

Ciekawe, że podręczniki dla gimnazjów stoją ogólnie raczej wyżej niż dla liceów. Biorę pod uwagę przede wszystkim historię Europy, chrześcijaństwa, w tym Polski. Podręczniki gimnazjalne przedstawiają na ogół poprawnie i bez kompleksów dzieje chrześcijaństwa i strukturę Kościoła katolickiego i innych wyznań, właściwą motywację wypraw krzyżowych, jak i ich znieprawienie, proces walki panów o władzę nad Kościołem, obronę Indian, reformy w wieku XVI, katolicki mecenat nad nauką i sztuką, chrześcijańską działalność społeczną, charytatywną i oświatową, ukazują Polskę w czasach średniowiecznych i później jako „raj dla Żydów” i „państwo bez stosów” (J. Tazbir), demokrację szlachecką, rozwój kultury duchowej i moralnej oraz znaczenie polskiego państwa i Kościoła w dziejach Europy. Takich dobrych ujęć jest dużo.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kościół/religia, Kultura | 63 Komentarze »

Facebook skanuje prywatne rozmowy użytkowników aby móc donosić na policję

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Facebook i inne portale społecznościowe inwigilują rozmowy (chat) użytkowników pod pretekstem „monitorowania aktywności przestępczej”, a także donoszą policji, jeśli zachowanie użytkowników okaże się „podejrzane”. Oprogramowanie inwigilujące zwraca uwagę na słowa i frazy, które mogą takie zachowanie sygnalizować, np. wymianę danych osobowych lub wulgarny język.

Szczególną uwagę oprogramownie inwigilujące zwraca na rozmowy pomiędzy użytkownikami, którzy nie mają ze sobą wiele wspólnego na portalu (wspólne znajomości, wydarzenia itd.), a także z których profili wynika. że np. jest między nimi duża różnica wieku. Oprogramowanie zwraca również uwagę na słowa i frazy używane przez skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Koniec końców, z wprowadzenia takiego systemu, przynajmniej na pierwszym planie, wyłania się troska o dobro nieletnich i chęć ograniczenia poczynań pedofili w sieci.

Jeśli jednak spojrzeć głębiej, jest to kolejny przykład daleko posuniętej inwigilacji i ingerencji w prywatność użytkowników serwisów społecznościowych pod pretekstem „na pedofila”. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że wszelkie próby cenzury, inwigilacji i ograniczenia wolności w internecie mają wspólny pierwiastek – rzekomą i powierzchowną troskę o „dobro nieletnich w sieci”, z której w prostej linii może jednak wypłynąć próba totalnej kontroli jak dotąd względnie wolnej i niezależnej platformy wymiany myśli i informacji, jaką jest internet.
Jeśli oprogramowanie skanujące rozmowy zaobserwuje podejrzaną rozmowę, odpowiedni pracownicy Facebooka są informowani celem podjęcia decyzji, czy należy zawiadomić policję. Jak do tej pory nie udało się ustalić, czy skanowane rozmowy są usuwane, czy też przechowywane przez portal.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia | 58 Komentarzy »

To nic, że przynosi dochód

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Ok. 554 mln zł zysku wypracowały w roku obrotowym 2011/2012 Zakłady Azotowe Puławy.

Wzrost tegorocznego zysku w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniesie ok. 99 proc. W poprzednim okresie zysk wynosił zaledwie 279 mln zł.

Według szacunków władz spółki, w roku obrotowym 2011/2012 przychody ze sprzedaży grupy Puławy wyniosą ok. 3,947 mld zł. W tym wskaźniku zanotowano wzrost o blisko 37 proc. Przed rokiem był on na poziomie 2,882 mld zł. Szacowany wskaźnik EBITDA za rok obrotowy 2011/2012 to ok. 776 mln zł, a szacowany stan gotówki netto na dzień 30 czerwca 2012 r. to około 571 mln zł. „Powyższe szacunki zostały ustalone w oparciu o zrealizowane wyniki miesiąca kwietnia i maja 2012 roku oraz wstępną realizację wyników w miesiącu czerwcu 2012 roku” – podano w komunikacie spółki.

Pomimo to, że puławskie zakłady są jedną z najlepiej funkcjonujących spółek będących wciąż własnością Skarbu Państwa, w dalszym ciągu są przeznaczone na sprzedaż.

ZA Puławy to czołowy producent azotów i chemikaliów w Polsce, posiadający rynki zbytu na całym świecie. Głównym nabywcą akcji Zakładów w Puławach ma być brytyjska spółka Synthos SA, która już zapowiedziała restrukturyzację, a co za tym idzie zwolnienia pracowników. Szacowana wartość przejęcia ZA Puławy od Skarbu Państwa ma wynieść blisko 2 mld zł.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Gospodarka | 80 Komentarzy »

„Zero aborcji” w Hiszpanii

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Liczne inicjatywy, spotkania, prelekcje, piesze pielgrzymowanie i modlitwa, aby znieść prawo zezwalające na zabijanie dzieci poczętych – to cel kampanii „Zero aborcji”, która w czasie lata i jesieni będzie trwać w Hiszpanii. Inicjatywa młodych ma także przypomnieć premierowi Mariano Rajoyowi o przedwyborczych obietnicach jego partii, w których mówił o zniesieniu obowiązującej ustawy aborcyjnej i wprowadzeniu ochrony każdego życia oraz wsparciu rodzin w ich kraju.

Po dwóch latach funkcjonowania ustawy, która daje kobiecie „prawo wyboru”, czyli decydowania o życiu własnego dziecka, statystycznie każdego dnia dokonuje się 300 aborcji, zwraca uwagę jeden z hiszpańskich dzienników. Przypomina jednocześnie o obietnicy uchylenia obowiązującego prawa aborcyjnego, znanego jako „Ley Aído”, jaką potwierdził, także w wywiadach prasowych, obecnie urzędujący premier, Mariano Rajoy. Gádor Joya, rzecznik prasowy organizacji „Prawo do życia”, zwrócił uwagę, że „rząd Zapatero pozwolił, aby aborcja w Hiszpanii stała się prawem”.

Dziś wielu Hiszpanów nie zgadza się, aby pieniądze z ich podatków były przekazywane na zabijanie dzieci. Organizacje broniące życia przygotowały więc szereg inicjatyw, które będą przypominać o konieczności szacunku dla każdego ludzkiego istnienia i radości, jaką niesie każde życie.

Kampania rozpoczęła się 5 lipca, w kolejną rocznicę uchwalenia ustawy aborcyjnej. Jedną z podjętych inicjatyw jest Crossroads, piesza pielgrzymka młodych, którym zależy, aby w ich kraju każde życie było traktowane z szacunkiem. Obrońcy życia, pielgrzymując z Barcelony, odwiedzają różne hiszpańskie miasta, a piesze pielgrzymowanie zakończą w Santiago de Compostela.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kultura, Polityka | 2 Komentarze »

Tajemnica dna Bałtyku

Posted by Marucha w dniu 2012-07-14 (Sobota)

Powracamy do ciekawego tematu zasygnalizowanego już poprzednio:
https://marucha.wordpress.com/2012/06/17/tajemniczy-obiekt-na-dnie-baltyku/
Admin

Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się tajemnicza struktura nieznanego pochodzenia. Na jej powierzchni można dostrzec elementy przypominające ścieżki, ściany a nawet schody.

Pod koniec czerwca zespół Ocean X zorganizował pierwszą ekspedycję, której celem było dokładniejsze zbadanie odkrytej rok wcześniej anomalii na dnie morza. Leżący na głębokości 80 metrów obiekt ma średnicę około 60 metrów i otoczony jest mniejszymi, przypominającymi kule skałami. Z relacji uczestników wyprawy wynika, że wraz ze zbliżaniem się do anomalii wysiadały wszystkie urządzenia elektroniczne, które bez żadnego powodu zaczynały działać z powrotem wkrótce po tym gdy tylko zaczęto się od niego oddalać.

Zaskakująca była również temperatura wody, która według relacji członków Ocean X dochodziła w pobliżu obiektu do jednego stopnia poniżej zera.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Różne | 11 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: